ŽUPNIJA SV. VLADIMIRA - MONTREAL - English http://vladimirslo.com

Oznanila župnije sv. Vladimira

Association Slovene Catholique, Montreal

St. Vladimir - Mission Slovene

3470 Boul. St. Joseph E.

Montreal, QC

H1X 1W6

Tel: (514) 254-8286

Fax: (514) 255-1098

@: l.francm@yahoo.com

Slovensko župnijo, slovenski misijon sv. Vladimira v Montrealu vodijo Slovenski misijonarji, lazaristi, kakor tudi obe slovenski župniji v Torontu.

Gospod Jože Časl je bil 28. 5. 1957 imenovan za kaplana v župniji Saint-Louis-de-France s posebno misijo: dušobrižniška skrb za Slovence v Montrealu in okolici. Med leti 1957 in 1963 so se Slovenci zbirali k mašam ob nedeljah in praznikih v župnijski cerkvi Saint-Louis-de-France, občasno pa tudi v kapeli kolegija Mont Saint-Louis. V tem času je nastalo društvo Association Slovene Catholique, Montreal kot temelj, na katerem bo nastala slovenska župniji, misijon.

22. 8. 1963 je družtvo ASC (Asociation Slovene Catholique) kupilo cerkev, ki je bila v lasti Slovakov, in sicer na vogalu ulic St. Denis in Marie-Anne. Župnija je polno zaživela 1.1.1964 - od tega dne se vodijo župnijske knjige.

V župniji so od novembra 1968 do avgusta 1980 delovale Marijine sestre čudodelne svetinje; skrbele so za lepoto božje hiše, pazile župljanom na otroke (vrtec), pomagale v slovenski šoli in pri verouku ter gospodinjile župniku.

12.2.1982 je župnija kupila poslovno zgradbo na 3470 Boul. St. Joseph Est z namenom, da jo preuredijo v cerkev in župnijski center, ker je prejšnja cerkev bila stara in potrebna temeljitih popravil. Stroški s popravili bi bili visoki. Ob cerkvi tudi ni bilo parkirnega prostora.

Nove prostore so začeli obnavljati, med tem prodali prejšnjo cerkev in se v nedeljo, 24. 10. 1982, že zbrali v zasilno urejeni cerkvi v novem središču. Z obnovitvenimi deli so nadaljevali in določili datum blagoslovitve cerkve. 

Spomladi 1983 je župnik g. Janez Jeretina zbolel za rakom. Moral je na zdravljenje. Na župniji ga je zamenjal g. Franc Letonja. Novo cerkev je blagoslovil mariborski škof dr. Franc Kramberger v nedeljo, 11. 9. 1983. Gospod Jeretina je spremljal slovesnost v duhu v bolniški sobi v bolnici v Torontu. V nedeljo, 6. 11. 1983, je kmalu po dvanajsti uri za vedno zatisnil oči.

Ob 25-letnici župnije je cerkev dobila vitraže (barvna okna). Izdelal jih je Ciril Stojko po načrtih akademskega slikarja Janeza Kovačiča, oba v Sloveniji. Vitraže je vgradil podjetnik Denis Sivec, župljan, ki je vodil vsa obnovitvena dela.

Župnija šteje okrog 360 družin, ki živijo na področju tirih škofij (Montreal, Saint-Jean - Longueuil, Valleyfield, Joliette). Župnija ima pristavo (farmo) v L'Epiphanie, okrog 50 km severovzhodno od župnijske cerkve. Na pristavi je v poletnem času ob nedeljah redno sv. maša. Tu župnija organizira procesijo na Telovo, Slovenski dan, družabne prireditve in piknike.

Duhovniki-lazaristi, župniki v službi v župniji sv. Vladimirja:

1. Jože Časl: od prihoda dušobrižnik in nato župnik do 1965,

2. Stanko Boljka: od 1965 do 1969,

3. Andrej Prebil: od 1969 do 1972, 

4. Ivan Jan: od 1972 do 1976,

5. Janez Jeretina: od 1976 do 1983,

6. Franc Letonja: od 1983