O Z N A N I L O

»PRAVA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ

DO ZVELIČAVNE OMIKE« (Anton M. Slomšek).

__________________________________________

 

SVETI VLADIMIR

MONTREAL

 

3470 Boul. St. Joseph Est Montreal, QC, H1X 1W6, 514-254-8286

Pristava (farma): L’Epiphanie, QC., J5X 2M5

www.brezmadezna.com/montreal/index.htm

http://vladimirslo.com

 

 

 

 

Št. 38       25. NAVADNA NEDELJA   20. september, 2020

 

1. berilo: Bog sodi drugače kot ljudje.

Odpev: GOSPOD JE BLIZU VSEM, KI GA IŠČEJO.

2. berilo: Življenje je za nas Kristus.

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na beside tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Aleluja.

Evangelij: Božja dobrota presega človekov pogled.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isaiah preaches to the people, urging them to return to the Lord who is rich in forgiving.

The apostle calls us to avoid anything in our everyday lives that would be unworthy of the Gospel.

Even at the eleventh hour the Lord calls people to work in his vineyard.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Jožef Horvat, obl.; n. druž. P. Horvat

20. 8. 11:00:         + Vera Horvat, obl.; n. druž. A. Horvat

Poned., 6pm:        + Vera Horvat; n. druž. Horvat

Torek,                    ++ iz druž. Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   + Marija Terenta; n. I.A. Terenta

Četrtek,                 ++ starši Vuško; n. druž. I. Kreslin

Petek,                    + Marija terenta; n. I. A. Terenta

Sobota, 9am         + Rozina Rogan; n. druž. Kreslin

Nedelja, 8:30:       + v čast svetim a ngelom; n. M. Dogina

27. 0. 11:00:         + Marija Bremec; n. druž. F. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Kardinal Robert Sarah, prefekt kongregaciej za bogoslužje: “Krščanska skupnost ni nikoli iskala osamitve in iz cerkve ni nikar naredila mesta z zaprtimi vrati. Kristjani, ki so bili vzgojeni za vrednoto skupnostnega življenja in iskanje skupnega dobrega, so si vedno prizadevali za vključitev v družbo, čeprav so se zavedali drugačnosti: biti v svetu, ne da bi mu pripadali in ne da bi se omejili nanj. Tudi v pandemičnem izrednem stanju je se pokazal čut velike odgovornosti: v poslušanju in sodelovanju z civilnimi oblastmi in s strokovnjaki so bili škofje sprejeti težke in boleče odločitve, vse do daljše prekinitve sodelovanja vernikov pri obhajanju evharistije… Z zaupanjem se torej še naprej izročajmo Božjemu usmiljenju, prosimo Devico Marijo za vse tiste, ki jih trdo preizkuša pandemija in kakršna koli druga nadloga, v molitvi prosimo za tiste, ki so zapustili to življenje, in obnavljajmo sklep, da bomo priče Vstalega in oznanjevalci trdnega upanja, ki presega meje tega sveta. Zato se moramo vrniti k evharistiji z očiščenim srcem, z obnovljeno vero, s povečano željo srečati Gospoda, da bomo z njim, da ga bomo prejeli,”

 

Nedelja, 20. september: – V evangeliju smo slišali o gospodarju in delavcih, o plačilu in nagradi. Evangelij nam tudi pove o pravičnosti in velikodušni dobroti, ki je nekateri ne razumejo. Bog je že v Stari zavezi rekel po preroku; “Moje misli niso vase misli in vaše poti niso moje poti.”

Ob različnih dnevnih urah je gospodar najel delavce. Le tisti prvi so sklenili z njim pogodbo o delu in plačilu. Drugi so bili veseli, da so delo dobili in upali so, da bodo vsaj nekaj zaslužili. Njihovo zaupanje v dobroto je bilo bogato poplačano.

 

The Master of the vineyard establishes as the payment for the work of the day a denarius; a good sum, which allowed one to live with dignity.

The Master treats everyone equally, with the same love, with the same superabundance. Perhaps what is written in these lines also applies to me: the Gospel knows how to bring out and make evident my heart as it is, the most hidden part of myself. Perhaps the Lord is, precisely, addressing these words filled with sadness: “Perhaps you are jealous?” I should allow myself to be questioned. I have to allow Him to enter within me and to look at me with His penetrating eyes, because only if He looks at me, I will be able to be healed. Now I pray as follows: “Lord, I ask You, come to me, put Your word in my heart and let new life germinate, let love germinate”.

 

Nedeljske maše: – V teh posebnih razmerah bodo v mesecu oktobru: nedeljske maše: ena v soboto zvečer ob 6 uri, druga v nedeljo pa samo ena maša, ob 9. uri. Tako bo lažje za prostovoljce, kajti po vsaki maši je treba cerkev očistiti, razkužiti. Prosimo, upoštevajte ta nov razpored maš za nedeljo.

 

VEROUK: – Po zahvalni nedelji se je navadno začelo veručno leto. Zaradi izrednih razmer je verouk, priprava aotrok na prvo obhajilo in birmo preložen za eno leto! - Parents, first communion and confirmation classes are canceled for this year. Next year we will resume with catechism classes.

 

GODOVI – Poned., 21. 9.: sv. Matej apostol in evangelist; sreda, 23. 9.: sv. Pij (pater Pij); sobota 26. 9.: sv. Jean Brebeuf in tovariši, kanadski mučenci; nedelja 27. 9. : sv. Vincencij Pavelski, ustanovtelj Misijonske družbe, zavetnik dobrdoelnih ustanov.

 

POSEBNA NABIRKA – V nedeljo 27. 9.: za potrebe Cerkve v Kanadi.

 

 

 

Št. 37       24. NAVADNA NEDELJA   13. september, 2020

 

1. berilo: Odpuščajmo bližnjemu, da nam bo odpuščeno.

Odpev: GOSPOD JE MILOSTLJIV IN USMILJEN.

2. berilo: Naj živimo ali umiramo, smo Gospodovi.

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij: Odpuščanje nima meje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The cure for bad memories is to remember the things of the Lord God.

Life and death only have meaning when they are lived for something more than ourselves.

There is no limit to forgiveness, because of mercy of God heaven is eternal reward for forgiveness.

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Jožef Špilak, obl.; n. A. Špilak

13. 9. 11:00:         ++ Boris Ivanka Madon; n. Z. Madon

Poned.,                 + Marija Terenta; n. A. Smodiš

Torek, 6pm:          + Stanislav Horvat; n. druž. Horvat

Sreda,                   po namenu Z.

Četrtek,                 + Marija Terenta; n. I.A. Terenta

Petek,                    + Marija Bremec; n. D. Horvat

Sobota, 9am         + Matija, Rozina Novak; n. RSM Novak

Nedelja, 8:30:       + Jožef Horvat, obl.; n. druž. P. Horvat

20. 9. 11:00:         + Vera Horvat, obl.; n. druž. A. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

VEROUK: – Verouk je priprava otrok na vreden prejem zakramentov. - Po zahvalni nedelji se bi naj začelo veručno leto. Kako bo z veroukom, še ne vemo, bomo videli, kako bo glede šole. Kako se bo odvijal pouk v šolah, tako bomo mogli na podoben način imeti verouk!

Parents, please, register your child for first communion and confirmation classes in the Parish Office: 514-254-8286. It will help us to prepare and organize the preparation for receiving the sacraments. We are carefully monitoring the situation and we will keep you posted.

 

Nedelja, 13. september: – Jezus govori v današnjem evangeliju o odpuščanju. Peter je želel vedeti; verjetno slišati pohvalo, da je izredno velikodušen. Vprašal je, če je dovolj večkrat odpustiti. Jezus ga ni pohvalil, ampak ga je poučil in tudi nas, da je potrebno vedno odpuščati. Odpuščanje nima in ne sme imeti meje.

Ko so učenci prosili Jezusa, naj jih nauči moliti, jim je dal molitev, s katero se obračamo tudi mi na Boga kot na Očeta s prošnjo. V tej molitvi nam Jezus naroča odpuščati in prositi za odpuščanje. Le če mi iskreno in velikodušno odpustimo, bo Bog tudi nam odpustil, ko ga prosimo za odpuščanje.

V nadaljevanju evangelija Jezus v priliki pove, kakšne so posledice odpuščanja in kakšne neodpuščanja. Če nismo pripravljeni odpustiti bližnjemu, zaman prosimo Boga za odpuščanje, ker »s kakršno mero merimo, s takšno mero se nam bo odmerilo«. Torej če ne odpustim, nam ne bo odpuščeno!

 

Peter asks: “How often must I forgive? Seven times?” Seven is a number indicating perfection and, in the case of Peter’s proposal, seven is synonymous with always. Jesus tells a parable. It is the parable of limitless forgiveness! At the servant’s insistence, the king forgives him his debt of 164 tons of gold. He behaves towards his fellow servant the way the king should have behaved towards him but did not: he ordered that he be thrown in jail until the debt. The shameful attitude of the forgiven servant who will not forgive strikes even his mates. They report him to the king and the king acts accordingly. The servant is thrown into jail, where he will stay until his debt is paid! He should still be there today! He will never be able to pay back! The moral of the parable: “This is how My Father will deal with you unless you each forgive your brother from your heart!”

 

Godovi: – Poned.: Povišanje svetega križa – Jezus je trpel in umrl na križu za nas in za naše odrešenje, Povzdignjen na križ nas z milostjo dviga in vodi po poti vere in nas uči, naj odpuščamo

Torek: Žalostna Mati Božja – Marija je trpela, sotrpela pod križem. Njeno dušo je prebodel meč. Žalostna Mati Božja nas vabi k hvaležnosti do Jezusa, da bomo deležne večnega veselja.

 

Nedeljske maše: – Z zadnjo nedeljo v septembru se zaključi polenta sezona na pristavi (farmi) z nedeljsko mašo. V mesecu oktobru bodo maše samo v cerkvi. V teh posebnih razmerah bo v mesecu oktobru: nedeljska masa že v soboto zvečer ob 6 uri, v nedeljo pa sam0 ena maša, ob 8 :30. S tem sporedom bo lažje za prostovoljce, kajti po vsaki maši je treba cerkev očistiti, razkužiti. Prosimo, upoštevajte ta nov razpored maš ob nedeljah v mesecu oktobru in naprej!

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat – A. Špilak darovala za našo cerkev: $50.00. Bog povrni za dar!

 

V spomin na rajnega Alojza Starič – darovala za našo cerkev po $100.00: M. Rebernak, A. Rebernak. Bog povrni za dar. 3

 

 

Št. 36       23. NAVADNA NEDELJA   6. september, 2020

 

1. berilo: Prerok je Bogu ogovoren za grešnike.

Odpev: DANES NE ZAKRKNITE SVOJIH SRC.

2. berilo: Ljubezen je izpolnitev postave.

Aleluja. Bog je v Kristusu spravil svet s seboj, nam pa je zaupal besedo sprave. Aleluja.

Evangelij: Brata je treba klicati k spreobrnenju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ezekiel is told something which is crucial for an understanding of prophecy; the prophet has responsibility for passing on God’s word to God’s people.

Love and debt are not normally equated with each other. Christians have the debt of mutual love, which is the answer to each commandment.

In the community of Jesus’ followers its members must take responsibility for each other – to rescue a sister or brother from being a wrongdoer.

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Milan Meglič; n. M. Meglič

6. 9. 11:00:           + Ivan Horvat; n. druž. D. Horvat

Poned., 11am:      + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    ++ Jožef, Ana Kreslin; n. druž. I. Kreslin

Sreda,                   ++ iz druž. Kožuh; n. druž. Starič

Četrtek,                 + Ivan Horvat; n. druž. I. Kreslin

Petek,                    v dober namen; n. F. Rabzel

Sobota, 9am:        ++ Vinko, Vera Kranjec; n. A. Hozjan

Nedelja, 8:30:       + Jožef Špilak, obl.; n. A. Špilak

13. 9. 11:00:         ++ Boris Ivanka Madon; n. Z. Madon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

ROMANJE: – V programu dogodkov v župniji za letos je bil določen 6. september za dan župnijskega romanja. Kot smo nekatere druge dogodke morali odpovedati, tudi romanja letos ne bo. COVID-19 je prekrižal mnoge načrte.

Naj romanje nadomesti udeležba pri maši v župnijski cerkvi. Namen romanja je poživizev vere, prejem zakramentov, molitev za poseben namen. Vse to morete v teh spremenjenih razmerah nadomestiti in opraviti v prihodnjih nedeljah. Pred mašo je priložnost za sveto spoved – v župnijski pisarni. Tudi na ta način opravljeno “romanje” bo pomoč, da bomo poživili vero in upanje.

 

Nedelja, 6. september: – Evagelij prinaša Jezusv nauk. Evaglist pa ta nauk podaja s posebnim namenom nam ljudem v pomoč. Danes nam Jezus spregovori o tem, da smo kot člani božjega ljudstva, Cerkve, odgovorni druga za drugega in moramo drug drugemu pomagati z besedo in zgledom pa tudi z molitvijo, da bi lažje živeli kristjana vredno življenje.

Ljubezen in spoštovanje sta osnovi za skupno življenje v katerem se kaže odgovornost za druge in za rast Božjega kraljestva med nami. – Molitev je nadvse potrebna. Molitev nam pomaga, da smo lažje iskreni, potrpežljivi, dobri in usmiljeni. Molitev nas spodbuja k delom ljubezni do Boga in do bližnjega. Molitev nas povezuje v trdno, živo in delavno skupnost.

Jesus gives simple and concrete norms to tell us how to proceed in case of conflict in the community. If a brother or sister sins, that is, behaves contrary to the life of the community, you must not denounce him/her publicly before the community. First you must speak to him/her alone. Try to find out why he/she acted in that way. If you get no result, then call two or three members of the community to see whether you can get some result.

 

Jesus wishes to promote inclusion. He welcomed and reintegrated people who, in the name of a false idea of God, were excluded from the community. But He could not prevent a person who disagreed with the Good News of the Kingdom from refusing to belong to the community and exclude him/herself from the community. This is what some Pharisees and doctors of the law did. Even then, the community must behave like the Father in the parable of the Prodigal Son. It must hold the brother or sister in its heart and pray for him/her so that he/she may change his/her mind and come back to the community.

 

Godovi: – Torek, 8.: rojstvo Device Marije – Marija je bila obvarovana izvirnega greha ter od prvega trenutka življenja je bila milosti polna; sreda, 9.: blaženi Friderik Ozanam – heroj krščanske ljubezni in dobrodelnosti; petek: sv. Janez Gabrijel Perboyre – misjonar in mučenec na kitajskem.

 

VEROUK: – Po zahvalni nedelji se bi naj začelo veručno leto. Kako bo z veroukom, še ne vemo, bomo videli, kako bo s glede šole. Kako se bo odvijal pouk v šolah, tako bomo mogli na podoben način imeti verouk! Parents, please, register your child for first communion and confirmation classes in the Parish Office: 514-254-8286. It will help us to prepare and organize the preparation for receiving the sacraments. We are carefully monitoring the situation and we will keep you posted.

 

Molimo in vztrajajmo v molitvi, kajti zavzeta in goreča molitev propdre v nebo; podpira jo Božje zagotovilo. sv. p. Pij

 

 

 

Št. 35       22. NAVADNA NEDELJA            30. avgust, 2020

 

1. berilo: Božja beseda preroku ne da miru.

Odpev: MOJ BOG, MOJO DUŠO ŽEJA PO TEBI.

2. berilo: Tudi telesno življenje mi bo daritev.

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetli oči našega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Though Jeremiah feels that the Lord has deceived him, he knows that he must proclaim the prophetic message of what is to come.

Paul urges us to follow the will of God, not the fashions of the world.

Jesus makes it clear that there is a price to be paid for following him.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Ivan Horvat; n. druž. J. Horvat

30. 8. 11:00:         ++ iz druž. Horvat; n. druž. F. Horvat

                              po namenu za F., Z.

Poned.,                 ++ iz druž. Kožuh; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Kramar; n. A. Kramar

Sreda,                   + Marija Bremec; n. G. Žalik

Četrtek, 6:30pm   + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek, 6:30pm:     + Alojz Starič; n. A. Rupnik

Sobota, 8:30:am: + Marija Terenta; n. druž. Vrkič

Nedelja, 8:30:       + Milan Meglič; n. M. Meglič

6. 9. 11:00:           + Ivan Horvat; n. druž. D. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Prvi Petek v mesecu je posvečen Presvetemu Srcu Jezusa Kristusa, našega Odrešenika. “Glej, to srce, ki je tako ljubilo ljudi, da se zanje izčrpa in použije, da jim dokaže svojo dobroto… Toda to srce namesto hvaležnosti prejema nehvaležnost.” Jezus sv. Marjeti Alakok.

 

Prva sobota v mesecu je posvečena Marijinemu Srcu, ki je trpelo in duhovno krvalelo pod križem na Kalvariji za naše odrešenje. – Častimo presveto Jezusovo in Marijino Srce in se zahvaljujmo za dar odrešenja, usmiljenja in odpuščanja.

 

Nedelja, 30. avgust: – V našem življenju se prepletajo različni dogodki in doživetja. Nekatere stvari se nam vtisnejo globoko v spomin, druge nekoliko bolj na površini, spet druge tako, da sooblikujejo naše vsakdanje življenje.

Srečujemo se z lepimi in veselimi trenutki, pa tudi z neprijetnimi, težkimi in žalostnimi. Vsakdo si želi lepo in mirno življnje, boji se pa težav preizkušenj in trpljenja. Danes Jezus spregovori v evangeliju o trpljenju, križu, smrti in vstajenju, ki je polnost novega življenja. S trpljenjem na križu nam je Jezus zaslužil milost odpuščanja in odrešenja. V molitvi, ki jo molimo v tem času pandemije COVID-19, izgovarjamo resnico: “Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja” in prosimo, da bi bili rešeni bolezni in bi mogli mirno živeti.

Pri sveti maši častimo in slavimo Jezusa, ker je za nas in za naše odrešenje sprejel in smrt na križu. Ker je to sprejel iz ljubezni do nas in v zvestobi do Očeta, je vstal v novo in poveličano življenje, ki čaka tudi nas.

 

The suffering and death of Jesus may be seen as the consequence of the attitude He took towards the institutions of His people. Like many of the prophets He was removed. But the New Testament insists that His suffering and death (and resurrection) are part of God’s plan, which Jesus accepted freely… "Anyone who loses his life… will find i.t" Anyone who understands well the mystery of Jesus and the nature of His mission also understands what it means to be His disciple. The two things are intimately linked. Jesus Himself lays down three conditions for those who wish to be His disciples: renunciation of self, the taking up of one’s cross and following Him. To renounce oneself means not to focus one’s life on one’s self but on God and on the plan of His Reign. This implies an acceptance of adversity and putting up with difficulties. Jesus Himself left us His example of how to deal with such circumstances. It suffices to imitate Him. He does not compromise His fidelity to the Father and to His Reign, and He remains faithful even to the point of giving His life. It was precisely thus that He came to the fullness of life in the resurrection.

 

VEROUK: – Po zahvalni nedelji se bi naj začelo veručno leto. Kako bo z veroukom, še ne vemo, bomo videli, kako bo sedaj, ko se je začela šola. Kot bo odvijal pouk v šolah, se bomo mogli odločiti glede verouka! Parents, please, register your child for first communion and confirmation classes in the Parish Office: 514-254-8286. It will help us to prepare and organize the preparation for receiving the sacraments. We are carefully monitoring the situation and we will keep you posted.

 

V spomin na rajnega Starič Alojza so darovali za našo cerkev: po $100.00: druž, Donnelly, (Cal.); druž. Terenta, (Cal.); V. T. Štibernik; $50.00: M. Štibernik. Bog povrni za vaš dar in blag spomin!

 

 

 Št. 34      21. NAVADNA NEDELJA   23. avgust, 2020

 

1. berilo: Bog izroča ključ Davidove hiše.

Odpev: GOSPOD, TVOJA DOBROTA TRAJA NA VEKE.

2. berilo: Iz njega, po njem in zanj je vse.

Aleluja. Ti si Peter, Skala, in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja.

Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord passes authority from one servant to another.

Paul writes of the depth of God’s wisdom.

Peter acknowledges Jesus as the Christ, and Jesus gives him the keys of the kingdom.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Marija Terenta; n. M. Zadravec

23. 8. 11:00:         ++ Boris, Ivanka Madon; n. Z. Madon

Poned.,                 + Marija Bremec; n. druž. Horvat

Torek,                    + Janez Rabzel; n. F. Rabzel

Sreda,                   ++ iz druž. Starič; n druž. Starič

Četrtek, 9am         + Vera Kranjec; n. druž. D. Kranjec

Petek, 6:30pm:     ++ Albert; Jože; n. E. Logar

Sobota,                 + Alojz Starič; n. F. Rabzel

Nedelja, 8:30:       + Ivan Horvat; n. druž. J. Horvat

30. 8. 11:00:         ++ iz druž. Horvat; n. druž.M. Štuhec

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Godovi v tem tednu: Poned., 24.: sv. Jernej (Bartolomej) apostol: četrtek, 27. Sv. Monika, mati sv. Avguština; petek, 28. 8.: sv. Avguštin, škof.

 

VEROUK :Kmalu se bo začelo novo šolsko leto. Po zahvalni nedeljo pa se bi naj začelo veručno leto. Kako bo z veroukom, še ne vemo, bomo videli, kako bo glede šole takrat. Starši, ki imate otroka za prvo obhajilo ali birmo prijavite otroka v župnijski pisarni! Parents, please, register your child for first communion and confirmation classes in the Parish Office: 514-254-8286. It will help us to prepare and organize the preparation for receiving the sacraments. We are carefully monitoring the situation and we will keep you posted.

 

Nedelja, 23. avgust: – Jezus je mnogokrat spregovoril o veri. Poudaril je, da je vera in življenje po veri nujno potrebno, da bi se zveličali. Vera z zaupanjem pomaga človeku, da odpre svoje srce ter da sprejme Božjo ponudbo, Božji dar. Minulo nedeljo smo slišali v evangeliju, da je Jezus ozdravil hčer poganske žene, ker je verovala in vztrajala v zaupni prošnji.

Danes nam evangelist pove, kako je Jezus odgovoril apostolu Petru, ko je izpovedal vero vanj kot Božjega Sina. Jezus mu je v odgovor na izpoved vere zaupal novo poslanstvo, vodenje Cerkve. To je storil, ko je mu zaupal “ključe”. S ključem odpremo ali zapremo; s ključem je omočen vstop ali izstop.

 

Jesus proclaims Peter as “Blessed!” because he has received a revelation from the Father and professed faith in Jesus…. Peter receives the keys of the Kingdom to bind and to loosen, that is, to reconcile the persons among themselves and with God. Behold, that here again the same power to bind and to loosen, is given not only to Peter, but also to the other disciples. One of the points on which the Gospel of Matthew insists more is reconciliation and forgiveness… In the years 80’s and 90’s, in Syria, because of faith in Jesus, there were many tensions in the communities and there were divisions in the families. Some accepted Him as Messiah and others did not. Matthew insists on reconciliation. Reconciliation was and continues to be one of the most important tasks of the coordinators of the communities at present. Imitating Peter, they have to bind and loosen, that is, do everything possible so that there be reconciliation, mutual acceptance, building up of the true fraternity “Seventy times seven!” The Church or the community is not the Kingdom, but an instrument or an indication of the Kingdom is a path that leads to the Kingdom.

 

ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Starič Alojza se njegovi iskreno zahvalijo: g. župniku za obiske v času onemoglosti in bolezni, za molitve v pogrebnem zavodu in pogrebno mašo; vsem vam, ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni maši ter se poslovili od rajnega Lojzeta. Vaša navzočnost, molitve in besede sožalja so nam bile v oporo. Hvala organistu F. Rogan za poživitev svete maše. Hvala tudi vsem, ki ste darovali v spomin na rajnega Alojza za našo cerkev in svete maše. – V spomin na rajnega Starič Alojza so darovali za našo cerkev: druž. Starič: $1,000.00; E. Žargi; po $100.00: druž. J. Glavač: druž. A, Glavač; druž. F. Tkalec; druž. H. Hoffmann; druž. M. Zevnik; druž. A. Smodiš; druž. Poljanec; Z. Madon; E. Sliškar: $75.00; po $50.00: A. Rupnik; V.M. Vrkič; druž. A. Štinernik; druž. S. Rebernak; A. Horvat; druž. J. Časar; druž. F. Kovač; po $25.00: T.T Casar; T.D.; druž. P. Časar. Bog povrni za dar in blagi spomin!

 

»Pozno sem te vzljubil, Lepota, večno davna, večno nova... Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari sveta. Dotaknil si se me in zagorel sem v tvojem miru.« - Sv. Avgustin

 

 

Št. 33       20. NAVADNA NEDELJA            16. avgust, 2020

 

1. berilo: Bog vodi k sebi vsa ljudstva.

Odpev: O BOG, SLAVIJO NAJ TE VSA LJUDSTVA.

2. berilo: Bog se ne kesa svojih darov in svojega klica.

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus hvali vero poganske žene.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isaiah presents a vision of future glory, where all people of good intention and loving hearts, will rejoice together in the Lord.

St Paul awaits the day when the House of Israel will accept the salvation won for them by Christ.

Jesus seems to reject the pleas of the Canaanite woman. His apparent change of heart is a lesson for his followers to do likewise.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Kazimir Horvat; n. E. Horvat

16. 8. 11:00:         + Ivan Horvat; n. druž. J. Časar

Poned., 11am:      + Alojz Starič, - pogrebna

Torek,                    + Ema Cer; n. A. Stalekar

Sreda, 7pm:          + Alojz Starič: n. druž. Starič

Četrtek,                 + Jožef Lebar, obl.; n. M. Lebat

Petek, 6pm:          + Ludvik Ritlop, obl.; n. M. Ritlop

Sobota, 8am:        + Jožef Kramar; n. A. Kramar

Nedelja, 8:30:       + Marija Terenta; n. M. Zadravec

23. 8. 11:00:         ++ Boris, Ivanka Madon; n. Z. Madon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

ROMANJE :V programu dogodkov v župniji za letos je bil določen 6. september za dan župnijskega romanja. Kot smo nekatere druge dogodke morali odpovedati, tudi romanja letos ne bo. COVID-19 je prekrižal mnoge načrte.

Naj romanje nadomesti udeležbo pri maši v župnijski cerkvi. Namen romanja je poživitev vere, prejem zakramentov, molitev za poseben namen. To morete v sedanjih razmerah opraviti ob nedeljah. Pred mašo je priložnost za sveto spoved – v župnijski pisarni. Tudi tako opravljeno “romanje” bo pomoč, da bomo poživili vero in upanje.

 

Umrl je Alojz Starič – molitve: 16. 8. ob 3pm; pogrebna maša v poned., 17. 8. ob 11 uri.

 

Nedelja, 16. avgust: – Bog, ki je naš dobri in usmiljeni Oče, nas vedno vabi k sebi. Ker pa Boga ne vidimo s telesnimi očmi, se marsikdo vpraša: kako in kam naj grem? Na to vprašanje nam pomaga odgovoriti Božja beseda. Potrebno je poslušati Božjo besedo, jo sprejeti, verovati in zaupati v dobroto in usmiljenje nebeškega Očeta.

Žena, mati, za Jude poganka, o kateri govori današnji evangelij, je verovala v dobroto in moč Jezusa. Vztrajala je v molitvi in Jezus jo je nagradil, ko je uslišal njeno prošnjo in ozdravil njeno hčer.

 

Jesus moves away from Galilee, goes beyond the frontiers of the national territory and welcomes a foreign woman who did not belong to the people and with whom it was forbidden to talk. The Gospel of Mark informs us that Jesus did not want to be known. He wanted to remain anonymous. But it is evident that His fame had already preceded Him. The people knew Him and a woman begins to present Him with a request. The woman shouts, but Jesus does not respond. He does not want to listen, he does not want to say anything. Why? Even the disciples are surprised. Jesus explains His silence, "I was sent only to the lost sheep of the House of Israel". The woman answere in a humbly way, "Ah, yes, sir; but even house-dogs can eat the scraps that fall from their master’s table". Jesus’ reaction is immediate, "Woman, you have great faith!" From that moment her daughter was healed... The healing was a reward for her faith.

 

Duhovnik, spovednik: Dobrega pol stoletja sem spovednik in redki so dnevi, da ne bi šel vsaj za kakšno uro v spovednico. Tam se dogajajo čudeži. Pri tem ne govorim o tistih, ki pridejo k spovedi pred veliko nočjo in povedo, kako dobri so, kako vsem radi pomagajo in da niso nikomur škodili … Čudežni trenutki so, ko pride v spovednico grešnik, ki ubesedi grehe in napake, ki jih še ni nikomur povedal. In ki se iskreno kesa. Z njim tudi jokam. To so trenutki, ko zares razumem Jezusove besede: »Tvoja vera je velika. Odpuščeni so ti grehi, pojdi v miru.« … Danes ljudje potrebujejo spovednico, ker te drugje nihče več noče oziroma nima časa poslušati. Nikogar več ne zanima, kaj je človek in kaj je v njem. Pomenljivo je Jezusovo vprašanje: Kaj je laže reči: odpuščeni so ti grehi ali vzemi posteljo in hodi? Jezus ima moč, da – tudi prek duhovnika – ozdravlja. Podarja notranji mir. Greh človeka razjeda od znotraj. Kot rak najraje napada najbolj vitalne organe. Tako tudi greh, prikrade se tja, kjer smo najbolj občutljivi, najbolj ranljivi.

 

Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce: »Gospod, reši me!« Zelo lepa molitev je to! Lahko jo večkrat ponovimo: »Gospod, reši me!« Jezusovo dejanje, da takoj stegne svojo roko in zagrabi prijateljevo, je potrebno dolgo zreti. Jezus je to, Jezus to počne, Jezus je roka Očeta, ki nas nikoli ne zapusti, je močna in zvesta roka Očeta, ki hoče vedno in samo naše dobro. Frančišek, papež

 

Št. 32       19. NAVADNA NEDELJA             9. avgust, 2020

 

1. berilo: Bog povabi Elija na svojo sveto goro.

Odpev: POKAŽI NAM, GOSPOD, SVOJO DOBROTO.

2. berilo: Velikodušnost do bratov.

Aleluja. Upam v Gospoda, čakam na njegovo besedo. Aleluja.

Evangelij: Jezus vabi Petra k sebi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Elijah meets God not in the violent storm, but in the sound of a gentle breeze.

Paul the apostle would do anything to help the people of Israel, his own flesh and blood.

Peter’s faith is tested when he tries to walk to Jesus on the stormy water.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Ritlop; n. druž. M. Ritlop

9. 8. 11:00:           ++ Boris, Ivanka Madon; n. Z. Madon

Poned.,                 + Štefan Horvat; n. M. Prša

Torek,                    + Daniel Poisson; n. MBP

Sreda,                   + Marija Bremec; n. J. Hozjan

Četrtek,                 + Ivan Horvat; n. T. Kolaric

Petek,                    v dober namen; n. A. S.

Sobota, 8am :       ++ Štefan, Marija Vučko; n. druž. I. Kreslin

Nedelja, 8:30:       + Kazimir Horvat; n. E. Horvat

16. 8. 11:00:         + Ivan Horvat; n. druž. J. Časar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE – 15. avgust – praznik: – Verska resnica je, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa in tam je povišana “nad angelske zbore”.

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.

Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.

 

Nedelja, 9. avgust: – Jezus se umakne v samoto in moli. Učenci nadaljujejo svojo pot. Ob viharju, ki ogroža življenje, zaradi strahu pozabijo na Jezusa in njegovo moč. V strahu za življenje se učenci borijo z valovi za svoje življenje. Tako na Jezusa niso niti pomislili. Jeszus se jim je v svoji ljubezni do njih približal, hodeč po vodi.

Ko Peter sliši, da Jezus prihaja po morju, se želi prepričati in želi k njemu po vodi. Jezus ga povabi k sebi. Peter stopi in začne hoditi po vodi. Strah ga prevzame in začne se potapljati. Zavpije, pokliče na pomoč. Jezus mu ponudi svojo roko in ga povabi k veri in zaupanju.

Mi smo večkrat kot učenci, bojimo se. Mi smo kot Peter, ko iščemo pomoč pri Jezusu, a nas strah in dvom hočeta potopiti. Jezus je prav blizu, ponuja nam svojo pomoč, svojo roko, da nas reši, prežene strah in dvom in nam podeli mir.

 

He went up into the hills by Himself to pray. When evening came He was there alone. Jesus finds Himself facing a situation in which the Galilean crowd becomes enthusiastic because of the miracle and runs the risk of not understanding His mission. In this very important moment, Jesus withdraws alone in prayer, as in Gethsemane… The apostles were really terrified in seeing one coming towards them. They did not think of the possibility that it could be Jesus. Their vision is too human, and they believe in ghosts… Jesus said, “It is Me”. He evokes His identity and manifests the power of God (walking on the waters). Fear is overcome by faith… Peter faces the risk of believing in the Word: ‘Come’… Peter is not left alone in his weakness… In the storms of Christian life we are not alone. God does not abandon us even if He apparently is absent and does nothing. He is our loving Father and stretches out his mighty hand.

 

Zaradi tvoje ljubezni in pomoči se ti, Gospod, zahvaljujemo, te slavimo in te častimo in tako poveličujemo tvojo ljubečo naklonjenost do človeka. – Boga najlepše častimo, slavimo, molimo in prosimo varstva in blagoslova, ko se udeležimo svete maše

 

Ponedeljek 10. avgust: Sv. Lovrenc diakon in mučenec – v Sloveniji je njemu v čast posvečenih 50 cerkva. Sv. Lovrenc je zavetnik ubogih in vseh, ki se pri poklicnem delu srečujejo z ognjem. Pomemben svetnik Montreala: ime reke in ime ene od glavnih ulic v mestu.

 

V spomin na rajnega Jožefa Kramar – darovali za našo cerkev: sin Joseph z družino: $500.00; Patrick Davey family: $100.oo; po $50.00: M. Kramar; Levandier family. Bog povrni za vaš dar!

 

 

Št. 31       18. NAVADNA NEDELJA             2. avgust, 2020

 

1. berilo: Bog nas vabi na gostijo.

Odpev: GOSPOD DOBROTNO ODPIRA SVOJO ROKO.

2. berilo: Nič nas ne more ločiti od Božje ljubezni.

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake beside, ki prihaja iz Božjih ust. Aleluja.

Evangelij: Jezus nasiti množico.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord invites us to come to him and our soul will live.

Nothing can ever come between us and the love of God made visible in Christ Jesus.

Jesus feeds all those who come to him abundantly.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

2. 8. 11:00:           ++ Jožef Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

Poned.,                 + Štefan Balaško; n. M. B.

Torek,                    + Jožef Horvat(Mtl.N.); n. T. Zadravec

Sreda,                   ++ iz druž. Ferenčak; n. G. Žalik

Četrtek,                 + Marija Bremec; n. druž. M. Štuhec

Petek, 6pm:          za zdravje; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 8am:        + Ludvik Ritlop; n. M. Ritlop

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Ritlop; n. druž. M. Ritlop

9. 8. 11:00:           ++ Boris, Ivanka Madon; n. Z. Madon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Srce Jezusovo – prvi petek: – Vsak prvi petek v mesecu je posvečen Jezusovemu Srcu, ki je svetišče Božje ljubezni, iz katerega nam pritekajo milosti, ki jih potrebujemo za življenje po veri.

 

Jezusova spremenitev na gori, 6. avgust – Učenci so videli Jezusa v sijaju slave poveličanega, nebešlega življenja. Pred tem dogodkom je Jezus govoril svojim učencem o svojem trpljenju in smrti, česar takrat učenci niso mogli razumeti in so dvomili. Ta dogodek jim je povedal, da je Jezus obljubljeni Odrešenik, tudi če bo moral trpeti in umreti na križu. Sam Bog Oče je spregovoril učencem: “Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.”

 

Nedelja, 2. avgust: – Jezus nam je v Očenašu naročil, da naj Boga Očeta prosimo za vse, kar potrebujemo za vsakdanje življenje. Ena zelo pomembnih stvari je hrana. In kakor je hrana, ki jo predstavlja kruh, potrebna za življenje, podobno je potrebna duhovna hrana za življenje naše vere. Če je naša vera živa, se more Božje kraljestvo širiti in roditi sadove, ki so dobrota, ljubezen, mir pravičnost, usmiljenje, odpuščanje.

Današnji evangelij nam pove, da je Jezus množico učil. Dajal je ljudem duhovno hrano, ko jim je razlagal, kako naj živijo, da bodo živeli po Božji volji in z življenjem po veri pomagali drugim priti do spoznanja resnice.

Ker je množica vztrajala ob Jezusu in ga poslušala, se duhovno hranila, jo je Jezus na večer presenetil: dal jim je tudi hrano za telo. To pa je storil v sodelovanju z učenci. – Jezus tudi nas vabi k sodelovanju, k življenju po veri.

 

Today’s gospel presents Jesus at the time when He received the news of the Baptist’s beheading by Herod. He goes apart «in a lonely place». The Gospels often show us Jesus as someone who goes apart. Generally, but not always, this going apart presents a Jesus who is immersed in prayer. Here are some examples: «After sending the people away, He went up a hill by Himself to pray. When evening came, Jesus was there alone»; «Very early in the morning, long before daylight, Jesus got up and left the house. He went out of town to a lonely place, where He prays”; «He would go away to lonely places, where He prayed»; «led by the Spirit» after His baptism, Jesus goes away into the desert to be tempted by the devil and He overcomes the devil’s seductions by the power of the Word of God. At other times, Jesus calls His disciples to Him: «Let us go off by ourselves to someplace where we will be alone and you can rest a while». In our passage, Jesus prays before multiplying the loaves. The Gospels show that Jesus liked to pray before important events throughout His ministry such at His baptism, His transfiguration and His passion.

 

Nov škof V soboto, 8. avgusta 2020, bo ob 10. uri v ljubljanski stolnici posvečen naslovni nadškof Beneventa in apostolski nuncij v Iraku msgr. dr. Mitja Leskovar. Molimo, naj ga spremlja Božji blagoslov.

 

ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Kramar Jožefa se njegovi iskreno zahvalijo: g. župniku za obisk v bolnišnici in podelitev zakramentov, za molitve v pogrebnem zavodu domu in pogrebno mašo; vsem vam, ki ste prišli v pogrebni zavod in se poslivili od njega in k pogrebni maši. Vaša navzočnost, molitve in besede sožalja so nambile v oporo. Hvala tudi vsem, ki ste darovali v spomin na Jožefa za našo cerkev in svete maše. – Druž. Ana Kramar darovala $200.00; druž. M Godina (Lav): $50.00. Bog povrni!

 

 

 

Št. 30       17. NAVADNA NEDELJA             26. julij, 2020

 

1. berilo: Salomon prosi za modrost.

Odpev: GOSPOD, KAKO LJUBIM ZVOJO POSTAVO.

2. berilo: Upodobljeni smo po Božjem Sinu.

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solomon did not pray for riches or for a long and trouble-free life. Closest to his heart was this, to be a good king to his people.

Paul the apostle writes that God the Father cherishes as his children all those who love him.

The greatest treasure in life is God’s friendship. Those who realise this will go to any lengths to possess what they know to be most precious of all.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (Lav)

26. 7. 11:00:         + Rozina Rogan; n. A. Kolarič

Poned., 6:30         + Albert Logar; n. E. Logar

Torek,                    + Marija Terenta; n. T. Zadravec

Sreda,                   + Angela Gabor; n. E. Kramberger

Četrtek,                 + Avgust Žalik; n. G. Žalik

Petek,                    + Marija Bremec; n. T. Zadravec

Sobota,                 + Ivan Horvat; n. T. Zadravec

Nedelja, 8:30:       + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

2. 8. 11:00:           ++ Jožef Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Besede misijonarja: Vhod v srce so usta, ključ do srca je beseda. Ko odprem usta in spregovorim, vam odprem vhod v srce. Ko govorim, vam ponujam ključ do svojega srca. Pridite in poglejte: Sveti Duh je v mojem srcu prižgal velik ogenj ljubezni do etiopskih kristjanov. Živel sem v domači deželi. Tam sem dobil sporočilo, da živijo v Etiopiji kristjani. Tedaj sem rekel očetuin materi: »Oče, blagoslovi me; mati, daj mi svoj blagoslov, ker hočem obiskati svoje predrage brate, ki živijo v Etiopiji. Tem kristjanom hočem povedati, kako jih ljubim.« - sv. Justin de Jakobis, škof in misijonar

 

Nedelja, 26. julij: – Jezus govori o zakladu, o biseru, o mreži. Te stvari nam govorijo o Nebeškem kraljestvu. Vse te dragocesti ljudje uporabljamo, hranimo in ohranjamo. In te stvari so podoba našega odnosa do Boga in do bližnjega, ki je nekaj nadvse dragocenega, pomembnega.

Ob the prilikah pomislimo in se vprašajmo, kaj iščemo v življenju in za kaj se žrtvujemo, porabljamo svoj čas in svoje sposobnosti. Je to nekaj minljivega ali je to vsaj katera od lastnosti, ki označujejo Nebeško kraljestvo: dobrota, ljubezen, usmiljenje, pravičnost, mir, dobota, velikodušnost…

Prosimo Jezusa, naj naj pomaga s svojo besedo, naukom in z milžostjo, da bomo razumeli in sprejeli njegovo ljubezen in usmiljenje kot zaklad, ki sig a moramo pridobiti; biser, ki ga želimo imeti; mreža, ki nas varuje pred nevarnsotmi in nas vodi na pot pravega krščanskega življenja.

 

The kingdom of Heaven is like treasure hidden in a field which someone has found. Jesus’ parable helps us to better see the presence of the Kingdom of God in the most ordinary things of life. – The Gospels contain many parables of Jesus. Matthew even says, “All these things Jesus said to the crowd in parables and did not speak to them unless in parables”. Telling stories, parables, was a common method of teaching used in those days. It was in this way that Jesus made Himself understood by the people. In the parables, He starts from very ordinary things of life and uses them as terms of comparison to help people better understand the less known things of the Kingdom of God. In this Sunday’s Gospel, Jesus starts with three well-known things in the lives of people: the treasure hidden in the field, the merchant who seeks pearls, and the dragnet that fishermen cast into the sea... The Kingdom of God exists, it is hidden in life, waiting for those who will find it. The Kingdom is the result of a seeking and obtaining. There are the two basic dimensions of human life: gratitude of love that welcomes us and comes to meet us, and the faithful observance that brings us to meet the Other, who is our Father in haeven.

 

“Ko najdemo Jezusa, ga sprejmemo in po veri postanemo del njegovega kraljestva, ta pripadnost presega vse drugo, kar nas lahko osreči. Jezus je večna in popolna sreča.”

 

Prihodnja sobota – prva sobota v mesecu avgustu. Prva sobota v mesecu je posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu. V mescu avgustu, ki za začenjamo s prvo soboto in spominom na Marijo, bomo obhajali Marijono vnebovzetje, ko je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo.

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat – dar za našo cerkev: po $100.00: druž. I. Gjerek; druž. Š. Vučko; $50: druž. D. Balek. Iskren Bog povrni!

 

 

Št. 29                16. NAVADNA NEDELJA   19. julij, 2020

 

1. berilo: Bog daje čas za pokoro.

Odpev: TI, GOSPOD, SI DOBER IN USMILJEN.

2. berilo: Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi.

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Pustite oboje skupaj rasti do žetve.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God rules with justice and expects us to be merciful and kind to others.

The Holy Spirit helps us in our weakness.

The kingdom of heaven is likened to good seed being sown in the field, the potential in a tiny mustard seed, and the yeast in the dough.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Vera Balažic, obl.; n. M. Balažic

19. 7. 11:00:         + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

Poned.,                 + Joseph Logar; n. R. Logar

Torek,                    ++ Jožef, Terezija Kramar; n. M. Kramar

Sreda,                   ++ iz druž. Štuhec; n. druž. M. Štuhec

Četrtek,                 + Marija Terenta; n. G. Žalik

Petek, 6pm:          po namenu; n. A. Hozjan

Sobota, 8am:        + Julka Tratnjek; n. druž. M. Ritlop

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (Lav)

26. 7. 11:00:         + Rozina Rogan; n. A. Kolarič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NAVODILA - PROŠNJA: - Vlada z zavodom za zdravje je izdala navodila, kako in kaj delati, da se prepreči širjenje virusa. V skladu s temi navodili je vodstvo škofije Montreal izdalo navodila glede postopkov za maše v cerkvah. – Držimo se navodil z zavestjo, da delamo to, kar je prav in dobro!

Za vas na kratko povzemamo nekatera navodila, ki se tičejo udeležbe pri sveti maši: Votivne sveče vam bodo pomagali prižgati prostovoljci. Med mašo stojite ali sedite – ne klečite. Nabirko oddajte v košarci na mizi ob vhodu v cerkev. Maske moramo nositi v zaprtih prostorih. Masko si lahko nabavite pri prostovoljcih. Naredile so jih naše dobre župljanke, da tudi tako pomagajo župniji.

 

Nedelja, 19. julij: – Dvom in vera, dvomiti in verovati sta dejanji našega duha in srca, ki nas usmerjata v prihodnost. Dvom nakazuje temno prihodnost. Vera pa nam daje upanje, da bomo našli pot in način za mirno in zadovoljno življenje. Vera nam daje trdnost, da kljub težavam in preizkušnjam ne omagamo.

Jezus govori o “Božjem kraljestvu”. Kaj in kje je to kraljestvo? Jezus nam pove, da je med nami. Mi s svojim življenjem po veri potrjujemo to resnico. Božje kraljestvo je tam, kjer je resnica, dobrota, ljubezen in usmiljenje. V notranjo skladnost Božjega kraljestva se vsiljuje zlo in greh, ki ga uničujeta, kot plevel jemlje moč pšenici, nam govori evangelij.

 

The expression "Reign of Heaven" appears 32 times in Matthew. It is the same as the "Reign of God", found only once in Matthew, whereas it is the more usual expression found in the rest of the New Testament. As a matter of respect, the Jews avoid not only the use of the Name of God as revealed to Moses, but also the word "God" which is substituted by various expressions such as "Heaven" or "The heavens". Matthew, the most Jewish of the Gospels, conforms to this practice.

The expression “The kingdom of Heaven” is not found in the Old Testament, where, however, we often find the idea of the royalty of God over Israel and over the universe and the verbal equivalent of the New Testament’s "God reigns". In fact, the Reign of God, as presented also in the New Testament, is above all the action of God who rules and the new situation as a consequence of His ruling. God has always been ruler, but because of sin, Israel and the whole of humanity avoid His royalty and create a situation opposed to His original plan. The Reign of God will be established when everything will be once more subjected to His dominion, that is, when humanity will accept His sovereignty and thus realize His plan.

Jesus proclaimed the coming of this new era. Somehow the reality of God’s Reign is made present and anticipated in Him and in the community He founded. But the Church is not yet the Reign. The Reign grows mysteriously and gradually until it reaches its fulfillment at the end of time.

 

SLOVENSKI DAN – Za današnjo nedeljo je bil napovedan Slovenski dan. Zaradi izrednih razmer in določil ob pandemiji COVID-19, da ne sme biti večje število ljudi na enem kraju, smo morali to naše tradicionalno poletno slavje odpovedati. Naj nam spomin na minula leta, ko smo obhajali Slovenski dan, daje spodbudo in upanje, da se bomo v prihodnje trudili in delali za dobro naše skupnosti. Spomin na pretekla dogajanja nam daje upanje za prihodnost. Upamo, da se bodo razmere uredile, da bodo znanstveniki uspeli najti usspešno zdravilo in bo življenje spet potekalo v bolj normalnih razmerah.

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat – dar za našo cerkev: $50: druž. M. Novak (Ont.). Bog povrni!

 

V spomin na rajno Marijo Bremec darovala T. Zadravec (Oak) $50.00. Bog povrni!

 

 

Št. 28       15. NAVADNA NEDELJA             12. julij, 2020

 

1. berilo: Božja beseda je učinkovita kakor dež.

Odpev: SEME JE PADLO V DOBRO ZEMLJO.

2. berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja.

Aleluja. Seme je Božja beseda, sejalec pa je Kristus. Kdor ga najde, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij: Sejalec je šel sejat.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prophet Isaiah teaches that God’s word is powerful and comes to us as both challenge and gift.

Paul the apostle speaks of the fruits of the resurrection for the human race and the whole of creation.

The parable of the sower illustrates the mystery of faith as it works in the heart of each individual. If we give God an inch, God gives us a mile.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       za člane Baragovega društva

12. 7. 11:00:         + Jožef Horvat; n. druž. J. Jaklin

Poned.,                 ++ Štefan, Marija Horvat; n. M. Kramar

Torek,                    + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sreda,                   + Marija Terenta; n. A. Horvat

Četrtek,                 za zdravje; n. T

Petek, 6pm:          ++ Franc, Antonija Horvat; n. A. Horvat

Sobota, 8am:        + Ivan Horvat; n. M. Kolarič

Nedelja, 8:30:       + Vera Balažic, obl.; n. M. Balažic

19. 7. 11:00:         + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SLOVENSKI DAN – Minula leta smo sredi meseca julija obhajali Slovenski dan, letos ga ne bomo obhajali zaradi izrednih razmer in določil ob pandemiji COVID-19, ker ne sme biti večje število ljudi na enem kraju. Naj nam spomin na minula leta, ko smo obhajali Slovenski dan, daje spodbudo in upanje, da se bono v prihodnje trudili in delali za dobro naše skupnosti. Spomin na preteklo nam daje upanje za prihodnost. Upamo, da se bodo razmere uredile, da bodo znanstveniki uspeli najti usspešno zdravilo in bo življenje spet potekalo v bolj normalnih razmerah.

 

Nedelja, 12. julij: – Minulo nedeljo nas je Jezus povabil, naj pridemo k njemu, ker bomo pri njem našli in prejeli mir in uteho. Jezus nam te dobrote podarja po svoji besedi in milosti. Danes nam pove, da so njegove besede kot seme, ki ga mnogokrat ne opazimo. Toda, ko seme vzklije, raste, obrodi sad. Mnogokrat izgleda, kot da seme propade, umre. Če so pravi pogoji bo vzklilo, rastlo in obrodilo. Te potrebne pogoje pripravljamo tako, da poslušamo, sprejemamo ter uresničujemo Jezusove besede, molimo in tako delamo za rast Božjega kraljestva med nami. Naša lepa, dobra in spodbudna beseda je kot seme v dobri zemlji.

 

The parable speaks of a sower. His activity is marked by the contrast between the loss of the seeds and the abundant fruit. Furthermore, we need to note the difference between the wealth of the description of those who lose the seeds and the concise form of the abundant fruit. But the number of failed and disappointing experiences represented by the various forms of loss of seeds (on the edge of the path…on patches of rock... among thorns...) is contrasted with the great harvest that makes us forget the negative experiences of the losses. Again, in the parable there is the time difference between the initial phase of the sowing and the end phase which coincides with the fruit of the harvest. If in the various attempts at sowing there is no fruit, such lack brings to mind the Kingdom of God at the time of the great harvest. Jesus, the sower, sows the word of the kingdom which makes present the lordship of God over the world, over people and that bears the final fruit. The parable has such persuasive force as to bring the listener to trust in the works of Jesus, which, while marked by failure or disappointment, will finally succeed.

 

ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Ivana Horvat se njegova družina s sorodniki iskreno zahvalijo: g. župniku za obiske v domu in pogrebno mašo; vsem, ki ste Ivana obiskali v času bolezni in ki ste prišli k pogrebni maši, vaša navuočnost, molitve in besede sožalja so nam bile opora. Hvala tudi vsem, ki ste darovali v spomin na Ivana za našo cerkev in svete maše.

Dar za cerkev v spomin na rajnega Ivana; druž. D. Horvat: $600.00; druž. J. Horvat: po $300.00; druž. M. Kolarič; $200.00: Vera Horvat; $200.00: Avgust Horvat; $60.00: druž. M. Godina (Lav); po $50.00: F. Rogan; Marija Ritlop; druž. M. Horvat. Bog povrni!

 

NAVODILA - PROŠNJA: - Držimo se navodil! Votivne sveče vam bodo pomagali prižgati prostovoljci. Med mašo stojite ali sedite – ne klečite. Nabirko oddajte v košarci na mizi ob vhodu v cerkev. Maske moramo nositi v zaprtih prostorih. Masko si lahko nabavite pri prostovoljcih. Naredile so jih naše dobre župljanke, da tudi tako pomagajo župniji.

 

 

 Št. 27                14. NAVADNA NEDELJA   5. julij, 2020

 

1. berilo: Odrešenik prihaja k nam ubog.

Odpev: MOJ BOG, MOJ KRALJ, HOČEM TE POVELIČEVATI.

2. berilo: Z Duhom mrtvimo dela telesa, da bomo živeli.

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus je krotak in v srcu ponižen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Messiah’s coming makes our hearts and souls rejoice, for he humbles himself to share our life.

Paul the apostle reminds us that we are spiritual people who belong to Christ and are filled with his Spirit.

The Lord Jesus calls us to come to him, that we may find rest and peace for our souls.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       ++ Slavi; Tom Kustec; n. druž. J. Kustec

5. 7. 11:00:           ++ starši Madon; n. druž. H.M. Hoffmann

Poned.,                 + Bronco Balažic; n. druž. I. Glavač

Torek,                   v dober namen; n. MSC

Sreda,                   ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. I. A. Terenta

Četrtek,                 + Marija Terenta; n. druž. Donnelly

Petek, 6:30pm:     v dober namen; n. J.R.

Sobota, 108am:    + Ivan Horvat; n. druž. D. Horvat - pogrebna

Nedelja, 8:30:       za člane Baragovega društva

12. 7. 11:00:         + Jožef Horvat; n. druž. J. Jaklin

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SPET MAŠE V CERKVI: – Po več kot treh mesecih so spet vrata cerkve odprta. Z veseljem in hvaležnostjo vstopajmo spet v ta naš skupni dom, v prostor, ki je namenjem češčenju in slavljenju Boga. Ob veselju in hvaležnosti nas še vedno spremlja dejstvo nesigurnosti zaradi virusa COVID-19. Cilna vlada in vodstvo krajevne Cerkve nas pozivajo, naj se držimo navodil, da tako skrbimo za osebno varnost in zdravje kot tudi za varnost in zdravje drugih: razkuževanje in umivanje rok, nošenje maske v prostorih, oddaljenost od drugega. Novice nam povedo, kakšne so posledice, če se ljudje ne držijo navodil

 

Nedelja, 5. julij: – Naš Odrešenik je Jezus Kristus. Bog Oče ga je poslal, da nam je prinesel nauk sprave, razodel Očetovo ljubezen do nas, nam zaslužil milost odrešenja ter ostal med nami po svoji besedi in milosti.

Jezus nas uči, kako naj živimo, da bomo izpolnjevali Božjo voljo, da bomo izpolnjevali zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Jezus pa nas ne le uči, ampak nam tudi pomaga. On je z nami na poti našega življenja.

Jezus nas vabi, naj pridemo k njemu. Z njegovo pomočjo bomo lažje delali dobro in živeli po zapovedih. Z Jezusovo pomočjo bomo lažje premagovali težave in neprijetnosti življenja. Jezus daje upanje in pomoč. Z Jezusom spoznamo tudi vrednost trpljenja in tako postanejo težave lažje, “breme je lahko”, govori Jezus. Priti in prihajati k Jezusu pomeni poslušati njegov nauk, moliti vsak dan. Vredno prejemati zakramente in se udeleževati svete maše.

 

Jesus invites all those who are weary and promises them rest. Jesus says, Shoulder My yoke and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yes, My yoke is easy and My burden light. Through the prophet Jeremiah, God had invited the people to examine the past in order to discover the right way that could give them rest for their souls . This right way now appears in Jesus. Jesus offers rest for souls. He is the way .

Learn from Me, for I am gentle and humble in heart. Jesus was gentle and humble. He asks that people, in order to understand the things of the Reign of the Kingdom of God, not give so much importance to what others think or but to open to him, to his word, his teaching his grace. Remember Jesus’ invitation and learn from Him, He is "gentle and humble in heart".

 

SLOVENSKI DAN – Minula leta smo sredi meseca julija obhajali Slovenski dan. Letos ga ne bomo obhajali zaradi izrednih razmer in določil ob pandemiji COVID-19, da ne sme biti večje število ljudi na enem kraju.

 

POČITNICE – “Kakšne bi bile moje idealne počitnice? Sem jih že doživel(a)? Med dopustom navadno nekam odpotujemo in običajno izberemo kraj, ki je dovolj »daleč«, da vsakdanjo rutino in skrbi lahko pustimo doma… Do sedaj me je še vsak dopust obogatil, mi prirastel k srcu in se ga z veseljem spominjam. Čeprav niso bili redki dopusti, ki so bili tako intenzivni, da sem si ob vrnitvu domov zaželel še nekaj dni dopusta, da bi se »odpočil od dopusta in pospravil« in čeprav je marsikdaj marsikaj šlo narobe, lahko rečem, da je bil vsak na svoj način idealen. Idealnost zame namreč ni v popolnosti, še manj v ležanju v senci z osvežilno pijačo v roki. Idealne počitnice so zame tiste, ki jih lahko preživim s tistimi, ki jih imam rad, ko se lahko prepustim trenutku (in ne urniku) in preprosto uživam ter se s hvaležnostjo vsak dan spomnim v molitvi na Boga.”

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat darovali za našo cerkev: po $50.00: M. Glavač; druž. I. Glavač. Bog povrni za dar!

 

 

 

Št. 26       13. NAVADNA NEDELJA             28. junij, 2020

 

1. berilo: Božji mož je dobrodošel.

Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.

2. berilo: V krstu umiramo, da bi v Kristusu zaživeli.

Aleluja. Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhpovništvo, svet narod, oznanjajte slavna Božja dela. Aleluja.

Evangelij: Kdor ne sprejme mojega križa, ni vreden Kristusa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet, Elisha, receives a warm welcome. His host is richly blessed.

Death has no more power of Christ Jesus. We must live as if dead to sin and alive for God in Christ.

Gospel identified completely both with the Father who sent him and with the disciples who follow him.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Ana Magjar; n. druž. J. Magyar

28. 6. 11:00:         + Stanko Glavač; n. M. Glavač

Poned.,                 ++ iz druž. Štuhec; n. druž. M. Štuhec

Torek,                    ++ iz druž. Horvat; n. druž. I. Glavač

Sreda,                   + Jožef Pelcar; n. druž. J. Pelcar

Četrtek,                 + Agathi C. P.; n. E. Horvat

Petek,                    ++ Oton Rozina Glavač; n. druž. I. Glavač

Sobota,                 + Ivan Horvat; n. M. Prša

Nedelja, 8:30:       ++ Slavi; Tom Kustec; n. druž. J. Kustec

5. 7. 11:00:           ++ starši Madon; n. druž. H.M. Hoffmann

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Peter in Pavel – 29. junij – Praznik dveh velikih apostolov in temeljev Cerkve. Petra je Jezus postavil za svojega namestnika; pasi moje ovce. Pavel pa je po srečanju s Kristusom pred Damaskom iz preganjalca postal veliki apostol narodov.

V Sloveniji so navadno na ta praznik posvečeni novi duhovniki. Letos jih bo samo sedem: pet iz nadškofije Ljubljana, eden in škofije Koper in eden iz Misijonske družbe. Molimo za novomašnike in za duhovne poklice, da bi tisti, ki jhi Gospod kliče, pogumno odgovorili in postali glasniki evangelija.

 

Nedelja, 28. junij: – Danes nam Jezus na poseben način in posebnimi primeri spregovori o ljubezni, ne o kakršnikoli, ampak o ljubezni, ki je največja med zapovedmi. Ta ljubezen je ljubezen Boga Očeta, ki mora navdajati, spodbujati in podpirati najprej naš odnos do Boga in potem odnos do sebe in do bližnjega.

Prava ljubezen premaguje težave. Zgled in vzor te ljubezni in premagovanja je Jezus na križu. Ko Jezus spregovori, naj sprejmemo svoj križ, nas povabi naj ljubimo in spoštujemo sebe in bližnjega ter bomo potrpežljivi. Le tako bomo spreminjali sebe in pomagali bližnjemu živeti v medsebojni ljubezni in spoštovanju.

Kdor bo z življenjem in deli ljubezni priznaval Jezusa in ga posnemal, tistega bo Jezus priznal pred svojim Očetom in ga nagradil z večno srečo.

 

One of the things that Jesus insists on for those who wish to follow Him is that of leaving behind father, mother, wife, children, sisters, house, land, to leave everything for love of Him and His Gospel. He even commands us “to hate father, mother, wife, children, sisters, brothers. Otherwise, you cannot be my disciples”. These demands are not just for some but for all those who wish to follow Him. How can we understand these statements that seem to dismantle and break up all family ties? We cannot imagine Jesus demanding of all men and women in Galilee to leave their families, lands, villages to follow Him. In fact, this did not happen except for a small group of followers. So what is the meaning of these demands?

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat darovali za našo cerkev: $50.00: R. S. Charette; $100.00: druž. M. Štuhec. Bog povrni!

 

SPET MAŠE V CERKVI, KDAJ? – V nekaterih cerkvah v Montrealu obhajajo sveto maši z udeležbo vernih, morda bodo že prihodnji konec tedna maše v naši cerkvi. O tem boste obveščeni. – Podobno kot ob obisku trgovine, bo treba upoštevati določila civilne vlade in cerkvenega vodstva v cerkvi: obtezno razkuževanje rok, uporaba maske (najbolje, da jo prinesete s sabo), med prihajanjem in v cerkvi določena oddaljenost od bližnjega. Obhajilo na roko. Priložnost za spoved bo v pisarni, da se ohrani zaželena oddaljenost. Prostovoljci bodo v pomoč. To je nekaj osnovnih stvari, ki jih bo treba upoštevati.

 

When our churc will be opened for public worship (Mass) we will have to follow the same rules as in public places: Sanitizing hands, wearing of mask, observing social distance in the pews; if receiving Communion: with wide open hands. The sacrament of confession will take place in the parish office to observe proper distance. All this is to protect oneself and the neighbor. There will be volunteers to

help you.

 

 

Št. 25       12. NAVADNA NEDELJA             21. junij, 2020

 

1. berilo: Bog rešuje življenje ubogega.

Odpev: GOSPOD, V OBILJU SVOJE DOBROTE ME USLIŠ.

2. berilo: Z milostjo ni tako kot s prestopkom.

Aleluja. Duh resnice bo pričeval o meni in tudi vi pričujete. Aleluja.

Evangelij: Jezus nam vliva pogum.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeremiah begs God to grant him peace from the enemies who are whispering against him.

As through one person, Adam, sin entered the world, so through one person, Jesus, grace has abounded even more.

Jesus urges us not to fear: in the Father’s sight, the very hairs of our head are numbered.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Štefan Zver; n. P. R. Zver

21. 6. 11:00:         + Regina Ficko; n. druž. A. Ficko

Poned.,                 po namenu; n. E. S.

Torek,                    + Jožef Godina; n. druž. M. Godina

Sreda,                   + Albert Logar; n. E. Logar

Četrtek,                 ++ starši Zevnik; n. druž. M. Zevnik

Petek,                    + starši Seliškar; n. E. S.

Sobota,                 + Štefan Prša; n. M. Prša

Nedelja,                + Ana Magjar; n. druž. J. Magyar

28. 6.                     + Stanko Glavač; n. M. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Rojstvo Janeza Krstnika, sreda, 24. junij: – Jenez Krstnik je bil zadnji izmed prerokov Stare Zaveze. Služba in vloga preroka je bila razlagati Božjo voljo, opominjati ljudi k zvestobi zavezi, kar je vestno in odgovorno izpolnjevanje zapovedi. Preroki so tudi po Božjem navdihnjenju spregovorili o prihodnosti. Janez Krsnik je ljudi vabil na pot spreobrnenja in jih tako pripravljal na prihod Odrešenika. Tisti, ki so iskreno hrepeneli po odrešeniku, so se spovedovali svojih grehov in obnovili zavezo. Janez Krstnik je jasno povedal, da pride za njim tisti, ki ga pričakujejo. In ko je prišel Jezus, ga je predstavil: Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.

 

Nedelja, 21. junij: – Z današnjo nedeljo se nadaljuje tako imenovani čas med letom z navadnimi nedeljami. Čas med letom, navadne nedelje, so se začele po prazniku Jezusovega krsta v januaraju do začetka postnega časa. Evangeljski odlomki nedelj navadnega časa govorijo o Jezusovem javnem delovanju.

Jezus nas danes spodbuja, da se naj ne bojimo tistih ljudi, ki delajo slabo, ki so zlobni, dobrota in ljubezen sta močnejša. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da moramo vsakega človeka spoštovati. Jezus je za vsakega izmed ljudi sprejel trpljenje in smrt na križu. Zavedati se moramo tudi, kako pomembno je delati dobro, da bi izpolnjevali zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Kdor dela zlo, s svojimi slabimi dejanji zavaja druge. Jezus nas vabi, naj verujemo in zaupamo vanj, ker bomo le tako lažje dobri in iskreni, zvesti svojim krstnim obljubam.

 

There is nothing hidden which will not be revealed: the truth under the veil of silence is spread more than if it is exposed in the avid or greedy hands of people who are deaf to the breath of the Spirit. Where do you place the Word of God that you listen to: in the power of your adventurous thoughts or in the sacrarium of your profound acceptance?

That which I tell you in the dark, tell it in the daylight: Christ speaks in the dark, in the secret of the heart. To offer His words to the light, these must go through your thought, within your feelings, in your entrails before they come to your lips. The words which you habitually say to others, are they words said in the secret of Him or rather syllables of thoughts which just come to mind? - Fears, worry, suspicions, anxieties... can become a souvenir which is far away. When you will leave all this aside, trusting that God will not abandon you ever and will take care of you.

 

DAN OČETOV – FATHER’S DAY: – Današnja nedelja je posvečena očetom podobno kot druga nedelja v maju materam. Pomen dneva, ki je posvečen materam ali očetom je vabilo k ljubezni, hvaležnosti in spoštovanju do staršev. Zgled te hvaležnosti je Jezus in njegov odnos do Očeta, ki jo tako močno poudarijo Njegove beside: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal” (Jn 4,34). Božja volja je, kot nam Jezus naroča z zapovedjo, da se ljubimo med seboj. Molitev za starše in prizadevanje za ljubezen in spoštovanje bo najlepša želja in zahvala.

 

► V spomin na rajnega duhovnika Štefana Ferenčak darovala T. Zadravec: $50.00

 

► V spomin na rajno Marija Terenta darovala T. Zadravec: $50.00

 

► V spomin na rajnega Ivana Horvat darovali: $200.00: druž. R. Dominko (minulo nedelje je bil ta dar po pomoti vpisan kot spomin na M. Terenta); druž. A. Horvat $100.00. Bog povrni za dar in blag spomin!

 

ZAPRTE-ODPRTE CERKVE – V mestu bodo nekatere cerkve odprte že ta teden a le za privaten obisk cerkve in osebno molitev. Kdaj se bodo začele maše, boste obveščeni. Ta teden in verjetno še prihodnji bo čas priprave, da bo vse urejeno za redno bogoslužje v skladu z navodili vlade in cerkvenega vodstva. - Molimo in prosimo za dar potrpežčjivosi in vztrajnosti v very ter da bi kmalu mogli k sveti maši.  

 

 

Št. 24                T E L O V O                                 14. junij, 2020

 

1. berilo: Bog je dajal hrano v puščavi.

Odpev: SLAVI, JERUZALEM, GOSPODA!

2. berilo: Ker je kruh eden, smo mi eno telo.

Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki je prišel iz nebes, govori Gospod. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij: Jezusovo telo je resnična hrana, njegova kri je resnična pijača.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remember the Lord led you out of slavery and fed you with manna in the desert.

Through the cup and the one loaf we have communion with Christ Jesus.

If we eat Jesus’ flesh and blood we will receive eternal life.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                + Marija Terenta; n. D. J. Kastelic

14. 6.                     ++ Oton Rozina Glavač; n. druž. A. Glavač

Poned.,                 po namenu; n. E. S.

Torek,                    ++ iz druž. Kolenko-Zardavec; n. M. Z.

Sreda,                   v zahvalo; n. druž. F. Tkalec

Četrtek,                 ++ iz druž. Hozjan; n. A. Hozjan

Petek,                    + Sherly; n. s. Lavrencija

Sobota,                 + starši Seliškar; n. E. Selikar

Nedelja,                + Štefan Zver; n. P. R. Zver

21. 6.                     + Regina Ficko; n. druž. A. Ficko

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

TELOVO, praznik Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi. – Na današnji praznik je v navadi procesija z Najsvetejšim – javno češčenje Jezusa, ki je med nami v sveti hostiji, v Najsvetejšem. Z javnim češčenjem izpovedujemo vero v Jezusovo navzočnost v sveti hostiji. Naše redno češčenje Jezusa v Najsvetejšem je naša lepa udeležba udeležba pri sveti maši. Pri maši se spomin na Jezusa uresniči v njegovem darovanju in sveti navzočnosti v kruhu življenja.

Jezus je ustanovil sveto evharistijo, daritev svete maše in duhovništvo, na veliki četrtek pri zadnji. Takrat je Jezus naročil, naj obhajamo njegov spomin. To obhajanje ni navaden spomin. To obhajanje je Jezusovo ponovno darovanje Bogu Očetu za nas in za naše odrešenje. Pri tem obhajanju se nam Jezus daje v duhovno hrano.

 

Nedelja, 14. junij: – “Praznika svetega danes radujmo se, iz srca vnetega Bogu naj slava gre…” Tako nas danes vabi in spodbuja pesem, naj častimo in slavimo Boga, ki je med nami pod podobo svete hostije, Jezus naš Odrešenik.

Jezus nam pove v evageliju, da je Bog tako ljubil svet, se pravi nas ljudi, da je poslal svojega Sina, da bi vsak, ki Sina sprejme z vero in zaupanjem, dosegel zveličanje. Da bi verovali in bi se naša vera krepila, se nam Jezus v svetem obhajilu daje kot duhovna hrana. – Ko sta učenca v Emavsu prejela sveti kruh, sta spoznala Jezusa in sta se v moči tega kruha vrnila v Jeruzalem in o novem spoznanju pripovedovala drugim.

 

Jesus says, ‘Believe in the One God has sent!’ That is, believe in Jesus. And the people react, ‘Give us a sign to understand that You are truly the One sent by God. Our fathers ate the manna that Moses gave them! According to the people, Moses is and continues to be the great leader, in whom to believe. If Jesus wants the people to believe in Him, He has to give them a greater sign than that given by Moses. Jesus answers that the bread given by Moses was not the true bread, because it did not guarantee the life of anyone. All died in the desert. The true bread of God is the one which overcomes death and gives life! Jesus tries to help people to liberate themselves from the schema of the past. For Jesus, fidelity to the past does not mean to close up oneself in the things of the past and to refuse or reject renewal. Fidelity to the past means to accept what is new, which is the fruit of the seed planted in the past.

 

»Ker pa je naš Odrešenik Kristus o tem, kar je ponudil pod podobo kruha, rekel, da je v resnici njegovo telo, zato je v Božji Cerkvi vedno obstajalo prepričanje, katero ta sveti cerkveni zbor znova izraža: s posvečevanjem kruha in vina se izvrši spremenjenje vsega bistva kruha v bistvo telesa našega Gospoda Jezusa, Kristusa, in vsega bistva vina v bistvo njegove krvi. To spremenjenje je Katoliška cerkev primerno in v pravem pomenu imenovala spremenjenje bistva (transsubstantiatio(KKC 1376).

 

V spomin na rajno Marijo Terenta darovali za našo cerkev: $200.00: druž. R. Dominko; po $100.00: druž. M. Pivar (Bur.); druž. A. Pivar (Bur.); F. Kovač- M. Glavač; po $50.00: druž. M. Matajič; druž. F. Tkalec. Bog povtni za dar in spomin!

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat darovali za našo cerkev: $100.00: T. Tkalec; po $50.00: druž. R. Horvat (St. Leo.); druž. J. Časar; druž. A. Glavač; druž. F. Tkalec. Bog povtni za dar in spomin!

 

 

Št. 23                SVETA TROJICA                     7. Junij, 2020

 

1. berilo: Gospod Bog je usmiljen in milostljiv.

Odpev: SLAVLJEN SI, GOSPOD, BOG NAŠIH OČETOV.

2. berilo: Milost Jezusa, ljubezen Očeta, občestvo Duha.

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Oče je poslal Sina, da bi se svet po njem rešil.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God reveals the divine life to Moses as one of mercy and compassion.

Paul the apostle ends his second letter to the Corinthians with a beautiful Trinitarian blessing.

Jesus reveals the Trinity to us through his life, death and resurrection.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                + Milan Meglič; n. M. Meglič

7. 6.                       + Jože Horvat; obl. n: druž. R. Horvat

Poned.,                 + Marija Terenta; n. druž. I. A. Terenta

Torek,                    ++ iz druž. Rous; n. A. Hozjan

Sreda,                   po namenu; n. E. S.

Četrtek,                 v zahvalo; n. druž. M. Zevnik

Petek,                    ++ iz druž. Smej; n. druž. M. Štuhec

Sobota,                 + Marija Terenta; n. druž. J. Časar

Nedelja,                + Marija Terenta; n. D. J. Kastelic

14. 6.                     ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. A. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

PRIHODNJA NEDELJA – TELOVO, praznik Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi. – Na ta dan je v navadi procesija z Najsvetejšim – javno češčenje Jezusa, ki je med nami v sveti hostiji, v Najsvetejšem. Z javnim češčenjem izpovedujemo vero v Jezusovo navzočnost v sveti hostiji, ki je kruž življenja in živi Bog med nami. Naše redno češčenje Jezusa v Najsvetejšem je naša udeležba pri sveti maši.

Jezus je ustavil sveto evharistijo, daritev svete maše, ostal med ljudmi v kruhu življenja na veliki četrtek pri zagnji večerji, ko se je Bogu daroval na nekrvavi način in se podaril učencem v duhovno hrano. Takrat je Jezus naročil učencem: to delajte v moj spomin, to obhajajte, da bo moj spomin Božja ljubezen in življenje v vas in z vami.

 

Nedelja, 7. junij: – Danes obhajamo praznik skrivnosti Boga, ki se nam razodeva kot Oče in Stvarnik, kot Sin in Odrešenik ter kot Sveti Duh, ki je naš Tolažnik in Učitelj. Ljubezen je tisto, zaradi česar se nam Bog razodeva na tri lazlične načine, v treh osebah. Bog se kot Oče sklanja nad name, to je Sin. Oče in Sin nas utrjujeta v veri, upanju in ljubezni, ki je Sveti Duh.

Vsako molitev začenjamo v imeu in v čast Svete Trojice, saj jo začenjamo z zanamenjem križa. Ko se pokrižamo in izgovarjamo besede: V imenu Očet in Sina in Svetega Duha. Zakramente, milost zakrametov prihaja v naša srca kot Božji dar, kot dar Svete Trojice, da bi živeli v pravi in iskreni ljubezni do Boga in do bližnjega.

 

The word love, first of all, points to a deep experience in the relationship between persons. It includes feelings and values such as joy, sorrow, suffering, growth, giving up, giving oneself, realization, gift, commitment, life, death, etc. In the OT these values and feelings are summarized in the word hesed, which, in our Bibles, is usually translated as charity, mercy, fidelity or love. Jesus revealed this love of God in His meetings with people. He revealed this through feelings of friendship, kindness, as, for example, in His relationship with Martha’s family in Bethany: "Jesus loved Martha and her sister and Lazarus". He weeps at Lazarus’ tomb. Jesus faces His mission as a manifestation of love: "having loved His own….He loved them to the end". In this love, Jesus reveals His deep identity with the Father: "As the Father has loved Me, so I have loved you!” He also says to us, "Love one another as I have loved you!"

 

The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God in himself. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. It is the most fundamental and essential teaching in the "hierarchy of the truths of faith".56 The whole history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son and Holy Spirit, reveals himself to men "and reconciles and unites with himself those who turn away from sin".

 

V spomin na rajno Marijo Terenta darovali za našo cerkev: po $50.00: druž. I. Novak; G. Zalik. Bog povrni za dar.

 

V spomin na rajnega Ivana Horvat darovali za našo cerkev: $150.00: Marija Gerič; po $50.00: M. Prša; J. R. Dion; M. Žakoc. Bog povrni za dar. – Naj naši dragi rajni počivaju v miru!

 

 

Št. 22                B I N K O Š T I                           31. maj, 2020

 

1. berilo: Vsi so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti.

Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVI OBLIČJE ZEMLJE.

2. berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo.

Aleluja. Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Aleluja.

Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

All people heard their own language being spoken by the disciples from the Galilee.

There are many different spiritual gifts but always the same Spirit who works through the disciples.

The Lord says to the disciples twice, “Peace be with you,” then he says, Receive the Holy Spirit” and gives them authority.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Slavko, Marija Žakoc; n. druž.I. Tkalec

Nedelja,                ++ Anton, Marija Ritlop; n. druž. M. Ritlop

31. 5.                     + Ivanka Copot: n. druž. Copot

Poned.,                 + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

Torek,                    + Marija Rebernak; n. A. Rupnik

Sreda,                   ++ starši Seliškar; n. E. S.

Četrtek,                 + Jožef Pelcar; n. M. Pelcar

Petek,                    + Marija Terenta; n. M. Prša

Sobota,                 + Rozina, Matija Novak; n. RSM Novak

Nedelja,                + Milan Meglič; n. M. Meglič

7. 6.                       + Jože Horvat; obl. n: druž. R. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Mesec junij – Z mesecem junijem se je v minulih letih začel poletni urnik ali razpored svetih maš ob nedeljah; tako je bila v poletnih mesecih v cerkvi le ena sveta masa – ob 8:30 zjutraj. Ko se bodo razmere spremenile in bo spet lahko masa v cerkvi za udeležbo vernih, se bomo ravnali po tej navadi, da bo ob nedeljah masa v cerkvi ob 8:30, na pristavi (farmi) pa ob 11:00 uri dopoldan. Dokler pa so še v veljavi posebne razmere, molite doma in sprejmljate mašo po TV. Mesec maj je bil posvečen naši nebeški materi Mariji. Mesec junij pa na podoben način Jezusovemu presvetemu srcu, ki je na križu iz ljubezni do nas izkrvavelo za odpuščanje naših grehov

 

Nedelja, 31. maj: – Po svojem vstajenju se je Jezus učencem prikazoval 40 dni, jim razlagal Pisma, kar imenujemo Stara zaveza, jih pripravljal na svoj odhod k Očetu, vnebohod. Naročil jim je tudi, naj ostanejo v Jeruzale, kjer bodo prejeli Svetega Duha, ki jim bo dal razumeti njegovo delovanje, trpljenje, smrt in vstajenje. Sveti Duh jih bo okrepil v veri, da bodo začeli oznanjati Jezusa, ki je naš Odrešenik.

Učenci so ostali v mestu in skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, v molitvi pričakovali obljubo, prihod Svetega Duha, kar se je zgodilo petdeseti dan po Jezusovem vstajenju. V moči Svetega Duha so začeli oznanjati in s krstom so se mnogi pridruževali novi skupnosti, Cerkvi, po veri v Jezusa Kristusa, Odrešenika.

 

From the Crucified and Risen Jesus we receive the mission, the same one that He received from the Father. And for us also he repeats: “Peace be with you!” The repetition confirms the importance of peace. The Peace which Jesus gives us means much more than the absence of war. It signifies to construct a human, harmonious environment, in which persons can be themselves, with all that is necessary to live, and where they can live happy and in peace. It means a community according to the community of the Father, the Son and the Holy Spirit. It is with the help of the Holy Spirit that we can carry out the mission which He entrusts to us. May the power of the Holy Spirit enlighten our actions and grant us the strength to practice that which your Word, O Lord, has revealed to us.

 

BINKOŠTI: – Beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, to je petdeseti, namreč petdeseti dan. Binkoštna nedelja je sklep petdesetdnevnega praznovanja Kristusovega vstajenjskega slavja.

Apostol Peter je zbrani množici oznanil križanega in vstalega Kristusa kot odrešenika sveta. „Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo tri tisoč ljudi“ (Apd 2, 41).

„Ko je Sin končal delo, ki mu ga je Oče zaupal, da ga izvrši na zemlji, je bil na binkoštni dan poslan Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval Cerkev in bi tako verujoči po Kristusu imeli v enem Duhu dostop k Očetu... Po njem Oče oživlja vse ljudi, ki so po grehu umrli, dokler ne bo njihovih umrljivih teles v Kristusu obudil od mrtvih“(C 4). Samo v moči Svetega Duha moremo spolnjevati največjo krščansko zapoved, zapoved ljubezni, „ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan“ (Rim 5, 5).

 

Umrl je Ivan Horvat(29.5.). Gospod, daj mu večni mir in pokoj; naj počiva v miru!

 

 

Št. 21         GOSPODOV VNEBOHOD                   24. maj, 2020

 

1. berilo: Vpričo njih je šel v neboj.

Odpev: BOG SE DVIGA MED VZKLIKANJEM.

2. berilo: Posadil ga je na svojo desnico v nebesih.

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govori Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Evangelij: Jezus ima vso oblast v nebesih in na zemlji.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jesus ascends into heaven from where he will come to judge the living and the dead.

The Holy Spirit is poured into the hearts of the baptised that they may respond with joy and hope.

Jesus sends the apostles to the ends of the earth to preach the Gospel, teach and baptize.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Ivanka Copot; n. druž. M. Godina

Nedelja,                + Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

24. 5.                     ++ Matija, Rozina Novak; n. RSM Novak

Poned.,                 ++ starši Seliškar; n. E. S.

Torek,                    ++ Štefan, Rozina Gabor; n. druž. J. Gabor

Sreda,                   ++ Ivanka, Lojze Žižek; n. A. Rupnik

Četrtek,                 po namenu; n. E. S.

Petek, 6pm:          ++ iz druž. Hozjan; n. M. Prša

Sobota, 6pm:        + Slavko, Marija Žakoc; n. druž.I. Tkalec

Nedelja, 8:30:       ++ Anton, Marija Ritlop; n. druž. M. Ritlop

31. 5. 10:00:         + Ivanka Copot: n. druž. Copot

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Umrli iz naše župnije: Angela Gabor (Krampač): umrla 20. 3. 2020; Cer Ema (Farič): umrla 23. 4. 2020; Ivan Kovačič: umrl 2. 5. 2020: Marija Terenta (Sabotin): umrla 10. 5. 2020. – Zaradi izrednih razmer sedaj v času COVID-19 so pogrebi v najožjem družinskem krogu tako v pogrebnem zavodu kot na pokopališču. Ker so cerkve zaprte, ni pogrebne maše. Ko se bodo razmere uredile, bodo maše za rajne in pokopane v tem času. Maše bodo najavljene in vas že sedaj vabim, da se jih takrat udeležite, da bomo skupno molili za večno srečo naših rajnih župljanov. – Bog jim daj večni mir in pokoj, žalujočim pa tolažbo vere!

 

Druž. Vrkic, Terenta in Donnelly se iskreno zahvalijo vsem, ki ste se spomnili nam drage matere Marije Terenta; darovali za maše in za cerkev ter nam izrekli sožalje. Prav iskreno se zahvalo župniku g. F. Letonja za obiske naše drage matere v domu, za molitve v pogrebnem zavodu in pri grobu. -- V spomin na rajno Marijo Terenta darovali za našo cerkev: po $300.00: druž. Vrkic; druž. I. A. Terenta; po $200.00: druž. Donnrelly; druž. I. Tkalec (St. Leo); Baragovo društvo; po $150: D. J. Kastelic; Z. Madon; po $100.00: druž. W. Starič; M. Seliskar; druž. A. Glavač; po $75: druž. H. Hoffmann; J. R. Nicholson; po $50.00: M. Prša; druž. J. Časar; M. A. Vrkic; druž. M Rego. Bog povrni za vaš dar.

 

Nedelja, 24. maj: – Jezus je pred vnebohodom učencem obljubil: “Dal vam bom drugega Tolažnika.” S temi besedami je Jezus potrdil ono drugo obljubo: “Ne bom vas zapustil…” Jezus je ostal in je med nami po svoji besedi, v svoji Cerkvi in po milosti zakramentov. Z darom Svetega Duha nam Jezus izkazuje svojo ljubezen in skrb ter nas tako spremlja na poti našega življenja. Z zaupanjem se vsak dan obrnimo k Jezusu z zaupno molitvijo in prošnjo. Častimo tudi Duha resnice, ki nam pomaga, da se upiramo in premagujemo skušnjave in bi živeli v iskrenem prijateljstvu z Jezusom in med seboj.

 

It was in Galilee that it all began. It was there that the disciples first heard the call and it was there that Jesus promised to reunite them again after the resurrection. In Luke, Jesus forbids them to leave Jerusalem. In Matthew they are commanded to leave Jerusalem and go back to Galilee. Each evangelist has his own way of presenting the person of Jesus and his plans for the proclamation of the Good News to begin in Jerusalem in order to reach to the ends of the earth. - Three commands to the disciples: (i) Go therefore and make disciples of all nations; (ii) baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit; (iii) teach them to observe whatsoever I have commanded you.

 

Papež Frančišek o molitvi: Molitev je polet, je klic, ki gre onkraj nas samih: nekaj, kar se rodi v notranjosti naše osebe in se izteguje naprej, ker zazna hrepenenje po srečanju. In to moramo poudariti: zazna hrepenenje po srečanju; tisto hrepenenje, ki je več kot potreba, več kot nujnost; je pot, je hrepenenje po srečanju. Molitev je glas nekega jaza, ki hodi negotovo, ki gre naprej tipaje, v iskanju Ti-ja. Srečanje med jazom in Ti-jem ni mogoče s kalkulatorji: gre za človeško srečanje in naprej se hodi velikokrat tipaje, da bi našli Ti, ki ga išče moj jaz. »Ti« ni ostal ovit v skrivnost, ampak je vstopil v odnos z nami. Krščanstvo je vera, ki nenehno obhaja »razodevanje« Boga, to je njegovo razglašenje. Kristjanova molitev vstopa v odnos z Bogom, ki ima izredno nežno obličje, ki ne želi vlivati ljudem nikakršnega strahu.

 

 

Št. 20                  6. VELIKONOČNA NEDELJA            17. maj, 2020

 

1. berilo: Verni prejemajo Svetega Duha s polaganjem rok.

Odpev: VZKLIKAJTE BOGU VSI NA ZEMLJI.

2. berilo: Kristus je bil umorjen po telesu, a oživljen po Duhu.

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal moje beside, govori Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Na Jezusovo prošnjo prejmemo Duha Tolažnika.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

After Philip had brought Christ’s saving message to the people of Samaritan town, Peter and John confirmed them with the gift of the Spirit.

Peter exhorts us to be faithful witnesses to our hope in Christ, albeit that it will probably mean that we will have to suffer with him.

At the Last Supper Jesus reassures the disciples that he will not leave them orphans, but will send them the Spirit.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Ignac Škerget; n. M. Lebar

Nedelja,                ++ iz druž. Marič; n. druž. M. Ritlop

17. 5.                     + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

Torek,                    + Ivan Rupnik; n. A. Rupnik

Sreda,                   + Marija Pavlik; n. P. Pavlik

Četrtek,                 + Marija Terenta; n. druž. Vrkic

Petek,                    + Marija Logar; n. A. Rupnik

Sobota,                 + Ivanka Copot; n. druž. M. Godina

Nedelja,                + Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

24. 5.                     ++ Matija, Rozina Novak; n. RSM Novak

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

COVID-19: - Virus, ki je pred začetkom pomladi prizadel cel svet, še vedno grozi. Ker še ni zdravila, je nevarnost za zdravje in življenje vedno navzoča. Da bi se širjenje virusa omejila, nam strokovnjaki naročajo, naj ostajamo doma in se ne družimo. Tako so že dva meseca cerkve zaprte za javno bogoslužje. Papež in tudi naš škof nas spobujata k molitvi. Posebej bi se naj v duhu povezali v molitvi ob nedeljah, ko bi bili pri maši. Ko spremljate datritev svete maše po televiziji, se pridružite namemu in molitvi Cerkve za vse, posebej še za tiste, ki jih prizadel virus ter tistih, ki skrbijo za bolne, da bi jim lajšali trpljenje in bridkosti. Molimo tudi drug za drugega, da bi vztrajali v veri in zaupanju ter da bi se kmalu mogli redno zbirati k daritvi svete maše v svoji cerkvi.

 

Nedelja, 17. maj: – Jezus je po svojem vstajenju od mrtvih pripravljal svoje učence na svoj odhod k Očetu. Ob prikazovanjih jih je poučeval in jim tako odpiral razum za nova spoznanja. Pripravljal jih je tudi na prejem Svetega Duha in s tem na začetek poslanstva: oznanjevanje evangelija vsemu svetu.

 

In chapter 14, we find the question of Thomas, the question of Philip a, and the question of Judas and the answer of Jesus to them… “I shall love Him and reveal myself to Him.” This verse presents the summary of the response of Jesus to Philip. Philip had said: “Show us the Father and then we shall be satisfied!” Moses had asked God: “Show me your glory!” God answered: “My face you cannot see, for no human being can see Me and survive” The Father cannot be shown. God lives in inaccessible light. “Nobody has ever seen God.” But the presence of the Father can be experienced through the experience of love. The First Letter of Saint John says: “He who does not love does not know God because God is love”. Jesus tells Philip: “Whoever loves Me will be loved by My Father, and I shall love him and reveal Myself to him”. By observing the commandment of Jesus, which is the commandment to love our neighbor, the person shows his love for Jesus. And whoever loves Jesus, will be loved by the Father and can be certain that the Father will manifest Himself to him. In the response to Judas, Jesus will say how this manifestation of the Father will take place in our life.

 

GOSPODOV VNEBOHOD: – Ponekod po svetu bodo v četrtek obhajali Gospodov. V Kanadi obhajamo ta praznik prihodnjo nedeljo. – Gospodov vnebohod je zaključek Jezusovega javnega delovanja. Po svojem trpljenju, smrti in vstajenju se je 40 dni prikazoval svojim učencem in nekaterim drugim. V tem času je Jezus učence poučeval, jih pripravljal na prihod in prejem Svetega Duha, ko so začeli svoje javno poslanstvo – oznanjevanje evangelija.

 

Christ's Ascension marks the definitive entrance of Jesus' humanity into God's heavenly domain, whence he will come again; this humanity in the meantime hides him from the eyes of men. Jesus Christ, the head of the Church, precedes us into the Father's glorious kingdom so that we, the members of his Body, may live in the hope of one day being with him forever. Jesus Christ, having entered the sanctuary of heaven once and for all, intercedes constantly for us as the mediator who assures us of the permanent outpouring of the Holy Spirit.

 

 

Št. 19         5. VELIKONOČNA NEDELJA            10. maj, 2020

 

1. berilo: Prvi diakoni, polni Duha in modrosti.

Odpev: TVOJA DOBROTA, GOSPOD, NAJ BO NAD NAMI.

2. berilo: Mi smo izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo.

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij: Kristus je pot, resnica in življenje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The focus is on building the Church and working together to build God’s kingdom.

Apostle Peter tells God’s people they are living stones, chosen by God and precious to God.

Jesus gives his farewell address at his Last Supper with his disciples. He tells them that he will be with them only a little while longer and is going to prepare a place for them.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

Nedelja,                + Jožef Horvat; n. N.in R. Horvat

10. 5.                     ++ Slavko, Marija Žakoc; n. druž. Žakoc

Poned.,                 ++ starši Ssliškar; n. E. S.

Torek,                    po namenu; n. Horvat-Jerebic

Sreda,                   + Ema Cer; n. Amalija Jerebic

Četrtek,                 + Tone Jelenič; n. I.

Petek,                    + Ludvik Ritlop; n. M. Ritlop

Sobota,                 + Ignac Škerget; n. M. Lebar

Nedelja,                ++ iz druž. Marič; n. druž. M. Ritlop

17. 5.                     + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

MATERINSKO DAN – MOTHER’S DAY: – Danes, 10, maja, obhajamo dan posvečen materam. Voščilom in lepim besedam dodajmo tudi molitev za matere, naj jih dobri Bog blagoslavlja in osrečuje.

Materinstvo mater je posvečeno po Marijinem materinstvu. O vzvišenem poklicu matere govori poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu drugega vatikanskega koncila: »Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče, da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod.«

 

“A mother’s arms are made of tenderness and children sleep soundly in them.” - Victor Hugo “A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.” - Honore de Balzac “The loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother.” - St. Therese of Lisieux

 

Nedelja, 10. maj: – Vedno znova prihajajo stvari, dogodki, dejanja, ki nas vznemirjajo. Izredne razmere zaradi COVID-19 nas vznemirjajo in povzročajo skrbi ter nas navdajajo z mnogimi vprašanji. Jezus nam govori: “Vaše srce se naj ne vznemirja.” – Verujte, zaupajte, hodite za menoj, kajti pot, ki jo kežem in hodim z vami, je varna.

Z besedami poguma in upanja nas Jezus spremlja na poti našega življenja. Jezus je z nami kot prijatelej, sopotnik in pot. Jezus je z name, da bi ostali v Očetovi ljubezni.

Ko nas vznemirjajo izredne razmere, se z zaupanjem obrnimo k Jezusu in ga prosimo, naj nam pomaga, da bomo zaupali v njegovo besedo in njegovo navzočnost med nami. Prosimo ga tudi, naj bo vedno z name, naj s svojo milsotjo in besedo pomiri in umiri vse bojazni srca in življenja.

 

“Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me. In my Father’s house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that were I am you also may be.”

These words are full of peace and promise. Jesus, knowing that his hour is coming, offers peace to troubled hearts. Jesus speaks specifically about his offer of peace. Jesus says, Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid... Remember, “I am the way, the truth and the life, no one comes to the father except through me. If you know me, then you will also know my Father.” The peace Jesus offers our troubled hearts is a peace from the very heart of God!

 

14. MAJA PO VSEM SVETU MOLITVE ZA REŠITEV ZDRAVSTVENE KRIZE

»Ker je molitev univerzalna vrednota, sem sprejel predlog Visokega odbora za človeško bratstvo, da bi se 14. maja vsa verstva duhovno povezala ter na ta dan z molitvijo in postom ter deli ljubezni Boga prosila za pomoč človeštvu v premagovanju pandemije novega koronavirusa,« papež Frančišek.

 

 

Št. 18         4. VELIKONOČNA NEDELJA           3. maj, 2020

 

1. berilo: Bog je naredil Jezusa za Gospoda in Mesijo.

Odpev: GOSPOD JE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.

2. berilo: Obrnili smo se k pravemu pastirju.

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: Jezus je pastir in vrata k ovcam.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

It is from Christ Jesus that we receive forgiveness and the gift of the Holy Spirit,

Christ suffered for us, offering us an example to follow.

Jesus is the gate through and by which we enter into salvation.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Jožef Godina; n. druž. M. Godina

Nedelja,                ++ starši Hozjan; n. druž. Z. Hozjan

3. 5.                       + Ivan Balažic; n. druž. J. B. Balažic

Poned.,                 v dober namen; n. MSC

Torek,                    po namenu; n. A. Š.

Sreda,                   ++ starši; n. E.S.

Četrtek,                 v dober namen F

Petek,                    ++ starši Slosel; n. druž. M. Zevnik

Sobota,                 + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

Nedelja,                + Jožef Horvat; n. N. in R. Horvat

10. 5.                     ++ Slavko, Marija Žakoc; n. druž. Žakoc

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NEDELJA MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE: – Četrta velikonočna nedelja je nedelja molitev za duhovne poklice. Evangelij nam govori o Jezusu, dobrem pastirju, ki skrbi za svoje. Ker Jezus skrbi za svoje, nam naroča, naj prosimo Gospoda žetve, naj pošlje delavce za svojo žetev. Cerkev nas vsako leto ob tej nedelji povabi, spomni in spodbudi k molitvi za duhovne poklice.

 

Papež Frančišek nam govori: “Mi pa smo podobni apostolu: imamo željo in polet, istočasno pa nas zaznamujejo slabosti in strahovi.” Da bi premagali strah, molimo! “Pogum, ne bojte se! Jezus je poleg nas in če ga prepoznamo kot edinega Gospoda našega življenja, iztegne roko in nas prime, da bi nas rešil.” … The Lord knows our hearts – he calls for courage. He knows the questions, doubts and difficulties that toss the boat of our heart, and so he reassures us: “Take heart, it is I; have no fear!” We know in faith that he is present and comes to meet us, that he is ever at our side even amid stormy seas. This knowledge sets us free from that lethargy which I have called “sweet sorrow”, says Pope Francis and asks to pray Rosary at home within the family.

 

Nadškof Uran je bil več let odgovoren za molitev za duhovne poklice v nadškofiji in v Cerkvi v Sloveniji. Prosim naj se sedaj, ko je končal svoje zemeljsko življenje, pridruži našim molitvam in prošnjam za duhovne poklice.

 

Papež Frančišek za mesec maj priporoča, “da v mesecu maju odkrijete lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko storite skupaj ali posamič.” Papeđ nam daje tole molitev: O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja. Tebi se izročamo, Zdravje bolnikov, ki si se poleg križa pridružila Jezusovi bolečini in ohranila trdno svojo vero. Ti, Rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo, in smo prepričani, da boš za to poskrbela, da se bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bomo svojo voljo uskladili z Očetovo in storili to, kar nam bo rekel Jezus, ki je nase naložil naše trpljenje in si naprtil naše bolečine, da nas preko križa privede do veselja vstajenja. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica. Amen.

 

Nedelja, 3. maj: – Jezus, dobri pastir, skrbi za nas in nam pomaga s svojo besedo in milostjo. Dober in odgovoren pastir zastavi svoje življenje, da zavaruje ovce. Jezus je daroval svoje življenje na križu in se znova daruje pri vsaki mašni daritvi, da nam pomaga in nas rešuje na poti našega življenja ter odpira vrata milosti.

Jezus se predstavi kot vrata, kot vhod, skozi katerega moremno vstopiti v Cerkev in ob koncu tudi v večno življenje. – Molitev za poklice in molitev rožnega venca, kot na naroča papež, nam bo v pomoč pri izpolnjevanju naročila Cerkve. Bog nas bo blagoslovil in nam pomagal na poti življenja.

 

The shepherd enters through the gate to take care of the sheep, not to oppress them or maltreat them. In fact, the sheep recognize his authority (voice) and follow him. The voice of Jesus contains a message of liberation for them that is typical of the Messiah. Besides, His voice is not addressed to an anonymous group of people, but rather calls each one personally… Jesus leads the people to take them out of darkness. He does not do this in a fictitious way, but in a real way, because this is the work which the Father has entrusted to Him. – Pope Francis says, I want to encourage everyone to for vocations and pray the Rosary. God, the merciful Father will impart his blessing over all who come with sincere heart before him.

 

 

Št. 17         3. VELIKONOČNA NEDELJA           26. april, 2020

 

1. berilo: Smrt nima oblasti nad Jezusom.

Odpev: GOSPOD, DAJ MI SPOZNATI POT ŽIVLJENJA.

2. berilo: Odrešeni smo v Kristusu Jezusu.

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Evangelij: Učenca sta spoznata Jezusa po lomljenju kruha.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peter gives witness to the resurrection of Jesus from the dead, in fulfilment of the prophecy of David – God’s holy one will not experience corruption.

We are freed from a useless way of life by the ransom paid in the precious blood of the lamb that is Christ.

The disciples’ hearts burn within them as they talk with the stranger on the road to Emmaus and they recognize the Lord.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Ivanka Copot; n. druž. M. Matajič

Nedelja,                + Martin Balažic; n. druž. M. Balažic

26. 4.                     + Franc Rogan; n. druž. Rogan

Poned.,                 v dober namen: n. MSC

Torek,                    + Štefan Prša; n. druž. A. Štibernik

Sreda,                   v dober namen F

Četrtek,                 ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič

Petek,                    ++ iz druž. Raj; n. druž. J. Gabor

Sobota.                 + Jožef Godina; n. druž. M. Godina

Nedelja,                ++ starši Hozjan; n. druž. Z. Hozjan

3. 5.                       + Ivan Balažic; n. druž. J. B. Balažic

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

MESEC MAJ: – V petek se začenja mesec maj. Prvi dan meseca maja obhajamo god sv. Jožefa, delavca. Ponekod po svetu ta dan obhajajo praznik dela.

Mesec maj je posvečen naši nebeški materi Mariji, majniški kraljici. V mesecu maju smo povabljeni, da poglobimo ljubezen in zaupanje do naše nebeške matere ter zaupanje v njeno priprošnjo pri Bogu. Marija je postala naša mati pod Jezusovim križem, ko jo je umirajoči Jezus zaupal svojemu učencu Janezu rekoč: “Glej, tvoja mati.”

 

Nedelja, 26. april: – Jezus je pri zadnji večerji ustanovil sveto evharistijo, daritev svete maše in duhovništvo. Ko so učenci prvič prejeli sveto obhajilo, po končani prvi maši, jim je Jezus naročil, naj to (daritev) obhajajo v njegov spomin.

Danes nam evangelist pove, da sta dva učenca žalostna zapustila Jeruzalem, ker je Jezus umrl in bil pokopan. Na poti se jima je pridružil sopotnik, ki jima je razlagal pomen dogodkov minulih dni. Zvečer sta ga povabila na večerjo. Pri večerji je ta sopotnik vzel kruh v roke in storil, kar je storil Jezus pri zadnji večerji. Ko sta zaužila ta posvečeni kruh, prejela sveto obhajilo, sta v sopotniku prepoznala Jezusa. – Takoj sta se vrnila, da bi delila svoje spoznanje in veselje s prijatelji – Jezus živi!

 

Jesus meets the two friends who are experiencing feelings of fear and dispersion, of lack of trust and dismay. They were fleeing. The force of death, the cross, had killed in them all hope. Jesus approaches them and walks with them. He listens to their conversation and says: "What matters are you discussing as you walk along?" The prevailing ideology prevents them from understanding and having a critical conscience. "Our own hope had been that he would be the one to set Israel free, but…" What do those who suffer talk about today? What matters today put our faith in a state of crisis? Full of confidence turn to Jesus and say: Lord Jesus, we thank You for the word that has enabled us to understand better the will of the Father. May Your Spirit enlighten our actions and grant us the strength to practice what Your Word has revealed to us. May we, like Mary, Your mother, not only listen to but also practice the Word.

 

Sveta maša - evharistija je srce in vrhunec življenja Cerkve, kajti v njej Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude svoji daritvi hvale in zahvale, ko ko je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej; po tej daritvi razliva milosti odrešenja na vso Cerkev. Evharistija je spomin na Kristusovo veliko noč: to se pravi na delo odrešenja, izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo, ki ga liturgično dejanje napravi navzočega. Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje grehov živih in rajnih, in za to, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin.

 

The Eucharist is a true sacrifice, not just a commemorative meal. The first Christians knew that it was a sacrifice and proclaimed this in their writings. They recognized the sacrificial character of Jesus’ instruction, “Do this in remembrance of me”; which could be translated, “Offer this as my memorial offering.” … The Holy Sacrifice of the Mass is very important because it brings together all of the gifts which the Father has given us in Jesus Christ. It brings into our lives the very presence of our Lord Jesus, His sacrifice on the Cross, and the new life of the Holy Spirit which He opened to us by His Resurrection.

 

 

Št. 16         2. VELIKONOČNA NEDELJA            19. april, 2020

 

1. berilo: Družili so se med seboj in imeli vse skupno.

Odpev: ZAHVALJUJTE SE GOSPODU; KER JE DOBER.

2. berilo: Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje.

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Day after day the Lord added to the number of the disciples those who believed and were baptized.

By his great mercy, God the Father has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.

The disciples received the wondrous gift of peace from the Lord Jesus when they were locked away in a state of fear.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 + Agata Sabotin; n. V. Vučko

Nedelja, 8:30:       + Milan Kramberger; n. E. Kramberger

19. 4. 10:00:         ++ iz druž. Zevnik; n. druž. Zevnik

Poned.,                 ++ iz druž. Prša; n. druž. A. Štibernik

Torek,                    vdober namen; n. MSC

Sreda,                   ++ Sabina H, Marija W.; n. druž. A. Štibernik

Četrtek,                 v dober namen; n. MSC

Petek,                    za zdravje; n. druž. F. Tkalec

Sobota,                 + Ivanka Copot; n. druž. M. Matajič

Nedelja, 8:30:       + Martin Balažic; n. druž. M. Balažic

26. 4. 10:00:         + Franc Rogan; n. druž. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dragi župljani – Ko sem z vami govoril po telefonu pred prazniki, so me nekateri vprašali, kako denarno pomagati župniji, ko ni maš, da bi ob nedeljah darovali. Tisitim sem odgovoril, da lahko pošljejo ček in tako prosim vsakega, ki more pomagati, naj napiše ček na ime: ST, VLADIMIR CHURCH ali Mission Slovene Catholique ter ga pošlje po pošti. Vsak dar bo dobrodošel in bo s hvaležnostjo sprejet. Že vnaprej vam pravim: Bog povrn za vaš dar. - Your donation can be sent by check to: St. Vladimir Church. Thanks in advance!

 

Nedelja Božjega usmiljenja – Jezus je rekel sestri Faustini: »Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti.

Oseba, ki pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse božje pretočnice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat.« - - Jesus revealed to St. Faustina. “I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the very depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of My mercy. The soul that will go to Confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment.”

 

Nedelja, 19. april: – Po vstajenju od mrtvih se je Jezus prikazoval svojim učencem in jih tako utrjeval v veri in pripravljal na prihodnje poslanstvu.

Danes, ko slavimo Božje usmiljenje, nam evangelij pove, kako je Jezus izkazal usmiljenje apostolu Tomažu, ko mu je dal priložnost, da se prepriča o resničnosti njegove navzočnosti. Tomažu je bilo dovolj, da je videl in slišal Jezusa. Poln vere in havležniti je padel pred njim na kolena in izpovedal: Ti si moj Gospod in moj Bog!

Jezus iskazuje tudi nam svoje usmiljenje, ko nas uči po svoji Cerkvi, nam po milsoti odpuščanja v sveti spovedi utrjuje Božje življenje, ki smo ga prjeli pri svetem krstu.

 

V sredo, 15. aprila, je bila sveta maša in pogreb pokojnega nadškofa msgr. Alojza Urana. Pogrebno mašo je vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Nadškof Zore je v pridigi med drugim dejal o rajnem nadškofu: “Kamor je prišel, je prinašal sonce, veselje, pozitiven pogled na življenje. Bil je človek dobrega in veselega srca, ki je nenehno in v vsem živel svoje geslo: Da, Oče!” … Pridigo je zaključel takole: »Da, Oče!« Bogu hvala za tiste trenutke. In tebi hvala za vsa srečanja, ki smo jih bili deležni, vso skrbnost, ki si nam jo izkazoval, in vse pesmi, s katerimi si nas razveseljeval. Počivaj v miru, ki nam ga podarja vstali Jezus Kristus.« Priporočam msgr. Urana v molitev. Molimo tudi za duhovne poklice. V ta namen je molil on sam in daroval tudi svoje trpljenje.

 

 

Št. 15                   VELIKA NOČ                      12. april, 2020

 

1. berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili.

Odpev: TO JE DAN, KI DA JE GOSPOD NAREDIL.

2. berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus.

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peter and the apostles witness to the resurrection and bring the good news to others.

St Paul writes that Christians are called to a new life as the beloved of the Lord.

St John entered the tomb, he saw and he believed.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 ++ iz druž. Smodiš; n. A. Smodiš

Nedelja,                + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

12. 4.                     ++ Ludvik, Rozina Hozjan; n. druž. Rogan

Poned.,                 ++ iz druž. Gutzmandl; n. druž. I. Tkalec

Torek,                    po namenu; n. druž. M. Zevnik

Sreda,                   + Drago Cer; n. E. Cer

Četrtek,                 v dober namen; n. MSC

Petek,                    ++ iz druž. Špilak in Gjerek; n. A. Špilak

Sobota,                 + Agata Sabotin; n. V. Vučko

Nedelja,                + Milan Kramberger; n. E. Kramberger

19. 4.                     ++ iz druž. Zevnik; n. druž. Zevnik

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Nedelja, 12. april: – Učenci: “Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?” Kje in kako. V minulih letih smo obhajali veliko noč z udeležbo pri sveti maši in potem v družini s sorodniki. Letos? Jezus nas usmerja v dom, v domačo najožjo skupnost. Ne zato, da bi nas potisnil nekam vstran. Ne! Jezus želi biti z nami tudi, ko smo sami, ko se ne družimo s prijatelji in znanci. Jezus je z nami. Obljubil je: Ne bom vas zapustil. Jezus, ki je trpel, umrl, bil pokopan je slavno vstal, ker je vsemogočni Bog. V moči svojega vstajenja in Božje ljubezni prihaja k nam po svoji besedi in milosti. Prihaja, da osmišlja naše življenje, da nam daje pogum in upanje. Naj nam tudi naši običaji pomagajo, da bomo ob spominu na Jezusovo smrt in vstajenje lažje živeli v upanju, tudi, ko smo sami.

 

ŽEGEN – Ko se boste zbrali za »žegen«: Se pokrižate: V imenu Očeta...

Eden prebere: Berilo iz pete Mojzesove knjige

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Molitev 1: Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vsi: Oče naš…

Molitev 2: Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

EASTER FOOD

Gathered around the table on Easter Sunday: In the name of the Father...

Reading: A reading from the book of Deuteronomy – Moses spoke to the people »Remember the long way that the Lord your God has led you these forty years in the wildernes, in order to humble you, testing you to know what was in your heart, whether or not you would keep his commandment. He humbled you by letting you hunger, then by feeding you with manna, with which neither you nor your ancestors were acquanted, in order to make you understand that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord.«

The Word of the Lord. – Thanks be to God.

Prayer 1: God our Father, all good things that we have and enjoy come through your goodness. Bless us and bless this food. Teach us to recognize your boundless care and how to love you with a sincere heart. Through Christ, our Lord. Amen.

All: Our Father...

Prayer 2: We pray, O Lord our Father, be with us and bless us. Give us grateful hearts. May this gathering be an expression of gratitude for your love and care. May our belief in your resurrection strengthen our desire to be close to you as in the Holy Eucharist. Through Christ our Lord. Amen

 

Milost, veselje in blagoslov velike noči

Happy, joyous and blessed Easter

Vaš župnik in cerkveni odbor

 

 

 

Št. 14         CVETNA NEDELJA                     5. april, 2020

 

1. berilo: Svojega obraza ni skrival sramotenju.

Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTL?

2. berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrt na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Isaiah gives a wonderful backdrop to the passion and death of anonymous Servant of the Lord.

St Paul quotes a song sung in the early Christian communities: powerful words echoed in the Gospel acclamation.

Jesus passion by Matthew includes the scenes: Pontius Pilate washing his hands, Pilate’s wife, the earthquake and more

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota,                 ++ Anton, Avgust Štibernik; n. druž. T. Štibernik

Nedelja,                + Milan Meglič; n. druž. Meglič

5. 4.                       ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

Poned.,                 ++ iz druž. Tkalec; n. druž. I. Tkalec

Torek,                    v dober namen; n. druž. J. Časar

Sreda,                   + Julka Merhar; n. F. Rabzel

Četrtek,                 +

Petek,                    obredi velikega petka

Sobota,                 ++ iz druž. Smodiš; n. A. Smodiš

Nedelja,                + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

12. 4.                     ++ Ludvik, Rozina Hozjan; n. druž. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

VERA, UPANJE, ZAUPANJE: – V tem izrednem času, ko se vprašujemo, kako dolgo, zakaj…, nas papež Frančišek spodbuja, naj z molitvijo poživimo very in upanje, da bomo živeli v zaupanju ter bomo v moči zaupanja pomagali drugim. Med nami, v naših družinah je ena od stvari, ki najbolj boli, ko nam kdo reče: »Nič ti ni do mene!« Ta stavek zaboli in sproži vihar v srcu. Tudi Jezusa je moralo prizadeti. Nikomur namreč ni več do nas kot njemu… Gospod, na nas se obračaš s pozivom, pozivom k veri. Ta ni toliko klic k verovanju, da ti obstajaš, ampak klic, naj pridemo k tebi in ti zaupamo. V tem postnem času odmeva tvoj nujni poziv: »Spreobrnite se! Vrnite se k meni z vsem srcem!« … Kličeš nas, naj sprejmemo ta čas preizkušnje kot čas izbire. To ni čas tvoje sodbe: čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine, da ločimo to, kar je potrebno, od tega, kar ni. To je čas, da naravnamo življenjsko smer proti tebi, Gospod, in proti drugim.

 

Nedelja, 5. april: – Današnja nedelja se imenuje cvetna ali nedelja Gospodovega trpljenja. Ime cvetna: zaradi blagoslova novega zelenja, kateremu sledi cvetje. Ime Gospodovo trpljenje: pri maši poslušamo evangelistovo poročilo o Jezusovem trpljenju in tako začenjamo, vstopamo v veliki teden, ko se spominjamo in obhajamo velike dogodke, velika dejanja za naše odrešenje – Jezusovo darovanje - postavitev evharistije – sv. maše, trpljenje in smrt na križu za naše odrešenje in večno življenje.

 

On Calvary, we are before a tortured human being, one excluded from society, completely isolated, condemned as a heretic and subversive by the civil, military and religious courts. At the foot of the cross the religious authorities confirm for the last time a failed rebellion, and publicly renounce Him (Mt 27:41-43). And it is at this hour of death that a new significance comes to life again. The identity of Jesus is revealed by a pagan: “In truth this man was son of God!” (Mt 27:54). From this point on, if you really wish to meet the Son of God, do not seek Him up above in the far away heavens, nor in the Temple whose veil was torn, but seek Him close to you, in the excluded, disfigured, ugly human being. Seek Him in those who, like Jesus, give their lives for their brothers and sisters. It is there that God hides Himself and reveals Himself, and it is there that we can meet Him. There we find the disfigured image of God, of the Son of God. “Greater love than this no one has than to give one’s life for the brothers and sisters!”

 

Veliki četrtek – Holy Thursday: – Zadnja večerja in postavitev evharistije, maše in duhovništva. – Last Supper, the institusion of the Eucharist (Mass) and priesthood.

 

Veliki petek – Good Friday: – Jezusovo trpljenje in smrt na križu; Molimo te, Kristus , in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Good Friday suffering and death of Jesus on the cross; We adore you, O Christ, and we praise you, for by your hioly cross you have redeemed the world.

 

Velika sobota – Holy Saturday: – Blagoslov jedil in slovesna vigilija: slavje luči – blagoslov ognja inprinos velikonočne sveče, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje, mašna daritev. Holy Saturday blessing of the fire and preparation of the Candle, liturgy of the word, baptismal Liturgy, Liturgy of the Eucharist.

 

Papež Frančišek opomni na pomen sprave in spovedi. Tako opomni, kar pravi Katekizem katoliške Cerkve. “Če ne najdeš duhovnika za spoved, govori z Bogom. On je tvoj Oče. Po resnici mu povej vse, kar si zagrešil. Nato mu reci: Oprosti. Z vsem srcem in molitvijo kesanja ga prosi odpuščanja. Potem pa mu obljubi, da se boš spovedal, ko bo mogoče.” – Naj pride milsot in blagoslov praznikov v čisto srce!

 

 

Št. 13                    5. POSTNA NEDELJA                29. marec, 2020

 

1. berilo: Božji Duh nam daje življenje.

Odpev: PRI GOSPODU JE OBILJE REŠITVE.

2. berilo: Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, prebiva v nas.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Jaz sem vstajenje in življenje, govori Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Jezus je vstajenje in življenje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Ezekiel explains that only the Lord can raise the dead to life.

St Paul writes that the Spirit of God – the Spirit of life – has made a home in us.

Jesus tells us that whoever believes in him will never die.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

 

Sobota,                 ++ iz druž. Balažic; n. A. Smodiš

Nedelja,                ++ Anton Marija Ritlop; n. druž. M. Godina

29. 3.                     ++ Jože, Ema Slosel; n. druž. M. Zevnik

Poned.,                 + Janez Rabzel; n. F, Rabzel

Torek,                    + Karla Merhar; n. F. Rabzel

Sreda,                   + Ivanka Copot; n. druž. Horvat

Četrtek,                 ++ iz druž. Gabor; n. druž. J. Gabor

Petek,                    ++ starši Gabor; n. druž.I. Gabor

Sobota,                 ++ Anton, Avgust Štibernik; n. druž. T. Štibernik

Nedelja,                + Milan Meglič; n. druž. Meglič

5. 4.                       ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA: – Za danes napovedana posebna nabirka postnega časa zaradi izrednih razmer ne bo mogla biti. Dobrodelnost, pomoč revnim in preizkušanim je pomembno dejanje vere. Nabirka bo, ko bo življenje spet potekalo v normalnih razmerah ter se bomo spet mogli udeleževati svete maše. - Development and Peace’s Lenten Special collection is postponed. It will be taken at some later date. Works of charity are important part of our life of faith.

 

Nedelja, 29. marec: – Postni čas je za vse nas priložnost, da s premišljevanjem Jezusovega trpljenja in smrti ter molitvijo poglabljamo pomen Jezsuovega trpljenja za naše odrešenje.

Jezus je po trpljenju in smrti na križu bil pokopan. Tretji dan je slavno vstal v novo poveličano življenje. Čeprav je Jezus trpel, umrl in bil pokopan, je premagal večnost smrti. Njegovo vstajenje je dokaz, da je gospodar življenja in smrti.

Jezus je poklical nazaj v življenje Lazarja, ki je bil že pokopan. Tik pred tem dejanjem pa je v pogovoru s sestro ranega zagotovil, da je on vstajenje in življenje. Jasno je tudi povedal, da vsak kdor vanj veruje, ne bo umrl, ampak bo sprejet v večno življenje, v večno božje kraljestvo.

 

The signs (miracles healing of the sick, blind and lame, multiplication of bread, raising of Lazarus) are prefigurations of the glorification of Jesus, which will take place at the Hour of His passion, death and resurrection. Each sign symbolizes one aspect of the meaning of the passion, death and resurrection of Jesus for us... In the story, Lazarus’ family, where Jesus liked to go, is the mirror of the community of the Beloved Disciple at the end of the first century. Mirror also of our communities. Bethany means "House of the Poor". Martha means "Lady" (coordinator); a lady who coordinates the community. Lazarus means "God helps" the poor community, which hoped for everything from God. Mary means "beloved of Yahweh", the image of the community. The story of the resurrection of Lazarus wants to communicate this: Jesus brings life to those who believe in him, to the community of the poor; He is the source of life for those who believe in Him.

 

CVETNA NEDELJA – 5. april: – Začetek velikega tedna, ko je Jezus s trpljenjem in smrtjo na križu zaslužil milost sprave.

Papež Frančišek: »V teh dneh so prispele novice, kako je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi drugih na splošno in mislijo na družine, ki nimajo dovolj za življenje, na ostarele, ki so sami, na bolne v bolnišnicah, ter molijo in poskušajo najti kakšno pomoč. To je dobro znamenje. Zahvalimo se Gospodu, da bi v srcu svojih vernikov spodbudil ta čustva.«

 

Pope Francis: “The fear of the elderly who are alone in nursing homes, or hospitals, or in their own homes, and don't know what will happen. The fear of those who don’t have regular jobs and are thinking about how to feed their children. They foresee they may go hungry. The fear of many civil servants. At this moment they're working to keep society functioning and they might get sick. There’s also the fear, the fears, of each one of us. Each one knows what their own fears are. We pray to the Lord that He might help us to trust, and to tolerate and conquer these fears.”

 

Papež Frančišek je povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo: »Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v Presvetem oltarnem zakramentu. Nadvse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.«

 

St. 12          4. POSTNA NEDELJA                22. marec, 2020

 

1. berilo: David je maziljen za kralja nad Izraelom.

Odpev: GOSPOD JE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.

2. berilo: Vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus..

Slava in hvala, tebi, Kristus. Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Jezus odpre oči sleporojenemu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God gives to his servant, the judge Samuel, a special insight to choose Jesse’s son David to anoint him as king.

St Paul teaches that God has brought us out of darkness so we can live in the light of the Lord, in his presence.

A blind man is healed and, in the face of opposition, comes to faith by seeing Jesus as his savior.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm: + Štefan Zadravec; obl; n. M. Zadravec

Nedelja, 8:30: + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

22. 3. 10:00: ++ starši Madon; n. Z. Madon

Poned., + po namenu; n. E. Horvat

Torek, + Janez Rabzel; n. F. Rabzel

Sreda, ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič

Četrtek, + Štefan Šemen; n. E. Šemen

Petek, ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

Sobota, 6pm: ++ iz druž. Balažic; n. A. Smodiš

Nedelja, 8:30: ++ Anton Marija Ritlop; n. druž. M. Godina

29. 3. 10:00: ++ J ože, Ema Slosel; n. druž. M. Zevnik

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA: –V napovedanem času zaradi izrednih razmer nabirka ne more biti. Bobrodelnost, pomoč revnim in preizkušanim je pomembno dejanje vere. Nabirka bo, ko bo življenje spet potekalo v normalnih razmerah. - Development and Peace’s Lenten Special collection is postponed. It will be at some later date. Works of charity are important part of our life of faith.

 

Nedelja, 22. marec: – Jezus je ozdravil človeka, ki je bil slep od rojstva. Ozdravil ga ni z besedo, ampak ga je povabil, naj sam naredi potrebno dejanje v veri, naj se umije. – Minulo nedeljo smo slišali o vodi, studencu, kjer se je spreobrnila žena Samarijanka. Mnogi njeni sorojaki so začeli verovati v Jezusa, ker so prišli k studencu, k Jezusu ter poslušali in sprejeli njegove beside in milost novega Božjega življenja.

V postmen času nas Cerkev v božjem imenu vabi k delom, dejanjem, ki so potrebna za resnično pripravo na velikonočne praznike: molitev, sveta maša, dobra dela in dobra spoved. S temi dejanji se bomo umili, očistili dušo, da bo polno zaživela v Božji milosti, prijateljstvu z Bogom in sočlovekom.

 

Jesus spits on the ground, forms mud with his saliva, puts the mud on the eyes of the blind man and tells him to wash in the pool of Siloam. The man goes and comes back healed. This is the sign! John comments saying that Siloam means sent. Jesus is the One sent by the Father who works the works of God, the signs of the Father. The sign of this ‘sending’ is that the blind man begins to see.

Iz navodil nadškofa:

 

► Public masses in church are cancelled every day of the week, as well as all pastoral and other liturgical or devotional gatherings.

 

► Pastors are encouraged to celebrate privately the Announced Masses for the requested intentions.

 

► Priests and Eucharistic ministers are urged to respond to the needs of those struggling with illness observing the public-health regulations in place.

 

► Baptisms, confirmations, weddings, funerals: postponed until public-health concerns diminish. (The funeral be celebrated privately, with restricted attendance.)

 

Naš nadškof Christian Lépine nas vse vabi, naj v tem posebnem času delimo svojo skrb drug do drugega tudi z molitvijo. Ker so bile odpovedane maše, naj skupna molitev z branjem Svetega pisma »nadomesti« mašno daritev. Sveto mašo morete spremljati po televiziji in radiu. Zagotavljam, da se vas vsak dan spomnim v molitvi s prošnjo, naj vas dobri in usmiljeni Bog in naš Oče utrjuje z milostjo Jezusa, Odrešenika in močjo Svetega Duha Tolažnika! – Vaš župnik

 

 

 

Št. 11           3. POSTNA NEDELJA                15. marec, 2020

 

1. berilo: Žejno ljudstvo v puščavi prosi vode.

Odpev: NE ZAKRKNITE DANES SVOJIH SRC.

2. berilo: Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Gospod, ti si resnično odrešenik sveta; daj nam žive vode, da ne bomo žejni. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Izvor vode, ki teče v večno življenje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Israelites, dying of thirst in the desert, begin to doubt God’s love for them. At God’s command, Moses strikes the rock with his staff. Out gushes water.

God’s love is overflowing: that is why Christ came to save us, and not because we deserve it. Trusting in God’s love, we face the future with hope.

Jesus stops by a well, where he meets a woman coming to draw water. She gives him a drink, he, in turn, offers her the living water of God’s Spirit.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + + starši Frank; n. druž. I. Gabor

Nedelja, 8:30:       ++ Rozina R., Rozina H.; n. druž. F. Rogan

15. 3. 10:00:         + Jožef Horvat; n. druž., J. A. Gaydos

Poned.,                 ++ starši Horvat; n. M. Horvat

Torek,                    + Jožef Lebar; n. M. Lebar

Sreda,

Četrtek,6pm:         ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

Petek, 6pm:          + Jožef Smodiš; n. druž. A. Smodiš

Sobota,8:30am:    + Jožef Špilak; n. A. Špilak

6pm:                      + Štefan Zadravec; obl:, n. M. Zadravec

Nedelja, 8:30:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

22. 3. 10:00:         ++ starši Madon; n. Z. Madon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Jožef, 19. marec: – V četrtek bomo obhajali praznik sv. Jožefa, moža Device Marije, Jezusovega varuha ali krušnega očeta, zavetnika Cerkve, priprošnjika za srečno zadnjo uro. Sv. Jožef je pravičen in zvest božji služabnik, zgled delavcem in kras, zgled krščanskega življenja. S češčenjem sv. Jožefa se Bogu zhvaljujemo za milosti, ki jih po njegovi priprošnji prejemamo.

 

Nedelja, 15. marec: – Današnji evangelij nam predstavi Jezusa v pogovoru z ženo, Samarijanko, pri vodnjaku. Jezus jo preseneti. Spregovoril je z njo in še bolj, ko jo je prosil, naj mu da piti vode, ki jo je zajela.

Ko ji Jezus pove, da ne živi po Božji volji, je začutila skesanost in željo po spremenitvi. Pokesala se je, prejela odpuščanje in zaživela novo življenje. O novem spoznanju je pripovedovala drugim in mnogi iz tega kraja so prišli k Jezusu, poslušali njegov nauk ter sprejeli vero vanj.

Cerkev nas v postmen času vabi, naj prisluhnemo Jezusu in iskreno priznamo svojo grešnsot, da bomo v zakramentu svete spovedi prejeli milost odpuščanja in bomo kot na novo zaživeli v prijateljstvu z Bogom in sočlovekom. – Na začetku javnega delovanja je Jezus govoril: “Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.”

 

Jesus meets the woman at the well, a traditional place for meetings and conversations. He starts off because He is thirsty. He does this in such a way that the woman feels needed and she serves Him. Jesus makes Himself needy in her regard. From His question, he makes it possible for the woman give Him something to drink. Jesus awakens in her the desire to help and to serve. The conversation between Jesus and the woman has two levels. The superficial level, in the material sense of water that quenches someone’s thirst. The deeper level, in the symbolic sense of water as the image of the new life brought by Jesus… In John’s Gospel, women feature prominently seven times, which are decisive for the spreading of the Good News. To women are given functions and missions. Let Your Spirit, O Lord, illumine all that we do and give us the strength to carry out what Your Word has made us see. Let us, like Mary, Your Mother, not only listen to the Word but also put it into practice.

 

POSEBNA NABIRKA – Development and Peace: – V nedeljo 29 marca bomo imeli posebno postno nabirko, ki naj bo sad postne odpovedi. Dobrodelna organizacija Development and Peace pomaga domorodcem na področju Amazonije, da bi bili gospodarji na svoji zemlji. Ker so revni, jih bogataši in podjetniki izkoriščajo

 

The Mura people of Brazil’s Amazonas claim to their ancestral lands. To their frustration rights have been not respected. Development and Peace’s partner, the Indigenous Missionary Council (CIMI), helps them advocate for, defend and publicize their cause more effectively.

“Lord Jesus, I hear the words of the compassionate Father directed to me: You were lost and have been found. Help me now to celebrate my return to your love in the sacrament of confession, and strengthen my love for the reconciliation you offer through your loving mercy.” J. E. R.

 

NB!: The Catholic bishops of Quebec want to contribute to this common public-health effort and have decided: Saturday evening/Sunday masses and Liturgy of the Word celebrations on Sundays are canceled. We invite the faithful to remain united with their brothers and sisters within the Universal Church:

- By viewing a televised mass;

- By celebrating Sunday-at-home, setting aside time to read the Word of God and to pray together.

 

We pray for all those affected by this virus, for healthcare workers who devote themselves generously to serving those in need.

Nevarnost okužbe z virusom COVID-19 je vedno bolj resna zato so katoliški škofje province Quebec so se odločili za za naslednje:

Do nadaljnega so odpovedane maše. Vernim pa priporočajo, da bi spremljali mašo po televiziji, še posebej na nedeljo in naj bi skupno brali sveto pismo ter molili.

Molimo za okužene z vurom in za vse, ki se žrtvujejo za zdravljenje, ki z velikodušnim služenjem pomagajo prizadetim!

 

Maše, ki ste jih naročili, bodo opravljene. Če kdo pride k maši, se je bo lahko udeležil.

 

 

 

Št. 10                    2. POSTNA NEDELJA                8. marec, 2020

 

1. berilo: Bog pokliče Abrahama, očeta Božjega ljudstva.

Odpev: TVOJA DOBROTA, GOSPOD, NAJ BO NAD NAMI.

2. berilo: Bog nas kliče in razveseljuje.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Jezusov obraz je zasijal kakor sonce.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abraham is called by the Lord to leave his home and travel to a new land where he and his descendants will be blessed.

St Paul had to bear hardships for the sake of the Gospel, relying on the power of God, and invites us to be willing to do the same.

Jesus, while praying, is transfigured in heavenly glory, along with the prophets Moses and Elijah.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Rev. Štefan Ferenčak; n. druž. F. Tkalec

Nedelja, 8:30:       + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

8. 3. 10:00:           ++ Rozina, Matija N.; n. R. S. M. Novak

Poned.,                 + Ivanka Copot; n. druž. J. Jaklin

Torek,                    + Julka Merhar; n. F. Rabzel

Sreda,                   ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

Četrtek,                 + Vera Balažic; n. druž. J. Jaklin

Petek,                    po namenu; n. F. Rabzel

Sobota, 6pm:        + + starši Frank; n. druž. I. Gabor

Nedelja, 8:30:       ++ Rozina R., Rozina H.; n. druž. F. Rogan

15. 3. 10:00:         + Jožef Horvat; n. druž., J. A. Gaydos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Papež Frančišek: V postu 2020 bi vsakemu kristjanu želel sporočiti to, kar sem mladim zapisal v apostolski spodbudi Christus Vivit: »Glej razprostrte roke križanega Kristusa, spet in spet se mu pusti odrešiti. In ko se približaš, da se spoveš svojih grehov, trdno veruj v njegovo usmiljenje, ki te osvobaja krivde. Opazuj njegovo kri, prelito s toliko ljubezni, in pusti se ji očistiti. Tako se boš lahko znova in znova rojeval«. Jezusova velika noč ni pretekli dogodek; po moči Svetega Duha je vedno aktualna in nam daje priložnost, da v veri vidimo Kristusovo telo in se ga dotikamo v trpečih. –

 

Pope Francis: In this Lent of 2020, I would like to share with every Christian what I wrote to young people in the Apostolic Exhortation Christus Vivit: “Keep your eyes fixed on the outstretched arms of Christ crucified, let yourself be saved over and over again. And when you go to confess your sins, believe firmly in his mercy which frees you of your guilt. Contemplate his blood poured out with such great love, and let yourself be cleansed by it. In this way, you can be reborn ever anew”. Jesus’ Pasch is not a past event; rather, through the power of the Holy Spirit it is ever present, enabling us to see and touch with faith the flesh of Christ in those who suffer.

 

Nedelja, 8. marec: – Jezus je povabil tri učence na goro. Na gori je Jezus molil in med molitvijo se je spremenil. Ta dogodek bi naj učencem in tudi nam pomagal, bolje razumeti, kdo je Jezus. On ni navaden človek. To sta s svojo navzočnsotjo potrdila tudi Mojzes in Elija. Bog Oče pove: On je moj ljubljeni Sin, poslušate ga.

Jezus želi, da se tudi mi spreminjamo, da mu postajamo vedno bolj podobni v njegovem odnosu do Boga Očeta in do sočloveka. Molitev nam je pri tem v veliko pomoč. Jezus nas vabi in spodbuja, naj molimo, naj prihajamo k njemu.

 

"Lord, it is Good to be here." We wish the good times could continue forever. We say to ourselves, 'It's good to be here. Let's stay.'But duty calls. We have to face the demands of work, the harsh realities of life. I expect you've all felt the same way. God the Father reminded the disciples saying, "This is my beloved Son.Listen to Him!" And what about us? Hopefully, there will be times when God seems very close. Praying is easy and delightful. We find following Jesus fulfilling and reassuring. The Good News really does give us hope, with a sense of direction in our lives. And what about us? Jesus’ teaching and his presence is fulfilling and reassuring. The Good News gives us hope, a sense of direction in our lives. It is good, it is necessary to be with Jesus to live life of faith.

 

ZAHVALA: – Slavica Godina se ob smrti mame Anice Zver zahvali g. župniku za pogrebno mašo, organistu in pevcem in vsem, ki ste se udeležili pogrebne maše.

 

V spomin na rajno Ano Zver darovali za našo cerkev: R. S. M. Novak: $100.00. Bog povrni!

 

Ob smrti in pogrebu Slavkota Godina se Godinovi iskreno zahvalijo: g. župniku za obiske v času, molitve v pogrebnem zavodu, pogrebno mašo; vsem, ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni maši; hvala tudi cerkvenim pevcem za lepo petje; bili ste nam v oporo. Hvala vsem, ki ste darovali za rože, za našo cerkev in za maše! - V spomin na rajnega Slavka darovali za cerkev: druž. Godina (S.J.B.): $150.00; druž. R. Šimonka: $150.00, druž. Z. Hozjan: $60.00; druž. M. Godina (Lav): $50.00. Bog povrni!

 

- V nedeljo, 15. mrca, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, March 15, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

 

 

Št. 9            1. POSTNA NEDELJA                          1. marec, 2020

 

1. berilo: Stvarjenje in greh prvih staršev.

Odpev: USMILI SE NAS, O BOG, KER SMO GREŠILI.

2. berilo: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Človek ne živi samo od dkruha, ampak od vsake beside, ki prihaja iz Božjih ust. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Holy Scripture explains that a way to lie is to tell people what they want to hear, for pride makes us credulous.

St Paul tells that death entered the world through sin; God’s life entered the world through Jesus.

Friends do not use each other, but if he cannot make us deny God, Satan wishes us to use God, so we will not be friends with God.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Ivan Litrop in Štefan P.; n. M. Prša

Nedelja, 8:30:       + Mirko Godina, obl.; n. druž. M. Godina

1. 3. 10:00:           + Bronco Balažic; n. druž. I. Glavač

Poned.,9:30am:    + Slavko Godina – pogrebna

6pm:                      + Jožef Pelcar; n. druž. J. Pelcar

Torek,                    + Ana Kolarič; n. M. Horvat

Sreda,                   ++ Rozina, Matija Novak; n. druž. I. Tkalec

Četrtek,                 + Rozina Vučko; n. druž. S. Glavač

Petek, 6pm:          + po namenu; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 8am:        ++ Bronco Balažic; n. druž. J. B. Balažic

6pm:                      + Rev. Štefan Ferenčak; n. druž. F. Tkalec

Nedelja, 8:30:       + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

8. 3. 10:00:           ++ Rozina, Matija N.; n. R. S. M. Novak

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Postna molitev in naročilo: - Gospod, pomagaj nam k neomadeževanosti posta, ki je odrešenje duš. Daj, da bi ti v strahu služili, izlivali na glavo olje dobrote in umivali svoj obraz v vodi čistosti. Nas, ki se postimo v telesu, nauči postiti se tudi v duhu, razvezati vsako vez krivičnosti in premagati nasilje. Daj, da bomo dajali kruh lačnim, odpirali svoje hiše revnim brez strehe, da bomo od Kristusa prejeli njegovo veliko ljubezen.

Postni čas, ali čas posta, je vabilo k odpovedi. Odpovedati se grehu; odpovedati se tudi stvarem, da bi lažje razumeli, kako je tistim, ki živijo v pomanjkanju. Odpoved stvarem bo Bogu všečna in nam koristna, če bomo odpoved namenili tisitm, ki so v velikih potrebah in pomanjkanju osnovnih sredstev za življenje. – Share Lent nas vabi k velikodušni pomoči za “naš skupen dom”.

 

Nedelja, 1. marec: – Na pepelnično sredo smo slišali postno vabilo: “Spreobrni se in veruj evangeliju!” Jezus nas je povabil k iskreni in zaupni molitvi. Jezus pa nas ne le vabi k molitvi, daje nam zgled. Pred začetkom javnega delovanja se je umaknil v samoto in molil.

Hudi duh ga je preizkušal. Hotel ga je odvrniti od namena, zaradi katerega je postal človek; da ne bi izpolnil Očetove volje: mislil na sebe. Bog je dober in ti bo pomagal, delaj za svoj ugled, čast in moč. Jezus je zavrnil skušnjave in dal zgled premagati skušnjave. Za uspeh je potrebna molitev, redna vztrajna, zaupna.

 

Jesus was tempted. Matthew renders the temptations: temptation of bread, temptation of prestige, temptation of power. These are various forms of messianic hope that, then, existed among the people. The glorious Messiah who, like a new Moses, would feed the people in the desert: "command these stones to turn into bread!" The unknown Messiah who would impose himself on all by means of a spectacular sign in the Temple: "throw yourself from here!" The nationalist Messiah who would come to dominate the world: "All these things I will give to you!"

Jesus resists the temptations and prevents them from perverting God’s plan. The tempter or Satan is whatever makes us deviate from God’s plan. Peter was Satan for Jesus. Temptation never succeeded in distracting Jesus from His mission. He continued firmly on His journey as "The Servant Messiah", as proclaimed by the prophet Isaiah and awaited especially by the poor.

 

HVALA – Vsem, ki ste pomagali v pripravi in se udeležili kosila minulo nedeljo! Bilo je lepo in prijetno!

 

Prihodnji petek je prvi petek v mesecu; prihodnja sobota je prva sobota v mesecu – lepo vabkljni k maši, da počastimo Jezusovo in Marijino srce.

 

Pomembno je duhovno zdravje in obisk duhovnika pri bolniku… Ne smemo pozabiti na molitev ob bolniku. Predvsem pa, da omogočimo obisk duhovnika in prejem zakramentov. Spoved, obhajilo in bolniško maziljenje niso »znanilci« smrti, pač pa pomoč za vdano življenje z boleznijo do takrat, ko Bog hoče… Trdnega upanja, močne vere in veliko medsebojne ljubezni želim vsem. – M.Š. Poskrbite, da bodo vaši starejši, ki ne morejo v cerkev, opravili velikonočno dolžnost: spoved, obhajilo in tudi bolniško maziljenje.

 

 

 

Št. 8            7. NAVADNA NEDELJA                      23. februar, 2020

 

1. berilo: Zapoved ljubezni do bližnjega.

Odpev: GOSPOD JE MILOSTLJIV IN USMILJEN.

2. berilo: Mi smo Kristusovi, Kristus pa Božji.

Aleluja. V tistem, ki se drži Kristusove beside, je Božja ljubezen resnično popolna. Aleluja.

Evangelij: Kristus naroča ljubiti sovražnike.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord commissions his people to imitate him in holiness, and show that love is the heart of both divine and human law.

The heart of St Paul’s teaching is the indwelling of the Trinity within us. Here he uses the illustration of our bodies being temples of the Holy Spirit.

Jesus renews the call to holiness and shows some of the practical applications necessary.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Rozina Vučko; n. druž. F. Kovač

Nedelja, 8:30:       + Regina Hozjan, obl.; n. J. Hozjan

23. 2. 10:00:         + Jožef Horvat; n. M. Horvat

Poned.,                 ++ starši Prša; n. M. Lebar

Torek,                    + Gizela Čurič; n. A. Čurič

Sreda, 6pm:          ++ Aleksij, Roza, Franc; b. druž. M. Godina

Četrtek,                 + Marija Marič; n. druž. Z. Hozjan

Petek, 6pm:          + Štefan Jerebic; n. druž. S. Horvat(La)

Sobota, 6pm:        + Ivan Litrop in Štefan P.; n. M. Prša

Nedelja, 8:30:       + Mirko Godina, obl.; n. druž. M. Godina

1. 3. 10:00:           + Bronco Balažic; n. druž. I. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

PEPELNICA: – V sredo začenjamo sveti postni čas. Ime pepelnica (pepelnična sreda) je zaradi pepelenja; to je poseben obred, s katerim nas Cerkev uvede v postni čas, čas molitve, pokore in odpovedi.

Cerkveno leto je razdeljeno in s posebnimi časi usmerjeno k dvema velikima in pomembnima praznikoma. Advent nas usmerja na pot priprave na obhajanje Jezusovega rojstva. Postni čas, ki se prične na pepelnično sredo, traja 40 dni, pa nas vodi na pot priprave obhajanja Jezusovega odrešilnega dela: trpljenja, smrti in slavnega vstajenja od mrtvih. Na pepelnično sredo smo povabljeni k pokori, odpovedi in spreobrnenju (da opravimo dobbro velikonočno spoved), k molitvi in dobrim delom (v postu bo posebna nabirka - ShareLent), da bi tako pokazali hvaležno ljubezen do Boga za delo odrešenja ter dobroto in ljubezen do sočloveka.

Na pepelnično sredo ste lepo povabljeni k sveti maši, da bomo s skupno molitvijo in najsvetejšo daritvijo začeli sveti postni čas. Cerkev nas z obredom pepelenja opomni in povabi k veri in spreobrnenju, k odpovedi in dobrim delom, da bi tako odprli svoja srca božji milosti in bi sebi in svojim bližnjim pomagali na poti k Jezusu.

 

LENT: – Lent has two major purposes. It recalls or prepares for baptism, and emphasizes a spirit of penance. The Church encourages penitentian practices that are external and social.

 

Nedelja, 23. febuar: – Danes, na nedeljo pred začetkom postnega časa nam Jezus naroča: “Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.” Biti popoln pomeni biti vedno bolj podoben Bogu v svojem mišljenju, govorjenju in dejanjih.

Postni čas, ki je pred nami, je za nas priložnost, da pogledamo v svoje življenje, na svoj odnos do Boga in do bližnjega. Kdor zares iskreno pogleda, bo videl stvari, ki jih je morda treba odstraniti ali spremeniti. Zato nas Cerkev v postmen času vabi, naj molimo, se tudi med tednom udeležimo svete maše in opravimo dobro spoved, da nas bo Bog objel z odpuščajočo milostjo.

 

The living Word proclaimed in today’s liturgy continues to challenge the faith community about the demands of Christian discipleship. The message of Christ’s Sermon on the Mount echoes with greater intensity and transforming power. Today’s Gospel reading contains the Divine Master’s radical teaching on holiness, expressed in non-resistance to injury and magnanimous love even of enemies.

The Old Testament reading reinforces Jesus’ call to holiness that is linked to love of neighbors. True holiness demands that we be holy as God is holy by loving our neighbors in his “magnanimous” way. Listening to the voice of the Lord, we thus realize what holiness entails: overcoming hatred, wholesome fraternal correction, taking no revenge, and loving our neighbor as ourselves. Indeed, the merciful God gently guides his chosen people on the path of holiness.

Saint Paul motivates the Corinthian community to follow their Christian call to holiness: “For the temple of God, which you are, is holy … You belong to Christ, and Christ to God.” We are “holy” because we belong to Christ, and through him, to God. Our vocation to holiness moves us to overcome trials, divisions and difficulties. Holiness integrates the life of believers by focusing it on Jesus Christ and enabling it to rise above the vanity and wisdom of today’s world.

 

- V nedeljo, 1. marca, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, March 1, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

 

Št. 7            6. NAVADNA NEDELJA                      16. februar, 2020

 

1. berilo: Bog nikomur ni dovolil grešiti

Odpev: BLAGOR VSEM, KI HODIJO V GOSPODOVI POSTAVI

2. berilo: Modrost je Bog vnaprej določil za naše poveličanje.

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus dopolnjuje postavo.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We are taught be the Holy Scripture to keep the commandments, for behaving faithfully is within our power.

St Paul warns believers against basing their faith on human wisdom instead of God’s wisdom.

Jesus did not reject the Jewish scriptures but brought them back to basics: love of God and of neighbor. Our lives should reflect this love.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        po namenu; n. druž. Starić

Nedelja, 8:30:       + Jožef Logar; n. R. Logar

16. 2. 10:00:         + Viljem Ficko; n. druž. A. Ficko

Poned.,                 ++ bratje in sestre; n. E. Horvat

Torek,                    po namenu

Sreda,                   + Janz Rabzel; n. F. Rabzel

Četrtek,                 + Karla merhar; n. F. Rabzel

Petek, 6pm:          + Gizela, Štefan, Jože H.; n. druž. M. Horvat

Sobota,8:30am:    + Jožef Horvat (M.N), n. A. Hozjam

6pm:                      + Rozina Vučko; n. druž. F. Kovač

Nedelja, 8:30:       + Regina Hozjan, obl.; n. J. Hozjan

23. 2. 10:00:         + Jožef Horvat; n. M. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

KOSILO: – Cerkveni odbor naše župnije vas vabi po drugi maši v dvorano na kosilo in vesel popoldan v nedeljo 23. februarja. Vstopnice za kosilo so v prodaji: – Joži Glavač, tel: 450-692-1427; Mary Jerebic-Horvat, tel:450-661-6764; župnijska pisarna. Lepo prosimo, nabavite si vstopnice čimprej. Tako boste pomagali, da bo priprava kosila in veselega polpoldneva bolj uspešna!

 

Nedelja, 16. febuar: – Današnji evangelij nam predstavi Jezusov odnos do postave in prerokov. Čeprav učitelji postave niso marali Jezusa zaradi njegovega učenja. Jezus ni zelel odpraviti pomena postave in napovedi prerokov, saj je prav na osnovi tega razlagal pomen Božje volje. Značilen je njegov način učenja: “Slišali ste, da je bilo rečeno … jaz pa vam pravim”! Jezus povedal, da je namen zapovedi in nauka ter opominov, ki so jih dajali preroki, vabilo in spodbuda, da z vsem srcem ljubimo Boga in svojega bližnjega.

Neizpolnjevanje ljubezni do Boga in do bližnjegatudi z dejanji, ki sama po sebi niso slaba, pa vodijo v greh, ker človek začne izpolnjevati svojo voljo ali voljo nekoga drugega, namesto Božje volje. Božja volja je, da spoštujemo, ljubimo vsakega človeka, da bo naša ljubezen do Boga iskrena.

 

People complain about rules and balk at the boundaries, but they like rules a lot more than they’ll usually admit. From the time we are old enough to realize that we can transgress, we want to know where the lines are. Sometimes that’s because we want to be good and not accidentally do wrong, and at other times it’s because we want to know just how bad we can be without getting into trouble. The brighter those lines get, the more secure we feel in our own actions, and our judgment of the actions of others, but also the bolder we get in actions that fall just short of the lines.

What we miss in this reaction are the reasons for the laws, and their purpose. In today’s Gospel reading, Jesus explains to His disciples that they are missing the forest for the trees when it comes to God’s laws, which the Israelites have come to see as an end unto themselves… The Lord has prepared us to live in eternity with the communion of saints in harmony with each other and Himself. When we rely on the law as an end to itself, or especially to rationalize our own sins while condemning others for theirs, we don’t just miss the forest for the trees — we miss our own salvation. If we do that, we’ll end up representing ourselves once again in the end without an Advocate, but with a fool for a client.

 

ZAHVALA: – Druž. F. Tkalec darovala za našo cerkev $100.00 v spomin na rajnega duhovnika Štefana Ferenčak, Slovenija. Bog povrni!

 

Besede papeža Frančiška: – Dragi bolni bratje in sestre, po bolezni ste na poseben način postali tisti, ki so »utrujeni in obteženi«, zato ste pritegnili Jezusov pogled in njegovo srce. V njem boste našli luč, ki bo razsvetlila vaše najtemnejše trenutke, in upanje, ki bo omililo vašo stisko. Jezus vas kliče: »Pridite k meni!« V njem boste našli moč, da boste lahko kos vsem skrbem in vprašanjem, ki vas bodo mučili v tej »temni noči« telesa in duše. Kristus nam ni dal zdravniških receptov, ampak nas s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem osvobaja zla… Dragi zdravstveni delavci, nikoli ne pozabimo, da so diagnostični, preventivni in terapevtski postopki, raziskave, zdravljenje in rehabilitacija vedno v službi bolnika. Pri delu naj si vedno prizadevamo za spodbujanje dostojanstva in življenja vsakega človeka ter zavračanje kakršnega koli kompromisa v smeri evtanazije, pomoči pri samomoru ali zatiranja življenja, tudi v primeru neozdravljive bolezni.

 

 

Št. 6            5. NAVADNA NEDELJA                      9. februar, 2020

 

1. berilo: Luč pravičnega napoči kot zarja.

Odpev: V TEMI ZASIJE LUČ POŠTENIM.

2. berilo: Apostol oznanja križanega Kristusa.

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod.
Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.
Aleluja.

Evangelij: Vi ste luč sveta.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord God will hear your prayer, and your light will shine, when you consider the needs of the lowly.

St Paul, proclaiming Christ and witnessing to the power of the Spirit are the essence of his testimony.

Good works, done in the name of Christ Jesus, are to be unashamedly put on display for all to see.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Franc Rogan, n. druž. F. Rogan

9. 2. 10:00:           ++ Sabina H.; Marija W.; n. druž. J. Seliškar

Poned.,                 + Jožef Hrvatm n. M. Horvat

Torek, 6pm:          + Marija Marič; n. druž. M. Ritlop

Sreda,                   ++ Lojze, Ivanka Žižek; n. A.

Četrtek,                 + Anuška Gorše; n. druž. J. Seliškar

Petek, 6pm:          v dober namen; n. druž. J. B. Balažic

Sobota, 8:30am:   + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

6pm:                      po namenu; n. druž. Starič

Nedelja, 8:30:       + Jožef Logar; n. R. Logar

16. 2. 10:00:         + Viljem Ficko; n. druž. A. Ficko

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

KOSILO: – Cerkveni odbor naše župnije vas vabi v nedeljo 23. februarja po drugi maši v dvorano na kosilo in vessel popoldan. Vstopnice za kosilo so v prodaji: – Joži Glavač, tel: 450-692-1427; Mary Jerebic-Horvat, tel:450-661-6764; župnijska pisarna. Lepo prosimo, nabavite si vstopnice čimprej. Tako boste pomagali, da bo priprava kosila in veselega polpoldneva bolj uspešna! ►►► KROFI – V soboto 15. in v nedeljo 16. bo mogoče nabavili krofe; pust bo v torek 25. februarja.

 

Nedelja, 9. febuar: – Zakaj nam Jezus govori, naj bomo kot “sol” in kot “luč” na svetu? V prispodobi nam naroča, naj kot krsitjani tako živimo, da bomo s svojim življenjem po veri pomagali drugim spoznavati Boga in njegovo usmiljeno ljubezen in bi ga vsi skupaj slavili, molili in častili.

Sol je koristna in tudi potrebna. Podobno je tudi luč svetloba potrebna; je pogoj za življenje. Brez luči, svetlobe smo v temi. Brez soli se stvari hitreje pokvarijo … Potrebni sta vera in zaupanje. Jezus nas s svojo besedo in milsotjo utrjuje v very in krščanskem upanju.

 

Using images of daily life, with simple and direct words, Jesus makes known what is the mission and the reason for being of the Community: to be salt! In that time. The salt was delivered in great blocks by the suppliers and these blocks were placed in the public square to be consumed by the people. The salt which fell on the ground, was no good for it was stepped on. Without salt nobody could live, but what remained of the salt was good for nothing. Nobody lights a candle to place it under a bushel. A city on a mountain top cannot remain hidden. The community must be light. It must not be afraid to show the good that it does... Salt does not exist for itself. Light does not exist for itself. This is the way a community should be: it cannot close itself in self. Living the life of faith we will be “Salt of the Earth and Light of the World”.

 

INCOME TAX – V dnevih, ki so za name, ste prejeli, ko ste prišli k maši ali po pošti, potrdilo o vaših darovih za vašo cerkev v letu 2019. To potrdilo je tudi uradna zahvala in obenem pa prošnja in spodbuda, da po svojih močeh pomagate vzdrževati svojo cerkev. Če ugotovite kakšno napako, spričite župniku.

 

ČLANARINA: – Prav je, da takoj na začetku leta poravnate župnijsko članarino. Čas hitro teče in nas lahko prehiti. Z redno in pravočasno poravnavo članarine pomagate pokažete, da ste član župnije in ob tem izpolnite svojo dolžnost do župnije.

 

V SPOMIN – Druž. Slavi Glavač darovala $100.00 za našo cerkev v spomin na rajno Rozino Vučko. Bog povrni!

 

- V nedeljo, 16. februarja, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, Februuary 16, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

 

Št. 5            JEZUSOVO DAROVANJE                  2. februar, 2020

 

1. berilo: Odrešenik prihaja v tempelj.

Odpev: GOSPOD BOG JE KRALJ VELIČASTVA.

2. berilo: Odrešenik je pravi človek.

Aleluja. Luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Aleluja.

Evangelij: Moje oči so videle tvoje zveličanje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Malachi prepares the way for today’s feast: the Lord will enter his Temple.

Jesus has come to confront the powers of evil

Joseph and Mary fulfil the requirements of the Law and present Jesus in the Temple. It provides an opportunity for two aged people to speak prophetically about this child as the salvation of all the nations.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Čeh; n. druž. Meglič

2. 2. 10:00:           po namenu; n. druž. A. Starič

Poned.,                 + John Rabzel; n. F. Rabzel

Torek,                    + France Merhar; n. F. Rabzel

Sreda,                   ++ starši Horvat; n. E. Horvat

Četrtek,

Petek, 6pm:          ++ iz druž. I. A. Balažic; n. druž. J. Časar

Sobota, 8:30am:   + Jožef Horvat; n. M. Horvat (M.N.)

6pm:                      + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Franc Rogan, n. druž. F. Rogan

9. 2. 10:00:           ++ Sabina H.; Marija W.; n. druž. J. Seliškar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

GNIDOVČEVA NEDELJA: – Današnja nedelja je posvečena spominu božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Janez F. Gnidovec je bil prvi director (ravnatelj) prve slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Po nekaj letih te službe je vtopil v Misijonsko družbo. 29. oktobra 1924 je bil imenovan za škofa v Skopju. To težko in odgovorno nalogo je sprejel in jo zvesto izpolnjeval. Bil je duhovnik in škof po Jezusovem Srcu. Njegovo življenje in delo sta odlikovali dobrota in ljubezen. Mnogim revnim in preizkušanim je pomagal. – Gnidovčeve zemeljske ostanke slovesno prenesli s pokopališča v cerkev Srca Jezusovega v Ljubljani. »Naš škof Gnidovec je bil svetnik. Vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil je pravi duhovnik po Jezusovem Srcu; blagega in ponižnega srca. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal, obhajal me je, me blagoslovil in rekel: 'V misijone greste. Dajte Jezusu vse, samo Zanj živite, bodite samo Njegova, samo Njega ljubite, samo Zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v vašem življenju'. – Prepričana sem, da prosi zame in da imam v njem pri Jezusu zaščitnika«(sv. Mati Terezija).

 

When news of his desth reached his diocese (Gnidovec died in Ljubljana on February 3, 1939), the priests and prople were deeply saddened. Ordinary people, even Ortodox and Muslims said, »A saint has died.«

 

Nedelja, 2. febuar: – Marija in Jožef sta storila, kar je naročala postava. Tudi Simeon in Ana sta izpolnjevala naročilo postave: Boga sta molila in slavila v božji hiši.

Z molitvijo Boga častimo, slavimo, molimo in prosimo za pomoč varstvo in blagoslov. Molitev nas utrjuje v veri, v upanju in ljubezni. Molitev nam daje pogum in tolažbo.

Simeon je ob pogledu na otroka Jezusa, po delovanju Svetega Duha, po razsvetljenju prepoznal v tem otroku Odrešenika. To spoznanje in molitev je bila zanj tolažba. S svojimi očmi je videl Odrešenika in ga vzel v naročje. – Tudi nam bo molitev v pomoč in tolažbo. Moliti moramo vztrajno z vero in zaupanjem.

 

Mary and Joseph fulfilled everything which the Law prescribes. St Paul writes in the Letter to the Galatians: “When the completion of the time came, God sent His Son, born of a woman, born subject to the Law, to redeem the subjects of the Law so that we could receive adoption as sons”… The story of Simeon teaches that hope will be realized one day if not immediately. It is not frustrated, it is realized. But the way does not always correspond to what we imagine. Simeon was waiting for the glorious Messiah of Israel. Simeon sees the realization of his hope and the hope of the people: “My eyes have seen the salvation, which you have made ready in the sight of the nations, a light of revelation for the Gentiles and glory for your people Israel”.

 

Prihodnji petek je prvi petek v mesecu, posvečen Jezusovemu presvetemu Srcu. Pridite k sveti maši!

 

World Marriage Day 2020 - Following Pope Francis’ invitation to use to occasion of St. Valentine’s Day to support and encourage married couples to grow in love and in mercy, the Archdiocese of Montreal to a Special Mass at the Cathedral. All married couples are invited to attend a special, bilingual mass on Saturday, February 8, 2020 at 5pm at Mary Queen of the World Cathedral which will be celebrated by Archbishop Christian Lépine. During this mass, couples will be invited to remember the day of their marriage and renew their wedding vows.

 

 

St. 4            3. NAVADNA NEDELJA                      26. januar, 2020

 

1. berilo: V poganski Galileji je ljudstvo zagledalo veliko luč.

Odpev: GOSPOD JE MOJA LUČ IN MOJA REŠITEV.

2. berilo: Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij.

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Isaiah looks forward to a day when the people that have walked in darkness will have seen a great light.

St Paul the apostle appeals for reconciliation between the divided groups in Corinth.

Jesus fulfils the prophecy of Isaiah and begins his public ministry by calling his first disciples to follow him in proclaiming the Good News of the Kingdom.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       ++ Jožef, Agata Marič, obl.; n. druž. M. Ritlop

26. 1. 10:00:         ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 ++ iz druž. Matko; n. druž. Z. Hozjan

Torek, 6pm:          + Franc Horvat; n. druž. A. Glavač

Sreda,                   + John Rabzel; n. F. Rabzel

Četrtek,                 +

Petek, 6pm:          + Rev. Matej in Miha Zevnik; n. druž. M. Zevnik

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Čeh; n. druž. Meglič

2. 2. 10:00:           po namenu; n. druž. A. Starič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

GNIDOVČEVA NEDELJA: – Prihodnja nedelja je posvečena spominu božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Janez F. Gnidovec je bil prvi direktor (ravnatelj) prve slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Po nekaj letih te službe je vtopil v Misijonsko družbo. 29. oktobra 1924 je bil imenovan za škofa v Skopju. To težko in odgovorno nalogo je sprejel in jo zvesto izpolnjeval. Bil je duhovnik in škof po Jezusovem Srcu. Njegovo življenje in delo sta odlikovali dobrota in ljubezen. Mnogim revnim in preizkušanim je pomagal. Umrl je 3. februarja 1939 v Ljubljani. – Leta 2010 so bili Gnidovčevi zemeljski ostanki slovesno preneseni s pokopališča v cerkev Srca Jezusovega v Ljubljani. Tako je vernim omogočen lažji obisk njegovega groba in molitev. Cerkev je kraj in prostor češčenja in molitve.

 

It was noticed by the seminarians in Ljubljana, by the parishioners where Gnidovec served, by the students and teachers in the College, that he was “a man of prayer and a hard worker”. The priests of his diocese were of the same opinion. Bishop Gnidovec’s appearance was one of a frail man. It is true he never thought of himself. In all his work for the spiritual as well as material wellbeing of his flock, he never complained and was never tired.

 

Nedelja, 26. januar: – Jezus začenja oznanjevati veselo oznanilo o Božji usmiljeni ljubezni, ki je v odrešenju človeka, ko človek naredi potrebne korake, se spreobrne in veruje, zaživi novo življenje milosti.

Da bi se oznanjevanje nadaljevalo in razširilo med vse narode, je Jezus izbral učence, ki so po prejemu Svetega Duha postali “ribiči ljudi” so ljudem prinašali besedo življenja in delili milosti po zakramentih, da bi Božja beseda obrodila bogate sadove v delih dobrote in ljubezni v življenju vernega človeka.

 

Today’s Gospel describes universal mission. The news of the imprisonment of John the Baptist impels Jesus to begin His preaching. John had said, “Repent, because the Kingdom of God is at hand!”… When Jesus knew that John had been imprisoned, He returned to Galilee proclaiming the Good New. In other words, from the beginning, the preaching of the Gospel involved risks, but Jesus did not allow Himself to be frightened. Matthew encourages the communities which were running the same risks of persecution. He quotes from Isaiah: “The people who lived in darkness have seen a great light!” Like Jesus, the communities are also called to be “the light of nations!”… Jesus began the announcement of the Good News by going through the whole of Galilee. He does not stop, waiting for the people to arrive, but He goes to the people. He Himself participates in the meetings, and in the synagogues, to announce His message.

 

NEDELJA BOŽJE BESEDE – Papež Frančišek je lani septembra izdal posebno pismo, s katerim določa tretjo nedeljo med letom kot nedeljo Božje beside. Za osrednjo misel in podobo je postavil dva učenca na poti v Emavs. Jezusovo trpljenje in smrt ju je prizadelo. Mislila sta, da je konec upanja na odrešitev. Pridružil se jima je popotnik in jima razlagal z besedami prerokov, kakšen pomen ima Jezusovo trpljenje in smrt na križu. Poslušala sta ga s hvaležnim srcem ter sprejemala z vero njegovo razlago. Hvaležna sta ga povabila na večerjo. Ko so sedli k mizi je sopotnik vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal, kot Jezus pri zadnjni večerji. “Odprle so se jima oči” in sta verovala, sopotnik Jezus pa je izginil. Takoj sta se vrnila v Jeruzalem in pripovedovala o vsem tem! – Poslušanje Božje besede nam pomaga razumeti in sprejeti Jezusov nauk in v veri vanj živeti.

- V nedeljo, 2. februarja, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, Februuary 2, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

 

 

Št. 3            2. NAVADNA NEDELJA                      19. januar, 2020

 

1. berilo: Odrešenik je luč narodom.

Odpev: GLEJ, PRIHAJAM, DA IZPOLNIM TVOJO VOLJO.

2. berilo: Milost vam od Očeta in Sina.

Aleluja. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Tistim, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Aleluja.

Evangelij: Jagnje Božje odjemlje greh sveta.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In this, the second of the “servant Songs”, a mysterious servant is called upon to be a light to the nations.

At the start of his first letter to the Corinthians, Paul sends greetings to “the holy people of Jesus Christ”.

John the Baptist points to Jesus as the one who “existed before me” and who is to “baptize with the Holy Spirit”.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ Ernest, Ana Ficko; n. E. Ficko

Nedelja, 8:30:       + Avgust Žalik; G. Žalik

19. 1. 10:00:         + Rozalija Zver; n. P. R. Zver

Poned.,                 v dober namen; n. druž. F. Tkalec

Torek,                    ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič

Sreda,                   za zdravje; n. F. Rabzel

Četrtek,

Petek, 6pm:          v dober namen; n. druž. T. Štibernik

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. E. Horvat

Nedelja, 8:30:       ++ Jožef, Agata Marič, obl.; n. druž. M. Ritlop

26. 1. 10:00:         ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA za »duhovne poklice - VOCATION«: – Prihodnjo nedeljo bomo imeli posebno nabirko za pomoč bogoslovnemu semenišču montrealske škofije. Škofija nima veliko bogoslovcev, toda stroški so vseeno: profesorji, stavba... Življenjski stroški naraščajo iz dneva v dan. Nadškof prosi verne in ljudi dobre volje, da bi velikodušno pomagali pri vzgoji duhovnikov. Bodite velikodušni in pomagajte! Posebna nabirka je tudi vabilo k molitvi za duhovne poklice. Jezus nam govori: »Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.«

 

Nedelja, 19. januar: – Janez Krstnik izpove, da je Jezus tisto jagnje, o katerem so govorili preroki, ki bo odvzelo greh sveta. Sveti Duh, ki je ob krstu prišel nad Jezusa, je znamenje, da je Jezus Bog, ki je od vekomaj. Jezus je tisti, ki nam podarja Svetega Duha, nas z njim krščuje. Po delovanju Svetega Duha smo pri krstu postali nova stvar, Božji otroci. Kot Božji otroci moramo živeti kot priče Božje ljubezni, biti kot luč, ki sveti in kaže drugim pot k Bogu, viru milosti.

 

John the Baptist points at Jesus as the Lamb of God. John quotes the Old Testament which reveal the identity of Jesus of Nazareth - Lamb of God. This title brings to mind the Exodus and the night of the first Passover. The blood of the Paschal Lamb, with which the doors of the houses were signed, was a sign of liberation. Jesus is the new Paschal Lamb who liberates His people.

John professes that Jesus “existed before me”. This recalls several texts of the Books of Wisdom, in which God’s Wisdom, which existed before all the other creatures and which was with God, fixed her dwelling among the people of God.

 

BARAGOVA NEDELJA, 19. januar: – Božji služabnik škof Friderik Irenej Baraga je umrl 19. januarja 1868 v Marquettu, kamor je leta 1854 prenesel škofijski sedež iz Saul-Sainte-Marie. Umrl je v sluhu svetosti. Kljub hudi zimi, so množice prihajale in so se z molitvijo in dotikom ljubljenega škofa od njega poslavljale in se mu priporočale.

Za verne je smrt prehod iz sedanjega v večno življenje, je kot rojstvo za nebesa. Zato je nedelja, ki je blizu datuma smrti škofa Baraga, posvečena njemu. Ta spomin je za nas vabilo in vzpodbuda, da bi ga spoznavali, spoznavali njegovo herojsko ljubezen do Boga in do bližnjega, se mu tudi priporočali v potrebah in molili, da bi Bog potrdil s čudežem njegov junaški zgled vere. Friderik Baraga je bil goreč misijonar in zavzet kulturni delavec, saj je Indijancem pripravil slovar in slovnico in tako omogočil, da so začeli pisati v svojem jeziku in tako ohranjati svojo kulturo. Baraga je v Indijaskem jeziku pripravil katekizem, mašno knjigo in tudi cerkvene pesmi.

 

Bishop Baraga was born 1779, 1823 he was ordained as priest, and on Dec. 31, 1830 he stepped to the American soil to work as missionary. On July 29, 1853 he was named bishop of Sault Sainte Marie, died on January 19, 1868 in Marquette. He worked tireless among the Native people in the Great Lakes Region first as missionary priest and as bishop. Because of his heroic love for God and people he is a model and inspiration for us to follow Jesus and his teaching faithfully. As we remember him we are invited to follow his example and pray that he would be officially recognised as blessed and saint to be our inspiration and sign of love, compassion and generosity.

 

BOŽJA BESEDA – Prihodnja nedelja se letos prvič po vsem katoliškem svetu obhaja kot nedelja BOŽJE BESEDE.

 

 

Št. 2            GOSPODOV KRST                      12. januar, 2020

 

1. berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša.

Odpev: GOSPOD BO BLAGOSLOVIL SVOJE LJUDSTVO.

2. berilo: Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom.

Aleluja. Nebesa so se odprla in zaslišal se je Ošetov glas: “Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!” Aleluja.

Evangelij: Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isaiah offers a beautiful description of the Messiah, who comes to serve the cause of right and bring healing to humanity.

St Peter tells a Roman soldier, whom he baptised, how Jesus had gone about doing good and healing.

Jesus Christ, at his baptism, receives the Holy Spirit and is proclaimed to be God’s beloved Son.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Jožef Kranjec; n. druž. A. Štibernik

Nedelja, 8:30:       + Jožef Horvat; n. J. V. Horvat (Slo)

12. 1. 10:00:         ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

Poned.,                 + Maryanne Balazic; n. S. Semen

Torek,                    ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavac

Sreda, 6pm:          + Jožef, Marija Pavlik; n. druž. M. Zevnik

Četrtek,

Petek, 6pm:          + Ivan Litrop; n. druž. T. Štibernik

Sobota, 6pm:        ++ Ernest, Ana Ficko; n. E. Ficko

Nedelja, 8:30:       + Avgust Žalik; G. Žalik

19. 1. 10:00:         + Rozalija Zver; n. P. R. Zver

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA: – Danes: posebna nabirka - “Sv. Peter apostol” – pomoč semeniščem v misijonskih deželah. Z darom v pomoč semeniščem v misijonskih deželah, pomagate pri širjenju evangelija narodom sveta, da bi vsem ljudem po svetu zasvetila luč Božje milosti in bi jih evangelij vodil na pot miru in resnice.

 

Special Collection – Today: “St Peter the Apostle” second collection to help seminaries and seminarians in the mission countries.

 

Nedelja, 12. januar: – Janez Krstnik je ljudi vabil k spreobrnenju in pokori, da bi se tako pripravili na prihod Odrešenika. Tisti, ki so iskreno hrepeneli po Odrešeniku, so se spovedovali svojih grehov in Janez jih je krščeval.

Ko se je Jezus dal Janezu krstiti, je s tem dejanjem pokazal, da je človek. Bog človeka v svoji usmiljeni ljubezni sprejema za svojega otroka, ga sprejme v Božjo družino, Cerkev.

Ob krstu je Bog Oče Jezusa razglasil. “Ta je moj ljubljeni Sin!” Pri krstu smo postali bratje in sestre Jezusa, smo postali Božji ljubljenci in kot takšni se moramo truditi živeti v Božji ljubezni.

Po krstu in pripravi v samoti je Jezus nastopil javno delovanje, razodeval je usmiljeno ljubezen Boga Očeta. Naš krst nam nalaga dolžnost, da z življenjem po veri tudi oznanjamo in pričujemo za Božjo usmiljeno ljubezen.

 

John the Baptist is aware of the great distance between him and Jesus. But Jesus has come precisely to bridge the gap between man and God… At the moment in which Jesus, baptized by John, comes out of the waters of the River Jordan, the voice of God the Father is heard from on high: “This is my beloved Son, with whom I am well pleased”. At the same time the Holy Spirit, in the form of a dove, alights upon Jesus, who publicly begins his mission of salvation… This feast makes us rediscover the gift and the beauty of being a community of baptized, that is, of sinners — we all are sinners — saved by the grace of Christ, truly integrated, by the work of the Holy Spirit, in the filial relationship of Jesus with the Father, welcomed into the bosom of Mother Church, making possible a brotherhood that knows no barriers or borders.

 

MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV: – Od 18. d0 25. januarja nas Cerkev vabi k molitvi za edinost, da bi bili edini, enotni v izpovedovanje vere in v hoji za Jezusom, ki je naša pot k Očetu.

 

BARAGOVA NEDELJA, prihodnja nedelja, 19. januar: – Božji služabnik škof Friderik Irenej Baraga je umrl 19. januarja 1868 v Marquettu, kamor je leta 1854 prenesel škofijski sedež iz Saul-Sainte-Marie. Umrl je v sluhu svetosti. Kljub hudi zimi, so množice prihajale in so se z molitvijo in dotikom ljubljenega škofa od njega poslavljale in se mu priporočale.

Friderik Baraga je bil goreč misijonar in zavzet kulturni delavec, saj je Indijancem pripravil slovar in slovnico in tako omogočil, da so začeli pisati v svojem jeziku in tako ohranjati svojo kulturo. Z oznanjevanjem evangelija je vabil ljudi na pot vere, s pisano besedo pa k spoštovanju kulture nardoa. Baraga je v Indijaskem jeziku pripravil katekizem, mašno knjigo in tudi cerkvene pesmi.

 

- V nedeljo, 19. januarja, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, January 19, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

 

Št. 1            GOSPODOVO RAZGLAŠENJE                    5. januar, 2020

 

1. berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.

Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI.

2. berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube.

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se prišli poklonit Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The light of the Lord’s glory shines out and draws people from all over the world: they come to worship and to praise the Lord.

St Paul tells how the non-Jewish nations share in the same inheritance and promise as the chosen people, through Christ Jesus.

The magi, who represent the Gentile nations, come to Jerusalem as they search for the recently born Kong of the Jews.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Kristina Koren; n. druž. E. Nagy

Nedelja, 8:30:       + Nina Jekovec; n. Ana in Marija

5. 1. 10:00:           ++ Rozina R.; Vinko K.; n. druž. J. Časar

Poned.,

Torek,                    + Rozina Vučko; n. druž. I. Glavač

Sreda,                   + Marija Merhar; n. F. Rabzel

Četrtek,                 ++ starši Kramar; n. E. Horvat

Petek, 6pm:          po namenu; n. MS

Sobota 8:30am:    + Rozina Vučko; n. druž. A. Glavač

6pm:                      + Jožef Kranjec; n. druž. A. Štibernik

Nedelja, 8:30:       + Jožef Horvat; n. J. V. Horvat (Slo)

12. 1. 10:00:         ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA: – Prihodnjo bomo imeli posebno nabirko - “Sv. Peter apostol” pomoč semeniščem v misijonskih deželah. Ponekod po svetu na današnji dan otroci zbirajo darove, prispevke, pomoč za misijone. Naj vas današnji praznik, Gospodovega razglašenja, spodbudi k velikodušnosti prihodnjo nedeljo. Tudi z darom v pomoč semeniščem v misijonskih deželah, pomagate pri širjenju evangelija narodom sveta, da bi jim zasvetila luč Božje milosti in bi jih evangelij vodil na pot miru in resnice.

 

Special Collection – Next Sunday: “St Peter the Apostle” collection to help seminaries and seminarians in the mission countries.

 

Nedelja, 5. januar: – Danes nam evangelij predstavi prihod modrih v Jeruzalem. Vodila jih je zvezda. Iskali so resnico, želeli so spoznati Božjo voljo in dobroto Boga. Nebesno znamenje jim je dalo odgovor, zato so se podali na pot v upanju, da bodo našli novorojenega kralja.

Ko so modri kralja Heroda vprašali, kje je novorojeni kralj, se je prestrašil. S pomočjo velikih duhov nikov in pismoukov je modrim pomagal najti kraj njegovega rojstva. Herod pa se je odločil umoriti novorojenega kralja. Modri v tem hodobnem in zločinskem dejanju niso sodelovali. V svojo deželo so se vrnili po drugi poti.

Modri so novorojenega kralja, Jezusa, počastili kot Boga – darovali so kadilo, kot kralja – darovali so zlato in kot človeka – darovali dišave za balzamiranje mrliča.

 

The light which, at Christmas, shone in the night illuminating the grotto of Bethlehem, where Mary, Joseph and the shepherds stayed in silent adoration, today shines out and is manifested to everyone. The Epiphany is the mystery of light, symbolically represented by the star that guided the journey of the Magi. However, the true luminous source, the "sun that rises from on high" (Lk 1, 78), is Christ. In the mystery of Christmas, the light of Christ radiates upon the earth, diffusing as in concentric circles. Foremost upon the Holy Family of Nazareth: the Virgin Mary and Joseph are illuminated by the divine presence of the Child Jesus.

 

- V nedeljo, 19. januarja, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, January 19, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.

 

Evharistija je zakrament edinosti in trenutek resnice: v njej vidimo svet v Kristusu, kakršen je v resnici, in ne iz naših posameznih ter zato omejenih in delnih vidikov. A. S.  

 

2020          NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI               2020

 

1. berilo: Blagoslov v Božjem imenu.

Odpev: O BOG, IZKAŽI NAM MILOST IN NAS BLAGOSLOVI.

2. berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene.

ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. ALELUJA.

Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

They shall put my name on the children of Israel, and I will bless them, says the Lord.

When the time had come, God sent his Son, born of a woman, and the woman was Virgin Mary.

They found Mary and Joseph, and the child lying in the manger. After eight days he was named Jesus.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Torek, 6pm           Bogu v zahvalo in za župljane

Sreda, 8:30          ++ Jožef, p.Donat Kranjec; n. M. V. Horvat

1. 1. 10:00:           + Jožef Horvat; n. druž. M. Horvat (Mtl.N.)

Četrtek,                 v dober namen; n. A. Štuhec

Petek, 6pm:          v dober namen; n. druž. F. Tkalec

Sobota,8:30am:    ++ Štefan, Alojz Matjašec; n. A. Štuhec

6pm:                      + Kristina Koren; n. druž. E. Nagy

Nedelja, 8:30:       + Nina Jekovec; n. Ana in Marija

5. 1. 10:00:           ++ Rozina R.; Vinko K.ž; n. druž. J. Časar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETOVNI DAN MOLITEV ZA MIR – MARIJA, BOŽJA MATI: - »Mir kot pot upanja: dialog, sprava in ekološko spreobrnjenje« Mir je Božji dar, ki ga svet ne moe dati. Marija, kraljica miru! Prosi za nas.

The grace of God our Father is bestowed as unconditional love. Having received his forgiveness in Christ, we can set out to offer that peace to the men and women of our time. Day by day, the Holy Spirit prompts in us ways of thinking and speaking that can make us artisans of justice and peace.

May the God of peace bless us and come to our aid.

May Mary, Mother of the Prince of Peace and Mother of all the peoples of the earth, accompany and sustain us at every step of our journey of reconciliation. And may all men and women who come into this world experience a life of peace and develop fully the promise of life and love dwelling in their heart. – Pope Francis

 

V rokah imate novo OZNANILO za leto 2020 z besedami papeža Frančiška in podobo Svetega pisma. Zakaj? Lani 30. septembra je papež s posebnim pismom naznannil da se bo odslej tretja navadna nedelja med letom, ki je v drugi polovici, ob koncu, meseca januarja, obhajala kot Nedelja Božje besede.

Ponekod po svetu so to nedeljo obhajali kot nedeljo verskega tiska ali nedeljo Svetega pisma. Božja beseda je temelj vsakega zakramenta, pri vseti maši se pomen in vloga Božje besede še posebej naznačuje in obhaja.

Papež nas spodbuja naj prisluhnemo Božji besedi, ko se nam bere in oznanja med obhajanjem zakramentov. Spodbuja pa nas tudi, naj bi brali Sveto pismo, posebej še Evangelije, Pisma apostolov in Apostolska dela.

 

Statistika – KAJ POVEDO ŽUPNIJSKE KNJIGE ZA LETO 2019:

V minulem letu, 2019, ni bilo v naši cerkvi nobene poroke.

Zakrament svetega krsta so perejeli štirje (4) otroci.

Prvo spoved so opravili in prejeli prvo sveto obhajilo štirje (4) otroci.

Zakrament svete birme je prejelo osem (8) mladih članov naše župnije.

K večnemu počitku smo iz naše cerkve s sveto mašo pospremili devet (9) župljanov in župljank.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Naj vas spremlja priprošnja naše nebeške Matere Marije vse dneve leta, ki ga danes začenjamo. Naj bo z vami božji blagoslov in božje varstvo.

Franc Letonja CM

župnik

 

Voščilom in željam za leto, ki ga začenjamo, se pridružujejo članice in člani cerkvenega odbora!

 

 

 

Št 52           SVETA DRUŽINA                       29. december, 2019

 

1. berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše.

Odpev: BLAGOR VSAKOMUR, KI SE BOJI GOSPODA.

2. berilo: Družinsko življenje v Gospodu.

Aleluja. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelij: Jožef po Božji volji reši sveto Družino.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

It is in the family that we first live out our baptismal calling to love.

Let the message of Christ, in its richness, find a home with you.

Jesus is called out of Egypt to form a new people of God.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Stephanie Kabat-Horvat; n. druž. R. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

29. 12. 10:00:       ++ starši Madon; n. druž. H. Hoffmann

Poned.,

Torek, 6pm           Bogu v zahvalo in za župljane

Sreda, 8:30:         ++ Jožef; Donat Kranjec; n. M. in V. Horvat

1. 1. 10:00:           + Jožef Horvat; n. M. Horvat (Mtl.N.)

Četrtek,                 v dober namen; n. A. Štuhec

Petek, 6pm:          v dober namen; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 8:30am:   ++ Štefan, Alojz Matjašec; n. A. Štuhec

6pm:                      + Kristina Koren; n. druž. E. Nagy

Nedelja, 8:30:       + Nina Jekovec; n. Ana in Marija

5. 1. 10:00:           ++ Rozina R.; Vinko K.; n. druž. J. Časar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

JASLICE: - Zakaj jaslice vzbujajo toliko strmenja in nas ganejo? Predvsem zaradi tega, ker kažejo Božjo nežnost. On, Stvarnik vesolja, se skloni do naše majhnosti. Dar življenja, ki je vedno znova skrivnosten za nas, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je rodil iz Marije, vir in opora vsakega življenja. V Jezusu nam je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko izgubimo smer; zvestega prijatelja, ki nam je vedno blizu; dal nam je svojega Sina, ki nam odpušča in nas dviga iz greha.

 

Why does the Christmas crèche arouse such wonder and move us so deeply? First, because it shows God’s tender love: the Creator of the universe lowered himself to take up our littleness. The gift of life, in all its mystery, becomes all the more wondrous as we realize that the Son of Mary is the source and sustenance of all life. In Jesus, the Father has given us a brother who comes to seek us out whenever we are confused or lost, a loyal friend ever at our side. He gave us his Son who forgives us and frees us from our sins.

 

Nedelja, 29. december: – V Katoliški cerkvi praznik svete družine obeležujemo v spomin na družinsko skupnost, ki so jo sestavljali Božji Sin Jezus iz Nazareta, njegova mati Marija in krušni oče sveti Jožef. Praznujemo prvo nedeljo po božiču, nedeljo pa poimenujemo nedelja svete družine.

Praznik svete družine je tudi praznik vsake človeške družine, ki nastane s poroko med možem in ženo.

Glavni namen dneva je predstaviti vzajemnost, spoštovanje in ljubezen, ki so jih v medsebojnih odnosih živeli Jezus, Marija in Jožef. Družinsko življenje je kraj posvečevanja članov družine. Sv. Janez Krizostom je kristjane spodbujal, naj iz svojih družin ustvarijo družinsko Cerkev. To lahko storijo tako, da Jezusa postavijo v središče osebnega in družinskega življenja.

 

Our society seems intent on destroying the family. Marriage is threatened by the plagues of divorce, relativism, and secularization. Same-sex and “de facto” unions have undermined the meaning of marriage. In fact, divorce is becoming common. Many children are raised without discipline, and their potential is dashed by abuse or neglect. But there are examples throughout history of how strong families have formed the true foundation of society. These families have provided correction to society by bringing up new generations of leaders and saints. Marriage and family can work. They can provide an opportunity to grow in holiness, strengthen the culture in which we live, overcome the greatest obstacles, and succeed. Marriage and family can work. They can provide an opportunity to grow in holiness, strengthen the culture in which we live, overcome the greatest obstacles, and succeed.

 

O DRUŽINI:

Družina je izvir vsakega bratstva in kot taka temelj in prva pot miru, saj je poklicana, da širi svojo ljubezen v svet okoli sebe. (papež Frančišek)…. Naj nam Nazaret da razumeti, kaj je družina, kaj je njeno občestvo ljubezni, njena resnobna in sijoča le pota, njena posvečenost in nedotakljivost; naj se od Nazareta naučimo, kako blagodejna in kako povsem nenadomestljiva je vzgoja v družini. (sv. Pavel VI.)… Družina je skupnost s posebno močnimi medosebnimi odnosi: med zakoncema, med starši in otroci, med rodovi. Je skupnost pod posebnim poroštvom. In Bog ne najde boljšega poroštva od tega: ‘Spoštuj!’ (sv. Janez Pavel II.)

 

Silvestrovo, ali starega leta dan (31. dec.), je zadnji dan v letu: - ob 6pm maša v zahvalo. Pridite! - The end of the year is traditionally in the catholic world called Saint Sylvester's Feast. New Year's Eve is one of the largest global celebrations because it marks the last day of the year. Many people celebrate New Year's Eve to bid farewell to the year that ends and to welcome the New Year.

 

Božič, 2019          BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO        Božič, 2019

 

Polnoč.:1. berilo: Sin nam je dan.

Odpev: Danes se nam je rodil Odrešenik.

2. berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost.

Aleluja. Oznanjam vam veliko veselje. Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus. Aleluja.

Evangelij: Danes se nam je rodil Odrešenik.

Bož. dan.:1. berilo: Tvoje odrešenje prihaja.// Vsi konci zemlje so videli, kako naš Bog rešuje

Odpev: VSA ZEMLJA JE VIDELA, KAKO NAŠ BOG REŠUJE.

2. berilo: Rešil nas je po svojem usmiljenju.// Bog nam je spregovoril po Sinu.

Aleluja. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Aleluja.

Evangelij: Pastirji so našli Marijo, Jožefa in dete.// Beseda je meso postala in se naselila med name.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet looks forward with joy to the deliverance of God’s people.

Through God’s gift, salvation is possible for all people.

Joseph journeys with Mary to Bethlehem where she gives birth to the savior.

Christmas Day:

The prophet foretells the coming of God as savior. God is their consoler, bringing peace and happiness.

Prophets in ancient times spoke of God; now the divine nature has been more perfectly revealed…

The Word, the divine wisdom sustaining all creation, entered time and history in the birth of Jesus.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Torek, polnoč.      + Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

božič, 8:30:           ++ Marija W., Sabina H.

25. 12. 10:            ++ Rozalija, Jožef Časar; n. druž. J. Časar

Četrtek, 10am:      ++ starši Horvat; Štefan J.; n. druž. S. Horvat

Petek, 6pm:          + Jožef Horvat (Mtl.N.); n. druž. J. Časar

Sobota, 8am:        + Jožef Horvat; n. druž. I. Kreslin

6pm:                      + Stephanie Kabat-Horvat; n. druž. R. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

29. 12. 10:00:       ++ starši Madon; n. druž. H. Hoffmann

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Čudovito znamenje jaslic, ki je krščanskemu ljudstvu tako drago, vedno vzbuja strmenje in začudenje. Predstavljanje Jezusovega rojstva je enako oznanjevanju skrivnosti učlovečenja Božjega sina s preprostostjo in veseljem. Jaslice so namreč kot živi evangelij, ki teče iz strani Svetega pisma. Medtem ko zremo božični prizor, smo povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti Njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka. In odkrijemo, da nas On tako ljubi, da se je združil z nami, da bi se mogli tudi mi združiti z Njim.

 

The enchanting image of the Christmas crèche, so dear to the Christian people, never ceases to arouse amazement and wonder. The depiction of Jesus’ birth is itself a simple and joyful proclamation of the mystery of the Incarnation of the Son of God. The nativity scene is like a living Gospel rising up from the pages of sacred Scripture. As we contemplate the Christmas story, we are invited to set out on a spiritual journey, drawn by the humility of the God who became man in order to encounter every man and woman. We come to realize that so great is his love for us that he became one of us, so that we in turn might become one with him. Papež Frančišek

 

Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë

»O jaslice borne, lesene, pa vendar ste srečne tako! Saj čisto do vas se sklonilo nocoj je dobrotno nebo... Marijino srečo ste zrle, njen v Dete zamaknjen obraz. Ko uspavanko prvo je pela, ljubeči ste slišali glas. O jaslice... Človeka Boga ste sprejele«, - sprejmimo ga tudi mi!

 

Naj vas osrečuje veseli glas božičnega sporočila in naj sreča, milost in blagoslov Novorojenega Odrešenika bo z vami vsemi za svete praznike in skozi vse dni v novem letu 2020.

Franc Letonja CM

Župnik

 

Milost, blagoslov, veselje in srečo svetih praznikov voščijo in želijo vsem župljanom božji mir in blagoslov - članice in člani cerkvenega odbora.

 

Let us all rejoice in the Lord, for our SAVIOUR has been born in the world. Today true peace has come down to us from heaven – MERRY CHRISTMAS!

 

Št. 51          4. ADVENTNA NEDELJA                   22. becember, 2019

 

1. berilo: Glej, device bo spočela.

Odpev: VSTOPIL BO GOSPOD, KRALJ VELIČASTVA.

2. berilo: Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin.

Aleluja. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Aleluja.

Evangelij: Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Isaiah explains: the Lord gives a sign of his presence with his people: the maiden is with child.

St. Paul wrote: Jesus was proclaimed Son of God through his resurrection from the dead.

The Gospel brings forth Joseph’s dream and God’s dream.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Vera Horvat; n. druž. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Jožef Smodiš; n. druž. A. Smodiš

22. 12. 10:00:       ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič

Poned., 6pm:        ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. I. Glavač

Torek, 10pm:        + Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

božič, 8:30:           ++ Marija W., Sabina H.

25. 12. 10:            ++ Rozalija, Jožef Časar; n. druž. J. Časar

Četrtek, 10am:      ++ starši Horvat; Štefan J.; n. druž. S. Horvat

Petek, 6pm:          + Jožef Horvat (Mtl.N.); n. druž. J. Časar

Sobota, 8am:        + Jožef Horvat; n. druž. I. Kreslin

6pm:                      + Stephanie Kabat-Horvat; n. druž. R. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

29. 12. 10:00:       ++ starši Madon; n. druž. H. Hoffmann

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

BOŽIČ: – Praznik Jezusovega rojstva bomo začeli obhajati s sveto mašo »polnočnice« v torek zvečer ob 10 uri. Do nedavnega smo imeli mašo ob polnoči. Za nekatere je polnoč manj primeren čas, bo tudi letos, podobno je v večini župnij, da je maša »polnočnice« že pred polnočjo – pri nas torej ob 10 uri zvečer. Na sam sveti božični dan pa bosta maši ob 8:30 in ob 10 uri. – Tudi nam govorijo pastirji: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar nam je sporočil Gospod.« Gospod nam je sporočil in sporoča, da nas Bog ljubi in pričakuje, da ga ljubimo tudi mi! Pojdimo v nač BETLEHEM, v našo cerkev častiti Gospoda.

 

CHRISTMAS – »Midnight Mass« will be celebrated on Tuesday, Dec. 24, at 10 in the evening. On Christmas Day, Masses will be at 8:30 and 10. »Let us go now to Bethlehem and see... what the Lord has made known to us.«

 

Nedelja, 22. december: – Današnji evangelij nam predstavi Jožefa, kako se bori in išče rešitev iz težavne situacije. Božji angel mu razodene Božji načrt in Jožef, pravični mož, sprejme Božjo voljo in sprejme Marijo in sprejme tudi novo zaupano poslanstvo, da bo kot dober in skrbni oče skrbel za Jezusa, za sveto družino. – Božja beseda je Božje sporočilo nam in pouk za naše življenje. Cerkev nas vabi k poslušanju in premišljevanju Božje beside, da bi mogli živeti odgovorno sebi in bližnjemu v dobro in v čast in slavo Bogu po Jezusu v Svetem Duhu.

In the Gospel of Matthew, the infancy of Jesus centers around Joseph, the promised spouse of Mary. Joseph was a descendant of David… Mary’s union with Joseph seems abnormal, and contrary to the laws of the time, because she was pregnant before living with Joseph. Neither the people, nor the future husband, knew the origin of this pregnancy. If Joseph had the same idea of justice as held by the scribes and Pharisees, he would have denounced Mary. The penalty she would have suffered would have been death by stoning... An angel uses the bible to clarify the origin of Mary’s pregnancy. It came from the action of the Spirit of God. When everything was clear for Joseph, he takes Mary as his spouse and they went to live together. Thanks to the justice of Joseph, Mary was not put to death and Jesus continued to live in her womb.

 

BOŽIČ – Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški Cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Vsebina praznika je skrivnost Božjega učlovečenja. Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog dokončno zavzel za svet in za človeka.

Cerkev se času, ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino. Ob dejstvu nove luči v naravi kristjani praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Božji Sin, ki je luč od luči, se je učlovečil in prišel na svet, da bi človeštvo odrešil teme njegovih grehov in ga razsvetlil z lučjo svoje milosti.

V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado treh maš (opolnoči, ob zori in podnevi). Pri polnočni maši je največji poudarek na Jezusovemu rojstvu v hlevu in hvalnici angelov, pri zorni ali pastirski maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki so obiskali Jezusa, da častili in molili. Dnevna maša predstavi Jezusa večno Besedo in Luč od Luči. Praznik Jezusovega rojstva je za kristjana priložnost, da, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero.

 

 

 

Št. 50          3. ADVENTNA NEDELJA                   15. becember, 2019

 

1. berilo: Bog sam prihaja, da nas reši.

Odpev: GOSPOD, PRIDI, DA NAS REŠIŠ!

2. berilo: Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu.

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Janez Krstnik sprašuje o Kristusu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet looks forward to a day when those who are blind will see, those who are deaf will hear and those who are lame will “leap like a deer”.

Be patient, says St. James. Take the example of a farmer waiting for the crop to ripe. Impatience will not hasten the Lord’s return.

In prison and hearing death, John the Baptist sends messengers to ask who Jesus is; Jesus replies that John must read the signs of himself.

 

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Anton Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Matko; n. druž. Z. Hozjan

15. 12. 10:00:       ++ Rozina R, Vinko K.; n druž. F. Rogan

Poned., 6pm:        + Vera Kranjec; n. druž. Kranjec

Torek,                    ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

Sreda, 8am:          ++ Štefan, Marija Žižek; n. druž. I. Kreslin

Četrtek, 8am:        + Ivanka Copot; n. druž. I. Kreslin

Petek, 6pm:          po namenu; n. M.

Sobota,8:30am:    + Marija Rebernak; n. cerk, pev. zbor

6pm:                      + Vera Horvat; n. druž. Horvat

Nedelja, 8:30:       + Jožef Smodiš; n. druž. A. Smodiš

22. 12. 10:00:       ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NEDELJSKE KUVERTE: – Nedeljske kuverte so namenjene za redne tedenske darove za cerkev, da morete prejeti za te darove potrdilo za Income Tax. – Vsaka družina in tudi vsak samostojno zaposlen bi naj imel kuverte. Predlog je, da bi naj bil tedenski dar za cerkev enourni zaslužek. Denarna pomoč za cerkev je znamenje odgovornosti in pripadnosti župniji. Kdor še nima kuvert, jih lahko dobi v pisarni - za prihodnje leto.

 

SUNDAY ENVELOPES: – Sunday Envelopes are available for your donations for the upkeep of the parish. Envelopes are numbered so that it is easier to keep track of the donations for Income Tax purposes. Each household should have Sunday Envelopes as well as those who are fully employed. A suggested donation is one hour’s wage per week. Each member should attend Mass regularly and help and support the parish materially. – You can get a box of Sunday Envelopes in the parish office.

 

Nedelja, 15. december: – Ko je Jezus prišel k Janezu Krstniku, da bi se dal krstiti, se je Janez branil in rekel: “Jaz bi se moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.” Danes pa smo slišali, kako Janez Krstnik po svojih služabnikih Jezusa vpraša: “Ali si tisti, ki mora priti, ali naj drugega čakamo?”

Zakaj takšno vprašanje? Morda zato, ker je Janez Krstnik hotel ljudem pomagati preproznati in sprejeti Jezusa kot Odrešenika. Janezovo vprašanje je kot odmev vprašanj mnogih ljudi, ki iščejo Jezusa, ki hrepenijo po odrešenju.

Današnja nedelja je nedelja veselja, ker je blizu božič. Veselimo se Odrešenika, ki prihaja k nam po svoji besedi in po milosti, še posebej v sveti hostiji. Počastimo Jezusa in se mu zahvalimo za dar vere, prosimo ga, da bi ga vsi, ki po njem hrepenijo, prepoznali, našli in sprejeli.

 

John the Baptist, while in prison, hears news of Jesus. It is often difficult to distinguish between the good news of the Gospel and so many other matters that take place in our daily lives!... Suffering in prison, made fragile by a sense of failure and powerlessness, victim of the injustice and arrogance against which he had fought all his life. It seems Jesus did not correspond to the Messiah whom John the Baptist expected… Often we would like to have a God made in our image and likeness, but “My thoughts are not your thoughts, your ways are not My ways…” John is presented by Jesus as the least in the Kingdom and thus even for John it is necessary for him to “become small” in the hands of God. It is the same requirement every day for each of us who are tempted to be like the “great” and “powerful”, at least in our desire!

 

BOŽIČ: – Praznik Jezusovega rojstva bomo začeli obhajati s sveto mašo »polnočnice« v torek zvečer ob 10 uri. Do nedavnega smo imeli mašo ob polnoči. Za nekatere je polnoč manj primeren čas, bo tudi letos, podobno je v večini župnij, da je maša »polnočnice« že pred polnočjo – pri nas torej ob 10 uri zvečer. Na sam sveti božični dan pa bosta maši ob 8:30 in ob 10 uri.

 

CHRISTMAS – »Midnight Mass« will be celebrated on Tuesday, Dec. 24, at 10 in the evening. On Christmas Day, Masses at 8:30 and 10.

 

- V nedeljo, 22. decembra, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, December 22, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at the English Mass.

 

Gospod Stane Gerjolj CM, hvala za spodbudne besede v božični pripravi! 3

 

 

 

Št. 49          2. ADVENTNA NEDELJA                   8. becember, 2019

 

1. berilo: Odrešenik bo branil stiskane.

Odpev: V NJEGOVIH DNEH BO CVETELA PRAVIČNOST.

2. berilo: Kristus je odrešenik vseh.

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Spreobrnute se, približalo se je nebeško kraljestvo.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Spirit of the Lord will rest on the offspring of Jesse, and he will judge the wretched with integrity.

Christ came to bring salvation to all, pagans as well as Jews.

John the Baptist calls us to prepare the way for the Lord through baptism and repentance.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Balažic, obl.; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina, obl.; n. druž. M. Godina (La)

8. 12. 10:00:         ++ Jožef F., Albert L.; n. V. Frank

Poned., 6pm         ++ iz druž. Hozjan in Prša; n. M. Prša

Torek,                    + Marija Merhar; n. F. Rabzel

Sreda,                   + Marija Logar; n. R. Logar

Četrtek,                 + Milan Gorjup; n. J. D. Kastelic

Petek, 9am:          + Emil Žižek; n. E. Horvat

6pm:                      + Ivan Horvat; n. druž. M. Godina

Sobota, 9am:        + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

6pm:                      + Anton Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Matko; n. druž. Z. Hozjan

15. 12. 10:00:       ++ Rozina R, Vinko K.; n druž. F. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

BREZMADEŽNA: – Letos se praznik Brezmadežne obhaja v ponedeljek 9. decembra. – Praznik Brezmadežne postavlja pred nas podobo človeka, kakršno je imel Bog ob stvarjenju sveta. Z grehom je človek pokvaril to podobo, Božji načrt. Po svoji usmiljeni ljubezni Bog obnavlja načrt in nam tako pomaga, da bi se njegov načrt za nas uresničil v vsej polnosti v večnem božjem kraljestvu.

Marijo je Bog obvaroval s posebno milostjo. Marija je z milostjo sodelovala in tako izpolnjevala Božjo voljo. S svojim odgovorom Bogu: »Zgodi se mi po tvoji besedi,« je Marija naredila korak k Bogu. Marija nas vabi in nagovarja, naj storimo, kar nam Jezus naroča, da se bomo bližali Bogu. Adventni čas nas vabi in nam pomaga, da odpremo vrata svojega življenja milosti, to je Božjemu delovanju, ki ustvarja pravi mir, mir srca. - Lepo vabljeni k sveti maši!

 

Nedelja, 8. december: – Evangelist Matej nam danes predstavi Janeza Krstnika, ki ga je Bog izbral in poslal, da je pripravljal pot Jezusu. Ljudi je pripravljal, da bi Jezusa sprejeli z vero in zaupanjem, da bi odprli svoja srca njegovi besedi in milosti.

Janez Krstnik govori tudi nam in nas vabi k spreobrnenju, k poboljšanju in bolj zavzetemu verskemu življenju. Kajti vsakokrat, ko se obrnemu h Gospodu s ponižnostjo in se kesamo svojih slabih dejanj, nas dvigne z milostjo odpuščanja, da bi bolje videli in se zavedali svojega krščanskega dostojanstva ter bi se bolj iskreno trudili biti božji otroci, živi člani božje družine, Cerkve.

 

John the Baptist, a challenging personality, as Jesus once said about him in describing his personality: “What did you go out to see, a reed blowing in the wind?”... The message of the Baptist consists of a precise imperative, “repent” and an equally clear reason: “for the kingdom of heaven is close at hand”. Repentance is foremost in the Baptist’s preaching... The prophetic activity of John, with the characteristics of the figure of Elijah, is meant to prepare his contemporaries for the coming of God in Jesus... St John Paul II tells us: “Open the doors to Christ…” Accept Christ who comes to me with His firm word of salvation... Lord Jesus, led by the powerful and vigorous word of John the Baptist to receive Your of Spirit and fire.

 

DUHOVNA OBNOVA: – Duhovna obnova ali priprava na božične praznike bo od 13. do 15. Decembra, vodil jo bo g. Stane Gerjolj CM; med nami je bil za Slovenski dan leta 2014. Pridite k maši in spovedi v teh dnevih milosti. Ne čakajte na nedeljo pet minut pred mašo!

 

ZAHVALA: – V spomin na rajno Terezijo Gruškovnjak darovali za našo cerkev: sin Martin $500.00; druž. I. Tkalec (St. Le): $100.00; M. Horvat (Mtl.N.): $50.00. Bog povrni za dar in spomin!

 

Ü POMOČ REVNIM IN UBOGIM: – V tem adventnem času smo povabljeni, da pomagamo in osrečimo tiste, ki živijo v revščini in pomanjkanju. Do prihodnje nedelje prinesite hrano – konzerve in pakirano – tudi otroške igrače in oddajte v pripravljene škatle v sobi ob vhodu v cerkev do 13. decembra.

 

Ü FOOD COLECTION- DONATION FOR THE NEEDY: – During Advent you are asked and invited to donate food and toys »for the food basket« – last day: December 13.

 

 

Št. 48          1. ADVENTNA NEDELJA                    1. becember, 2019

 

1. berilo: Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva.

Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.

2. berilo: Naša rešitev je blizu.

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Aleluja.

Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We climb the mountain of God separately, but we meet at the summit.

We are in the night, but we can see the dawn is coming.

Pray, think, care, be merciful, and then you will be awake, ready for God in all things.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ iz druž. Frank; n. druž. I. Gabor

Nedelja, 8:30:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

1. 12. 10:00:         + Marija Balažic; n. druž. J. Magyar

Poned.,                 ++ iz druž. Horvat; n. druž. I. Glavač

Torek,                    ++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič

Sreda,                   + Rev. Ivan Jan

Četrtek,                 + Franc Merhar; n. F. Rabzel

Petek,                    + Ossie A.; n. I. V.

Sobota, 8:30am:   + Vinko Kranjec; n. druž. D. Kranjec

6pm:                      ++ starši Balažic, obl.; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina, obl.; n. druž. M. Godina (Lav)

8. 12. 10:00:         ++ Jožef F., Albert L.; n. V. Frank

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

MIKLAVŽEVANJE: – Prihodnjo nedeljo, 8. decembra, bo po drugi maši v cerkveni dvorani miklavževanje. Po maši bo kosilo, nato prihod Miklavža s prireditvijo ter obdarovanje. Naj bo ta nedelja čas prijateljsko druženje ter veselja za otroke in tudi starejše. Pridite, da bo veselje večje. Vstopnice so v prodaji. Dobote jih ali jih naročite v župnijski pisarni ter pri Josie Glavač, tel: 450-692-1427; Mary Horvat, tel:514-699-6764.

 

Nedelja, 1. december: – Advent, prva adventna nedelja! – Dobri Jezus, naj s čistim srcem zahrepenimo po tvojem prihodu. Pomagaj nam s svojo besedo in milsotjo, da se pripravimo na tvoj prihod, da bomo prejeli tvoj blagoslov.

Jezus nas opomni, naj bomo čuječi in pripravljeni. – Biti moramo kot vojak na straži. Naše misli morajo biti usmerjene k njemu, ki prihaja, da nam podari odpuščanje in mir.

V adventu se pripravljamo na obhajanje Jezusovega rojstva. O božiču nam govorijo reklame in okrašenost okolja v katerem živimo. To pa še ne pomeni, da se vsakdo pripravlja na obhajanje Jezusovega rojstva. Priprava na božič ne sme biti samo zunanja z nakupovanji in krašenjem, ampak mora biti duhova. V srcu, ki ga očistimo v dobri spovedi, pripravimo vredno bivališče Jezusu.

 

In the Liturgy of the first Sunday of Advent, the Church places us before an extract of the discourse of Jesus on the end of the world. Advent means Coming. It is the time of preparation for the coming of the Son of Man into our life. Jesus exhorts us to be vigilant. He asks us to be attentive to the events in order to prepare for the coming of the Son of Man. At the beginning of Advent, it is important to learn anew how to read the events in the light of the Word of God. And this in order not to be surprised, because God comes without telling us. To show how we should be attentive to the events, Jesus goes back to the episode of the deluge in the time of Noah.

 

BREZMADEŽNA: – Ker je 8. december nedelja, se liturgično obhaja praznike Brezmadežne v ponedeljek 9. decembra. Vabljeni k sv. maši!

 

DUHOVNA OBNOVA: – Duhovna obnova ali priprava na božične praznike bo od 13. do 15. decembra. Pridite k maši in spovedi med tednom. Ne čakajte na nedeljo pet minut pred mašo!

 

ZAHVALA: – Vsem, ki ste v soboto 23. nov. pomagali delati rezance in prinesli moko in jajca ter tistim, ki ste v sredo 27. pakirali in posravljali – Bog povrni!

 

V spomin na rajno Ivanko Copot darovali za našo cerkev: S.H. Kohek (ON): $50.00; Motion Micro Solu. Inc.: $100.00. Bog povrni!

 

- V nedeljo, 8. decembra, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite predvsem mlajše!

 

- On Sunday, December 8, second Mass in English. Please, notify and invite younger members and encourage them to come to take part at the English Mass.

 

Ü POMOČ REVNIM IN UBOGIM: – V tem adventnem času smo povabljeni, da pomagamo in osrečimo tiste, ki živijo v revščini in pomanjkanju. Prosimo, prinesite hrano – konzerve in suho pakirano hrano – tudi otroške igrače in oddajte v pripravljene škatle v sobi ob vhodu v cerkev do 13. decembra. 3

 

Ü FOOD COLECTION- DONATION FOR THE NEEDY: – During Advent you are asked and invited to donate food and toys »for the food basket« – last day: December 13.

 

Oznanila 2019 leta.

Oznanila 2018 leta.