O Z N A N I L O

»PRAVA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ

DO ZVELIČAVNE OMIKE« (Anton M. Slomšek).

__________________________________________

 

SVETI VLADIMIR

MONTREAL

 

3470 Boul. St. Joseph Est Montreal, QC, H1X 1W6, 514-254-8286

Pristava (farma): L’Epiphanie, QC., J5X 2M5

www.brezmadezna.com/montreal/index.htm

http://vladimirslo.com

 

 

 

 

 

Št. 30        17. NAVADNA NEDELJA           25. julij, 2021

 

1. berilo: Na Gospodovo zapoved je za vse dovolj jedi.

Odpev: GOSPOD DOBROTNO ODPIRA SVOJO ROKO.

2. berilo: Eno telo, en Gospod, ena vera, en krst.

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Kristus daje za vse kruha v izobilju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Instead of using an offering of food for himself, as he would be entitled to do, Elisha tells his servant to give the food to the people.

The Spirit of God brings unity and peace and calls on us to be generous and gentle with one another.

The story of Jesus feeding thousands of hungry people who had come to listen to him.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

                                      SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (L.)

25. 7. – f: 11am:   + Jožef Jaklin; n. druž. M. Glavač

Poned.,                 + Jožef Kramar; n. A, Kramar

Torek, 10am:        ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

Sreda,                   v dober namen: n. M. Smodiš

Četrtek,                 + iz druž. Horvat;; n. Angela H. (T)

Petek, 9am:          + Danny Smodiš; n. M. Ritlop

Sobota, 10am:      ++ Albert L.; Jožef F.; n. E. Logar

f – 5pm:                 ++ Sabina H, Rozina R, Marija W

Nedelja, 8:30:       + Zofka Špilak; n. A. Špilak .

1. 8. – f: 11am: ++ iz druž. Starič; n. druž. Starič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SV. JOŽEF – Vera, ki nas jo učil Jezus, je vera, ki jo vidimo pri sv. Jožefu, ki ni iskal bližnjic, ampak se je z »odprtimi očmi« soočil s tem, kar se mu je dogajalo in za to osebno prevzel odgovornost. Jožefova sprejemljivost nas vabi, da sprejemamo druge brez izključevanja, takšne kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega, kjer je »oče sirotam in pokrovitelj vdovam«, in ukazuje, naj ljubimo tujca. Rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega obnašanja dobil navdih za priliko o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu.

 

God told Joseph: “Son of David, do not be afraid!”, so he seems to tell us: “Do not be afraid!” We need to set aside all anger and disappointment, and to embrace the way things are, even when they do not turn out as we wish. Not with mere resignation but with hope and courage. In this way, we become open to a deeper meaning. Our lives can be miraculously reborn if we find the courage to live them in accordance with the Gospel.

 

Nedelja, 25. julij: – Množica ljudi je spremljala Jezusa. Cel dan je učil. Jezus je vedel, da so ljudje lačni, vedel je tudi, kaj bo storil. Toda obrnil se je k učencem in vprašal Filipa, kje bi mogli dobiti kruha za to množico. Priznal je učenčevo ugotovitev, da je nemogoče, človeško gledano, dobiti toliko kruha. Nekaj malega so imeli. Jezus je rekel učencem, naj ljudi posedejo. Vzel je hlebe, se zahvalil, jih razlomil in učenci so delili kruh množici, prav tako tudi ribe... Ko so se najedli, so učenci pobrali ostanke, da se ne bi kaj uničilo. – Zahvalimo se Jezusu za njegovo usmiljenje in dobroto do nas in prosimo, naj nam pomaga, da bomo pripravljeni deliti dobro z drugimi in jim tako pomagati v življenju in v veri.

The reading of John today places before us two signs or miracles: the multiplication of the loaves and walking on the water. Then the long discourse on the bread of life is mentioned. John places this fact close to the feast of the Passover. The central issue is the confrontation between the old Passover of the Exodus and the new Passover which takes place in Jesus. The discourse on the bread of life will explain the new Passover which takes place in Jesus… Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were sitting there; He then did the same with the fish, distributing as much as they wanted.” With this phrase, John recalls the action of the Last Supper.

 

25. julij: – World Day for Grandparents and the Elderly – svetovni dan starih staršev in ostarekih. Papež Frančišek želi dati priznanje staršem in starejšim za njihovo delo in spomni na dolžnost: živeti po veri in vero prenačati na mlajše in jim pomagati, da se bo v njih zares trdila vera, upanje in ljubezen.

 

Papeževa molitev: Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš s svojo bližino. Tudi, ko sem osamljen, si moje upanje in moje zaupanje. Vse od mladosti si ti moja skala in moja trdnjava.

 

26. julij: – Sv. Joahim in Ana, starša Device Marije, Jezusve in naše nebeške Matere. Sv. Joahim in Ana sta zavetnika staršev in njihova priprošnjika pri Bogu.

 

KOSILO: – Prihodnjo nedeljo, 1. avgusta, bo po maši ob 11 uri na farmi kosilo. Za pripravo kosila v teh razmerah se morate prijaviti oziroma nabaviti listke (tickets). Potrudite se in še danes kupite ali rezervirajte vstopnice.

 

 

Št. 29        16. NAVADNA NEDELJA                    18. julij, 2021

 

1. berilo: Bog pošlja prave pastirje.

Odpev: GOSPOD JE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.

2. berilo: Kristus je vse ljudi združil v eno.

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij: Jezus skrbi za svoje ovce.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord himself will look after his people as he brings them back from exile.

Christ Jesus is the peace between all peoples, making us one in his Spirit.

Jesus takes pity on the people for they are like sheep without a shepherd.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Zadravec-Kolenko; n. M. Zadravec

18. 7. – f: 11am:   + Jožef Horvat; n. druž. Rozina Horvat

Poned.,                 + Ivan Hozjan; n. M. Balaško

Torek,                    + Jožef Miholič; n. druž. C. Miholič

Sreda, 8am:          + Ivan Copot; n. druž. I. Kreslin

Četrtek, 9am:        + Danny Smodiš; n. druž. P. Smodiš

Petek, 9am:          + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 9am:        + Jožef Smodiš; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 8:30:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (L.)

25. 7. – f: 11am:   + Jožef Jaklin; n. fruž. M. Glavač

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SV. JOŽEF :Jožef sprejme Marijo, ne da bi postavljal preventivne pogoje. Zaupa angelovim besedam. »Plemenitost njegovega srca ga je naučila, da je to, kar se je naučil po postavi, podredil ljubezni; in danes, v tem svetu, v katerem je psihično, besedno in fizično nasilje nad ženskami očitno, se Jožef predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub temu, da nima vseh podatkov, odloči za Marijin ugled, dostojanstvo in življenje. V njegovem dvomu, kako naj se najbolje odloči, mu je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo.« --- Often in life, things happen whose meaning we do not understand. Our first reaction is frequently one of disappointment and rebellion. Joseph set aside his own ideas in order to accept the course of events and, mysterious as they seemed, to embrace them, take responsibility for them and make them part of his own history. Unless we are reconciled with our own history, we will be unable to take a single step forward, for we will always remain hostage to our expectations and the disappointments that follow.

 

Nedelja, 18. julij: – Ko so se učenci vrnili z misijonskega dela, jim je Jezus rekel, naj gredo v samoto, da se odpočijejo in v mirupremislijo o svojem delu. Jezus pa je kot dobri pastir sprejel množico in jo učil. Ljudje so potrebovali besedo upanja in poguma za vsakdanje življenje.

Jezus, dobri pastir, pozna vsakogar, pozna naše skrbi, težave, veselje in preizkušnje. Vabi nas k sebi, da nas pouči, da nam s svojo milostjo in besedo daje pomoč, spodbudo in upanje za življenje.

 

The apostles rejoined Jesus and told Him all they had done and taught. And He said to them, “Come away to some lonely place all by yourselves and rest for a while.” These verses show how Jesus formed His disciples. He was not concerned only with the content of the preaching, but also with rest for the disciples. He invited them to go to a lonely place so as to be able to rest and review what they had done.

The people noticed that Jesus had gone to the other side of the lake, and they followed Him trying to go to Him by foot, to the other shore. So as He stepped ashore He saw a large crowd, and He took pity on them because they were like sheep without a shepherd and He began to teach them at some length.

 

World Day for Grandparents and the Elderly - July 25 – Dan starih staršev in starejših: – Papež Frančišek določil to nedeljo kot poseben spomin nap omen starih staršev in starejših vdružini. V posebnem pismu je papže napisal med drugim: “Ni pomembno, koliko si star, … Draga babica, dragi dedek, Gospoda prosim, da bi vsakdo izmed nas razširil svoje srce in ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših in sposobno za prošnjo zanje. Naj se vsak izmed nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa najmlajšim, besede tolažbe, ki so namenjene nam: »Jaz sem s teboj vse dni.« Naprej in pogum! Naj vas Gospod blagoslovi.

 

KOSILO: – V nedeljo, 1. avgusta bo po maši ob 11 uri na farmi kosilo. Za pripravo kosila v teh razmerah se morate prijaviti oziroma nabaviti listke (tickets) do nedelje 25. julija. – Gerencerova bosta pripeljala bučno olje na farmo.

 

ZAHVALA: – V spomin na rajne darovali za našo cerkev: Eva De La Cruz: $300.00; T. Tkalec: $50.00; druž. M. Hozjan: $40.00 - v spomin Ivana Copot; druž. M. Horvat (St. Leo): $50.00 v spomin Danny Smodis.

 

 

Št. 28        15. NAVADNA NEDELJA                    11. julij, 2021

 

1. berilo: Bog pošlje preroka svojemu ljudstvu.

Odpev: POKAŽI NAM, GOSPOD, SVOJO DOBROTO.

2. berilo: Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta.

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetli oči vašega srca, da bi vedeli v kakšno upanje vas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Jezus pošilja apostole.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amos. A shepherd and a tender of sycamore trees, totally unqualified to be a prophet, is called by the Lord.

We are chosen in Christ “before the world was made”.

Jesus sends out his twelve disciples.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

11. 7. – f: 11am:   ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. A. Glavač

Poned.,                 + Štefan Balaško; n. M. Balaško

Torek,                    ++ iz druž. Kožuh; n. druž. Starič

Sreda,                   + Daniel P.; n. M. Balasko P.

Četrtek, 6pm:        + Vinko Kranjec; n. druž. D. Kranjec

Petek, 9am:          ++ iz druž. Prša; n. M. Prša

Sobota, 9am:        + Vera Balažic; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Zadravec-Kolenko; n. M. Zadravec

18. 7. – f: 11am:   + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SV. JOŽEF: – Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da odmevajo ognjevite Jobove besede, ki na ženino povabilo, naj se upre za vse zlo, ki se mu dogaja, odgovori: »Dobro smo prejemali od Gospoda, zakaj bi hudega ne sprejeli?« - Joseph is certainly not passively resigned, but courageously and firmly proactive. In our own lives, acceptance and welcome can be an expression of the Holy Spirit’s gift of fortitude. Only the Lord can give us the strength needed to accept life as it is, with all its contradictions, frustrations and disappointments. Jesus’ appearance in our midst is a gift from the Father, which makes it possible for each of us to be reconciled to the flesh of our own history, even when we fail to understand it completely.

 

Nedelja, 11. julij: – Jezus je svoje učence pripravljal na oznanjevanje evangelija. Ko je bil sam z njmi, jih je posebej poučeval in jim razlagal, kar je ljudem govoril v prilikah.

Danes nam evagelist pove, da jih je Jezus poslal po dva in dva. Dal jim je tudi navodila in naročila, kako naj gredo na pot oznanjevanja evangelija ljudem. Naročil jim je tudi, naj se ne zadržujejo in izgubljajo časa s praznim govorjenjem in prepričevanjem tistih, ki nočejo sprejeti Božje besede. In učenci so oznanjali ter ljudi spodbujali k spreobrnenju, celo izganjali so hude duhove. Z besedo in dejanji so tako ljudem sporočali, da je prišlo Odrešenje, da se je Bog usmilil svojega ljudstva in poslal Odrešenika.

 

Jesus leaves Nazareth and begins to go to the neighboring villages. He extends the mission and intensifies the announcement of the Good News, calling other people to involve them in the mission. He summons the Twelve, and begins to send them out in pairs, giving them authority over unclean spirits. The objective of the mission is simple and profound. The disciples participate in the mission of Jesus. They cannot go alone; they have to go in pairs, two by two, because two persons represent the community better than one alone and they can mutually help one another. They receive authority over unclean spirits, i.e., they are to be a help for others in suffering and, through purification, they are to open the door for direct access to God.

 

SLOVENSKI DAN: – V minulih letih smo sredi meseca julija obhajali Slovenski dan. Lani ga zaradi pandemije COVID-19 nismo mogli obhajati in tudi letos bo tako. Spomnimo se s hvaležnostjo na minula praznovanja in prosimo Boga, da »bi se panemija končala in bi živeli v miru in blaginji« ter bi spet mogli obhajati in se ružiti ob Slovenskem dnevu.

 

KOSILO: – V nedeljo, 1. avgusta bo po maši ob 11 uri na farmi kosilo. Za pripravo kosila v teh razmerah se morate prijaviti oziroma nabaviti listke (tickets) do nedelje 25. julija.

 

GODOVI: – Ponedeljek: Mohor in Fortunat, mučenca; torek: Henrik, cease, Evgnij, škof; sreda: Kamil de Lelis, duhovnik; četrtek: Bonaventura, škof; Vladimir, Kijevski knez; petek: Karmelska Mati Božja; sobota: Aleš (Aleksij), škof; Hedvika, kraljica; nedelja: Elij, diakon.

 

ZAHVALA – V Spomin na rajnega Danny Smodiš so za našo cerkev darovali: G. Žalik: $100.00; po $50.00: druž. M. Ritlop; druž. M. Štuhec. Bog povrni!

  

 

Št. 27                  14. NAVADNA NEDELJA                    4. julij, 2021

 

1. berilo: Tudi upornemu ljudstvu Bog pošilja preroke.

Odpev: SVOJE OČI DVIGAM K TEBI, KI IMAŠ PRESTOL V NEBESIH.

2. berilo: Ob slabosti apostolov se razodeva Kristusova moč.

Aleluja. Duh Gospodov je nad menoj. Poslal me je, da prinesem blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Kristusa rojaki niso sprejeli.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prophet Ezekiel tells the rebellious people that whether they respond or resist, they will know that a prophet has been in their midst.

Paul boasts of his weaknesses: he proclaims that when we are weak, we can be strong in the Lord.

On his return to Nazareth, Jesus finds that a prophet is not welcome among his own; and so he cannot work many miracles there.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       ++ Anton, Marija Ritlop; n. druž. M. Ritlop

4. 7. – f: 11am:     + Stanko Glavač; n. M. Glavač

Poned., 9am:        za zdravje; n. druž. M. Zevnik

Torek, 9am:          + Danny Smodiš; n. druž. P. Smodiš

Sreda,                   + Alojz Starič; n. druž. Starič

Četrtek,                 ++ Milka; Rado; n. I, V,

Petek,                    + Ivan Plut; n. I. V.

Sobota, 10am:      + Ivan Copot; n. Eva

Nedelja, 8:30:       + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

11. 7. – f: 11am:   Oton, Rozina Glavač; n. druž. A. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SV. JOŽEF: – V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo voljo. Ta volja je postala njegova vsakdanja jed. Tudi v najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga je doživel v Getsemaniju, je raje izpolnil Očetovo voljo in ne svoje in postal »pokoren do smrti … na križu«. Zato pisec Pisma Hebrejcem zaključuje, da se je Jezus »iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti«… Joseph declared his own “fiat”, like those of Mary at the Annunciation and Jesus in the Garden of GethsemaneIt is clear that “Saint Joseph was called by God to serve the person and mission of Jesus directly through the exercise of his fatherhood” and that in this way, “he cooperated in the fullness of time in the great mystery of salvation and is truly a minister of salvation.”

 

Nedelja, 4. julij: – Jezus je prišel v Nazaret, kjer je odraščal in delal z Jožefom. Z delom svojih rok sta skrbela za vsakdanje potrebe in življenje družine.

V shodnici, v hiši molitve, je Jezus pregovoril svojim sorojakom. Začudeni so prisluhmili njegovim besedam, a se jih niso dotalnile. Jezus se je čudil njihovi neveri.

Ni dovolj poznati in znati Jezusove besede. Jezusu je treba prisluhniti s srcem. Potrebna je vera in tudi zaupanje, da se odpre srce za globoki pomen besede in za milost, ki prinaša Božje življenje in napravlja, da se Božje kraljestvo širi med nami. Jezusova besede nima moči brez vere in zaupanja. Prosimo za dar in trdnost v veri in se z zaupanjem ozirajmo v Jezusa.

 

The people of Capernaum had accepted the teaching of Jesus , but the people of Nazareth did not. They had known since He was groving up there andt now He is so different. They refused to believe in Jesus, because they could not understand the wisdom and did not understand the mystery of God revealed in the person of Jesus... They think that to be able to speak of God, He should be different from them! The people of Nazareth should have been the first ones to accept the Good News were precisely those who had the greatest difficulty accepting it. They said, this is the carpenter, surely, the son of Mary. Because of their disbelief, He goes to the other villages to preach, to announce the Good News of God's merciful love.

 

30. junij, 2021: – Sveti oče Frančišek imenoval msgr. dr. Andreja Sajeta za novomeškega škofa, do sedaj profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

GODOVI – Ponedljek: Anton Marija Zaccaria; v Sloveniji sv. Ciril in Metod, apostola slovanov in sozavetnika Evrope; torek: Marija Goretti, muč.; sreda: Vilibald, škof; četrtek: Gregor Grassi, škof, Prokopij, škof; petek: Avguštin Zhao Rong, muč., Harijan III. papež; sobota: Aleš, škof, Amalija, redovnica; nedelja: Benedikt, opat, Olga Kijevska, kneginja.

 

Umrl je Danny Smodiš; v spomin nanj so darovali za našo cerkev: $300.00: druž. P. Smodiš; $200.00: S.R. Šemen; $100.00: M. Ritlop. Bog povrni za blag spomin in dar!

 

 

Št. 26        13. NAVADNA NEDELJA                    27. junij, 2021

 

1. berilo: Bog ni povzročil smrti.

Odpev: GOSPOD, SLAVIL TE BOM, KER SI ME REŠIL.

2. berilo: Naša dobrota naj izravnava reszlike med ljudmi.

Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Aleluja.

Evangelij: Jezus pokliče deklico nazaj v življenje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God’s love is overflowing and so God created an abundance of life. Death came into the world, not through God but through the devil’s hand.

The community of Christians has enjoyed the generosity of Jesus and they should reflect in the mercy they show others.

Jesus is surrounded by people all the time. But he turns to those in greatest need. His miracles are signs of God’s mercy available to us all.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Ana Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 6. – f : 11am: ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

Poned.,

Torek,                    ++ Štefan, Elizabete Šemen; n. S. Šemen

Sreda,                   ++ starši Zevnik; n. druž. M. Zevnik

Četrtek,                 + Jožef Pelcar; n. M. Pelcar

Petek, 9am:          v zahvalo; n. druž. J. Časar

Sobota, 9am:        po namenu; n. A. Hozjan

Nedelja, 8:30:       ++ Anton, Marija Ritlop; n. druž. M. Ritlop

4. 7. – f: 11am:     + Stanko Glavač; n. M. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SV. JOŽEF -- V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu ga je obljubil angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž ko mu je Božji poslanec v tretjih sanjah, potem ko ga je obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali umoriti otroka, ukazal, naj vstaje, vzame s seboj otroka in njegovo mater in se vrne v Izraelovo deželo, je še enkrat brez oklevanja ubogal: »Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo.« During the return journey, “when Joseph heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. After being warned in a dream” – now for the fourth time – “he went away to the district of Galilee. There he made his home in a town called Nazareth.” - In every situation, Joseph declared his own “fiat”, like those of Mary at the Annunciation and Jesus in the Garden of Gethsemane.

 

Nedelja, 27. junij: – Današnji evangelij nam predstavi dva čudeža, dve ozdravljenji. – Žena se je sramovala svoje bolezni, zato se je skrivaj približala Jezusu, da bi ji pomagal. Predstojnik shodnice, molilnice, se je tudi ponižal in prosil Jezusa za pomoč, naj ozdravi njegovo bolno hčer. Ponižnost je krepost, ki nam pomaga, da ne postavljamo zahtev, ampak prepustimo odločitev Bogu. Ponižnost nam pomaga biti iskren in iskreno hvaležen, za pomoč, dobroto, ljubezen, ki nam jo nekdo podari. Bog je delivec milsoti in dobrotne in usmiljene ljubezni

 

Jesus arrives in the boat. The people join Him. Jairus, the head of the synagogue, asks help for his daughter, who is dying… Healing through faith. The woman became aware that she had been discovered. It was a difficult and dangerous moment for her, because according to the belief of the time, an impure person like herself got in among the people and contaminated everyone who touched her. But the woman had the courage. “Frightened and trembling” fell at Jesus’ feet and told Him the whole truth. Jesus has the last word: “My daughter, your faith has restored you to health, go in peace and be free of your complaint.” --- Some people arrived from the house of Jairus to inform him that his daughter had died. Jesus says to Jairus, “Do not be afraid, only have faith!”… Jesus enters into the room where the child is, alone, and with the three disciples and the parents of the child and takes the child by the hand and says: “Get up!”

 

Sv. Peter in Pavel, 29 junij – praznik: – Peter prvi med apostoli in Jezusov namestnik. Pavel najprej nasprotnik, po spreobrnenju pa postane apostol narodov.

V Sloveniji bo na ta praznik posvečenih sedem duhovnikov: dva: nadškofija Ljubljana, po eden: nadškofija Maribor, škofija Koper, škofija Novo mesto ter kapucin in minorit.

 

Prvi petek, 2. julij – Prihodnji petek, posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Jezusovo Srce pomeni častiti Božjo usmiljeno ljubezen, ki se sklanja k nam in nam pomaga na poti življenja vere.

 

Prva sobota, 3. julij – Prihodnja sobota, posvečena Marijinemu Srcu. Ko častimo Marijino Srce, slavimo Boga, ki nam je po Mariji dal Odrešenika.

 

 

Št. 25                  12. NAVADNA NEDELJA          20. junij, 2021

 

1. berilo: Bog je določil meje naravnim zakonom.

Odpev: ZAHVALUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER.

2. berilo: Vse je novo v Kristusu.

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Kristus je gospodar narave.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No matter what storms may rage, God has set bounds to them.

Because Christ has died for us, the life of one is to be lived for the life of all.

It doesn’t matter what we are threatened with, as long as we remember that Christ is with us to put an end to our fear.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Marič; n. druž. M. Ritlop

20. 6. – f: 11am:   + Jožef Jaklin; n. druž. R. Horvat

Poned.,                 + Janez Rabzel; n. F. Rabzel

Torek,                    ++ Avgust, Marija Kramar; n. M. Horvat

Sreda,                   ++ iz druž. Š. Horvat; n. druž. I. Glavač

Četrtek,                 + Marija Merhar; n. F. Rabzel

Petek,

Sobota, 9am:        + Marija Bremec; n. druž. M. Štuhec

Nedelja, 8:30:       + Ana Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 6. – f : 11am: ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

DAN OČETOV: – Današnja nedelja je posvečen očetom, kot je nedelja v mesecu maju posvečena materam. Danes je civilno praznovanje. Cerkev se posebej spominja staršev in družin na nedeljo po božiču in 25. marca. Zgled in priprošnja za lepo družinsko življenje je sveta družina. Letos je še toliko bolj poudarjeno očetovstvo, ker je leto posvečeno sv. Jožefu. – Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Kot tak se je »postavil v službo celotnemu odrešenjskemu načrtu.« ... Thanks to his role in salvation history, Saint Joseph has always been venerated as a father by the Christian people. This is shown by the countless churches dedicated to him worldwide, the numerous religious Institutes, Confraternities and ecclesial groups inspired by his spirituality and bearing his name, and the many traditional expressions of piety in his honour. Tako je prav in potrebnovoščiti ne le očetom, staršem, ampak zanje tudi moliti, da bi svojo vlogo v družini, družbi in Cerkvi uspešno opravljali. Naj jih varuje in podpira mogočna priprošnja sv. Jožefa.

 

Nedelja, 20. junij: – Vsi poznamo prijetnost vetra pa tudi njegovo neprijetnsot in ostrino, ki prehaja v nevanost in razdiralno moč. Dokler je veter blag, prinaša svežino in poživitev. Kako prijeten je v poletni vročini. Nekaj drugega pa je, ko nas sredi hude zime prepiha do kosti, kot pravimo. Še huje pa je, ko postane moč vetra nepremagliva in neustavljiva resničnost. Vihar podira, ruši, uničuje. – Jezus je pomiril vihar, povrnil učencem upanje in jhi povabil k veri in zaupanju. Jezus nas uči, da je Bog z nami in skrbi za nas tudi takrat, ko doživljamo težke in neprijetne stvari, ko nas postane strah in ne vidimo izhoda... – Jezus je Pot, Resnica in življenje.

 

Last Sunday Mark used two parables to talk about the reality of the Kingdom. Now he begins to talk about the mystery of the Kingdom present in Jesus. It’s not about an awesome naked display of power. Mark’s story makes it clear that Jesus’ power saves, calms and overcomes chaos... Vulnerability is an uncomfortable experience. Many of our ‘boats’ and those of our loved ones have been tossed about on the turbulent seas of Coronavirus over the last 18 months. Many of us know exactly the kind of fear and uncertainty that the disciples felt as they were tossed about in the darkness on the stormy lake in this Sunday’s Gospel. Jesus is there to help us, to save us.

 

Rojstvo Janeza Krstnika – 24. junij: – Praznik tistega, ki je pripravljal pot Gospodu Jezusu. Vabil je ljudi na post spreobrnenja in življenja v zvestobi zavezi. Ko je prišel Jezus, ga je Janez Krstnik predstavil kot »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.« Jezus kot pravi človek se je dal Janezu Krstiti in Bog Oče ga je razodel rekoč: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« Potrudimo se živeti, kot se spodobi za Božjega otroka in Bog bo imel veselje z nami.

 

COVID-19: – Stanje pandemije se umirja. Maše se lahko udeleži večje število ljudi, v naši cerkvi do 65, ker je še vedno treba upoštevati oddaljenost. V cerkev stopite z masko na obrazu in jo imate tudi med mašo.

 

Jezus nas vabi: »Pridite k meni in jaz vas bom poživil.« Odgvoor na Jezusovo vabilo naj bo udeležba pri sveti maši, ko »obhajamo njegov spomin.« Ko smo zbrani kot ena družina, da skupno častimo in slavimo Boga.

 

 

Št. 24                  11. NAVADNA NEDELJA                     13. junij, 2021

 

1. berilo: To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami.

Odpev: DVIGNIL BOM KELIH ZVELIČANJA.

2. berilo: Kristusova kri očiščuje našo vest.

Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes, govori Gospod. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij: To je moje telo, to je moja kri.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The importance of blood, shed for the good of others. Israelites give this gift to God from their own flocks and herds – an offering to God, the Lord of life.

Unlike the multiple sacrifices in the past, the sacrifice of Jesus is a once.and-for-all sacrifice.

Mark’s account of the Last Supper and the institution of Eucharist: and action whereby Jesus’ gift of himself is made available in every age.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

13. 6. – f. 11am:   + Rozina Rogan; n. A. Kolarič

Poned.,                 + Rev. Tone Zrnec

Torek,                    ++ iz druž. Starič; n. druž. Starič

Sreda,

Četrtek,                 v dober namen; n. druž. F. Tkalec

Petek, 9am:          ++ iz druž. Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 9am:        + Julka Tratnjek, obl; n. druž. M. Ritlop

Nedelja, 8:30:       ++ iz druž. Marič; n. druž. M. Ritlop

20. 6. – f: 11am:   + Jožef Jaklin; n. druž. R. Horvat

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NUNCIJ V KANADI – Msgr. Ivan Jurkovič se je rodil leta 1952 v Kočevju. Po študiju teologije v Ljubljani je bil 29. junija 1977 posvečen v duhovnika. Študij je nadaljeval na Papeški lateranski univerzi v Rimu, kjer je doktoriral iz cerkvenga prava, nadaljeval izobraževanje na Papeški cerkveni akademiji v Rimu, diplomiral leta 1984 in nastopil diplomatsko službe v služenju Cerkvi: 1984–1988 apostolska nunciatura v Južni Koreji; 1988–1992 apostolska nunciatura v Kolumbiji; 1992–1996 predstavništvo Svetega sedeža v Rusiji; 1996–2001 svetovalec Državnega tajništva – Oddelek za odnose z državami; 2001–2004 apostolski nuncij v Belorusiji. Škofovsko posvečenje je prejel 6. oktobra 2001 v ljubljanski stolnici. Od 2004–2011 apostolski nuncij v Ukrajini, od 2011–2016 apostolski nuncij v Ruski Federaciji, od 2016-2021 stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi ter stalni opazovalec pri Svetovni trgovinski organizaciji in predstavnik Svetega sedeža pri Mednarodni organizaciji za migracije. Sveti oče je 5. junija, 2021 msgr. Jurkoviča imenoval za apostolskega nuncija v Kanadi.

 

Nedelja, 13. junij: – Jezus je učil in razodeval ljubezen in voljo nebeškega Očeta s pomočjo prilik, dogodkov in primerov iz življenja. Ko je govoril o Bogu Očetu, je uporabljal podobe iz vsakdanjega življenje: hišni gospodar, oče, ki čaka na sina, oče, ki pripravlja gostijo... Danes nam je spregovoril o Božjem ali nebeškem kraljestvu. Ker to kraljestvo ni kraj ali področje, kot je kakšno zemeljsko kraljestvu, je uporabil priliko.

To kraljestvo je kot polje, kamor gospodar poseje seme, da bi vzklilo in raslo ter obrodilo sad. To seme je Božja beseda, ki prihaja k nam, se nam oznanja, da bi mogli tako živeti, da bi sadovi kazali na dobroto ljubezen, usmiljenje in pravičnost v naših medsebojnih odnosih. Naša dobrota in ljubezen, pravičnost in usmiljenje je znamenje Božjega življenja v naših srcih in med nami

 

What is this ‘kingdom of God’? Kingdom of God is not a place. The Greek word basileia is an abstract word which means ‘kingship’ or ‘reign’ rather than ‘kingdom’… To belong to the kingdom of God, is to put oneself fully, consciously and deliberately under the power of God, to experience that power and be empowered by it. That power is above all the power of love, mercy, goodness, justice… It is a creating, enfolding or embracing power, an encouraging power, a power that lifts up and enables us to be what we are called to be… In the Lord’s Prayer, “Your Kingdom come”, we are praying that people everywhere put themselves under this loving power of God… The kingdom is God’s work. It goes on whether we are working with it or not, whether we are aware of it or not.

 

Sv. Jožef: – Daleč od tega torej, da bi verovati pomenilo najti lahke tolažilne rešitve. Vera, ki nas jo učil Jezus, je vera, ki jo vidimo pri sv. Jožefu, ki ni iskal bližnjic, ampak se je z »odprtimi očmi« soočil s tem, kar se mu je dogajalo in za to osebno prevzel odgovornost. Jožefova sprejemljivost nas vabi, da sprejemamo druge brez izključevanja, takšne kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega, kjer je »oče sirotam in pokrovitelj vdovam«, in ukazuje, naj ljubimo tujca. Rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega obnašanja dobil navdih za priliko o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu.

 

ZAHVALA: – Na farmi (pristavi) imamo obnovljeni križ. Čaz in vremenske razmere so naredile svoje. Branko Sotošek in pomočniki so naredili potrebna dela. Tako vas lep in obnovljeni vabi k veselju. Blagoslov obnovljenega križa 13. 6. 2021.

 

 

Št. 23                            T E L O V O                           6. junij, 2021

 

1. berilo: To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami.

Odpev: DVIGNIL BOM KELIH ZVELIČANJA.

2. berilo: Kristusova kri očiščuje našo vest.

Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes, govori Gospod. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij: To je moje telo, to je moja kri.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The importance of blood, shed for the good of others. Israelites give this gift to God from their own flocks and herds – an offering to God, the Lord of life.

Unlike the multiple sacrifices in the past, the sacrifice of Jesus is a once.and-for-all sacrifice.

Mark’s account of the Last Supper and the institution of Eucharist: and action whereby Jesus’ gift of himself is made available in every age.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:       + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

6. 6. – f: 11am:     + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Horvat; n. M. Horvat

Sreda,

Četrtek,                 + Shierley V.; n. I. V.

Petek, 9am:          v zahvalo; n. druž. M. Zevnik

Sobota, 9am:        ++ Avgust, Marija Kramar; n. A. Hozjan

Nedelja, 8:30:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

13. 6. – f. 11am:     + Rozina Rogan; n. A. Kolarič

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NUNCIJ V KANADI – Rim, 5. Junij, 2021 – Sveti oče je danes za apostolskega nuncija v Kanadi imenoval škofa msgr. Ivana Jurkoviča, dosedanjega stalnega opazovalca Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi ter stalnega opazovalca pri Svetovni trgovinski organizaciji in predstavnika Svetega sedeža pri Mednarodni organizaciji za migracije v Ženevi. Molimo in prosimo, naj ga Bog vodi po Svetem Duhu v tej pomembni in odgovorni službi.

 

Sv. Jožef: – Daleč od tega torej, da bi verovati pomenilo najti lahke tolažilne rešitve. Vera, ki nas jo učil Jezus, je vera, ki jo vidimo pri sv. Jožefu, ki ni iskal bližnjic, ampak se je z »odprtimi očmi« soočil s tem, kar se mu je dogajalo in za to osebno prevzel odgovornost. Jožefova sprejemljivost nas vabi, da sprejemamo druge brez izključevanja, takšne kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega, kjer je »oče sirotam in pokrovitelj vdovam«, in ukazuje, naj ljubimo tujca. Rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega obnašanja dobil navdih za priliko o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu.

 

Nedelja, 6. junij: – Jezus je hotel zapustiti trajen, spomin na svoje darovanje Bogu Očetu za nas in za naše odrešenje. Ta spomin ni nekaj, ni neka stvar, to je Jezus sam v Svetem Rešnjem Telesu. Da bi ta spomin, njegovo navzočnost uresničevali, je Jezus naročil obhajati (sveto mašo) v njegov spomin. Z izpolnjevanjem tega naročila izkažemo Jezusu hvaležnost za njegovo darovanje in njegovo navzočnost med nami.

 

The last meeting of Jesus with his disciples took place in the solemn atmosphere of the traditional celebration of the Passover. The contrast is very pronounced. On the one hand we have the disciples who feel insecure and do not understand what is going on. On the other hand, we have Jesus, calm and master of the situation, presiding at the supper and fulfilling the act of the breaking of the bread, inviting his friends to partake of his body and blood. He does what he always prayed for: to give his life so that his friends might have life. This is the deep meaning of the Eucharist: to learn from Jesus to share oneself, to give oneself, without fear of the forces that threaten life. Life is stronger than death. Faith in the resurrection cancels the power of death.

 

TELOVO »To je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.« To so Jezusove besede, ki jih je izrekel pri zadnji večerji, ko je postavil Najsvetejše – Sveto evharistijo. Evharistično skrivnost imenujemo tudi sveto Rešnje telo in kri. Kruh in vino se pri evharističnem obredu spremenita v Jezusovo telo in kri. To pomeni pristno, resnično in realno Jezusovo navzočnost v sveti hostiji. Posvečena hostija je za nas najsvetejše. Prejemati Jezusa v svetem obhailu je dar, ki ga moramo slaviti in praznovati. V evangeliju slilišimo Jezusove besede, ki nas nagovarjajo, da moramo vredno zaužiti sveti kruh, sveto hostijo. Kajti ta kruh je iz nebes in nam daje zagotovilo za večno življenje. Z udeležbo pri Sveti maši se moramo Jezusu vedno zahvaliti za vse, kar nam daje s Sveto evharistijo.

 

Petek, 11. junij: Praznik: Presveto Srce Jezusovo!

 

June 7: transition to orange zone status for the regions of Montreal and Laval. As of this date, all our places of worship will be allowed to have up to 100 participants at each Mass, not including liturgical servers. – It will still be mandatory to wear masks, wahing nads and keep physical distance.

 

ZAHVALA: – V spomin na rajno Louise Prevost darovali za našo cerkev: druž, M. Vučko: $150.00; po $50.00 : druž. Š. Vučko; druž. F. Kovač; druž. A, Glavač. Bog povrni za vaš dar.

 

 

Št. 22                  SVETA TROJICA                         30. maj, 2021

 

1. berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji.

Odpev: BLAGOR NARODU, KI IMA BOGA ZA GOSPODA.

2. berilo: Prejeli smo duha posinovljenja.

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The God of Israel has spoken a powerful word of love deep into the hearts of God’s people.

Through our baptism, the Holy Spirit makes us God’s children, full of dignity and life.

Jesus sends his apostles out to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        za člane Baragovega društva

Nedelja, 9am:       ++ Matija, Rozina Novak; n. Novakovi

Poned., 11am:      + Barbara Čeh, n. S. Čeh

Torek,

Sreda,                   + Karla Merhar; n. F. Rabzel

Četrtek, 9am:        ++ iz druž. Rous; n. A. Hozjan

Petek, 6pm:          za zdravje; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 10am:      ++ Matija, Rozina Novak; n. Novakovi

Nedelja, 8:30:       + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

6. 6. – f: 11am:     + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Jožef: – Nežnost nas bo rešila pred delom Tožnika. Pomembno je srečati Božje usmiljenje, zlasti v zakramentu sprave, ko doživimo resnico in nežnost. Protislovno je, da nam tudi Hudič lahko pove resnico, a če to stori, je zato, da nas obsodi. Mi pa vemo, da nas Resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, nas objame, nas podpira, nam odpušča: pride nam naproti, nam vrne dostojanstvo, nas postavi na noge, nam pripravi praznik zaradi tega, ker je »ta moj sin bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden«.

 

Nedelja, 30. maj: – Današnji evangelij je eno zadnjih Jezusovih naročil učencem, preden je zapustil ta svet in se vrnil k Očetu. Naročil jim je, naj gredo in po vsem svetu oznanjajo ter poučujejo vse narode. Krščujejo pa jih naj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha: v imenu Svete Trojice, v imenu troedinega Boga. Krst je začetek novega življenja, življenja vere. Bog, ki nas je ustvaril želi, da bi nekoč v polnosti sreče živeli v večnem Božjem kraljestvu, zato nam je poslal Jezusa, ki nam je zaslužil milost odrešenja in Svetega Duha, ki nam pomaga, da bi večno življenje tudi dosegli.

 

Baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: The Trinity is the source, the end and the way. Those baptised in the name of the Father, revealed in Jesus, commit themselves to live as brothers and sisters in fraternity. And if God is Father, we are all brothers and sisters. Those baptized in the name of the Son, Jesus, commit themselves to imitate Jesus and to follow him even unto the cross in order to rise with him. And the power that Jesus received from the Father is a creative power that conquers death. Those baptised in the Holy Spirit, given by Jesus on the day of Pentecost, commit themselves to interiorising fraternity and the following of Jesus, allowing themselves to be led by the Spirit alive in the community.

 

Prvi petek, 4. junij – Prihodnji petek, posvečen Jezusovemu Srcu. Kot je bil mesec maj posvečen Mariji, je junij posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Jezusovo Srce pomeni častiti Božjo usmiljeno ljubezen, ki se sklanja k nam in nam pomaga na poti življenja vere.

 

Prva sobota, 5. junij – Prihodnja sobota, posvečena Marijinemu Srcu. Ko častimo Marijino Srce, slavimo Boga, ki nam je po Mariji dal Odrešenika.

 

TELOVO: – Praznik Jezusove navzočnosti v Najsvetejšem zakramentu. Na pristavi (farmi) bomo po maši častili Jezusa v Najsvetejšem, se mu zahvaluili za njegovo sveto navzočnost med nami in ga prosili varstva in blagoslova. “Evharistija, Najsvetejše, je sonce našega življenja.” - bl. Alojzij Grozde. “Evharistija, sveto obhajilo, je avtocesta v nebesa.” - bl. Carlo Acutis.

 

ZAHVALA: – V spomin na rajno Louise Prevost darovali za našo cerkev: Z. Madon: $100.00; po $50.00 : druž. Rozina Horvat; druž. W. Starič. Bog povrni!

 

 

Št. 21                   B I N K O Š T I                     23. maj, 2021

 

1. berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti.

Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVI OBLIČJE ZEMLJE.

2. berilo: Sadovi duha.

Aleluja. Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Aleluja.

Evangelij: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The apostles are empowered by the Holy Spirit to speak in languages to help people to understand the teaching of the Gospel.

St. Pail contrasts the fruits of sin with a beautiful litany of the fruits of the Holy Spirit, who dwells within us.

Jesus promises the coming of the Holy Spirit, who dwells in the Church and helps us understand the truth.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

Nedelja, 9am:       + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

23. 5.; f, 11am:     ++ Ivan, Martin, Štefan, Bronco Balažic; n. druž. J. Časar

Poned.,                 ++ Rozalija, Jožef Časar; n. M. S.

Torek, 6pm:          ++ Štefan, Regina Gabor; n. druž. J. Gabor

Sreda,                   + Urška Berčič; n. I.V.

Četrtek,                 ++ Štefan, Ana Kolarič; n. M. Kotnjek

Petek, 9am:          po namenu; n. M.S.

Sobota, 9am:        + Louise Prevost; n. druž. M. Vučko

6pm:                      za člane Baragovega društva

Nedelja, 9: ++ Matija, Rozina Novak; n. Novakovi

30. 5.; f , 11am: + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Jožef – Poslušnost in zaupanje: V Egiptu je Jožef z zaupano opotrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu ga je obljubil angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž ko mu je Božji poslanec v tretjih sanjah, potem ko ga je obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali umoriti otroka, ukazal, naj vstane, vzame s seboj otroka in njegovo mater in se vrne v Izraelovo deželo, je še enkrat brez oklevanja ubogal: »Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo«

 

Nedelja, 23. maj: – Danes se Cerkev z zaupanjem obrača na Boga s prošnjo, naj pošlje Svetega Duha in razlije na vse človeštvo luč svoje milosti, da bi živeli iskreno, pošteno in odgovorno v dobro vseh. Učenci so bili skupaj z Marijo. V molitvi in spominu na Jezusa so pričakovali izpolnitev obljube. Prihod Svetega Duha so doživeli kot plamen, toplino, varnsot in pogum. Razumeli so Jezusovo naročilo in so takoj začeli oznanjati, da se moremo zveličati le po Jezusu, ki je Bog in človek, ki je Odrešenik.

V moči Svetega Duha nam je bil pri krstu izbrisan izvirni greh. Pri birmi pa smo prejeli darove Svetega Duha, ki so nam v pomoč, da bi po krstni milosti obrodili v dobroti in ljubezni vreden sad za večno življenje.

 

Jesus announces the coming of the Holy Spirit, as Consoler, as thedefending Advocate: He will be the one to act in the process of accusation which the world has against the disciples of Christ. He will be the one to make them strong in persecution… Jesus places his disciples – and therefore, us too – before their condition of poverty, of incapacity, by which it is not given to them to understand well neither the words of Jesus, nor the words of Scripture. Jesus reveals to the disciples which will be the action of His Spirit in them. He will be the one to guide them in the wholetruth, that is, He will make them understand the mystery of Jesus in all its importance or significance, in the totality of His truth. He will guide, reveal, proclaim, illuminate, bringing to us, his disciples, the words themselves of the Father, and in this way we will be led to the encounter with God; by His grace we will be rendered capable to understand the depth of the Father and of the Son.

 

GODOVI – Marija Mati Cerkve – Dan po binkoštih se spominjamo resnice, da je bila Marija z učenci, ko so pričakova prihod Svetega Duha. Kot je bila Marija z učenci na začetku Cerkve, je navzoča tudi sedaj v Cerkvi in z materinsko ljubeznijo spremlja poslanstvo Cerkve. - »Gospod Jezus Kristus, naš Srednik pri Očetu! Ti si blagovolil preblaženo Devico, svojo Mater, postaviti tudi za našo mater in srednico pri sebi. Daj milostno, da se bo vsakdo, ki pride k tebi prosit milosti, veselil, ko je po njej vse dosegel«. - Mary mothered Jesus, Jesus then gave life to the Church with water and blood from His side, and the Church then mothers us into existence through baptism. Devotion to Mary goes hand in hand with devotion to the Church because both are mothers. Mother Mary gives the world Christ. Mother Church gives the world Christians.

 

Poned.: Marija pomočnica; torek: Gregor VII, papež; sreda: Filip Neri, duhovnik; četrtek: Alojzij Grozde, mučenec, Igancij, škof; petek; German Pariški; sobota: Maksim Emonski, škof; nedelja: Ivana Orleanska mušenka, Hubert, škof.

 

SVETA TROJICA – Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Boga, ki se nam razodeva in deluje med nami, za nas v nas kot Bog Oče, stvarnik, kot Bog Sin odrešenik in kot Bog Sveti Duh, učitelj, pomočnik in tolažnik.

 

 

Št. 20        GOSPODOV VNEBOHOD                   16. maj, 2021

 

1. berilo: Vpričo njih je šel v nebo.

Odpev: BOG SE DVIGA MED VZKLIKANJEM.

2. berilo: Do polne doraslosti v Kristusu.

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govori Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Evangelij: Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Even after Jesus has taught his disciples in his risen body for forty days, they still miss the point, modelling their expectations of the Kingdom on the values of worldly power and prestige.

Growing to spiritual maturity and into the body of Christ is not about spectacular signs and wonders.

Mark0s Gospel ends with listing miraculous signs and wonders that will identify the followers of Christ.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Marija Terenta; n. druž. Vrkic

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

16. 5.; f                  - za varstvo in Božji blagoslov

Poned.,                 ++ iz druž. Kolarič; n. druž. I. Kotnjek

Torek,                    + Julka Merhar; n. F. Rabzel

Sreda,                   + Alojz Starič; n. druž. Končan

Četrtek,                 + Ivanka Stariha; n. I.V.

Petek, 9am:          ++ iz druž. Hozjan; n. M. Prša

Sobota, 6pm:        + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič

Nedelja, 9am:       + Rozina Rogan; n. druž. F. Rogan

23. 5.; f – 11am:   ++ Ivan, Martin, Štefan, Bronco Balažic; n. druž. J. Časar

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POSEBNA NABIRKA za PAPEŠKE DOBRODELNE USTANOVE: – Danes imamo posebno nabirko. – Vsako leto so verni po vsem svetu v tem času po veliki noči povabljeni in prošeni, da bi s svojim darom pomagali lajšati bedo in trpljenje množic po svetu, kamor usmerjajo pomoč papeške dobrodelne ustanove. Bodite velikodušni in darujte z veselim in hvaležnim srcem! – Lahko pa oddaste svoj dar tudi prihodnjo nedeljo.

 

SPECIAL COLLECTION for PAPAL CHARITIES: – Sunday, May 16, 2021. Help and donate. – Each year Canadian Catholics are asked to give generously. The Holy Father helps those stricken by disasters. Be generous and give, donate to help the needy, suffering and poor.

 

Nedelja, 16. maj: – Vnebohod je praznik, ko obhajamo tisti dogodek, ko se je Jezus po trpljenju in smrti na križu ter vstajenju in prikazovanju apostolom, vrnil k Očetu in sedel na njegovo desnico. – Naše življenje vere je hoja za Jezusom in z njim od njegovega rojstva do vnebohoda, da bi, ko se bo končalo naše zemeljsko življenje, prišli v Jezusovo družbo v nebeški slavi.

Jezus je naročil apostolom, naj oznanjajo evangelij in postanejo njegove priče. Tudi nas Jezus vabi k sebi in nam naroča, naj živimo po veri in naj bomo priče njegove ljubezni in navzočnosti med nami v svoji Cerkvi.

Through the community of the Church, Jesus continues His mission. Jesus Himself, who lives and accepts the poor, reveals the love of the Father to them also today in our midst in our community. Through us, He wants to continue His mission to reveal the Good News of God’s love to the poor. A community which wants to be a witness of the Resurrection and life of faith should be a sign of Jesus’ presence and should struggle against the forces of wrong and evil.

 

Sv. Jožef – V vseh okoliščinah življenja je Jožef poln zaupanja v Boga izgovarjati svoj »zgodi se«.

Jožef je v svoji vlogi glave družine naučil Jezusa živeti v modrosti in v skladu z Božjimi zapovedmi.

V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo voljo. Ta volja je postala njegova vsakdanja jed . Tudi v najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga je doživel v Getsemaniju, je raje izpolnil Očetovo voljo in ne svoje in postal »pokoren do smrti na križu«. Zato pisec Pisma Hebrejcem zaključuje, da se je Jezus »iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti«

 

GODOVI – Poned.: Jošt, pušavnik; torek: Janez I, papež, Erik, kralj, sreda: Urban I., papež; četrtek: Bernardin Sienski, duh, Teodor, škof.; petek; Timotej diakon, Krištof, duh.; sobota: Marjeta, redov.; nedelja: Renata, spok., Vilmos, škof.

 

V prvem valu pandemije je papež Frančišek vsako jutro prenašal sv. mašo v živo prek spleta. Prišel pa je trenutek, ko je rekel: »Treba se je vrniti nazaj k občestvu.« Samo živa navzočnost pri sveti maši nas dela živo občestvo.

 

BINKOŠTI – Prihodnja nedelja je binkoštna – praznik; prihod Svetega Duha nad apostole in začetek oznanjevanja evangeliaj.

 

 

Št. 19         6. VELIKONOČNA NEDELJA            9. maj, 2021

 

1. berilo: Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha.

Odpev: GOSPOD JE DAL SPOZNATI SVOJE ODREŠENJE.

2. berilo: Bog je ljubezen.

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede, govori Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Kdir zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Christ has revealed that God’s love extends to everybody.

John insists that the more fully and completely we know God, the more the reality of God’s love dawns on us. We are called to love one another as God has loved us.

Jesus spends his last hours with his closest companions, speaking of love – abiding in love, living each day with joy, and bearing the fruits of that love and joy.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Žakoc; n. M. Žakoc

Nedelja, 9             + Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 + Marija Terenta, obl.; n. druž. Donnelly

Torek,                    ++ iz druž. Kožuh; n. druž. Starič

Sreda,                   + Helena Klemenčič; n. I. V.

Četrtek,                 po namenu; n. s. Lavrencia

Petek, 9am:          + Štefan Prša; n. druž. T. Štibernik

Sobota, 9am:        + Jožef Jaklin; n. druž. Greven

6pm:                      + Marija Terenta; n. druž. Vrkic

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

16. 5.                            – f - za varstvo in božji blagolsov

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

MATERINSKI DAN - MOTHER’S DAY: – Današnja nedelja je posvečena materam. Z voščilom in molitvijo se danes hvaležno spomnimo mater, staršev za ljubečo skrb, dobroto in spremljanje na poti življenja. Naša zahvala in naš pravi odnos to staršev mora biti nekaj trajnega, ne sme biti vezan le na en dan, le na voščilo… Ko častimo Marijo našo nebeško mater, dodajmo tudi prošnjo za naše starše in jim tako izkažimo svojo hvaležnost in ljubezen.

 

Each year on Mother's Day, as we express the gratitude we feel for our earthly mother, I am increasingly drawn to reflect on that last gift the Lord gave to us before his total gift of Himself on the Cross, the gift of His mother to be our own. May is the month dedicated to Mary, the Mother of the Lord. Mary, the mother of the Lord shows us all the pattern of human love surrendered to God's Love and finding its fulfillment. She also shows us the love of a mother made perfect, the biblical word means complete, in Jesus Christ.

 

Nedelja, 9. maj: – Če v evangeljih pogledamo, o čem je Jezus govoril svojim učencem po svojem vstajenju, vidimo, da o ljubezni. Ljubezen, ni le čustvo, ampak odnos zaupanja, spoštovanja, vztrajnosti in dobrore. Nekoč, ko so Jezusa vprašali, katera je največja zapoved, je odogvoril: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vsem mišljenjem in z vso močjo; in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Ljubezen ni pogodba za medsebojne odnose in ne postavlja pogojev. Ljubezen, ki izvira iz Boga, je večna in zastonjska, velikodušna in usmiljena. Sveto pismo nas uči, da je ljubezen močnejša od smrti. Jezus je iz ljubezni do nas in v zvestobi do očeta sprejel smrt in tako po ljubezni premagal večnost smrti.

 

We need to remember this: we should love one another because we have first been the object of love. “As the Father has loved me, so I have loved you; abide in my love.” Before ever we go to look for the neighbour we are to love, Christ has come to look for us. He has drawn close to us and has chosen us out of love. “You did not choose me, but I chose you.” Christ has come to meet us. He has chosen us as people he loves. In this way, he has made it possible for us to do his will. All we have to do is to abide in his love... St Augustine wrote, “Anyone who does not love has no motivation to observe the commandments. We observe his commandments in order that he may love us, because, if he does not love us, we are unable to obey his word.” We were not loved because we were good. We are loved in order that we may become good… Anyone who obeys God will, need never doubt God’s love. When we doubt the love God has for us, and it seems that every day and every situation afford new reasons to doubt God’s love, we are in fact acknowledging our disobedience.

 

Godovi: Poned.: Antonin, škof; torek: Menart, škof, Job pušč.; sreda: Janez I., papež; Leopold, red.; četrtek: Fatimska Mati Božja; petek: Bonifacij, škof; sobota: Zofija (Sonja), muč.; nedelja: Janez Nepomuk, mučenec.

 

Prihodnja nedelja: – Gospodov vnebohod – Po trpljenju in smrti na križu ter slavnem vstajenju in prikazovabnjih učencem se je Jezusa vrnil k Očetu in sedi na njegovi desnici v Božjem kraljestvu.

 

 

 

Št. 18         5. VELIKONOČNA NEDELJA            2. maj, 2021

 

1. berilo: Barnaba razloži apostolom, kako je Pavel na poti videl Gospoda.

Odpev: GOSPODU GRE MOJA HVALNICA.

2. berilo: Jezusova zapoved je, da verujemo in ljubimo.

Aleluja. Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Barnabas introduces Saul to the apostles, preparing the way for the mission of the future apostle, Paul.

We know that God lives in us when the Holy Spirit enables us to believe in Jesus and love one another as he told us to.

Jest at the branch has to be attached to the vine if it is to bear fruit, so we have to be united to Christ if we are to bear fruits of love.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ iz druž. Raj; n. druž. J. Gabor

Nedelja, 9am:       + Martin Balažic; n. druž. M. Balažic:

Poned., 6pm:        ++ Mary, Joseph Pavlik; n. P. Pavlik

Torek,                    ++ sorodniki Kovač; n. M. Ritlop

Sreda,                   ++ Marija in Jožef Pavlik; n. druž. M. Zevnik

Četrtek,                 ++ iz druž. Kotnjek; n. druž. I. Kotnjek

Petek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sobota,9am:         ++ starši Slosel; n. druž. M. Zevnik

6pm:                      ++ starši Žakoc; n. M. Žakoc

Nedelja, 9             + Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

9. 5.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Mesec maj »Spet kliče nas venčani maj…«, nas opomni pesem. Mesec maj je posvečen naši nebeški Materi Mariji. V tem mesecu potekajo šmarnice, majniška pobožnost s premišljevanji, ki nam pomagajo z mislijo na Marijo hoditi po poti vere, v posnemanju njene ljubezni in zaupanja.

V mesecu maju v Kanadi obhajamo materinski dan, to bo prihodnjo nedeljo. Spomnimo se mater in jih priporočimo varstvu in priprošnji naše nebeške Matere Marije.

 

Nedelja, 2. maj: »Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu...« Jezus nas vabi k veri in zaupanju, dobroti in ljubezni, da bi posnemali njegovo dobroto, usmiljenje in ljubezen v svojem vsakdanjem življenju obrodili sad v dobroti.

Po milosti svetega krsta smo postali povezani, združeni z Jezusom. Podoba te povezanosti in pomen za življenje vere je mladika na trti, ki raste prejema iz trte življenjsko moč in skrb vinogradnika.

Bogu moramo dati prostor v svojem srcu. Bog mora biti v središču našega srca, našega življenja. Odnos vere do Boga se bo odtažal v naših dejanjih, v naših donosih do Bpga, do bližnjega, do stvari in do sveta, če bomo z njim povezani po milosti. Napredovali bomo v dobroti, hvaležnosti in ljubezni do Boga in do bližnjega.

 

Jesus presents the analogy of the vine. In the Old Testament the image of the vine indicated the people of Israel. The people were like a vine that God planted with great tenderness on the hills of Palestine. Jesus is the new vine, the true vine. In one phrase alone He gives us the comparison. He says, “I am the true vine and My Father is the vine dresser. Every branch in Me that bears no fruit He cuts away, and every branch that does bear fruit He prunes to make it bear even more.” Pruning is painful but it is necessary. It purifies the vine, and thus it grows and bears more fruit. “If you remain in Me and My words remain in you, you may ask and you will get it!”, because what the Father wants most is that we become disciples of Jesus and that we bear much fruit. And what is it that we should want? If we are to be like Jesus, it is the same as what the Father wants, and that He grants.

 

SVETNIKI: – Ponedeljek: Filip in Jakob, apostola; torek: Florjan, muč.; sreda: Angel, muč.; četrtek: Dominik Savio, mladenič; petek: Gizela, opat.; sobota: Bonifacij, papež; Viktor Milanski, muč.; nedelja: Izaija, prerok.

 

SV: JOŽEF: – Eden od vidikov, ki je značilen za sv. Jožefa, je njegov odnos do dela. Sv. Jožef je bil tesar, ki je pošteno delal, da je zagotovil vzdrževanje za svojo družino.... Delo postane sodelovanje pri delu odrešenja, priložnost, da pospešimo prihod Kraljestva, da razvijamo svoje možnosti in dobre lastnosti, s tem da jih postavimo v službo družbe in občestva… Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim Bogom, postane nekoliko stvarnik sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, lahko za vse predstavlja klic k ponovnemu odkritju vrednote, pomembnosti in nujnosti dela za začetek nove »normalnosti«, v kateri nihče ne bo izključen.

 

NABIRKA ZA ŠKOFIJO – Že vrsto let je po veliki noči posebna nabirka za škofijo. Svoj dar lahko oddaste, ko pridete k maši tudi v prihodnjih nedeljah.

 

 

Št. 17         4. VELIKONOČNA NEDELJA            25. april, 2021

 

1. berilo: V nikomer drugem ni zveličanja.

Odpev: KAMEN, KI SO GA ZIDARJI ZAVRGLI, JE POSTAL VOGELNI KAMEN.

2. berilo: Gledali bomo Boga, kakršen je.

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: Dobri pastir da življenje za svoje ovce.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Filled with the Holy Spirit, Peter discovers his gift of healing. Only by the name of Jesus, he declares, can any of us be saved.

Whatever the future may hold, we have the assurance of being God’s beloved children. Our vocation is to grow in the Father’s likeness.

Like a good shepherd, Jesus is dedicated to our care and protection. He willingly laid down his life for his flock, as well as for others not yet in his flock.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

                                                            SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Ana Žižek; n. druž. T. Štibernik

Nedelja, 9am:       ++ Franc, Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 ++ sorodniki Ritlop; n. M. Ritlop

Torek,                    ++ starši Kolarič; n. druž. I. Kotnjek

Sreda,                   + Peter Badovinac; n. I.V.

Četrtek,                 + John Rabzel; n. F. Rabzel

Petek,                    + Milan Martincic; n. I.V.

Sobota, 9am:        + Marija Kogoj; n. druž. H. M. Hoffmann

6pm:                      ++ iz druž. Raj; n. druž. J. Gabor

Nedelja, 9am:       + Martin Balažic; n. druž. M. Balažic

2. 5.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

NABIRKA ZA ŠKOFIJO – Že vrsto let je po veliki nočo posebna nabirka za škpofijo. Svoj dar lahko oddaste, ko pridete k maši ob nedeljah. – Nadškof mgr Christian Lépine prosi verne in ljudi dobre volje, da bi z darom pomagali k normalnemu delovanju škofije in škofijskih uradov.

 

The 2021 Annual Campaign "On a mission: Growing. Stronger. Together" begins! - Together, let’s support the Catholic Church of Montreal! "The doors of our hearts were never closed. The Church invites and helps us to focus on beauty and love, truth and goodness. Although not everything depends us, each of us has his or her role to play," Under the `new normal, ’ the Church is still On a Mission, and to help us continue on it, we ask for your support… We are called upon to live in solidarity with one another at all times. Let us make concrete gestures of of giving and prayer to share love.

 

Nedelja, 25. april: – Jezus nas ljubi in skrbi za nas. V svoji usmiljeni ljubezni je sprejel trpljenje in smrt na križu. Vstal je od mrtvih, da bi mi z njim nekoč večno živeli.

V času svojega javnega delovanja je Jezus svojo skrb in ljubezen razložil s pomočjo prilik in primerov iz življenja. Eden takšnih primerov je dobro pastir. S to prilko lepo pove, da ni samo poskrbel za nas, ampak skrbi in dela za nas in z nami za naše sedanje in večno dobro. – Pastir skrbi in se trudi, da imajo ovce dobro pašo, vodi jih k izviru vode in skrbi za varnost celotne črede. – Jezus nas uči s svojo besedo in po nauku Cerkve, hrani nas s kruhom življenja. V svojem usmiljenju nam odpušča grehe in nas tako varuje pred večno nesrečo.

 

We need to remember what comes after. In those days, shepherds took care of the sheep during the day. At night, they brought the sheep into a large sheepfold or common enclosure, well protected against thieves and wolves. All the shepherds within a region brought their flocks there. There was a guard who watched over the flock throughout the night. In the morning the shepherd would come and knock on the gate and the guard would open the gate. The shepherd then called the sheep by name. The sheep recognized the voice of their shepherd and so they got up and followed him to pastures… Jesus, sent by the Father wishes that all should be brothers and sisters and who says: "In my Father’s house there are many mansions!” … Lord Jesus, we thank for the word that has enabled us to understand better the will of the Father. May your Spirit enlighten our actions and grant us the strength to practice that which your Word has revealed to us.

 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA : – Dan molitev za duhovne police. Papež nas spodbuja, naj molimo in premišljujemo Božjo besedo. Zgled nam je sv. Jožef. Bil je svet in pravičen. Vedno je bil pripravljen izpolniti Božjo voljo, kar ni bilo lahko in enostavno. Molitev in Božja milost sta mu dajali moč in pravo razumevanje, da je odgovarjal na Božje vabilo. - Izgovarjanje besed v molitvi »Oče naš« pomaga, da tudi mi znova najdemo potrebo po veri, in tako molitev »prebudi še tako zaspano srce«. Besede, ki jih izgovarjamo, nas držijo za roko in nas vodijo v izkušnjo Boga.

 

SVETNIKI: – Ponedeljek: Marija, Mati dobrega sveta; torek: Hozana Kotorska, dev.; sreda: Peter Chanel, duh., muč.; četrtek: Katarina Sienska, dev.; petek: Jožef Cottolengo, red. ust.; Pij V. papež; sobota: Jožef delavec; nedelja: Atanazij, škof, mučenec .

Pred nami je mesec maj, posvečen Mariji, majniški kraljici!

 

 

Št. 16         3. VELIKONOČNA NEDELJA            18. april, 2021

 

1. berilo: Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih.

Odpev: DVIGNI, GOSPOD, NAD NAMI SVETLOBO SVOJEGA OBLIČJA!

2. berilo: On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta.

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peter proclaims the good news that God raised Jesus from the dead for our forgiveness.

Christ Jesus is the sacrifice who takes our sins away.

The disciples are stupefied to encounter a very physical Jesus, risen from the dead.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota: 6pm:        ++ starši Balažic, obl.; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 9am:       + Milan Kramberger; n. E. Kramberger:

Poned.,                 + Marija Kramar; n.M. Horvat

Torek,                    v dober namen; n. druž. J. Časar

Sreda,                   + Daniel Poisson; n. M. Balaško

Četrtek,                 + Ena Cer; n. druž. Cer

Petek, 6pm           ++ Marija W, Sabina H.; n. druž. E. Nagy

Sobota, 9am:        ++ starši Korošak; n. M. Glavač

6pm:                      + Ana Žižek; n. druž. T. Štibernik

Nedelja, 9am:       ++ Franc, Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan

25. 4.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Jožef: – “Za Marijo, Jezusovo Materjo, noben svetnik ne zavzema toliko prostora v papeškem učenju kot Jožef, njen ženin. Moji predhodniki so poglobili sporočilo, vsebovano v nekaj podatkih, ki so nam jih posredovali evangeliji, da bi bolje poudarili njegovo središčno vlogo v zgodovini odrešenja: blaženi Pij IX. ga je razglasil za zavetnika Katoliške Cerkve, častitljivi Pij XII. ga je predstavil kot zavetnika delavcev in sv. Janez Pavel II. kot Odrešenikovega varuha. Ljudstvo se mu priporoča kot priprošnjiku za srečno smrt… V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja neopažen, moža vsakdanje prisotnosti, obzirne in skrite, priprošnjika, oporo in vodnika v trenutkih težav. Sv. Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz skriti ali v drugi vrsti, neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem gre beseda priznanja in hvaležnosti… Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Kot tak se je postavil v službo celotnemu odrešenjskemu načrtu, nas uči sv. Janez Krizostom.” – Papež Frančišek

 

Nedelja, 18. april: – Jezus je s svojo Božjo močjo učil in ozdravljal, odpiral je oči telesa in duše, srca. Danes nam evangelist pove: “Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.” Jezus jim je odprl oči, srce, oči vere, da so razumeli, kar so slišali, da so napovedovali preroki. Sedaj so razumeli, verovali so, da je Jezus zares Božji Sin in Odrešenik.

Z vero in zaupanjem se obrnimo k Jezusu, Vstalemu Gospodu in prosimo, naj nam pomaga s svojo milsotjo, da bomo verovali in zaupali ter vedno močneje zaupali v moč njegove besede in ljubezni. Tako bomo vztrajali ob njem, da bi nas nobena stvar ne odvrnila od Jezusa, ki je naša večna in popolna sreča.

 

After Easter, the Gospel texts narrate the apparitions of Jesus. At the beginning, in the first years after the death and the Resurrection of Jesus, the Christians were concerned with defending the Resurrection through the apparitions. They themselves, the living community, were a great apparition of the Risen Jesus. But in the measure in which the criticism of the enemies against the faith in the Resurrection increased, and that internally, and as there arose criticism and doubts concerning diverse functions in the community… The apparitions of Jesus in today’s Gospel put together two different aspects: the doubts of the disciples and the mission to announce and to forgive received from Jesus.

 

NEDELJA MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE – 4. velikonočna, prihodnja nedelja.

 

SVETNIKI: – Ponedeljek: Leon IX. papež; torek: Hilda, dev, Teotim škof; sreda: Anzelm, škof; četrtek: Leonid, muč., Aleksandra, muč.; petek: Jurij, muč.; sobota: Fidel, duh., Honorij, škof; nedelja: Marko. Evangelist.

 

COVID-19 in ameriški škofje: - Če katoličani hodijo v trgovine in na športne prireditve, lahko pridejo tudi k maši. “Nosite maske! Opravite test! Temeljito si umivajte roke! Ko bo mogoče, se cepite! Ohranjajte medosebno razdaljo! Ne pridite v cerkev, če ste bolni, ostareli, ali občutljivega zdravja, jasno! Ne rokujte se! Bodite hvaležni, da dobri ljudje po vsaki maši temeljito razkužijo svetišče… Potrebujemo hrano za dušo! Potrebujemo cepivo proti grehu, satanu in večni smrti. Vsega tega smo deležni pri sveti maši!” To je med drugim zapisal nadškof v New Yorku vernikom za veliko noč

 

 

Št. 15         2. VELIKONOČNA NEDELJA            11. april, 2021

 

1. berilo: Verniki bodimo enega srca in enega duha.

Odpev: ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER.

2. berilo: VSe, kar je rojeno iz Boga, premaga svet.

Aleluja. Ker si me videl, Toma, veruješ. Blagor stistim, ki niso videli, pa so verovali! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The early Church, gathered together, is shown as a foundation for prayer, unity and the sharing of goods for the good of all.

Love of God is revealed in love of one’s neighbour.

The doubting apostle, Thomas, discovers new faith in the risen Christ.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič .

Poned., 6pm:        + Alojz Starič; n. druž. Končan

Torek,                    + Štefan Šemen; n. S. Šemen

Sreda,                   + Jožef Jaklin; n. A. Smej

Četrtek,                 + Kazimir Horvat; n. druž. I. Žižek

Petek, 6pm:          ++ starši Nagy; n. druž. E. Nagy

Sobota, 6pm:        ++ starši Balažic, obl.; n. druž. M. Balažic

Nedelja, 9am:       + Milan Kramberger; n. E. Kramberger

18. 4.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Nedelja Božjega usmiljenja - »Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim greš-nikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na lju-di, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Oseba, ki pristopi k spovedi in k svetemu obha-jilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse božje pretočnice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat. Moja hči, povej, da je praznik mojega usmiljenja izšel iz moje notranjosti za tolažbo vsemu svetu.« - Jezus sr. Faustini

 

Divine Mercy Sunday - Divine Mercy Sunday focuses on the gift of mercy and love given through Christ’s death, burial, and resurrection. Pope St. John Paul II stated, “Divine Mercy reaches human beings through the heart of Christ crucified.” … Where do love and sin meet? They meet in the persecution, ridicule and malice inflicted upon our Lord. The Mercy in His Heart was infinite. His care and concern for all people was beyond imagination. And yet the soldiers mocked Him, laughed at Him and tortured Him for entertainment and fun. He, in turn, loved them with a perfect love… There are so many souls who are in need of our prayers and are in need of the Mercy of God. These are those souls who are stuck firm in their sin… Most merciful God, You are The Divine Mercy. Help me to continually ponder this glorious gift of Your Mercy in my life.

 

Nedelja, 11. april: – Po svojem vstajenju se je Jezus prikazal svojim učencem. Silno so se razveselili, ko so videli Gospoda in z njim govorili. Tomaž ni bil z njimi. Ko so mu povedali o srečanju z Jezusom, ga je želel videte sam in se prepričati.

Naslednjo nedeljo se skupnost spet zbere in tokrat je z njimi tudi Tomaž. Gospod se prikaže in jih pozdravi. Nato nagovori presenečenega Tomaža in ga povabi, naj se dotakne ran in položi prste v rano na desni strani. Je Tomaž to storil? Ne vemo. Kaže, da je bil dovolj že pogled na vstalega Jezusa. Tako tudi on razglasi Jezusa za svojega Gospoda in Boga. Tomaž je izpovedal vero, ker je vstalega Kristusa videl. Jezus prizna vsakogar, ki ga z lastnimi očmi ni videl, a veruje vanj in živi po njegovem nauku.

 

The Resurrection of Christ is an eloquent, decisive sign of the departure from this world for rebirth in the other, future world … Thomas is one of the main characters of the fourth Gospel and his doubting character… Thomas cannot believe the eyewitnesses. He wants to experience the event himself.

He is willing to believe, but he wants to resolve personally any doubt, for fear of being wrong. Jesus does not see in Thomas an indifferent skeptic, but a man in search of truth and satisfies him fully. This is, however, an occasion to express an appreciation of future believers.

 

ZAHVALA – Iskrena zahvala vsem, ki ste se udeležili svetega tridnevja in maš na velino noč ter se z darom spomnili potreb naše cerkve. Hvala tudi za dar za rože in seveda za pomoč pri bogoslužnju ter vsem prostovoljcem.

 

GODOVI: - Poned.: Julij I., papež: torek: Martin I., papež: sreda: Lidvina, devica; četrtek: Danjan de Veuster, duhovnik; petek: Bernardka Lurška, devica; sobota: Inocenc, škof; ndelja: Apolonij, mučenec.

 

NABIRKA ZA ŠKOFIJO – Že vrsto let je po veliki nočo posebna nabirka za škofijo. Svoj dar lahko oddaste, ko pridete k maši prihodnje nedelje.

 

 

Št. 14         V E L I K A  N O Č               4. april, 2021

 

1. berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili.

Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NAREDIL.

2. berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus.

Aleluja. Nše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajajmo praznik v Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peter speaks to the household members of the Roman centurion Cornelius outlines the story of Jesus the risen Lord.

Jesus Christ is the Lamb of God, our Passover. Now is the time for us to acknowledge this gratefully and live truly as Jesus’ disciples.

Mary Magdalene finds the tomb of Jesus open and empty and goes to inform Peter and the disciples Jesus loved.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        v dober namen: n. druž. F. Tkalec

Nedelja, 8:30:       + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

4. 4., 10:00:          ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

Poned.,                 + Janez Rabzel; n. F. Rabzel

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   v dober namen; n. druž.J. Časar

Četrtek,                 + Gizela Hozjan: n. M. Balaško

Petek,                    + Jožef Horvat; n. M. Horvat (RdP)

Sobota, 9am:        ++ iz druž. Zevnik; n. druž. M. Zevnik

6pm:                      + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

11. 4.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JEZUVO VSTAJENJE: – Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje izražamo z vzklikom aleluja, ki v hebrejščini pomeni: slavite Jahveja, to je Boga. Alelujo pojemo (letos zaradi COVID-19 ne) pred evangelijem, ki je veselo oznanilo. Aleluja je star bogoslužni vzklik v čast in hvalo Jahveju (Bogu). Naj spomin na velikonočne pesmi in ALELUJA pomaga v duhu doživljati lepoto in vzvišenost praznika, ker je Jzus s svojo smrtjo premagal večnost smrti in nam je z vstajenjem omogočil večno življenje. Vaš župnik

 

Nedelja, 4. april: – Velika noč – majvečji praznik. Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih, ki bo pomenilo osvoboditev od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju. Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Čeprav k verovanju verske resnice pripomorejo številni materialni dokazi, je vera v Kristusovo vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti.

 

The experience of the resurrection of the early community was a long process, an experience that grew slowly like the growth of a strong tree. At first, many did not believe in the witness of those who had experienced the living presence of Jesus. The women were more faithful than the men. They were the first to believe in the Good News of the resurrection. Faced with the news of Mary Magdalene, who sees the empty tomb, Peter and the beloved disciple run to the tomb. The light for understanding the real meaning of the Old Testament appears at the very moment when the beloved disciple "saw and believed". His experience of the resurrection was like a light that struck the eyes of the disciples and revealed to them the complete and full meaning of the Old Testament.

 

Slovenski škofje: Salomonov pregovor pravi: 'Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, je drevo življenja.' Tudi vsem, ki se vam ob misli na epidemijo zdi, da se vaše pričakovanje oddaljuje, kličemo s piscem Pisma Hebrejcem: 'Zato vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo!«. Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam bodi!«

 

Archbishop of Montreal Christian Lépine – Nothing can come between us and the love of Jesus. We are ‘‘convinced that neither death, nor life, … nor things present, nor things to come, … nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord’’. The grace of Jesus Christ Crucified and Risen is so powerful it penetrates the darkness and loneliness enveloping us, to comfort and guide us, to calm us and to strengthen our soul… In the battle against the pandemic, science and vaccines have joined forces with protective health measures and physical distancing, but we also have prayer and the support of family, society and the Church. May Jesus Christ fill your hearts with his Presence, his Love and his Peace!

 

 

Št. 13         CVETNA NEDELJA                     28. marec, 2021

 

1. berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem.

Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL.

2. berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Kristus je postal za nas pokoren do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Lord does not cover his face against insults and spittle.

God raised him high, so that every tongue should proclaim Jesus Christ as Lord.

The evangelist Mark tells the story of the passion and death of Jesus Christ.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 9am:        + Anica Martinek; n. druž. F. Kovač

5pm:                      ++ Jožef, Ema Slosel; n. druž. M. Zevnik

Nedelja, 9am:       + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

Poned.,                 ++ starši Horvat; n. druž. I. Žižek

Torek,                    + Ema Cer; n. J. Cer

Sreda,                   ++ iz druž. Gabor; n. druž. J. Gabor

Četrtek, 6pm:        + Katarina Dovečar; n. druž. E. Nagy

Petek, 3pm:          obredi velikega petka

Sobota, 6pm:        v dober namen: m-. druž. F. Tkalec

Nedelja, 8:30:       + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

4. 4., 10:00:          ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavač

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Cvetna nedelja – nedelja Gospodovega trpljenja: – Spomin na Jezusov slovesen vhod v Jeruzalem. Kot spomin na ta dogodek na cvetno nedeljo Cerkev blagoslavlja palmove vjice in zelenje. Palma je simbolno znamenje mučeništva, zelenje pa je znamenje življenja. Jezusovo trpljenje in smrt na križu ter vtsajenje od mrtvih je vir našega življenja milosti, večnega življenja. Danas vstopamo v veliki teden, ko obhajamo velika Božja dela za življenje naše vere in naše odrešenje.

 

Dovoljeno je več ljudi v cerkvah, pri nas 65. Prosimo, da se prijavite, da bomo lepše in s hvaležnostjo obhajali praznike!

 

Nedelja, 28. marec: – Ko se spominjamo, da je Jezus prišel v Jeruzalem med pozdravljanjem množice, nas Cerkev spomni, da je veselju sledilo trpljenje in smrt Gospoda Jezusa. Evangelij danes je poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti na križu.

Pokažimo Jezusu hvaležnost za njegovo odrešilno trpljenje in smrt in mu pripravimo vreden prostor v svojem srcu. Pred trpljenjem se je daroval in se podaril v kruhu, v svetem obhajilu. O Jezus, mi te ne zapustimo. Bodi vedno z nami in nas vodi po poti vere, upanja in ljubezni.

 

The very people who applaud Christ’s entrance into Jerusalem that morning, shouting out “Hosanna” and words of adoration will, within a week, be crying, “Crucify Him.” They will go from acclaiming Him as the new King of Israel to urging His life be traded in favor of a convicted criminal; they will first praise Him and then mock Him. Even friends entering Jerusalem at His side will desert Jesus. All this discord will take place during one week beginning on what we call Palm Sunday.

 

Veliki četrtek, 6pm: - Spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil sveto evharistijo – daritev svete maše in duhovništvo. Jezus se je daroval in dal v duhovno hrano, preden je daroval svoje življenja na križu za naše odrešenje. – Veliki četrtek naj bo dan hvaležnosti Jezusu, da je ostal med nami v sveti evharistiji, da se daruje za nas pri sveti maši in da nam je po apostolih dal delivce svojih skrivnosti, škofe in duhovnike. Molimo za duhovne poklice, da bi vsaka krščanska skupnost imela duhovnika in bi se redno zbirali k obhajanju svetih skrivnosti.

 

Veliki petek, 3pm: - Obhajanje spomina na Jezusovo trpljenje in smrt na križu, kar je cena našega odrešenja. Jezus je prostovoljno sprejel trpljenje in smrt, da je tako izpolnil božji načrt za naše odrešenje. Na veliki petek častimo križ, častimo križanega in se mu zahvaljujemo za milost odrešenja. Veliki petek je edini dan v letu, ko se ne obhaja daritev svete maše. »Tvoj križ častimo, Gospod«, ker si odrešil človeški rod. Na veliki petek tudi molimo za mir, posebej še za mir v krajih, kjer je živel, deloval, trpel, umrl in vstal od mrtvih Jezus, naš Odrešenik.

 

Velika sobota: - Po smrti so Jezusovo telo položili v grob. Ponekod naredijo Gospodov grob in izpostavijo Najsvetejše, verni pa cel dan prihajajo molit. - Na veliko soboto bo popoldan ob 3 in po vigiliji blagoslov velikonočnih jedil. Jedila imajo simboličen pomen in nas usmerjajo k vsebini samih praznikov. Pred blagoslovom bo še priložnost za sveto spoved.

 

Zvečer ob 6 uri se začne velikonočna vigilija. Vigilija je bedenje, je pričakovanje. Po slovesnem blagoslovu velikonočne sveče ob branju in poslušanju hvalenice, velikonočni sveči, ki predstavlja Jezusa, in ob pomoči božje besede spoznavamo božjo odrešenjsko ljubezen in obnovimo krstne obljube, izpovemo in potrdimo svojo pripadnost Kristusu in njegovi Cerkvi. V evharistični daritvi že obhajamo Jezusovo vstajenje.

 

Umrl je (23.3) upokojeni koprski škof msgr. Metof Pirih. Našo skupnost je obiskal v nedeljo 3. decembra 1989. Spomnimo se ga v molitvi. Bog mu naj podeli večni mir in veselje v Božjem kraljestvu.

 

 

Št. 12         5. POSTNA NEDELJA                21. marec, 2021

 

1. berilo: V novi zavezi se Bog grehov ne spominja več.

Odpev: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI.

2. berilo: Jezus se uči pokorščine in postane začetnik večnega zveličanja.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Če seme umre, obrodi obilen sad.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Jeremiah reminds us of the Lord’s “new covenant” with his people.

Christ submits humbly to suffering and, having been made perfect, becomes the source of our salvation.

Jesus prays to God his Father that his “hour” will be for the glory of God.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (L)

Nedelja, 9am:       ++ iz druž. Hozjan; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 + Angela Gabor; n. E. Kramberger

Torek,                    + Marija Kogoj; n. Z. Madon

Sreda,                   ++ Ivan, Marija Hozjan; n. M. Balaško

Četrtek,                 + Štefan Balaško; n. M. Balaško

Petek,                    + Ivan Terenta, obl.; n. druž. Donnelly

Sobota, 9am:        + Anica Martinek; n. druž. F. Kovač

5pm:                      ++ Jožef, Ema Slosel; n. druž. M. Zevnik

Nedelja, 9am:       + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec

28. 3.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Papež Frančišek o sv. Jožefu – Kot Davidov potomec in kot ženina Marije iz Nazareta, je sv. Jožef središče, ki združuje (povezuje) Staro in Novo zavezo.

 

Molitev: Pozdravljen, sveti Jožef, ti, ki te je osrečila Božja milost. Gospod je počival v tvojem naročju in odraščal pred tvojimi očmi. Blagoslovljen si med vsemi možmi in Jezus, Božji otrok tvoje deviške Žene, je blagoslovljen. Sveti Jožef, podarjen kot oče Božjemu Sinu, moli za nas v naših skrbeh glede družine, zdravja in dela, vse do naših zadnjih dni in stoj nam ob strani ob naši smrtni uri. Amen.

 

25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji :Ko se je dopolnil čas »je Bog poslal angela Gabriela… v Nazaret, k devici…« Devica je bila zaročena z Jožefom, ki je bil Davidov potomec. Angel je rekel Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela bođ in rodila sina, ki mu daj ime Jezsu. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.« Marija, čeprav ni razumela, je v veri in zaupanju v Boga angelu odgovorila: »Glej, dekla dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« Marija je z vero in zaupanjem sprejela Božjo ponudbo in tako se je začelo novo obdobje Božjega delovanja v svetu. Razodelo se je Božje usmiljenje, Božja ljubezen, ki se uresničuje po milosti zakramentov v naših srcih.

25. marec je pravi dan materinstva in družinski praznik. Sveta nazareška družina: Jožef, Marija in Jezus – zgled in priprošnja družinskega življenja, medsebojne ljubezni, zvestobe in vere.

 

Nedelja, 21. marec: – Jezus primerja svoje življenje pšeničnemu zrnu, ki se poseje. V zemlji kot da umre, a iz navidez mrtvega zrna vzklije novo življenje, ki raste in obrodi sad, prinese veselje in vir življenja.

Jezus je napovedal svoje trpljenje in smrt. Po Božji volji se s smrtjo ni končalo in miniloJezusovo življenje, ampak se je šele začelo pravo in polno življenje, življenje polno vere, ljubezni in usmiljenja. To življenje bo vir življenja, ki smo ga prejeli kot Božji dar pri svetem krstu. – Če bomo živeli po veri v Jezusa, bo naša smrt prehod v novo in poveličano življenje.

 

Jesus introduces solemnly the image of the wheat grain. The grain must die as a prior condition for bearing fruit. Without death there is no new life. The harvest is linked to the giving of life: unless a wheat grain dies, it remains only a single grain; but if it dies it yields a rich harvest. The death of one gives life to many... By meditating on this passage we can unite ourselves more closely with Jesus, getting to know the sentiments of his heart and contemplating the reasons which led him to accept death for our sake.

 

Cvetna nedelja – nedelja Gospodovega trpljenja: – Prihodnjo nedeljo in že v soboto zvečer bo blagoslov palmovih vejic v spomin na Jezuspov slovesen vhod v Jeruzalem. Mi na cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden.

 

►►►Od 26. marca bo spet lahko pri maši do 25 udeležencev. Obvezno je nošenje maske v cerkvi in razkužitev rok ob prihodu v cerkev. Držimo se navodil – Prosimo, da se predhodno prijavite za udeležbo pri bogoslužju za cvetno nedeljo, veliki črtetk, veliki petek, veliko soboto pri vigiliji (tudi za blagoslov jedil ob 3pm in po vigiliji) ter na veliko noč (dve maši)!

 

GODOVI: Ponedeljek: Lea, spokornica; torek: Turibij, škof; sreda: Dionizij, mučenec; četrtek; Gospodovo oznanjenje Mariji, petek: Evgenija, mučenka; sobota: Rupert, škof.

 

 

 

Št. 11          4. POSTNA NEDELJA                14. marec, 2021

 

1. berilo: Bog razodeva svojo jezo in usmiljenje.

Odpev: GORJE MI, ČE SE TE NE BOM SPOMINJAL.

2. berilo: Mrtvi smo bili zaradi grehov, a rešeni smo z milostjo.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi po njem imeli večno življenje. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Israel’s sinfulness brings destruction on Jerusalem and years of exile; the Lord’s intervention, through Persian king Cyrus, brings and end to exile.

We are God’s “work of art”; though marred by sin, we are restored as a new creation through God’s loving goodness, shown in Christ.

Jesus, hanging lifeless on the cross, is the supreme sign that he came into our world out of love and in order to save us.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobotam, 5pm:     + Štefan, Barbara Čeh; n. M. Prša

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 ++ iz druž. Logar; n. druž. A. Glavač

Torek,                    + Jožef Jaklin; n. A. Smej

Sreda,                   ++ Jožef, Štefan Horvat; n. druž. M. Horvat

Četrtek,                 ++ starši Žižek; n. druž. I. Žižek

Petek, 6pm:          ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

Sobota, 9am:        ++ starši Kovač; n. M. Glavač

5pm:                      + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (L)

Nedelja, 9am:       ++ iz druž. Hozjan; n. druž. F. Rogan

21. 3.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sv. Jožef, 19. 3. – leto sv. Jožefa: – Papež Frančišek je določil, naj od se od 8. decembra 2020 in do 8. devembra 2021 obhaja leto sv. Joževa kot spomin, ko je pred 150 leti papež Pij IX. sv. Jožefa razglasil za zavetnika Cerkve. Sv. Jožef, ki je zavetnik cerkve, je mož Device Marije, Jezusov krušni oče, pa tudi zgled delavcev, kras in zgled družinskega življenja, priprošnjik za srečno zadnjo uro, in pomočnik v raznih stiskah in težavah življenja.

Sv. Andrej Bissette (brat Andrej) je bil velik častilec sv. Jožefa. V času svojega redovniškega življenja je ljudi navajal k češčenju sv. Jožefa in k zaupanju vanj, ker je mogočen priprošnjik pri Bogu. O tem nam priča St. Joseph Oratory, ki je največje svetišče na svetu posvečeno sv. Jožefu. To svetiče je nastalo prav zaradi vere in zaupanja mnogih, ki so se zatekali k sv. Jožefu za pomoč in varstvo.

Papež Frančišek bo na god sv. Jožefa odprl leto družine: Sv. Jožef, ki je zavetnik Cerkve, je kot molimo v litanijah, glavar svete družine. - Leto družine se bo sklenilo 26. junija 2022 z desetim Svetovnim srečanjem družin, z namenom, da bi prispevali k zorenju sadov posinodalne apostolske spodbude in pomagali Cerkvi, da bi bila bliže družinam po vsem svetu, ki so se v tem zadnjem letu soočale z mnogimi preizkušnjami.

 

Nedelja, 14. marec: – Vsak dan slišimo besedo o zdravilih posebej o cepivih priti COVID-19. Jezus je v evangeloju spregovoril o zdravilu: “Kakor je Mojzes dvignil kačo…” Zaradi kač so umirali Judje na poti skozi puščavo. Kdor pa je z vero v Boga pogledal kačo na drogu, je ostal živ, je ozdravel.

Tako nam Jezus pove, da je križ rešitev že za sedanje in za večno življenje. Kdor z vero in zaupanjem pogleda križ, Križanega Jezusa in poskuša razmisliti o trljenju pribitega na križ, se pokesa, odpre svoje srce odpuščanju in življenju milosti.

Križ, Jezus na križu, nas ozdravlja in rešuje, nam daje življenje, ko nam odvzame in odpusti greh, ki prinaša trpljenje in smrt. Križ je tisto znamenje, ki nas vabi k odločitvi za Jezusa in za življenje. Križ po milosti, ki nam jo je zaslužil Jezus razsvetljuje pot našega živlenja vere, da bi delali dobro in doživljali srečo ter blagoslov Božje bližine. Nikodem je prišel k Jezusu, ki je vir življenja, ki je naša pot k Očetu.

 

The garden becomes a desert for the man who draws himself away from God. And in the desert of his limitations as man he once again finds the poisonous bites of the serpent. But God does not abandon His children, and when they withdraw from Him, he follows them, ready to intervene when necessary. A serpent, the symbol of healing, is raised every time that the poison weakens the life in man, Christ the Lord. If man prefers to look down to the ground and to remain in the desert of “I do it myself,” God, just the same, offers Himself: as a serpent, as the only way in which man can recognize Him. Christ has made Himself sin, damned, in order to save.

 

GODOVI – Poned.: Klemen Dvoržak, redovnik; torek: Hilarij in Tacijan, mučenca; sreda: Patrik, škof; četrtek: Ciril Jeruzalemski, škof; petek: sv. Jožef, mož Device Marije; sobota: Klavdija, mučenka; nedelja: Nikolaj iz Flüe, puščavnik.

 

Molitev: Pozdravljen, sveti Jožef, ti, ki te je osrečila Božja milost. Gospod je počival v tvojem naročju in odraščal pred tvojimi očmi. Blagoslovljen si med vsemi možmi in Jezus, Božji otrok tvoje deviške Žene, je blagoslovljen. Sveti Jožef, podarjen kot oče Božjemu Sinu, moli za nas v naših skrbeh glede družine, zdravja in dela, vse do naših zadnjih dni in stoj nam ob strani ob naši smrtni uri. Amen.

 

 

Št. 10         3. POSTNA NEDELJA                          7. marec, 2021

 

1. berilo: Bog je dal postavo po Mojzesu.

Odpev: GOSPOD, TI IMAŠ BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA.

2. berilo: Oznanjamo Kristusa križanega – enim pohujšanje, drugim modrost.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi po njem imeli večno življenje. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God does not let sin continue forever. The commandments are also statements of fact.

St Paul writes: Until we see God, God’s wisdom will always look like foolishness to us.

The cleansing of the Temple by Christ warns us that he will continually cleanse the new temple of the Holy Spirit, which is his Church.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        + Alojz Starič; n. druž. Starič

Nedelja, 9am:       ++ Matija, Rozina Novak; n. druž. M. Novak

Poned.,                 za zdravje; n. druž. F. Tkalec

Torek,                    ++ Bronco in Ivan Balažic; n. druž.I. Glavač

Sreda,                   ++ starši Kramar; n. E. Horvat

Četrtek, 9am:        + Otilija Srejič; n. druž. M. Horvat

Petek,                    + Jožef Jaklin; n. G. Žalik

Sobota, 9am:        ++ starši Madon; n. druž. M.H. Hoffmann

5pm:                      + Štefan, Barbara Čeh; n. M. Prša

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

14. 3.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

24 hours for the Lord: March 12 and 13, 2021- The Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization has sent a suggestion-guide in preparation for the activities of 24 Hours for the Lord to take place March 12 and 13, 2021. This year's theme is "Who forgives all your iniquity".

 

24 ur za Gospoda: 12. in 13. marca – Papeški svet za Novo evangelizacijo vabi k molitvi za uspeh evangelizacije, poglabljanje in utrjevanje vere. Letošnja molitev poteka pod geslom: “On odpušča vso tvojo krivdo.” Da bi v dobri spovedi poživili vero in svojo pripadnost Kristusu in njegovi Cerkvi.

 

Nedelja, 7. marec: – Jezus očisti tempelj, ki je hiša molitve, kraj javnega in skupnega češčenja Boga. Trgovci so celo v templju bili v “pomoč” ljudem, kjer so prodajali, kar so ljudje potrebovali za daritve in menjavali denar.

Prodaja in menjava denarja se naj odvija kje drugje in ne tam, kjer je določeno za češčenje in slavljenje Boga, za prinašanje darov in pročenj za Bojo pomoč in varstvo.

Jezus ni s tem, ko je prevrnil mize menjalcem in izgnal preprodajalce, pokazal, da so materialne stvari nepotrebne, ampak: za vsako stvar mora biti proctor in čas. Namen je treba spoštovati in izpolniti.

 

The Temple was the privileged place of God’s presence, hallowed ground, therefore, for the Jewish people. Different sections of the Temple facilitated different activities from the “Holy of Holies” containing the ark of the covenant, to the altar of blood sacrifices of animals, to the places of assembly (separate places for men and women and non-Jews), and in the outer sections all the activity around buying and selling of animals for sacrifice and associated activities. Appalled by the manner in which this was being carried out: boisterous haggling and bawling, greed and cheating, showing a total lack of respect and reverence for God’s presence, Jesus lashed out in anger.

 

PAPEŽ FRANČIŠEK – Od 5. do 8. marca je papež na pastoralnem obisku v Iraku. Molimo in prosimo, da bi papež s tem obiskom vse katoličane potrdil v veri, in da bi njegov obisk vplival na ustvarjanje miru ter sožitja med narodi, posebej še v deželah Bližnjega vzhoda, kjer je islamska vera v večini. - Prihajam kot romar, kot spokorniški romar, da bi od Gospoda izprosil odpuščanje in spravo po letih vojne ter terorizma; da bi prosil Boga za tolažbo src in ozdravitev ran. In prihajam k vam kot romar miru, ki ponavlja: »Vi vsi ste bratje«(Papež Frančišek)

 

GODOVI – Poned.: Janez od Boga, redovnik; torek: Frančiška Rimska, redovnica; sreda: štirideset mučencev iz Armenije; četrtek: Konstantin, spokornik; petek: Doroteja (Dora), mučenka; sobota: Kristina, mučenka; nedelja: Matilda, mučenka.

 

V četrtek, 11. marca bo maša ob 9am – spomin in molitev za umrle zaradi COVID-19. – REMINDER - A national day of commemoration for the victims of COVID-19 has been decreed by the Quebec government and will take place on Thursday, March 11, 2021. - Faith communities are invited to join in this event. Archbishop Lépine will preside at a commemorative Mass, on March 11, at 5:00 p.m, at Mary Queen of the World Cathedral; it can be followed on our diocesan YouTube channel: http://bit.ly/Youtubediocese

 

 

Št. 9            2. POSTNA NEDELJA                    28. februar, 2021

 

1. berilo: Abraham opravi daritev v veri in upanju.

Odpev: HODIL BOM PRED GOSPODOM V DEŽELI ŽIVIH.

2. berilo: Bog svojemu Sinu ni prizanesel.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abraham is the great Old Testament figure of faith. At the age of seventy-five he answered the call of God and set for an unknown land.

St Paul poses question, “With God on our side who can be against us?” “When God acquits, could anyone condemn?” The answer is, “No!”

At Jesus’ transfiguration, the voice of the Father informs the disciples that Jesus is the Father’s beloved Son and adds, “Listen to him.”

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Nedelja, 9am:       + Regina Hozjan; n. J. Hozjan

Poned.,                 + Elizabeta Semen; n. S. Semen

Torek,                    + Jožef Pelcar; n. Danica P.

Sreda,                   ++ Ivan, Marija Terenta; n. I. A. Terenta

Četrtek,                 + Jožef Horvat; n. E. Horvat

Petek, 6pm:          + Mirko Godina; n. druž. M. Godina

Sobota, 5pm:        + Alojz Starič; n. druž. Starič

Nedelja, 9am:       + Matija, Rozina Novak

7. 3.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

O POSTU – Ko cerkev govori o postu in delih ali dejanjih, ki so nam priporčena, jih primerja zdravilu za našo dušo in kot pomoč za rast v veri. Vemo, da so nekatera zdravila grenka in neprijetna. Ker verjamemo, da so v pomoč jih uporabimo… Kako potrebna in zdravilna je spoved, nas spominja psalmist: 'Dokler sem molčal, so moje kosti usihale zaradi mojega vpitja ves dan, kajti dan in noč je pritiskala name tvoja roka, moja moč je oslabela kot v poletni vročini. Potem pa sem ti svoj greh dal spoznati, svoje krivde nisem prikrival. Dejal sem: Priznal bom svoje grehe Gospodu. In ti si odpustil krivdo mojega greha' (Ps 32,3-5). Bog nam odpusti grehe, ki jhi priznamo, se spovemo in jih obžalujemo.

 

Nedelja, 28. februar: – Na pepelnično sredo smo v evangeliju slišali Jezusov opomin, naj molimo. Jezus je molil. Večkrat je šel sam, včasih je povabil uečnce in je molil. Judje so imeli določen čas dneva, ko so molili. Nekega dne je Jezus povabil Petra, Jakoba in Janeza, da so šli z njim na goro. Ko so prispeli na vrh gore, je Jezus molil in med molitvijo se je spremenil, žarel je. In pristopila sta Mojzes in Elija ter govorila z Jezusom.

Peter je izrazil veselje in želel, da bi tako ostalo ter rekel Jezusu: Ali naj naredimo tri šotore. In preden je Jezus odgovoril, jih je obsenčil oblak in so slišali glas; “Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.” Podoben opomin so slišali tisti, ki so bili priče Jezusovega krsta. Bog Oče nam naroča poslušati Jezusa! Jezus pa nam naroča moliti, delati dobra dela, se odpovedati, da bi mu postali bolj podobni.

 

Jesus goes up a high mountain. There, on the summit of the mountain, Jesus begins to pray. He appears in glory in the presence of Peter, James and John. Together with Him appear Moses and Elijah. The high mountain recalls Mount Sinai, where in times past, God had made known His will to the people by presenting the law to Moses. The white clothes of Jesus recall Moses shrouded in light as he speaks to God on the mountain and as he receives the law from God. Elijah and Moses, the two great authorities of the Old Testament, speak with Jesus. Moses represents the law and Elijah the prophets. Luke says that they talked about the death of Jesus in Jerusalem. It was clear that the Old Testament, both the law and the prophets, taught that the way to glory is through the cross

 

Prvi petek, 5. marec – posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Jezusovo Srce pomeni častiti Božjo usmiljeno ljubezen, ki se sklanja k nam in nam pomaga.

 

Prva sobota, 6. marec – posvečena Marijinemu Srcu. Ko častimo Marijino Srce, slavimo Boga, kin am je po Mariji dal Odrešenika.

GODOVI: Poned.: sv. Albin; torek: sv. Neža Praška; sreda: sv. Kunigunda: četrtek: sv. Kazimir; petek: sv. Janez Jožef od Križa; sobota: sv. Fridolin (Miroslav); nedelja: sv. Perpetua in Felicita, mučenki.

 

Papež Frančišek o sv. Jožefu: Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv. Jožef oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno ljubilo, kakor dokazuje dejstvo, da so mu po celem svetu posvečene številne cerkve; da so se mnoge redovne ustanove, bratovščine in cerkvene skupine navdihovale pri njegovi duhovnosti in nosijo njegovo ime; in da se v njegovo čast že stoletja odvijajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je bilo njegovih navdušenih častilcev. V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev v čast sv. Jožefu. Posebne prošnje so nanj naslovljene ob sredah, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno posvečen njemu.

 

 

Št. 8            1. POSTNA NEDELJA           21. februar, 2021

 

1. berilo: Bog sklene zavezo z Noetom po potopu.

Odpev: GOSPODOVE STEZE SO DOBROTA IN ZVESTOBA.

2. berilo: Rešuje nas krst, ki je uresničenje Noetove rešitve iz vode.

Slava in hvala, tebi, Kristus. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Slava in hvala, tebi, Kristus.

Evangelij: Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

After the flood, the rainbow is described as God’s promise not to destroy the earth.

St Peter reminds his readers that the Noah story now takes on a new meaning. The water of baptism is a source of new life, a life with God and in God.

After his temptations in the wilderness, Jesus begins his ministry with the call to repentance.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        + Marija Tkalec; n. druž. I. Tkalec

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. J. in R. Horvat

Poned.,                 + Ema Cer; n. J. Cer

Torek,                    ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. I. A. Terenta

Sreda,                   + Janez Rabzel; n. F. Rabzel

Četrtek,                 ++ Jožef; Drago Cer; n. J. Cer

Petek,                    + Julka Merhar; n. F. Rabzel

Sobota, 5pm:        + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Nedelja, 9am:       + Regina Hozjan; n. J. Hozjan

28. 2.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

POST – ODPOVED: – Na pepelnično sredo smo slišali v Božji besedi, naj v postmen času molimo, se odpovemo stvarem in grehu ter delamo dobra dela. Jezus posebej naroča, naj molimo. V postmen času molimo s posebnim namenom, da bi se vsak sam in kot skupnost “vrnili k Gospodu Bogu” in bi s poživljeno vero, trdnim upanjem, gorečo ljubeznijo obhajali Jezsovo trpljenje, smrt in vstajenje na veliko noč. S pomočjo Božje milosti in dobrimi deli bomo izkazovali spoštovanje in ljubezen tistim ljudem v revščini in pomanjkanju. V tem času bomo imeli posebno nabirko ShareLent. – “V tem času spreobrnjenja prenovimo svojo vero, zajemimo »živo vodo« upanja in z odprtim srcem sprejmimo Božjo ljubezen, ki nas spreminja v brate in sestre v Kristusu. Med velikonočno vigilijo bomo obnovili obljube našega krsta, da se bomo po delovanju Svetega Duha prerodili v nove moške in ženske. A že pot posta je, tako kot celotno krščansko potovanje, vsa v luči vstajenja, ki spodbuja čustva, drže in odločitve tistega, ki hoče slediti Kristusu.” Papež Frančišek

 

Nedelja, 21. februar: – Po krstu v Jordanu se je Jezus odpravil v samoto in se tam v postu in molitvi pripravljal na svoje poslanstvo. Hudi duh ga je poskušal odvrniti od zvestobe Očetu. Jezus je skušnjavo zavrnil, jo premagal in začel z javnim delovanjem – razodevanjem Božje usmiljene ljubezni, ki se bo dopolnila v trpljenju in smrti na križu ter s slavnim vstajenjem.

Jezus nam naroča, naj v postmen času, v naši pripravi na velikonočne praznike molimo, delamo dobra dela in se spreobrnemo – opravimo dobro spoved. Tako bomo poživili in utrdili vero in našo pripadnost Kristusu in njegovi Cerkvi.

 

Lent is a time to reflect on our life of faith, to renew our hope and to find new reasons to love. From the earliest times, Christians have journeyed towards the Risen Jesus through this time dedicated to diligent prayer and good works and conversion - confession. It is a time of sincere effort to become more aware of God’s closeness to us in our everyday lives. It is a time of fasting and abstinence to enable us to become more free of our own appetites, always insatiable and never satisfied, and to become more open to the needs of others. Above all, it is a time of listening to God to discover what it is he is asking of us and the love he still has foreach one of us. - “Look upon every temptation as an invitation to grow in a particular virtue and a promise by God that you will be successful, if only you stand fast.” - St. Philip Neri

 

ZAHVALA: – Terezija Tkalec je darovala za našo cerkev $200.00 v spomin na rajno Darinko Rous, umrla je 2. jan. v Chicagu. Bog povrni za dar in blag spomin!

 

GODOVI: Poned.: Sedež apostola Petra; torek: sv. Polikarp, škof in mučenec; sreda: sv. Matija, apostol; četrtek: sv. Valburga; sv. Terazij; petek: sv. Aleksander; sobota: sv. Gabijel Žalostne Matere Božje; nedelja: sv. Roman.

 

Postni čas je čas za poživitev vere in zvestobe do Krisusa in njegove Cerkve. To najučinkovitejo storimo s pomočjo milosti Božjega odpuščanja, ki jo prejmemo pri sveti spovedi. Cerkev nam spoved priporoča, posebej še v postmen. – “Odpuščanje priča, da živi v svetu ljubezen, ki je močnejša od greha. Razen tega je odpuščanje prvi pogoj sprave, ne le v odnosih Boga do človeka, temveč tudi v odnosih med ljudmi.” (sv. Janez Pavel II)

 

 

 

Št. 7            6. NAVADNA NEDELJA               14. februar, 2021

 

1. berilo: Gobavci so izločeni iz ljudstva.

Odpev: GOSPOD, TI SI MOJE ZAVETJE.

2. berilo: Posnemajmo apostola, kakor on posnema Kristusa.

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Jezus ozdravi gobavca.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The book of Leviticus shows us the practical implications of the Lay of Moses, for the protection of the whole people.

Paul is talking to early Christians about how to behave when dining with pagans. He balances the freedom of the Spirit to the Law of Moses.

Jesus heals a man with a virulent skin disease and puts himself at risk of being rendered ritually unclean in the process.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 9am:       + Franc Rogan; n. druž. Rogan

Poned.,                 v dober namen; n. Marjetka Smodiš

Torek,                    ++ iz druž. Kolenko; n. M. Zadravec

Sreda, 9am:          + Anica Martinek; n. M. Pelcar

6pm:                      + Alojz Starič; n. Končan

Četrtek,                 ++ bratje in sestre; n. E. Horvat

Petek,                    ++ Rozina; Sabina; Marija; n. druž. J. Časar

Sobota, 9am:        + Kazi Horvat; n. E. Horvat

5pm:                      + Marija Tkalec; n. druž. I. Tkalec

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. J. in R. Horvat

21. 2.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

PEPELNICA – sreda, 14. februar: – V sredo se začenja 40. dnevni postničas. – Maša ob 9am in 6pm! Ime pepelnica (pepelnična sreda) je zaradi pepelenja. Pepelenje je poseben obred, s katerim nas Cerkev uvede v postni čas, čas molitve, pokore in odpovedi ter priprava na veliko noč.

Cerkveno leto je razdeljeno in s posebnimi časi usmerjeno k dvema velikima in nad vse pomembnima praznikoma. Advent nas usmerja na obhajanje Jezusovega rojstva. Postni čas, ki se prične na pepelnično sredo, traja 40 dni, pa nas vodi na pot priprave obhajanja Jezusovega odrešilnega dela: trpljenja, smrti in slavnega vstajenja od mrtvih. Na pepelnično sredo smo povabljeni k pokori in spreobrnenju (da opravimo dobro velikonočno spoved), k molitvi in dobrim delom (v postu bo posebna nabirka - ShareLent), da bi tako pokazali hvaležno ljubezen do Boga za milost odrešenja ter dobroto in ljubezen do sočloveka.

Začnimo postni čas s skupno molitvijo in najsvetejšo daritvijo. Cerkev nas z obredom pepelenja opomni in povabi k veri in spreobrnenju, k odpovedi zlu in grehu ter dobrim delom, da bi tako odprli svoja srca božji milosti in bi sebi in svojim bližnjim pomagali hoditi za Jezusu. Postni čas naj bo tudi čas, ko opravite spoved!

 

LENT: – Lent has two major purposes. It recalls or prepares for baptism, and emphasizes a spirit of penance. The Church encourages penitentian practices that are external and social.

 

Nedelja, 14. februar: – Evangelisti povedo, da je Jezus ozdravljal bolezni med ljudstvom in oznanjal blagovest odrešenja. Nekatere bolezni so v preteklosti imele in imajo tudi danes vpliv ne le obolelega ampak bolezen vpliva tudi na druge. – Danes je to bolezen korona virus COVID-19.

Kdor je zbolel za gobavostjo, se je moral umakniti in živeti v »karanteni« in če se je kdo približal, ga je moral opozoriti na bolezen.

Bolezen gobavost pa je tudi kot simbol. Razne segregacije in zapostavljanje so kot gobavost. Tudi v duhovnem pogledu se govori o gobavosti. Takšna gobavost je greh, ki ga more človek skrivati in prikrivati, ko se pa vidi, je velikokrat prepozno tudi, da bi se srečal z Božjim odpuščanjem. Redna spoved je najboljše zdravilo zoper duhovno gobavost.

 

Lepers were among the most piteous of people in ancient times. Although little was known then of the origin of the sickness, it was clearly known to be contagious and therefore greatly feared. The only solution was to isolate the victim and not allow him/her to approach other people… Jesus is filled with a deep sense of compassion for the man’s plight, he physically touches him to indicate his compassion. At the same time, he is strongly warned by Jesus not to say anything to anyone about it. Jesus wanted no sensationalism. The healing was for the man’s sake; it was not a publicity. Jesus’ mission was to bring wholeness into people’s lives but he did not want to be seen as just a wonderworker.

 

POST – Če je mogoče ob petkih ne uživati mesa. Pomembno postno dejanje je spoved in poboljšanje. – Priložnost za spoved: v sedanjih razmerav v pisarni pred vsako mašo, lahko pa tudi med tednom, a prej pokličite župnika!

 

GODOVI – Poned.: sv. Klavdij; torek sv. Julijana in sv. Onezim; sreda: sv. Silvin; četrtek: sv. Flavija; petek: sv. Konrad; sobota: Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka.

 

 

Št. 6            5. NAVADNA NEDELJA              7. februar, 2021

 

1. berilo: Truda polne noči so večkrat človekov delež.

Odpev: GOSPOD OZDRAVLJA POTRTE V SRCU.

2. berilo: Gorje nam, če ne bomo oznanjali evangelija.

Aleluja. Kristus je nase vzel naše slabosti in nosil naše bolezni. Aleluja.

Evangelij: Ozdravil je raznotere bolezni.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For Job, life is just one continuous round of drudgery. There is no end in view to his pain and misery.

Paul takes up his responsibility to preach the Gospel with joy and enthusiasm. He feels free to offer himself to present the Good News for the benefit of all.

Jesus’ healing attracts the crowds, but he needs to be free to bring the Good News beyond the confines of his own area.

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        ++ iz druž. I. A. Balažic; n. druž. J. Časar

Nedelja,                + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. A. Glavac

Torek,                    ++ Matija, Rozina Novak; n. Marjetka Smodiš

Sreda,                   ++ iz druž Zadravec; n. M Zadravec

Četrtek,                 ++ Franc, Antonija Horvat; n. druž. I. A. Terenta

Petek,                    + Jožef Smodiš; n. druž. A. Smodiš

Sobota, 9am:        + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

5pm:                      ++ Ivan, Marija Terenta; n. druž. I. A. Terenta

Nedelja, 9am:       + Franc Rogan; n. druž. Rogan

14. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

GNIDOVČEVA NEDELJA: – Današnja nedelja je posvečena spominu častitljivega božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Janez F. Gnidovec je bil prvi direktor (ravnatelj) prve slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Po nekaj letih te službe je vtopil v Misijonsko družbo. 29. oktobra 1924 je bil imenovan za škofa v Skopju. To težko in odgovorno nalogo je sprejel in jo zvesto izpolnjeval. Bil duhovnik in škof po Jezusovem Srcu. Njegovo življenje in delo sta odlikovali dobrota in ljubezen. Mnogim revnim in preizkušanim je pomagal. – Gnidovčevi zemeljski ostanki počivajo v cerkevi Srca Jezusovega v Ljubljani. - »Naš škof Gnidovec je bil svetnik. Vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil je pravi duhovnik po Jezusovem Srcu; blagega in ponižnega srca. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal, obhajal me je, me blagoslovil in rekel: 'V misijone greste. Dajte Jezusu vse, samo Zanj živite, bodite samo Njegova, samo Njega ljubite, samo Zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v vašem življenju'. – Prepričana sem, da prosi zame in da imam v njem pri Jezusu zaščitnika«(Mati Terezija).

 

When news of his death reached his diocese (Gnidovec died in Ljubljana), the priests and prople were deeply saddened by his death. They lost their spiritual leader. When the news of his death reached them, prists as well as ordinary people, even Muslims said, »A saint has died.«

 

Nedelja, 7. februar: – Evangelisti Jezusa pogosto predstavijo, kako ga obdaja ali spremlja množica. Ob tem pa je pogosto vsaj za nekaj časa sam ali samo z učenci in je molil.

Danes nam evangelist pove, da se je vse mesto zbralo pred vrati, pred hišo, v kateri je bil Jezus. Jezusove besede in dejanja so ljudi vabila. Gotovo je vedel, da so mnogi prišli iz radovednosti, da niso verovali.

Verovati v Jezusa pomeni, da njegovo besedo sprejmemo in po njej živimo, Pomeni tudi, da prihajamo k njemu in da se pogovarjamo z Bogom, da molimo ter tako Boga častimo in slavimo.

Jezus je zgodaj vstal in šel molit. Za njim so kasneje prišli učenci in mu povedali, da ga ljudje iščejo. Poslušali so Jezus, ga občudovali, niso pa šli, da bi z njim molili. In Jezus je šel v druge kraje, da bi oznanjal in v ljudeh prebujal vero in zaupanje, smisel za molitev.

The Gospel stories tell us that casting out demons, and preaching, Jesus was in the habit of going off to a quiet place to pray. He felt this need to be in touch with the fact that he was the Father’s beloved. He must have found the lack of human affirmation very wearing… When Simon’s mother-in-law is cured, she does what Jesus himself does. She serves those in need. She becomes a disciple. Wellbeing of spirit involves a willingness to serve, while spiritual sickness means that I am concerned only about myself. I ask the Lord to make me truly well.…Lord Jesus, you became human for us! You brought joy to a family at Cana. You brought healing and hope to Simon Peter’s mother in law, and to the paralysed and the blind. You gave bread to the hungry. You gave us your life, your body, your spirit, your mother – everything. Thank you!

 

2. februar 2021: - V mestu Izmir (Smirna) v Turčiji je bil posvečen za škofa Slovenec p. Martin Kmetec, rojstna župnija Sv. Vid pri Ptuju.

 

GODOVI: Poned.: sv Hieronim Emilijani; torek: sv. Apolonija; sreda: sv. Sholastika; četrtek: Lurška Božja Mati; petek: sv. Evlalija; sobota: sv. Jordan Saški; nedelja: sv. Valentin.

 

Feb. 14: World day of marriage - honors husband and wife as the foundation of the family – the basic unit of society. It salutes faithfulness, sacrifice, and joy in daily married life.

 

 

Št. 5            4. NAVADNA NEDELJA               31. januar, 2021

 

1. berilo: Bog govori po preroku.

Odpev: O DA BI DANES POSLUŠALI BOŽJE BESEDE!

2. berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega.

Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, k iso prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Aleluja.

Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God’s words will be placed on the lips of a Moses-like prophet who is raised up from among his kinsfolk.

Paul the apostle sees the unmarried person as single-mindedly committed to the Lord.

Jesus speaks with an authority that leaves the people spellbound, and with a similar authority he drives out evil spirits.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 5pm:        + Jožef Smodiš; n. Marjetka Smodiš

Nedelja, 9am:       + Avgudt Žalik; n. G. Zalik

Poned.,                 ++ starši Čeh; n. druž. Meglic

Torek,                    + Rozina Vucko; n. druž. A. Glavac

Sreda,                   ++ Franc. Roza, Leksi; n. druž. M. Godina

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek,                    v dober namen; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 9am:        + Mary Anne Balažic; n. Marjetka Smodiš

5pm:                      ++ iz druž. I. A. Balažic; n. druž. J. Časar

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

7. 2.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Svečnica – Jezusovo darovanje: – V katoliški Cerkvi 2. februarja (v torek) obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju, je štirideset dni po božiču. Praznik je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. Na svečnico obhajamo predvsem kot praznik luči, ker je Jezus “luč v razsvetljenje vseh narodov.” … S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami k določenemu načinu življenja dajo na razpolago Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim ter tako prišujejo za Božjo ljubezen.

 

V ljudskih običajih in cerkvenem obredju so v uporabi sveče: velikonočna sveča, sveče na oltarjih, krstne, obhajilne, mrliške sveče, in tiste, ki jih prižigamo pred podobami in mrtvim v spomin. Vse so simbol za naše prošnje.

 

Nedelja, 31. januar: – Minula nedelja je bila posvečena Božji besedi, ki je sestavni del obhajanja vsakega zakramenta, posebej še svete maše. Nedelja je Gospodov dan, ko izpolnimo svojo dolžnost biti pri sveti maši. In da bo ta dolžnost za nas koristna, moramo pri sveti maši sodelovati, moramo poslušati in premišljevati Božjo besedo, moliti in častiti Boga.

Jezus je bil že v mladosti v templju, v hiši svojega Očeta. Svoje javno delovanje je začel v sinagogi, v božji hiši ali hiši molitve. Evagelisti povedo, da je bil Jezus večkrat v templju v Jeruzalemu. V temlju in sinagogi je Jezus učil, razlagal je Božjo voljo.

Jezus nas vabi, naj pridemo k njemu. Z udeležbo pri sveti maši, posebej še ob nedeljah, odgovarjamo na Jezusovo vabilo in odpiramo svoje srce za Božjo milost in blagoslov.

 

In Jesus’ day, the manner of explaining and solving the evils in life was similar to the explanations given by our ancient traditions and culture. In those days, as we read in the Bible, the word devil or Satan often pointed to the power of evil that led people astray from the right path. For instance, during the forty days in the desert, Jesus was tempted by Satan who tried to lead Him by a different path. - The first thing that Jesus did at the beginning of His missionary activities was to call four people to form a community together with Him. The first thing the people see in Jesus is the different way He teaches and speaks of the Kingdom of God. It is not so much the content, but rather His way of teaching that is striking.

 

Prvi petek, 5. feb. – posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Jezusovo Srce pomeni častiti Božjo usmiljeno ljubezen.

 

Prva sobota, 6. feb. – posvečena Marijinemu Srcu. Ko častimo Marijino Srce, slavimo Boga, kin am je po Mariji dal Odrešenika.

 

GODOVI: Poned.: Brigita Irska; torek: Jezusovo darovanje; sreda: sv. Blaž, škof; - sreda, 3. februar je smrtni dan božjega služabnika in škofa Janeza F. Gnidovca; četrtek: sv. Oskar, škof; petek: sv. Agata, device in mučenka; sobota: sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci.

 

 

Št. 4            3. NAVADNA NEDELJA               24. januar, 2021

 

1. berilo: Ninivljani se spreobrnejo.

Odpev: SVOJE POTI, GOSPOD, MI DAJ SPOZNATI.

2. berilo: Podoba tega sveta bo prešla.

Aleluja. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju! Aleluja.

Evangelij: Spokorimo se in verujmo evangeliju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jonah preaches to the people of Nineveh and they repent.

How to live in a world that is rapidly passing away.

Jesus calls his first apostles, and they follow him.

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja, 9am        ++ Jožef, Agata Marič; n. druž. M. Ritlop

Poned.,                 ++ Rev. Mihael in Matej Zevnik; n. druž. M. Zevnik

Torek,                    + Rozalija Zver; n. P.R.Zver

Sreda,                   + Franc Horvat; n. A. Horvat

Četrtek,                 ++ Marija, Anton Ritlop; n. druž. M. Godina

Petek,                    ++ Anton, Avgust Štibernik; n. druž. T. Štibernik

Sobota, 5pm         + Jožef Smodiš; n. Marjetka Smodiš

Nedelja, 9am        + Avgust Žalik; n. G. Zalik

31. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Nedelja Božje besede – Lani je Cerkev po vsem svetu prvič obhajala nedeljo Svetega pisma ali Božja beseda. Papež Frančišek je naročil, naj vsako leto na tretjo navadno nedeljo s hvaležnostjo mislimo na Sveto pismo, ki je temelj vsakega zakramenta. Pri vsaki daritvi vsete maše se pomen in vloga Božje besede še posebej naznačuje in obhaja.

Papež nas spodbuja naj prisluhnemo Božji besedi, ko se nam bere in oznanja med mašno daritvijo in obhajanjem zakramentov. Spodbuja pa nas tudi, naj bi brali Sveto pismo, posebej še Evangelije, Pisma apostolov in Apostolska dela. Nova zaveza nam predstavi življenje in delovanje Jezusa, prihod Svetega Duha and apostole in začetek oznanjevanja evangelija ter nato širjenje Cetrkve, ki se je nadaljevalo po rimskem cesarstvu, po svetu.

 

Nedelja, 24. januar: – Današji evangelij je poročilo evangelista Marka. Njegova poročila bomo poslušali in premišljevali ob nedeljah v tem letu. Jezus je nastopil javno delovanje. Oznanjal je: Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo… Jezus je šel ob obali jezera in videl ribiče. Povabil, poklical jih je rekoč: Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi… Šla sta za Jezusm in tako neslednja dva…

Jezus nas vabi, naj hodimo za njim. Hoditi za Jezusom pomeni poslušati njegov nauk in po njem živeti ter tako z življenjem pričevati za svojo pripadnost Jezusu Kristusu in njegovi Cerkvi. – Prosimo Gospoda Jezusa, naj kliče in s svojo milsotjo pomaga poklicanim, da bodo šli za njim!

Jesus went to Galilee. There He proclaimed the Gospel from God. Jesus’ preaching begins in Galilee and proclaims the Gospel, "the Good News" of God’s initiative towards His people, and the establishment of the Realm. The Apostles’ preaching will go from Galilee to the ends of the earth and will proclaim the Gospel… As He was walking along by the Lake of Galilee, He saw Simon and Simon's brother Andrew. Come after Me and I will make you into fishers of people. It is not an invitation; it is a command. At once they left their nets and followed Him. The response is immediate. A response that tears even the strongest ties.

 

Spreobrnenje apostola Pavla, 25. Januar: – Danes je ustanovni dan Misijonske družbe. 25. januarja leta 1617 je imel Vincencij Pavelski v Folleville-u pridigo o življenski spovedi in tako zašel z misijoni po župnijah.

 

BARAGOVA NEDELJA: – Božji služabnik, škof Friderik Irenej Baraga, je umrl 19. januarja 1868 v Marquettu, kamor je leta 1854 prenesel škofijski sedež iz Saul-Sainte-Marie. Umrl je v sluhu svetosti. Kljub hudi zimi so se množice z molitvijo poslavljale od njega in se mu priporčale.

Za verne je smrt prehod iz sedanjega v večno življenje, je kot rojstvo za nebesa. Nedelja, ki je najbližja datumu smrti škofa Baraga, je posvečena njemu. Ta spomin je za nas vabilo in spodbuda, da bi spoznavali njegovo herojsko ljubezen do Boga in do bližnjega, se mu tudi priporočali in molili, da bi Bog potrdil s čudežem njegov zgled vere. Friderik Baraga je bil goreč misjonar in zavzet kulturni delavec. Indijancem pripravil slovar in slovnico. Tako so začeli pisati v svojem jeziku. Baraga je v Indijaskem jeziku pripravil katekizem, mašno knjigo in tudi cerkvene pesmi.

 

»Bishop Baraga had travelled visiting the faithful in different, some remote places. One may ask, what was driving Bishop Baraga – it was his love for God and his people, it was his dedication to the Lord. He never gave up! Let us pray for inner strength to love the Lord and our fellow man.Let us praz for Bishop Baraga's cause. May the Lord bless our efforts and bring to fuition our prayers to have Bishop Baraga decleared blessed and saint of the Church and our model and interrcessor.«

 

ZAHVALA: – J. Šemen je daroval v spomin na Elizabeto Šemen $250.00 za našo cerkev. Bog povrni. – V spomin na rajno Barabaro Čeh je druž. C. Prša darovala $100.00 za našo cerkev. Bog povrni.

 

 

Št. 3            2. NAVADNA NEDELJA      17. januar, 2021

 

1. berilo: Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.

Odpev: GLEJ, PRIHAJAM, DA IZPOLNIM TVOJO VOLJO.

2. berilo: Naša telesa so Kristusovi udje.

Aleluja. Našli smo Mesija, to ej Kristusa. Milost in resnica sta prišli po njem na svet. Aleluja.

Evangelij: Prva dva učenca govorita z Jezusom.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samuels hears the call of God and responds: “Your servant is listening.”

Use your body for the glory of God, for it is the temple of the Holy Spirit.

Jesus invites two budding disciples to come and spend time with him.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 v dober namen; n. druž. A. Stibernik

Torek,                    ++ iz druž. Ferenčak; n. G. Žalik

Sreda,                   + Ema Cer; n. M.

Četrtek,                 po namenu

Petek,                    + Marija Terenta; n. druž. Vrkic

Sobota,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Nedelja,                ++ Jožef, Agata Marič; n. druž. M. Ritlop

24. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV: – Teden pred nami je teden, ko nas Cerkev vabi k molitvi za ednost kristjanov, da bi vsi, ki verujejo v Kristusa Božjega Sina, bili eno; “ena čreda pod vodstvom enega pastirja” Kristusa in papež, njegovega namestnika na temlji.

Papeži nas že desetletja vabijo in spodbujajo, naj molimo za edinsot kristjanov in tako izpolnjujemo Jezusovo naročilo in prosimo, da bi bili “vsi eno”. Letos poteka molitev pod geslom: “Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste veliko sadu.” Edinost in needinost nam kažeta, da je Bog dal človeku velik dar: svobodno voljo. Na nas pa je, kako in za kaj se odločamo, kako upoabljamo svobodno voljo.

The annual Week of Prayer for Christian Unity, celebrated 18 to 25 January 2021, is on the theme “Abide in my love and you shall bear much fruit”. It calls us to pray and to work for reconciliation and unity in the church, with our human family, and with all of creation.

 

Nedelja, 17. januar: – Kaj iščeta, je Jezusovo vprašanje. Kaj iščeš nas vprašuje Jezus. Smo se morda kdaj iskreno vpračali, kaj iščemo? Iščemo morda nekaj, kar je nepomembno, kar je daleč, kar je nemogoče? Iskati pomeni hrepeneti. Gotovo hreponimo po sreči, miru in zadovoljstvu. Takšno hrepenenje ni ne previsdoko in ne po nečem nemogočem.

Jezus je rekel : Pridita in bosta videla. Jazus tudi nas osebno in vedno znova nagovarja in vabi: Pridi in poglej. Priti moramo k Jezusu in z njim gledati, gledati tja in tako, kot nas uči, ker as želi pripeljati do prave sreče, veselja in miru. Prosimo Jezus, naj nam pomaga, da bomo slišali njegovo besedo, njegovo vabilo in odgovorili in tako prišli k njemu, da bo vodil in utrjeval naše hrepenenje, da bomo hodili po poti, ki nam jo on kaže – pot vere in zaupanja.

 

Many times, in the Gospels it is said that Jesus fixes His look on His disciples, or on a particular person. He fixes His look to love, to call, to enlighten. His look never leaves us. I know that I can find peace by exchanging this look. How can I pretend not to see? Why continue to turn my look from here to there, fleeing from the Lord’s love which has been given to me and has chosen me?... “They followed Jesus.” This expression referred to the disciples. It does not only mean that they began to walk in the same direction with Christ, but much more: that they consecrated themselves to Him, that they committed their life with Him and for Him. He is the one who takes the initiative. He tells me: “You, follow Me”, like with the rich young man and with Peter. How do I respond? Do I have the courage, the love, the ardor, to tell Him: “Master, I will follow You wherever You go!”, confirming these words with the facts? Or do I also say, like the one in the Gospel: “I will follow You, but first allow me to....” The disciples remain with Jesus, they begin to live with Him, and to have the house in common with Him. Perhaps, they began to feel and experience that the Lord himself is their new house.

 

BOŽJA BESEDA: – Prihodnja nedelja se letos drugič po vsem katoliškem svetu obhaja kot nedelja Božje besede. Božja beseda nam razodeva Božjo usmiljeno ljubezen, nas uči, kako naj živimo, da se bo to usmiljenje pretakalo v naša srca in bomo živeli z Jezusom, ki večna Božja Beseda.

 

Papež Frančišek: Sredi krize, sredi teme v duši mnogih ljudi kot Janez Krstnik, Jezus poveličuje Očeta, Jezus hvali Očeta. A zakaj? Predvsem ga hvali za to, kar je: »Oče, Gospod neba in zemlje.« Jezus se v svojem duhu raduje, saj ve in čuti, da je njegov Oče Bog vesoljstva, in obratno, Gospod vsega, kar obstaja, je Oče, »moj Oče«. Iz te izkušnje, da se čuti »sin Najvišjega« izvira hvaljenje. Jezus se čuti sin Najvišjega. V težkih in temnih trenutkih, imejmo pogum reči: »Blagoslovljen, Gospod« Hvaliti Gospoda. To nam bo zelo dobro delo.

 

ZAHVALA: – Naši prostovoljci so s prodajo mask pripravili $1,000.00 kot dar za našo cerkev. Bog povrni njim in vsem, ki ste nabavili maske! 3

  

 

Št. 2            J E Z U S O V   K R S T                    10. januar, 2021

 

1. berilo: Pridite k vodi, poslušajte in bo živela vasa duša.

Odpev: ZAJEMITE VODE IZ STUDENCEV ODREŠENJA.

2. berilo: Pričujejo Duh, voda in kri.

Aleluja. Janez je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: “Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.” Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov sin.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Those who thirst, are invited to “come to the water”.

Christian life requires both faith in Jesus and love for other people.

Mark’s Gospel starts with the “good news” of Jesus’ baptism at the beginning of his ministry.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 ++ iz druž. Žalik; n. G. Žalik

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   + Ivan Horvat; n. M. Kolarič

Četrtek,                 + Drago Cer; n. M.

Petek,                    + Rozalija Zver; n. P. R. Zver

Sobota,                 + Otilija Sreic; n. druž, Matjašec

Nedelja,                + Alojz Starič; n. druž. Starič

17. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

VIDNA ZNAMENJA NEVIDNEGA DELOVANJA – ZAKRAMENTI: – Z zakramenti Cerkve je zaznamovano življenje vsakega katoličana. Skoraj samoumevno jih prejemamo, ko je čas za to: krst, spoved, (prvo) obhajilo, birma … Velikokrat pa ne znamo odgovoriti na vprašanja nevernih: zakaj, kako, od kdaj, kaj to pomeni … Čeprav se na prejem zakramentov človek uči o njih, je potrebno in koristno obnavljati in poglabljanje znanje in trazumevanje ter Božjih skrivnosti. Poznanje in vedenje o zakramentih odgovarja na vprašanja o veri in zakramentih. Poznanje in razumevanje je pomembno, da to kar verujemo tudi živimo.

Apostoli so zakrament v grščini, (bila prvi jezik krščanstva), imenovali mysterion, kar pomeni skrivnost. Skrivnost, ki deluje na neviden način. Zna- čilnost skrivnosti je, da to ni za vsakega. O njej se ne sme govoriti na javnih krajih, saj je samo za tiste, ki so vanjo uvedeni. Ti so se nanjo morali pripraviti in jo nato obdržati zase. Ko je krščanstvo prešlo v rimsko življenje in kulturo, je Tertulijan za to resničnost izbral besedo sacramentum, ki izvira iz vojaškega besednjaka. Gre za sveto prisego, za zavezo. Zakramenti bolj kot skrivnostnost božjega delovanja poudarjajo sveto vez med Bogom in človekom. Po zakramentih deluje v človeku Jezus, ki je postavil zakramente kot posebno pomoč za naše odrešenje. Zakramente je treba prejemati s čistim in pripravljenim srcem.

 

Nedelja, 10. januar: – Bog je poslal Janeza Krstnika, da je pripravljal pot Gospodu. Ljudem je oznanjal prihod Odrešenika, jih vabil k zvestobi v zavezi, ko je govoril, naj “izravnajo”, naj odpravijo iz svojega življenja, kar je proti Božji volji. Tisti, ki so iskreno hrepeneli po odrešenju, so se spovedovali grehov in Jaz jih je krščeval.

Nekega dne je prišel tudi Jezus. Janez Krstnik, je o Jezusu spregovoril : To je jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.

 

The people of Judea and Jerusalem greatly welcomed John’s preaching, so much so that large crowds went to him to be baptized… Jesus and John at the Jordan: John knows quite well that he is not the Messiah and to be very inferior in dignity to him, and yet he is called to prepare for his now imminent coming. All the Gospels speak of this awareness, emphasized by the use of the verb in the past for his baptism and in the future for the baptism of the Messiah. This reflects the care that the first Christian communities took to show that Christian baptism was superior to John’s baptism, as also Jesus, the Christ, was superior to John the Baptist… Jesus "ascends" from the water of the river and immediately after, the heavens open and the Spirit "descends" and rests on him. A voice came from heaven: “You are my Son, the Beloved; my favor rests on you.”

 

NOVA DOLOČILA: – Vlada z ministrstvom za zdravje province Quebec je izdala nova določila v prizadevanjih omejitve širjenaj virusa COVID-19.

Škofija ob drugih določilih pove, da so maše začasno odpovedane in to od 9. januarja do 8. Februarja, naj se tega držimo. Izjema je maša s pogrebom, pri kateri je dovoljeno do 25 udeležencev.

Generalni vicar je v svojem imenu in v imenu nadškofa ter nadškofije zapisal: “Hvala za sodelovanje. Cepljenje proti virusu je pred nami kot luč na koncu tunela. Naj vas vodi prava Luč, Kristus v svojem razodevanju v tem času preizkušnje. ”

 

Čeprav nas ta nova določila potiskajo še bolj v osamo, se združimo in povežimo z molitvijo z Jezusom Božjim zdravnikom in prijateljem. Ob molitvi pa nam je vsem na voljo tudi telefon, da se vsaj občasno slišimo in ostanemo povezani med sabo in z župnijo, za katero je treba skrbeti tudi v tem času.

 

 

Št. 1   GOSPODOVO RAZGLAŠENJE           3. januar, 2021

 

1. berilo: Goswpodovo veličastvo je vzšlo and teboj.

Odpev: GOSPODm VSI NARODI TI BODO SLUŽILI.

2. berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube.

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova Zvezda, in smo se prišli poklonit Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet foretells the manifestation of God’s glory to the whole world. Those who do not yet know God will be drawn joyfully to the light of truth.

Jesus is mystery made known, and through God’s generosity the apostles are entrusted to share that good news with Jews and Gentiles alike.

Mysterious visitors from the east come seeking the long-prophesied king of the Jews. Though Herod deceives them, they are led to the Christ child by a star.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 + Franc Žagar; n. druž. Š. Hozjan

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek,                    + Jožef Kramar; n. druž. I. Kreslin

Sobota, 10am:      + Barbara Čeh: n. M. Zadravec

6pm:                      ++ Štefan in Matilda; n. M. Kolarč

Nedelja, 9am:       ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

10. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Besede papeža Frančiška: Dete je rojeno. Rojstvo je vedno vir upanja, je življenje, ki se razcveta, je obljuba prihodnosti. In to Dete, Jezus, je »rojen nam«: nam brez meja, brez privilegijev in brez izključevanj. Dete, ki ga je Devica Marija rodila v Betlehemu, je rojen za vse: je »Sin«, ki ga je Bog dal celotni človeški družini.

Načelo spoštovanja dostojanstva osebe, načelo skupnega dobrega, načelo prednostne izbire za reveže, načelo splošnega namena dobrin, načelo solidarnosti, subsidiarnosti, načelo skrbi za naš skupni dom. Ta načela pomagajo voditeljem, odgovornim v družbi pospeševati rast in, kot v tem primeru pandemije, zdravljenje osebnega in družbenega tkiva. Vsa ta načela na različne načine izražajo kreposti vere, upanja in dejavne ljubezni.

 

Nedelja, 3. januar: – Danes obhajamo praznik Gospodovo razglašenje ali Trije kralji.

O prihodu treh kraljev ali modrih v Jeruzalem, ki so iskali novorojenega kralja, nam pove današnji evangelij. “Kralj Herod se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim,” nam pove evangelij. Zakaj strah? Kralj se je gotovo bal za oblast in svoj prestol. Narodni voditelji so se bali, kako in kaj bo, ko bo nastopil nov kralj.

Trije kralji ali modri, so se vrnili v domovino po drugi poti, ponesli so s sabo sveti mir in blagoslov. S svojim življenjem in besedo so oznanjali, da je rojen kralj, ki je Odrešenik vseh ljudi.

Herod je v svoji zvitosti in hudobiji nagovoril tri kralje, naj mu pridejo povedat, da se bo tudi sam šel poklonit. Kakšen poklon bi napravil, nam pove, spomin nedolžnih otrok, ki jih je dal pomoriti v prepričanju, da bo med njimi umoril tudi novorojeni kralj. Herodovo dejanje pove, kako se človek uporabi hudobijo in zločin, samo da bi njegova obveljala!

 

The journey of the Magi is a journey of faith. This is the movement of the soul born from a desire to meet and know the Lord. At the same time, it is God’s invitation which calls and attracts us with His own power. Moses was also a man on a journey. God Himself showed him the way, the exodus, in his heart, and made his whole life a long march of salvation leading his brothers and sisters. “So come, I send you to Pharaoh to bring the sons of Israel, My people, out of Egypt!”

As the new people of God, we are the children of the promise and of the new covenant and are called to go out on a journey in the footsteps of the Lord Jesus. The exodus never ceased. The liberation that comes from faith is always active. Let us look at Jesus, at His apostles, not one of them stands still… All the witnesses speak to us today by their deeds and they repeat, “Blessed is he who finds in You his strength and one who decides in his heart to go on the holy journey” to seek, find and follow the Lord… The journey is an interior movement and takes place in our deepest being and is a surrender of ourselves and our whole being, to the Holy Spirit and into the arms of Jesus which are wide open on the cross and ready to embrace us. St. Peter says: “Simply reverence the Lord Christ in your hearts”

 

Prišel je Gospod, vladar vesolja. Njegovo je kraljestvo, njegova je moč in oblast. Modri so se poklonili novorojenemu kralju in ga počastili, ker je prišel odrešit po grehu padlega in izgubljenega človeka. Darovali so mu kadilo – v slavo Bogu; zlato – v čast kralju in knezu miru ter miro – za umrlega v našo korist, v naše odrešenje.

 

ZAHVALA – V spomin na rajno Barbaro Čeh darovala A. Lončar $50.00 za našo cerkev. Bog povrni.

 

 

2021 NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI     2021

 

1. berilo: Blagoslov v Božjem imenu.

Odpev: O BOG, IZKAŽI NAM MILOST IN NAS BLAGOSLOVI.

2. berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene.

ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa nam je spregovoril po svojem Sinu. ALELUJA.

Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

They shall put my name on the children of Israel, and I will bless them, says the Lord.

When the time had come, God sent his Son, born of a woman, and the woman was Virgin Mary.

They found Mary and Joseph, and the child lying in the manger. After eight days he was named Jesus.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Četrtek, 6pm:        v zahvalo in za dobrotnike

Petek, 9am:          + Alojz Starič; n. T. Zadravec

Sobota, 9am:        + Rajko Oblak; n. druž. F. Tkalec

6pm:                      + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

3. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

STATISTIKA – IZ ŽUPNIJSKIH KNJIG:

V minulem letu, 2020, ni bilo v naši cerkvi nobene poroke.

Zakrament svetega krsta so perejeli trije (3) otroci.

Prve spovedi in prvega obhajila ni bilo.

Tudi svete birme ni bilo.

Prag večnosti prestopilo 13 članov naše župnije.

 

Kako je je bilo v župniji v minulem letu na materialnem področju, boste dobili poročilo s potrdilom za Income Tax, upam, proti koncu prvega meseca 2021. Že sedaj lahko rečem, da ste letos, posebej še v času posebnih razmer zaradi vorusa COVID-19, pokazali svojo ljubezen, skrb in odgovornost za materialno stabilnost župnije. Ker je nekaj časa bila cerkev zaprta za javno bogoslužje, potem pa so bile omejitve glede števila udeležencev, ste osebno prinesli ali poslali po pošti svoj dar. Bog vam povrni. Ob tem pa priznanje in zahvala prostovoljcem in cerkvenemu odboru za vso pomoč in delo za namoteno delovanje župnije.

 

Marija Sveta Božja mati, 1. januar – svetovni dan molitev za mir: – Vsako leto začnemo s prošnjo za Božji blagoslov pod varstvom naše nebeške matere Marije, ki je naša priprošnjica in Kraljica miru.

Drugi vatikanski cerkveni zbor v povezavi z Marijinim Božjim materinstvom pravi: »Iz nje je Božji sin privzel človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja na zemlji osvobodil človeštvo od greha«. Dogmatična konstitucija o Cerkvi Marijo 12-krat poimenuje kot Božjo Mater. Marija je tudi Mati Cerkve. Papež Pavel VI. je Mariji podelil naziv Mati Cerkve. Papež je poudaril, da je Marija tudi Mati vsakega posameznega vernika, kot ji je to naročil umirajoči sin Jezus na križu, da je namreč Mati vsakega njegovega učenca.

 

Today we thank Lord Jesus for the word that has enabled us to understand better the will of the Father. The Spirit Spirit may enlighten our hearts and give us the strength to practice what God has revealed to us. May we, like Mary, mother of Jesus and our mother, not only listen to but also practice the Word, the teaching of Jesus, our Redeemer to have a share in real peace.

SV. VLADIMIR MONTREAL 2021 OZNANILO

 

S VETI JOŽEF – ZAVETNIK VESOLJNE CERKVE

Papež Frančišek je povabil ves katoliški svet, naj se s hvaležnostjo in zaupanje obrača k sv. Ježefu. Od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021 se naj obhaja spomin, ko je pred 150 leti papež Pij IX sv. Jožefa razglasil za zavetnika Cerkve. Sv. Jožef je: ljubljeni, nežni in poslušni oče, ki sprejema Božjo voljo, je zgled ljubezni do Cerkve in ubogih, nas uči vrednosti, dostojanstva in veselja do dela.

 

Pope Francis invites all Catholics to remember with gratitude and hope St. Joseph from December 8, 2020 until December 8, 2021. 150 years ago, pope Pius IX proclaimed St. Joseph patron saint of the Church. St. Joseph is: beloved, tender and loving father, who accepts the will of God and is a model of the love for Church and the poor; and teaches us value, dignity and happiness of work.

 

Naj bo blagoslov Novorojenega na priprošnjo naše nebeške matere Marije ter pod varstvom sv. Jožefa z vami vsemi v letu 2021, ki ga začenjamo s prsošnjo za mir na svetu vaš župnik

 

 

- 2020 -

 

ŠT. 52         SVETA DRUŽINA                   27. december, 2020

 

1. berilo: Dedič bo tvoj lastni sin.

Odpev: GOSPOD SE SPOMINJA SVOJE ZAVEZE.

2. berilo: Abrahamova, Sarina in Izakova vera.

Aleluja. Velikokrat in na mnogo načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh pa nam je spregovoril po Sinu. Aleluja.

Evangelij: Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abram, a name which means “father figure”, is told his name is to be Abraham, which means “father of a great nation”.

Abraham is extolled as the example of great faith, trusting in God, even when what he expected appeared to be the opposite what God promised.

Jesus’ parents present him in the Temple to fulfil what the Law required. Jesus is revealed as the Saviour.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobot, 6pm:          + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Jaklin; n. druž. Š. Hozjan

Sreda,                   + Jožef Smodiš; obl., n. druž. A. Smodiš

Četrtek, 6pm:        v zahvalo in za dobrotnike

Petek, 9am:          + Alojz Starič; n. T. Zadravec

Sobota, 9am:        + Rajko Oblak; n. druž. F. Tkalec

6pm:                      + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 8:30:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

3. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SILVESTROVO in NOVO LETO: – Bliža se zadnji dan v tem letu. Zvečer zadnjega dneva v letu se bomo Bogu zahvalili z daritvijo svete maše in ga prosili za blagoslov. - »Naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih« (Ef 3,16.17). – “I pray that, according to the riches of his glory, he may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith” (Eph 3, 16.17).

 

Nov začetek, nova priložnsot in Božji dar je leto 2021. Slovenski pregovor pravi: “Z Bogom začni vsako delo, da bo blagoslov imelo.” Zahvala Bogu na silvestrovo zvečer bo prošnja za blagoslov in Božje varstvo v letu 2021.

 

Nedelja, 27. december: – Nazareška družina ali Sveta družina: Jezus, Marija in Jožef je po verskem običaju izpolnila svojo dolžnost in Bogu izkazala hvaležnost z obiskom svetišča, templja.

Jezusa, čeprav je bil Božji Sin, sta ga Jožef in Marija darovala, posvetila Bogu in ga odkupila s posebnim darom ter tako izpolnila, kar je določala postava.

Pravični mož Simeon je napovedal Mariji, da bo trpela, da bo meč prebodel njeno srce. Gotovo je Marija v svojem srcu tudi glede trpljenja Bogu govorila: Zgodi se tvoja volja.

Sveta družina je zgled in priprošnja krščanskim družinam, da bi izpolnjevale Božjo voljo, da bi rade hodile v cerkev in skupno molile, kar bo utrjevalo medsebojno ljubezen, spoštovanje in zvestobo.

 

“As laid down in the law of Moses and the Lord.” This is a kind of refrain repeated several times. Luke’s Gospel. In this event are mixes two prescriptions without making any distinction. The purification of the mother was to take place forty days after the birth. Until then, the woman could not approach sacred places, and the ceremony was accompanied by the gift of a small animal. But the consecration of the first-born was considered a kind of "ransom" in memory of the saving action of God when He liberated the Israelites from slavery in Egypt... A sword will pierce: in general these words are interpreted as meaning that Mary will suffer. We need to see Mary the Mother as a symbol of Israel. Simeon feels the drama of his people who will be deeply in the future… The story of the suffering Messiah will be painful for all, even for the mother. One does not follow the new light of the whole world without paying the cost, and without being always born again from on high.

 

Ko posnemamo pastirje, se tudi mi duhovno podamo proti Betlehemu, kjer je Marija v hlevu dala na svet Dete, »ker – kot pravi sveti Luka – v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7). Božič je postal vsesplošen praznik in tudi kdor ne veruje, zazna očaranost tega dogodka. Kristjan pa ve, da je božič odločilen dogodek, trajni ogenj, ki ga je Bog prižgal na svetu in se ga ne more zamenjati z kratkotrajnimi stvarmi. Pomembno je, da se ga ne omeji na zgolj čustveni ali potrošniški praznik. Papež Frančišek

 

Dragi župljani in župljanke! Iskreno se vam zahvalim za voščila, molitve, pomoč, sodelovanje in tudi dar, ki ste ga namenili za cerkev ali pa osebno meni. Bog vam naj obilo poplača vašo dobroto in vas osrečuje in blagoslavlja tudi v prihodnje! - župnik

 

ZAHVALA – V spomin na rajno Barbaro Čeh darovali: J. Hozjan: $100.00; M. Prša: $50.00; M. Zadravec: $40.00 za našo cerkev. Bog povrni!

 

– Druž. I. Gjerek darovala ob praznikih $200.00 za našo cerkev. Bog povrni!

 

 

 25. 12. 2020       B O Ž I Č                   25. december, 2020

 

POLNOČ. : 1. berilo: Sin nam je dan.

Odpev: DANES SE NAM JE RODIL ODREŠENIK.

2. berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost.

Aleluja. Oznanjam vam veliko veselje. Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Aleluja.

Evangelij: Danes se nam je rodil Odrešenik.

 

BOŽIČ : 1. berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Odpev: VSA ZEMLJA JE VIDELA BOŽJE ODREŠENJE.

2. berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu.

Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva, pridite počastit Gospoda; danes je namreč zasijala velika luč po vsej zemlji. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIDNIGHT: The prophet promises that the child soon to be born will bring peace.

The writer looks forward to the second coming of Christ in glory.

Jesus was born in Bethlehem and the news was first revealed to the shepherds.

CHRISTMAS: The Good News of God’s salvation is meant for all people

God’s word reaches its climax and fulfilment in the person of God’s Son.

Gospel presents a vision of the enfleshment of God’s Word.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Četrtek, 6pm:        ++ rev. Andrej Prebil in Stanko Boljka

8pm:                      ++ Jožef, Rozalija Časar; n. R. Seliskar

Petek, 8:30pm:     ++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

10am:                    + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 10am:      ++ Štefan J., H. in B.; n. druž. S. Horvat

6pm:                      + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Ko nas same in “naš svet zagrinja tema, in vendar vemo, da ljubezen premaga zlo, zahvaljujoč njemu, ki prihaja, čigar vrnitev v Božji slavi pričakujemo. Bog je prišel med nas, ker nas ljubi. Vladavina ljubezni je nasprotje nasilja. Moli, da bodo ljudje blage volje in tudi vsi drugi spoznali to ljubezen, ki je v detetu Jezusu prišla v Betlehem.” – br. Paul

 

Tudi če bomo letos kaj pogrešali in bo zaradi omejitev pri naših praznovanjih kaj manjkalo, naj ne manjkajo jaslice in naj ne zmanjka ljubezni. Blagoslovljen božič vsem!

 

Božič, 25. december: – Jezusovo rojstvo, praznik. Globok ali zelo velik je pomen današnjega praznika: rojstvo božjega Sina. Negov prihod na svet predstavi bogoslužje z božjo besedo, opevajo ga božične pesmi, očem in čustvom jo približajo jaslice. Skrivnost božičnega praznika je razodetje božje neskončne ljubezni do nas ljudi. Vsemogočni večni Bog je v skrivnosti božičnega praznika prišel na svet kot nebogljeno dete. Tako je zaživel naše človeško življenje. Jezus večna Božja Beseda in »prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,« se je naselil na svetu in biva med nami in želi biti gost naših src, našega življenja.

V svetih dneh se potrudimo, da bo močneje zaživela Božja ljubezen v medsebojnih odnosih, da se bo uresničevalo pravo veselje, ljubezen, mir, dobrota in pravičnost kljub sedanjim posebnim razmeram. Božja usmiljena ljubezen ne pozna nobenih omejitev.

 

“Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2021 voščimo še zlasti vsem bolnim tistim, ki ne morete v polnodti uživati osrečujoče radosti življenja – tudi vsem rojakom po svetu jn vsem ljudem dobre volje” Slovenski škofj

 

»O jaslice borne, lesene, pa vendar ste srečne tako! Saj čisto do vas se sklonilo nocoj je dobrotno nebo... Marijino srečo ste zrle, njen v Dete zamaknjen obraz. Ko uspavanko prvo je pela, ljubeči ste slišali glas.«

 

Naj vas osrečuje veselo sporočilo božičnega usmiljenja in naj veselje, sreča, milost in blagoslov Novorojenega Odrešenika. Naj bo z vami vsemi Božji blagoslov za svete praznike in skozi vse dni v novem letu 2021.

Franc Letonja CM

župnik

 

Članice in člani cerkvenega odbora želijo župljanom in rojakom blagoslov, veselje, mir, zdravje in veselje božičnih praznikov, ki vas naj spremlja vse dni v letu 2021!

 

26. 12.: Sv. Štefan – ime pomeni »krona« ali »venec«. Štefan, katerega god danes obhajamo, je prvi, ki si je v Cerkvi prislužil krono mučeništva. Bil je mož poln vere in Svetega Duha. Z godom sv. Štefana so povezani običaji; je zavetnik zidarjev, tesarjev, kletarjev, krojačev, tkalecev, konjarjev in kočijažev. Na štefanovo mnogokje blagoslavljajo konje in živino.

 

Voščilo!

 

Št. 51          4. ADVENTNA NEDELJA                   20. december, 2020

 

1. berilo: Davidovo kraljestvo bo večno.

Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.

2. berilo: Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete.

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Aleluja.

Evangelij: Glej, spočela boš in rodila sina.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Having overcome his enemies, David wonders if he now needs to build a house for the ark of God. God, however, has different ideas of greatness.

Paul the apostle explains that the mystery which has puzzled generations of seekers of truth has now been resolved.

Mary is a meek and humble servant of the Lord, but she is also strong and courageous young woman.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Madon; n. druž. H. M. Hoffmann

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

Poned., 8am:        + Vili Godina; n. druž. I, Kreslin

                         + Vera Horvat; n. druž. Horvat

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda, 9am:          ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

6pm:                      ++ rev. Janez Jeretina in Ivan Jan

Četrtek, 6pm:        ++ rev. Andrej Prebil in Stanko Boljka

8pm:                      ++ Jožef, Rozalija Časar; n. R. Seliskar

Petek, 8:30pm:     ++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

10am:                    + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 10am:      ++ Štefan J., H. in B.; n. druž. S. Horvat

6pm:                      + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami!

 

Nedelja, 20. december: – Marija je bila presenečena in tudi prestrašena ob obisku Božjega poslanca nadangela Gabrijela!

Angel ji je mirno in jasno povedal, da jo je Bog sam izbral, da bo postala mati tistega, ki bo “odrešil svoje ljudstvo”, ki je bil napovedan in pričakovan – Jezus, Sin živega Boga. Ker je Marija verovala in zaupala Bogu, čeprav ni razumela, kako se bo vse to zgodilo, je odgovorila: “Zgodi se mi po tvoji besedi.” S tem odgovorom je Marija sprejela Božji načrt. Skrivnost izpolnitve te obljube bomo obhajali na božič – rojstvo Jezusa.

Jezus večni Bog ans je odrešil s skrivnostjo križa. Odrešenje se je začelo uresničevati z njegovim prihodom na svet. Za nas se uresniče naše odrešenje, ko Jezus pride v naše srce. Zato nas Cerkev v adventu nabi in nagovarja, naj pripravimo pot za Gospoda, da se milost odrešenja uresničevala za nas in v nas.

 

Let it happen… God’s choice is worthy of acceptance, but requires the deep silence of one’s whole being, let it happen to me… Mary knows that she is not the protagonist, but the servant of the divine will; she belongs to the group of servants that Jesus will call friends: a servant does not know what his master does, but friends do know. Whatsoever I have heard from my Father I have revealed to you. The shadow of the Spirit that covers the tent of the presence on such a beautiful creature for her availability, will whisper the mysterious secrets of the Eternal. And the times that go on tracing new ways of grace will come to their peak when the Son of God will see the light of an infinitely small space for his power, the space of limitation and contingency. Mary, first cradle of the ineffable Word, first embrace of the coming light, has no other treasure than her humility, a hollow that receives the fullness, smallness that is called infinite, limited love that demands the embrace of the infinite.

 

Papež Frančišek k Jezusu v Nasvetejšem: “Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, evharistiji. Želim te prejeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen vname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem vate, upam vate, ljubim te.«

 

Papež Benedikt XVI: “S pogledom vere se ponovno zazrimo v Marijo in Jožefa, ki pričakujeta Jezusovo rojstvo. Od njiju se naučimo skrivnosti zbranosti, da bomo lahko okušali veselje božiča. Pripravimo se, da bomo z vero sprejeli Odrešenika, ki prihaja, da bo z nami.”

 

Za udeležbo pri maši polnočnice: 24. decembra ob 6 in 8 uri zvečer ter na božič ob 8:30 in 10 uri dopoldan se prijavite, da boste imeli zagotovljen proctor! Pokličite v župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

 

Št. 50          3. ADVENTNA NEDELJA                   13. december, 2020

 

1. berilo: Glasno se veselimo v Gospodu.

Odpev: MOJA DUŠA SE RADUJE V MOJEM BOGU.

2. berilo: Bog naj nas ohrani brez graje ob prihodu Gospoda.

Aleluja. Duh Gospoda Boga je and menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Sredi med vami stoji, a vi ga ne poznate.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

When humanity truly flourishes, the earth flourishes.

Human beings need to pray, like they need to eat and drink.

We can say what God is not, we can say that the Christ is not, but it is God who reveals God to us, first in the humanity of Christ and finally in the vision of his Godhead.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ iz druž. Logar; n. druž. A. Glavač

Nedelja, 9am:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Kramar; n. A. Kramar

Sreda, 9am;          + Vera Kranjec; n. druž. D. Kranjec

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek,                    po namenu; n. K. Tkalec

Sobota, 9am:        + Elizabeta Šemen; n. T. Zadravec

6pm:                      ++ starši Madon; n. druž. H. M. Hoffmann

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

20. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

GODOVI: – Poned.: sv. Janez od Križa, redovnik; torek: bl, Antonija, Krizina in druge drinske mučenke; sreda: Adelhajda (Ajda), cesarica; četrtek: Lazar iz Betanije, Jezusov sodobnik in prijatelj; petek; Gatijan, škof; sobota: Urban V., papež; nedelja: Vincencij Romano, duhovnik. – “Kdor hoče imeti dostop do bogastva Kristusove modrosti, mora skozi ozka vrata, ki se imenujejo križ; malo je tistih, ki želijo vstopiti. Dosti je takih, ki si želijo (brez križa) tistih radosti, do katerih pride človek samo po križu.” – sv. Janez od Križa.

 

Nedelja, 13. december: – Danes nas vstopna misel v daritev svete maše spodbuja k veselju. Končno je vsaka nedelja dan veselja, ker prihaja med nas Jezus, ki nam govori, nas posluša, nam pomaga. Kot Janez Krstnik takrat nam govori adventni čas, naj pripravino pot za Gospoda. Tisti, ki so hrepeneli po odrešenju in Odrešeniku, so se spovedovali svojih grehov in prejeli krst pokore.

Farizeji so hoteli od Janeza slišati, kdo je. Priznal je, da ni tisti, za kogar ga imajo, ampak le glasnik, ki vabi, kliče, nagovarja, da bi prihajajočega slišali, prepoznali in sprejeli. Ta, ki prihaja, bo podaril Svetega Duha, ki utrjuje v veri, upanju in ljubezni. Prihajajoči je luč, ki preganja temo zla in greha ter prinaša srečo, mir, veselje in upanje.

 

The third Sunday in Advent presents the figure of John the Baptist and describes his place in God’s plan. The Jews wanted to learn who this John was who baptized people in the desert and drew them to himself. They sent emissaries to ask “who are you?” John replys who he is not: “I am not the Messiah!” He then adds two other negative replies: he is not Elijah nor is he the Prophet were the prophets of the Old Testament. Pharisees wanted a clear answer. John’s reply is a phrase taken from the prophet Isaiah which is quoted in the four Gospels: “I am a voice crying in the desert. Prepare the way of the Lord”. They wanted to know what John’s baptism meant… Those who accepted the message were invited to confirm their decision by means of a baptism and confession.

 

SPOVED: – Bliža se božič. Cerkev nas z besedami Janeza Krstnika vabi in spodbuja: Pripravite pot za Gospoda! Priložnost za spoved vsak dan – pokličite župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

Za udeležbo pri maši polnočnice: 24. decembra ob 6 in 8 uri ter na božič ob 8:30 in 10 uri se prijavite, da boste imeli zagotovljen prostor! Pokličite v župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

Naučimo se biti v pričakovanju, pričakovanju Gospoda. Gospod nas prihaja obiskat, ne samo med temi prazniki, ob božiču in veliki noči, ampak nas obiskuje vsak dan v globini našega srca, če smo v pričakovanju. Velikokrat se ne zavedamo, da je Gospod blizu, da trka na naša vrata, in mi ga pustimo iti mimo. »Bojim se, da bi Bog šel mimo in jaz tega ne bi opazil,« je dejal sveti Avguštin. Gospod gre mimo, Gospod prihaja, Gospod trka. A če imaš ušesa polna raznega hrupa, ne boš slišal Gospodovega klica. Bratje in sestre, biti v pričakovanju: to je molitev. Papež Frančišek

 

Sveti Duh, odpri mi oči, dušo in srce! Pomagaj mi s svojo Božjo močjo, da bom slišal Jezusa, ga prepoznal, sprejel in vzljubil, mu odprl vrata svojega srca in življenja.

 

 

 

Št. 49          2. ADVENTNA NEDELJA                   6. december, 2020

 

1. berilo: Pripravimo pot Gospodu.

Odpev: POKAŽI NAM, GOSPOD, SVOJO DOBROTO.

2. berilo: Pričakujemo nova nebesa in novo zemljo.

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Izravnavajmo steze za Gospoda.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God tells the people of Israel to be consoled: they have paid price of their sins and must now prepare a way for the Lord in a repentant heart.

We are waiting for God to bring about the long-promised new heavens and new earth. In the meantime, we should live good lives and be at peace.

John the Baptist appeared, promising that he was preparing the way for someone greater than himself.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek, 6pm:          + Štefan Zadravec; n. druž. J. Seliškar

Sreda,                   + Ivan Horvat; n. druž. I. Glavač

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek, 9am,          + Marija Wohlmuth; n. druž. A. Štibernik

Sobota, 9am:        + Rosemary Kustec-Clark; n. M. Glavač

6pm:                      ++ iz druž. Logar; n. druž. A. Glavač

Nedelja, 9am:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (Lav.)

13. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sveti Nikolaj ali Miklavž, škof je z dejanji dobrote izkazoval ljubezen do ljudi. Zaradi svoje dobrote do ljudi in še posebej do otrok je postal zavetnik in prijatelj otrok. – Miklavževanje je običaj ali navada, ki nas ne spomni le na dobra dela tega priljubljenega svetnika, ampak nas naj spodbuja k delom ljubezni in dobrote, da bi bili pripravljeni posnemati ga v dobroti tudi kot prostovoljci. K njemu se zatekajo mornaji, trgovci, peki, advokati in sodniki, romarji in popotniki; je zavetnik in priprošnjik prostovoljcev. Sv. Miklaž je zgled dobrote in ljubezni ter priprošnjik in pomočnik v stiskah. Sveto pismo nas uči, da je vera brez del, brez dejanj, brez življenja, je mrtva.

 

Nedelja, 6. december: – V današnjem evangeliju nastopi Janez Krstnik, zadnji od prekov, ki je po kazal na Jezusa, mu pripravljal pot v človeška srca in ga krstil. Janez Krstnik je krščeval tudi ljudi, tiste, ki so se spovedovali svojih grehov, ki so se trudili narediti vse potrebno, da bi bila pot za Gospoda ravna in gladka.

Tudi za nas bo spoved tisto osnovno in učinkovito dejanje, s katerim bomo izravnali in zgladili pot ter pripravili vredno bivališče Jezusu, ki prihaja, da bi bil z nami in nas osrečil s svetim mirom.

 

Mark does what we still do today. He uses the Bible to shed light on the facts of life. John the Baptist had started a great popular movement. All Judea and all the people of Jerusalem made their way to John! Mark uses the texts from Malachi and Isaiah to shed light on this popular movement begun by John the Baptist. He shows that with the coming of John the Baptist, the hope of the people had begun to find an answer, to be realized. The seed of the Good News begins to sprout and grow.

The call to repentance lies at the heart of the Advent season. Like the people of John’s time we too long for a better world and a time when suffering will cease. However, such a change will not come by the waving of a divine magic wand. It will come when we prepare ourselves for it, when we open our minds and hearts to the gift that is offered to us at Christmas. It is not a call for sentimentality about the child in the manger, it a radical call to change and that is never easy. That is why Advent is such an appropriate time to celebrate the sacrament of reconciliation.

 

SPOVED: – Priložnost vsak dan – pokličite župnišče po tel.: 514-254-8286.

 

Papežev decembrski molitveni namen: Srce poslanstva Cerkve je molitev. Molitev je ključ, s katerim je moč vstopiti v dialog z Očetom. Vsakič, ko prebiramo kratek odlomek evangelija, poslušamo Jezusa, ki nam govori. Pogovarjajmo se z Jezusom. Poslušajmo Jezusa in mu odgovorimo. To je molitev. Z molitvijo spreminjamo resničnost. In spreminjamo naša srca. Naše srce se spremeni, ko moli. Lahko delamo mnogo stvari, a brez molitve to ne deluje. Molimo, da bi naš osebni odnos z Jezusom Kristusom hranila Božja Beseda in molitveno življenje. V tišini vsi, vsakdo, naj moli s srcem.

 

GODOVI: - Poned.: sv. Ambrož, škof in c. učitelj; torek; Brezmadežna Devica Marija, praznik; sreda: Peter Fourier, duhovnik; četrtek: Loretska Mati Božja in bl. Anton Durando, duh.; petek: Damaz, papež; sobota: Ivana Franiška Šantalska, žena in redovnica.

 

V spomin na rajno Elizabeto Šemen darovala za našo cerkev Elizabeta Žalik $50.00. Bog povrni!

 

VATICAN – Na trgu Svetega Petra v Vatikanu bodo v petek, 11. decembra, blagoslovili smreko in prižgali luči na njej. Smreka je iz Slovenije (Kočevski gozdovi), rastla je 75 let, visoka je 30 m in tehta 7 ton.

 

 

Št. 48          1. ADVENTNA NEDELJA          29. november, 2020

 

1. berilo: Zahrepenimo po Odrešeniku.

Odpev: RAZJASNI SVOJE OBLIČJE IN REŠENI BOMO.

2. berilo: Pričakujemo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Aleluja.

Evangelij: Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni gospodar.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Isiah prays that God would tear open the heavens and come down.

St Paul prays that his community will be open to God’s Spirit as they await the coming of Christ.

Jesus tells his disciples tp stay awake as they await the return of their master.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Frank; n. E. Logar

Nedelja, 9am:       + Marija Balažic; n. druž. J. Magyar

Poned., 9am:        ++ iz druž. Prša; n. M. Prša

Torek,                    + Jožef Jaklin: n. A.V. Jaklin

Sreda,                   ++ starši Štuhec; n. AMS

Četrtek,                 + Franc Žagar; n. E. Horvat

Petek, 6:30pm:     v zahvalo; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 9am:        + Rosemary Kustec-Clark; n. druž. F. Kovač

6pm:                      + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

6. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

ADVENT: – Začenjamo novo cerkveno leto, ki je priložnost, da odpremo svoja srca Božji besedi in milosti. Jezus, Božja večna beseda je postal človek. Z delom za naše odrešenje, – trpljenje, smrt in vstajenje – nam je zaslužil milost. Po milosti deluje Jezus v našem življenju. Ko delamo dobro, sodelujemo z Jezusom in ga posnemamo. V nasprotnem pa zavračamo Jezusa in njegovo delovanje, njegovo pomoč ter se pogrezamo v temo zla in greha. Zato smo v adventu povabljeni, da uredimo naš odnos z Jezusom, da mu pripravimo pot.

 

Nedelja, 29. november: – Jezus nas opomni, naj bomo pripravljeni, naj se ne predjamo lenobi, brezdelju in žalosti. Pove nam, naj bomo vedno pripravljeni, da ga sprejmemo.

Čas obhajanja Jezusvega rojstva se bliža. Jezus ne bo prišel le na božič. On prihaja vedno in nam v pomoč podarja svojo milost. Zato se apostol Pavel zahvaljuje Bogu, ker je izlil na nas svojo milost. Prvič se je to zgodilo pri našem krstu. Od takrat nam Bog daje milost v pomoč po zakramentih. Zakramente je treba vredno prejeti, da bo milsot delovala. Prepričani smo lahko, da bo Bog poplačal našo pripravljenost, naše prizadevanje, da bi se Jezus rodil v naših srcih. Zato poglobimo vero vanj in prisluhnimo njegovim besedam, odgovorimo na njegovo vabilo ni resno vzamimo njegov opomin, da bo z nami njegova milost in njegov blagoslov.

 

“Watch” is the key word in the short passage that the Church presents for the liturgy of the first Sunday of Advent. To watch, to stay awake, to wait for the return of the master of the house, not to sleep: this is what Jesus asks of a Christian… This leads us to understand the importance of watchful and attentive waiting for the signs of the times that help us to welcome the “master of the house”. When he comes, all things will disappear, both “the authority of the servants” as well as the signs that help us remember his benevolence… Jesus often asked His disciples to watch. In the garden of Olives, on the Thursday night just before the passion, the Lord says to Peter, James and John: “Wait here, and stay awake”.

 

Prvi petek – posvečen Jezusovemu presvetemu Srcu. Jezus je v razodetju sv Marjeti Alokok obljubil, kdor bo obhajal prve petke (se udeležil svete maše, redno prejel sveto obhajilo), bo deležen prejel milost

 

Prva sobota – posvečena Marijine brezmadežnemu Srcu – pet zaporednih prvih sobot z mašo in obhajilom bo nagrajeno s posebno milsotjo. – S češčenjem Jezusovega in Marijine Srca slavimo neskončno Božjo ljubezen, zadoščujemo za žalitve odpiramo svoje srce Božji ljubezni.

 

GODOVI – Poned.: sv. Andrej, apostol; torek: Marija Klementina, mučenka; sreda: Bibijana (Vivijana), mučenka; četrtek: Frančišek Ksaverij, redovnik in misijonar; petek: Barbara, mučenka; sobota: Saba (Sava), opat; nedelja – sv. Nikolaj ali Miklavž, škof. Sv. Miklaž je z dejanji dobrote izkazoval ljubezen do ljudi. Imenovan je prijatelj otrok. K njemu se zatekajo mornaji, trgovci, peki, advokati in sodniki, romarji in popotniki. Sv. Miklaž je zgled dobrote in ljubezni ter priprošnjih in pomočnik.

 

ZAHVALA – Druž. Š. Hozjan v spomin na Jožefa Jaklin $85.00; Rozi Novak $ 50.00 v spomin na Elizabeto Šemen; – ua našo cerkev.Bog povrni!

 

 

Oznanila 2020 leta.

Oznanila 2019 leta.

Oznanila 2018 leta.