O Z N A N I L O

»PRAVA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ

DO ZVELIČAVNE OMIKE« (Anton M. Slomšek).

__________________________________________

 

SVETI VLADIMIR

MONTREAL

 

3470 Boul. St. Joseph Est Montreal, QC, H1X 1W6, 514-254-8286

Pristava (farma): L’Epiphanie, QC., J5X 2M5

www.brezmadezna.com/montreal/index.htm

http://vladimirslo.com

 

 

 

 

 

Št. 3            2. NAVADNA NEDELJA      17. januar, 2021

 

1. berilo: Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.

Odpev: GLEJ, PRIHAJAM, DA IZPOLNIM TVOJO VOLJO.

2. berilo: Naša telesa so Kristusovi udje.

Aleluja. Našli smo Mesija, to ej Kristusa. Milost in resnica sta prišli po njem na svet. Aleluja.

Evangelij: Prva dva učenca govorita z Jezusom.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samuels hears the call of God and responds: “Your servant is listening.”

Use your body for the glory of God, for it is the temple of the Holy Spirit.

Jesus invites two budding disciples to come and spend time with him.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 v dober namen; n. druž. A. Stibernik

Torek,                    ++ iz druž. Ferenčak; n. G. Žalik

Sreda,                   + Ema Cer; n. M.

Četrtek,                 po namenu

Petek,                    + Marija Terenta; n. druž. Vrkic

Sobota,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Nedelja,                ++ Jožef, Agata Marič; n. druž. M. Ritlop

24. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV: – Teden pred nami je teden, ko nas Cerkev vabi k molitvi za ednost kristjanov, da bi vsi, ki verujejo v Kristusa Božjega Sina, bili eno; “ena čreda pod vodstvom enega pastirja” Kristusa in papež, njegovega namestnika na temlji.

Papeži nas že desetletja vabijo in spodbujajo, naj molimo za edinsot kristjanov in tako izpolnjujemo Jezusovo naročilo in prosimo, da bi bili “vsi eno”. Letos poteka molitev pod geslom: “Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste veliko sadu.” Edinost in needinost nam kažeta, da je Bog dal človeku velik dar: svobodno voljo. Na nas pa je, kako in za kaj se odločamo, kako upoabljamo svobodno voljo.

The annual Week of Prayer for Christian Unity, celebrated 18 to 25 January 2021, is on the theme “Abide in my love and you shall bear much fruit”. It calls us to pray and to work for reconciliation and unity in the church, with our human family, and with all of creation.

 

Nedelja, 17. januar: – Kaj iščeta, je Jezusovo vprašanje. Kaj iščeš nas vprašuje Jezus. Smo se morda kdaj iskreno vpračali, kaj iščemo? Iščemo morda nekaj, kar je nepomembno, kar je daleč, kar je nemogoče? Iskati pomeni hrepeneti. Gotovo hreponimo po sreči, miru in zadovoljstvu. Takšno hrepenenje ni ne previsdoko in ne po nečem nemogočem.

Jezus je rekel : Pridita in bosta videla. Jazus tudi nas osebno in vedno znova nagovarja in vabi: Pridi in poglej. Priti moramo k Jezusu in z njim gledati, gledati tja in tako, kot nas uči, ker as želi pripeljati do prave sreče, veselja in miru. Prosimo Jezus, naj nam pomaga, da bomo slišali njegovo besedo, njegovo vabilo in odgovorili in tako prišli k njemu, da bo vodil in utrjeval naše hrepenenje, da bomo hodili po poti, ki nam jo on kaže – pot vere in zaupanja.

 

Many times, in the Gospels it is said that Jesus fixes His look on His disciples, or on a particular person. He fixes His look to love, to call, to enlighten. His look never leaves us. I know that I can find peace by exchanging this look. How can I pretend not to see? Why continue to turn my look from here to there, fleeing from the Lord’s love which has been given to me and has chosen me?... “They followed Jesus.” This expression referred to the disciples. It does not only mean that they began to walk in the same direction with Christ, but much more: that they consecrated themselves to Him, that they committed their life with Him and for Him. He is the one who takes the initiative. He tells me: “You, follow Me”, like with the rich young man and with Peter. How do I respond? Do I have the courage, the love, the ardor, to tell Him: “Master, I will follow You wherever You go!”, confirming these words with the facts? Or do I also say, like the one in the Gospel: “I will follow You, but first allow me to....” The disciples remain with Jesus, they begin to live with Him, and to have the house in common with Him. Perhaps, they began to feel and experience that the Lord himself is their new house.

 

BOŽJA BESEDA: – Prihodnja nedelja se letos drugič po vsem katoliškem svetu obhaja kot nedelja Božje besede. Božja beseda nam razodeva Božjo usmiljeno ljubezen, nas uči, kako naj živimo, da se bo to usmiljenje pretakalo v naša srca in bomo živeli z Jezusom, ki večna Božja Beseda.

 

Papež Frančišek: Sredi krize, sredi teme v duši mnogih ljudi kot Janez Krstnik, Jezus poveličuje Očeta, Jezus hvali Očeta. A zakaj? Predvsem ga hvali za to, kar je: »Oče, Gospod neba in zemlje.« Jezus se v svojem duhu raduje, saj ve in čuti, da je njegov Oče Bog vesoljstva, in obratno, Gospod vsega, kar obstaja, je Oče, »moj Oče«. Iz te izkušnje, da se čuti »sin Najvišjega« izvira hvaljenje. Jezus se čuti sin Najvišjega. V težkih in temnih trenutkih, imejmo pogum reči: »Blagoslovljen, Gospod« Hvaliti Gospoda. To nam bo zelo dobro delo.

 

ZAHVALA: – Naši prostovoljci so s prodajo mask pripravili $1,000.00 kot dar za našo cerkev. Bog povrni njim in vsem, ki ste nabavili maske! 3

  

 

Št. 2            J E Z U S O V   K R S T                    10. januar, 2021

 

1. berilo: Pridite k vodi, poslušajte in bo živela vasa duša.

Odpev: ZAJEMITE VODE IZ STUDENCEV ODREŠENJA.

2. berilo: Pričujejo Duh, voda in kri.

Aleluja. Janez je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: “Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.” Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov sin.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Those who thirst, are invited to “come to the water”.

Christian life requires both faith in Jesus and love for other people.

Mark’s Gospel starts with the “good news” of Jesus’ baptism at the beginning of his ministry.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Nedelja,                ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

Poned.,                 ++ iz druž. Žalik; n. G. Žalik

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   + Ivan Horvat; n. M. Kolarič

Četrtek,                 + Drago Cer; n. M.

Petek,                    + Rozalija Zver; n. P. R. Zver

Sobota,                 + Otilija Sreic; n. druž, Matjašec

Nedelja,                + Alojz Starič; n. druž. Starič

17. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

VIDNA ZNAMENJA NEVIDNEGA DELOVANJA – ZAKRAMENTI: – Z zakramenti Cerkve je zaznamovano življenje vsakega katoličana. Skoraj samoumevno jih prejemamo, ko je čas za to: krst, spoved, (prvo) obhajilo, birma … Velikokrat pa ne znamo odgovoriti na vprašanja nevernih: zakaj, kako, od kdaj, kaj to pomeni … Čeprav se na prejem zakramentov človek uči o njih, je potrebno in koristno obnavljati in poglabljanje znanje in trazumevanje ter Božjih skrivnosti. Poznanje in vedenje o zakramentih odgovarja na vprašanja o veri in zakramentih. Poznanje in razumevanje je pomembno, da to kar verujemo tudi živimo.

Apostoli so zakrament v grščini, (bila prvi jezik krščanstva), imenovali mysterion, kar pomeni skrivnost. Skrivnost, ki deluje na neviden način. Zna- čilnost skrivnosti je, da to ni za vsakega. O njej se ne sme govoriti na javnih krajih, saj je samo za tiste, ki so vanjo uvedeni. Ti so se nanjo morali pripraviti in jo nato obdržati zase. Ko je krščanstvo prešlo v rimsko življenje in kulturo, je Tertulijan za to resničnost izbral besedo sacramentum, ki izvira iz vojaškega besednjaka. Gre za sveto prisego, za zavezo. Zakramenti bolj kot skrivnostnost božjega delovanja poudarjajo sveto vez med Bogom in človekom. Po zakramentih deluje v človeku Jezus, ki je postavil zakramente kot posebno pomoč za naše odrešenje. Zakramente je treba prejemati s čistim in pripravljenim srcem.

 

Nedelja, 10. januar: – Bog je poslal Janeza Krstnika, da je pripravljal pot Gospodu. Ljudem je oznanjal prihod Odrešenika, jih vabil k zvestobi v zavezi, ko je govoril, naj “izravnajo”, naj odpravijo iz svojega življenja, kar je proti Božji volji. Tisti, ki so iskreno hrepeneli po odrešenju, so se spovedovali grehov in Jaz jih je krščeval.

Nekega dne je prišel tudi Jezus. Janez Krstnik, je o Jezusu spregovoril : To je jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.

 

The people of Judea and Jerusalem greatly welcomed John’s preaching, so much so that large crowds went to him to be baptized… Jesus and John at the Jordan: John knows quite well that he is not the Messiah and to be very inferior in dignity to him, and yet he is called to prepare for his now imminent coming. All the Gospels speak of this awareness, emphasized by the use of the verb in the past for his baptism and in the future for the baptism of the Messiah. This reflects the care that the first Christian communities took to show that Christian baptism was superior to John’s baptism, as also Jesus, the Christ, was superior to John the Baptist… Jesus "ascends" from the water of the river and immediately after, the heavens open and the Spirit "descends" and rests on him. A voice came from heaven: “You are my Son, the Beloved; my favor rests on you.”

 

NOVA DOLOČILA: – Vlada z ministrstvom za zdravje province Quebec je izdala nova določila v prizadevanjih omejitve širjenaj virusa COVID-19.

Škofija ob drugih določilih pove, da so maše začasno odpovedane in to od 9. januarja do 8. Februarja, naj se tega držimo. Izjema je maša s pogrebom, pri kateri je dovoljeno do 25 udeležencev.

Generalni vicar je v svojem imenu in v imenu nadškofa ter nadškofije zapisal: “Hvala za sodelovanje. Cepljenje proti virusu je pred nami kot luč na koncu tunela. Naj vas vodi prava Luč, Kristus v svojem razodevanju v tem času preizkušnje. ”

 

Čeprav nas ta nova določila potiskajo še bolj v osamo, se združimo in povežimo z molitvijo z Jezusom Božjim zdravnikom in prijateljem. Ob molitvi pa nam je vsem na voljo tudi telefon, da se vsaj občasno slišimo in ostanemo povezani med sabo in z župnijo, za katero je treba skrbeti tudi v tem času.

 

 

Št. 1   GOSPODOVO RAZGLAŠENJE           3. januar, 2021

 

1. berilo: Goswpodovo veličastvo je vzšlo and teboj.

Odpev: GOSPODm VSI NARODI TI BODO SLUŽILI.

2. berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube.

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova Zvezda, in smo se prišli poklonit Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet foretells the manifestation of God’s glory to the whole world. Those who do not yet know God will be drawn joyfully to the light of truth.

Jesus is mystery made known, and through God’s generosity the apostles are entrusted to share that good news with Jews and Gentiles alike.

Mysterious visitors from the east come seeking the long-prophesied king of the Jews. Though Herod deceives them, they are led to the Christ child by a star.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

Poned.,                 + Franc Žagar; n. druž. Š. Hozjan

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda,                   + Otilija Srejič; n. druž. Matjašec

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek,                    + Jožef Kramar; n. druž. I. Kreslin

Sobota, 10am:      + Barbara Čeh: n. M. Zadravec

6pm:                      ++ Štefan in Matilda; n. M. Kolarč

Nedelja, 9am:       ++ iz druž. Recek; n. druž. F. Rogan

10. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Besede papeža Frančiška: Dete je rojeno. Rojstvo je vedno vir upanja, je življenje, ki se razcveta, je obljuba prihodnosti. In to Dete, Jezus, je »rojen nam«: nam brez meja, brez privilegijev in brez izključevanj. Dete, ki ga je Devica Marija rodila v Betlehemu, je rojen za vse: je »Sin«, ki ga je Bog dal celotni človeški družini.

Načelo spoštovanja dostojanstva osebe, načelo skupnega dobrega, načelo prednostne izbire za reveže, načelo splošnega namena dobrin, načelo solidarnosti, subsidiarnosti, načelo skrbi za naš skupni dom. Ta načela pomagajo voditeljem, odgovornim v družbi pospeševati rast in, kot v tem primeru pandemije, zdravljenje osebnega in družbenega tkiva. Vsa ta načela na različne načine izražajo kreposti vere, upanja in dejavne ljubezni.

 

Nedelja, 3. januar: – Danes obhajamo praznik Gospodovo razglašenje ali Trije kralji.

O prihodu treh kraljev ali modrih v Jeruzalem, ki so iskali novorojenega kralja, nam pove današnji evangelij. “Kralj Herod se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim,” nam pove evangelij. Zakaj strah? Kralj se je gotovo bal za oblast in svoj prestol. Narodni voditelji so se bali, kako in kaj bo, ko bo nastopil nov kralj.

Trije kralji ali modri, so se vrnili v domovino po drugi poti, ponesli so s sabo sveti mir in blagoslov. S svojim življenjem in besedo so oznanjali, da je rojen kralj, ki je Odrešenik vseh ljudi.

Herod je v svoji zvitosti in hudobiji nagovoril tri kralje, naj mu pridejo povedat, da se bo tudi sam šel poklonit. Kakšen poklon bi napravil, nam pove, spomin nedolžnih otrok, ki jih je dal pomoriti v prepričanju, da bo med njimi umoril tudi novorojeni kralj. Herodovo dejanje pove, kako se človek uporabi hudobijo in zločin, samo da bi njegova obveljala!

 

The journey of the Magi is a journey of faith. This is the movement of the soul born from a desire to meet and know the Lord. At the same time, it is God’s invitation which calls and attracts us with His own power. Moses was also a man on a journey. God Himself showed him the way, the exodus, in his heart, and made his whole life a long march of salvation leading his brothers and sisters. “So come, I send you to Pharaoh to bring the sons of Israel, My people, out of Egypt!”

As the new people of God, we are the children of the promise and of the new covenant and are called to go out on a journey in the footsteps of the Lord Jesus. The exodus never ceased. The liberation that comes from faith is always active. Let us look at Jesus, at His apostles, not one of them stands still… All the witnesses speak to us today by their deeds and they repeat, “Blessed is he who finds in You his strength and one who decides in his heart to go on the holy journey” to seek, find and follow the Lord… The journey is an interior movement and takes place in our deepest being and is a surrender of ourselves and our whole being, to the Holy Spirit and into the arms of Jesus which are wide open on the cross and ready to embrace us. St. Peter says: “Simply reverence the Lord Christ in your hearts”

 

Prišel je Gospod, vladar vesolja. Njegovo je kraljestvo, njegova je moč in oblast. Modri so se poklonili novorojenemu kralju in ga počastili, ker je prišel odrešit po grehu padlega in izgubljenega človeka. Darovali so mu kadilo – v slavo Bogu; zlato – v čast kralju in knezu miru ter miro – za umrlega v našo korist, v naše odrešenje.

 

ZAHVALA – V spomin na rajno Barbaro Čeh darovala A. Lončar $50.00 za našo cerkev. Bog povrni.

 

 

2021 NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI     2021

 

1. berilo: Blagoslov v Božjem imenu.

Odpev: O BOG, IZKAŽI NAM MILOST IN NAS BLAGOSLOVI.

2. berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene.

ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa nam je spregovoril po svojem Sinu. ALELUJA.

Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

They shall put my name on the children of Israel, and I will bless them, says the Lord.

When the time had come, God sent his Son, born of a woman, and the woman was Virgin Mary.

They found Mary and Joseph, and the child lying in the manger. After eight days he was named Jesus.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Četrtek, 6pm:        v zahvalo in za dobrotnike

Petek, 9am:          + Alojz Starič; n. T. Zadravec

Sobota, 9am:        + Rajko Oblak; n. druž. F. Tkalec

6pm:                      + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

3. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

STATISTIKA – IZ ŽUPNIJSKIH KNJIG:

V minulem letu, 2020, ni bilo v naši cerkvi nobene poroke.

Zakrament svetega krsta so perejeli trije (3) otroci.

Prve spovedi in prvega obhajila ni bilo.

Tudi svete birme ni bilo.

Prag večnosti prestopilo 13 članov naše župnije.

 

Kako je je bilo v župniji v minulem letu na materialnem področju, boste dobili poročilo s potrdilom za Income Tax, upam, proti koncu prvega meseca 2021. Že sedaj lahko rečem, da ste letos, posebej še v času posebnih razmer zaradi vorusa COVID-19, pokazali svojo ljubezen, skrb in odgovornost za materialno stabilnost župnije. Ker je nekaj časa bila cerkev zaprta za javno bogoslužje, potem pa so bile omejitve glede števila udeležencev, ste osebno prinesli ali poslali po pošti svoj dar. Bog vam povrni. Ob tem pa priznanje in zahvala prostovoljcem in cerkvenemu odboru za vso pomoč in delo za namoteno delovanje župnije.

 

Marija Sveta Božja mati, 1. januar – svetovni dan molitev za mir: – Vsako leto začnemo s prošnjo za Božji blagoslov pod varstvom naše nebeške matere Marije, ki je naša priprošnjica in Kraljica miru.

Drugi vatikanski cerkveni zbor v povezavi z Marijinim Božjim materinstvom pravi: »Iz nje je Božji sin privzel človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja na zemlji osvobodil človeštvo od greha«. Dogmatična konstitucija o Cerkvi Marijo 12-krat poimenuje kot Božjo Mater. Marija je tudi Mati Cerkve. Papež Pavel VI. je Mariji podelil naziv Mati Cerkve. Papež je poudaril, da je Marija tudi Mati vsakega posameznega vernika, kot ji je to naročil umirajoči sin Jezus na križu, da je namreč Mati vsakega njegovega učenca.

 

Today we thank Lord Jesus for the word that has enabled us to understand better the will of the Father. The Spirit Spirit may enlighten our hearts and give us the strength to practice what God has revealed to us. May we, like Mary, mother of Jesus and our mother, not only listen to but also practice the Word, the teaching of Jesus, our Redeemer to have a share in real peace.

SV. VLADIMIR MONTREAL 2021 OZNANILO

 

S VETI JOŽEF – ZAVETNIK VESOLJNE CERKVE

Papež Frančišek je povabil ves katoliški svet, naj se s hvaležnostjo in zaupanje obrača k sv. Ježefu. Od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021 se naj obhaja spomin, ko je pred 150 leti papež Pij IX sv. Jožefa razglasil za zavetnika Cerkve. Sv. Jožef je: ljubljeni, nežni in poslušni oče, ki sprejema Božjo voljo, je zgled ljubezni do Cerkve in ubogih, nas uči vrednosti, dostojanstva in veselja do dela.

 

Pope Francis invites all Catholics to remember with gratitude and hope St. Joseph from December 8, 2020 until December 8, 2021. 150 years ago, pope Pius IX proclaimed St. Joseph patron saint of the Church. St. Joseph is: beloved, tender and loving father, who accepts the will of God and is a model of the love for Church and the poor; and teaches us value, dignity and happiness of work.

 

Naj bo blagoslov Novorojenega na priprošnjo naše nebeške matere Marije ter pod varstvom sv. Jožefa z vami vsemi v letu 2021, ki ga začenjamo s prsošnjo za mir na svetu vaš župnik

 

 

- 2020 -

 

ŠT. 52         SVETA DRUŽINA                   27. december, 2020

 

1. berilo: Dedič bo tvoj lastni sin.

Odpev: GOSPOD SE SPOMINJA SVOJE ZAVEZE.

2. berilo: Abrahamova, Sarina in Izakova vera.

Aleluja. Velikokrat in na mnogo načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh pa nam je spregovoril po Sinu. Aleluja.

Evangelij: Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abram, a name which means “father figure”, is told his name is to be Abraham, which means “father of a great nation”.

Abraham is extolled as the example of great faith, trusting in God, even when what he expected appeared to be the opposite what God promised.

Jesus’ parents present him in the Temple to fulfil what the Law required. Jesus is revealed as the Saviour.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobot, 6pm:          + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Jaklin; n. druž. Š. Hozjan

Sreda,                   + Jožef Smodiš; obl., n. druž. A. Smodiš

Četrtek, 6pm:        v zahvalo in za dobrotnike

Petek, 9am:          + Alojz Starič; n. T. Zadravec

Sobota, 9am:        + Rajko Oblak; n. druž. F. Tkalec

6pm:                      + Ivanka Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 8:30:       + Alojz Starič; n. druž. Starič

3. 1.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SILVESTROVO in NOVO LETO: – Bliža se zadnji dan v tem letu. Zvečer zadnjega dneva v letu se bomo Bogu zahvalili z daritvijo svete maše in ga prosili za blagoslov. - »Naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih« (Ef 3,16.17). – “I pray that, according to the riches of his glory, he may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith” (Eph 3, 16.17).

 

Nov začetek, nova priložnsot in Božji dar je leto 2021. Slovenski pregovor pravi: “Z Bogom začni vsako delo, da bo blagoslov imelo.” Zahvala Bogu na silvestrovo zvečer bo prošnja za blagoslov in Božje varstvo v letu 2021.

 

Nedelja, 27. december: – Nazareška družina ali Sveta družina: Jezus, Marija in Jožef je po verskem običaju izpolnila svojo dolžnost in Bogu izkazala hvaležnost z obiskom svetišča, templja.

Jezusa, čeprav je bil Božji Sin, sta ga Jožef in Marija darovala, posvetila Bogu in ga odkupila s posebnim darom ter tako izpolnila, kar je določala postava.

Pravični mož Simeon je napovedal Mariji, da bo trpela, da bo meč prebodel njeno srce. Gotovo je Marija v svojem srcu tudi glede trpljenja Bogu govorila: Zgodi se tvoja volja.

Sveta družina je zgled in priprošnja krščanskim družinam, da bi izpolnjevale Božjo voljo, da bi rade hodile v cerkev in skupno molile, kar bo utrjevalo medsebojno ljubezen, spoštovanje in zvestobo.

 

“As laid down in the law of Moses and the Lord.” This is a kind of refrain repeated several times. Luke’s Gospel. In this event are mixes two prescriptions without making any distinction. The purification of the mother was to take place forty days after the birth. Until then, the woman could not approach sacred places, and the ceremony was accompanied by the gift of a small animal. But the consecration of the first-born was considered a kind of "ransom" in memory of the saving action of God when He liberated the Israelites from slavery in Egypt... A sword will pierce: in general these words are interpreted as meaning that Mary will suffer. We need to see Mary the Mother as a symbol of Israel. Simeon feels the drama of his people who will be deeply in the future… The story of the suffering Messiah will be painful for all, even for the mother. One does not follow the new light of the whole world without paying the cost, and without being always born again from on high.

 

Ko posnemamo pastirje, se tudi mi duhovno podamo proti Betlehemu, kjer je Marija v hlevu dala na svet Dete, »ker – kot pravi sveti Luka – v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7). Božič je postal vsesplošen praznik in tudi kdor ne veruje, zazna očaranost tega dogodka. Kristjan pa ve, da je božič odločilen dogodek, trajni ogenj, ki ga je Bog prižgal na svetu in se ga ne more zamenjati z kratkotrajnimi stvarmi. Pomembno je, da se ga ne omeji na zgolj čustveni ali potrošniški praznik. Papež Frančišek

 

Dragi župljani in župljanke! Iskreno se vam zahvalim za voščila, molitve, pomoč, sodelovanje in tudi dar, ki ste ga namenili za cerkev ali pa osebno meni. Bog vam naj obilo poplača vašo dobroto in vas osrečuje in blagoslavlja tudi v prihodnje! - župnik

 

ZAHVALA – V spomin na rajno Barbaro Čeh darovali: J. Hozjan: $100.00; M. Prša: $50.00; M. Zadravec: $40.00 za našo cerkev. Bog povrni!

 

– Druž. I. Gjerek darovala ob praznikih $200.00 za našo cerkev. Bog povrni!

 

 

 25. 12. 2020       B O Ž I Č                   25. december, 2020

 

POLNOČ. : 1. berilo: Sin nam je dan.

Odpev: DANES SE NAM JE RODIL ODREŠENIK.

2. berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost.

Aleluja. Oznanjam vam veliko veselje. Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Aleluja.

Evangelij: Danes se nam je rodil Odrešenik.

 

BOŽIČ : 1. berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Odpev: VSA ZEMLJA JE VIDELA BOŽJE ODREŠENJE.

2. berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu.

Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva, pridite počastit Gospoda; danes je namreč zasijala velika luč po vsej zemlji. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIDNIGHT: The prophet promises that the child soon to be born will bring peace.

The writer looks forward to the second coming of Christ in glory.

Jesus was born in Bethlehem and the news was first revealed to the shepherds.

CHRISTMAS: The Good News of God’s salvation is meant for all people

God’s word reaches its climax and fulfilment in the person of God’s Son.

Gospel presents a vision of the enfleshment of God’s Word.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Četrtek, 6pm:        ++ rev. Andrej Prebil in Stanko Boljka

8pm:                      ++ Jožef, Rozalija Časar; n. R. Seliskar

Petek, 8:30pm:     ++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

10am:                    + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 10am:      ++ Štefan J., H. in B.; n. druž. S. Horvat

6pm:                      + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Ko nas same in “naš svet zagrinja tema, in vendar vemo, da ljubezen premaga zlo, zahvaljujoč njemu, ki prihaja, čigar vrnitev v Božji slavi pričakujemo. Bog je prišel med nas, ker nas ljubi. Vladavina ljubezni je nasprotje nasilja. Moli, da bodo ljudje blage volje in tudi vsi drugi spoznali to ljubezen, ki je v detetu Jezusu prišla v Betlehem.” – br. Paul

 

Tudi če bomo letos kaj pogrešali in bo zaradi omejitev pri naših praznovanjih kaj manjkalo, naj ne manjkajo jaslice in naj ne zmanjka ljubezni. Blagoslovljen božič vsem!

 

Božič, 25. december: – Jezusovo rojstvo, praznik. Globok ali zelo velik je pomen današnjega praznika: rojstvo božjega Sina. Negov prihod na svet predstavi bogoslužje z božjo besedo, opevajo ga božične pesmi, očem in čustvom jo približajo jaslice. Skrivnost božičnega praznika je razodetje božje neskončne ljubezni do nas ljudi. Vsemogočni večni Bog je v skrivnosti božičnega praznika prišel na svet kot nebogljeno dete. Tako je zaživel naše človeško življenje. Jezus večna Božja Beseda in »prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,« se je naselil na svetu in biva med nami in želi biti gost naših src, našega življenja.

V svetih dneh se potrudimo, da bo močneje zaživela Božja ljubezen v medsebojnih odnosih, da se bo uresničevalo pravo veselje, ljubezen, mir, dobrota in pravičnost kljub sedanjim posebnim razmeram. Božja usmiljena ljubezen ne pozna nobenih omejitev.

 

“Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2021 voščimo še zlasti vsem bolnim tistim, ki ne morete v polnodti uživati osrečujoče radosti življenja – tudi vsem rojakom po svetu jn vsem ljudem dobre volje” Slovenski škofj

 

»O jaslice borne, lesene, pa vendar ste srečne tako! Saj čisto do vas se sklonilo nocoj je dobrotno nebo... Marijino srečo ste zrle, njen v Dete zamaknjen obraz. Ko uspavanko prvo je pela, ljubeči ste slišali glas.«

 

Naj vas osrečuje veselo sporočilo božičnega usmiljenja in naj veselje, sreča, milost in blagoslov Novorojenega Odrešenika. Naj bo z vami vsemi Božji blagoslov za svete praznike in skozi vse dni v novem letu 2021.

Franc Letonja CM

župnik

 

Članice in člani cerkvenega odbora želijo župljanom in rojakom blagoslov, veselje, mir, zdravje in veselje božičnih praznikov, ki vas naj spremlja vse dni v letu 2021!

 

26. 12.: Sv. Štefan – ime pomeni »krona« ali »venec«. Štefan, katerega god danes obhajamo, je prvi, ki si je v Cerkvi prislužil krono mučeništva. Bil je mož poln vere in Svetega Duha. Z godom sv. Štefana so povezani običaji; je zavetnik zidarjev, tesarjev, kletarjev, krojačev, tkalecev, konjarjev in kočijažev. Na štefanovo mnogokje blagoslavljajo konje in živino.

 

Voščilo!

 

Št. 51          4. ADVENTNA NEDELJA                   20. december, 2020

 

1. berilo: Davidovo kraljestvo bo večno.

Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.

2. berilo: Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete.

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Aleluja.

Evangelij: Glej, spočela boš in rodila sina.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Having overcome his enemies, David wonders if he now needs to build a house for the ark of God. God, however, has different ideas of greatness.

Paul the apostle explains that the mystery which has puzzled generations of seekers of truth has now been resolved.

Mary is a meek and humble servant of the Lord, but she is also strong and courageous young woman.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Madon; n. druž. H. M. Hoffmann

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

Poned., 8am:        + Vili Godina; n. druž. I, Kreslin

                         + Vera Horvat; n. druž. Horvat

Torek,                    + Alojz Starič; n. druž. Starič

Sreda, 9am:          ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar

6pm:                      ++ rev. Janez Jeretina in Ivan Jan

Četrtek, 6pm:        ++ rev. Andrej Prebil in Stanko Boljka

8pm:                      ++ Jožef, Rozalija Časar; n. R. Seliskar

Petek, 8:30pm:     ++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan

10am:                    + Martin Hozjan; n. A. Hozjan

Sobota, 10am:      ++ Štefan J., H. in B.; n. druž. S. Horvat

6pm:                      + Boris Madon; n. Z. Madon

Nedelja, 9am:       + Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar

27. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami!

 

Nedelja, 20. december: – Marija je bila presenečena in tudi prestrašena ob obisku Božjega poslanca nadangela Gabrijela!

Angel ji je mirno in jasno povedal, da jo je Bog sam izbral, da bo postala mati tistega, ki bo “odrešil svoje ljudstvo”, ki je bil napovedan in pričakovan – Jezus, Sin živega Boga. Ker je Marija verovala in zaupala Bogu, čeprav ni razumela, kako se bo vse to zgodilo, je odgovorila: “Zgodi se mi po tvoji besedi.” S tem odgovorom je Marija sprejela Božji načrt. Skrivnost izpolnitve te obljube bomo obhajali na božič – rojstvo Jezusa.

Jezus večni Bog ans je odrešil s skrivnostjo križa. Odrešenje se je začelo uresničevati z njegovim prihodom na svet. Za nas se uresniče naše odrešenje, ko Jezus pride v naše srce. Zato nas Cerkev v adventu nabi in nagovarja, naj pripravimo pot za Gospoda, da se milost odrešenja uresničevala za nas in v nas.

 

Let it happen… God’s choice is worthy of acceptance, but requires the deep silence of one’s whole being, let it happen to me… Mary knows that she is not the protagonist, but the servant of the divine will; she belongs to the group of servants that Jesus will call friends: a servant does not know what his master does, but friends do know. Whatsoever I have heard from my Father I have revealed to you. The shadow of the Spirit that covers the tent of the presence on such a beautiful creature for her availability, will whisper the mysterious secrets of the Eternal. And the times that go on tracing new ways of grace will come to their peak when the Son of God will see the light of an infinitely small space for his power, the space of limitation and contingency. Mary, first cradle of the ineffable Word, first embrace of the coming light, has no other treasure than her humility, a hollow that receives the fullness, smallness that is called infinite, limited love that demands the embrace of the infinite.

 

Papež Frančišek k Jezusu v Nasvetejšem: “Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, evharistiji. Želim te prejeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen vname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem vate, upam vate, ljubim te.«

 

Papež Benedikt XVI: “S pogledom vere se ponovno zazrimo v Marijo in Jožefa, ki pričakujeta Jezusovo rojstvo. Od njiju se naučimo skrivnosti zbranosti, da bomo lahko okušali veselje božiča. Pripravimo se, da bomo z vero sprejeli Odrešenika, ki prihaja, da bo z nami.”

 

Za udeležbo pri maši polnočnice: 24. decembra ob 6 in 8 uri zvečer ter na božič ob 8:30 in 10 uri dopoldan se prijavite, da boste imeli zagotovljen proctor! Pokličite v župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

 

Št. 50          3. ADVENTNA NEDELJA                   13. december, 2020

 

1. berilo: Glasno se veselimo v Gospodu.

Odpev: MOJA DUŠA SE RADUJE V MOJEM BOGU.

2. berilo: Bog naj nas ohrani brez graje ob prihodu Gospoda.

Aleluja. Duh Gospoda Boga je and menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Sredi med vami stoji, a vi ga ne poznate.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

When humanity truly flourishes, the earth flourishes.

Human beings need to pray, like they need to eat and drink.

We can say what God is not, we can say that the Christ is not, but it is God who reveals God to us, first in the humanity of Christ and finally in the vision of his Godhead.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ iz druž. Logar; n. druž. A. Glavač

Nedelja, 9am:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek,                    + Jožef Kramar; n. A. Kramar

Sreda, 9am;          + Vera Kranjec; n. druž. D. Kranjec

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek,                    po namenu; n. K. Tkalec

Sobota, 9am:        + Elizabeta Šemen; n. T. Zadravec

6pm:                      ++ starši Madon; n. druž. H. M. Hoffmann

Nedelja, 9am:       + Jožef Horvat; n. druž. R. Horvat

20. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

GODOVI: – Poned.: sv. Janez od Križa, redovnik; torek: bl, Antonija, Krizina in druge drinske mučenke; sreda: Adelhajda (Ajda), cesarica; četrtek: Lazar iz Betanije, Jezusov sodobnik in prijatelj; petek; Gatijan, škof; sobota: Urban V., papež; nedelja: Vincencij Romano, duhovnik. – “Kdor hoče imeti dostop do bogastva Kristusove modrosti, mora skozi ozka vrata, ki se imenujejo križ; malo je tistih, ki želijo vstopiti. Dosti je takih, ki si želijo (brez križa) tistih radosti, do katerih pride človek samo po križu.” – sv. Janez od Križa.

 

Nedelja, 13. december: – Danes nas vstopna misel v daritev svete maše spodbuja k veselju. Končno je vsaka nedelja dan veselja, ker prihaja med nas Jezus, ki nam govori, nas posluša, nam pomaga. Kot Janez Krstnik takrat nam govori adventni čas, naj pripravino pot za Gospoda. Tisti, ki so hrepeneli po odrešenju in Odrešeniku, so se spovedovali svojih grehov in prejeli krst pokore.

Farizeji so hoteli od Janeza slišati, kdo je. Priznal je, da ni tisti, za kogar ga imajo, ampak le glasnik, ki vabi, kliče, nagovarja, da bi prihajajočega slišali, prepoznali in sprejeli. Ta, ki prihaja, bo podaril Svetega Duha, ki utrjuje v veri, upanju in ljubezni. Prihajajoči je luč, ki preganja temo zla in greha ter prinaša srečo, mir, veselje in upanje.

 

The third Sunday in Advent presents the figure of John the Baptist and describes his place in God’s plan. The Jews wanted to learn who this John was who baptized people in the desert and drew them to himself. They sent emissaries to ask “who are you?” John replys who he is not: “I am not the Messiah!” He then adds two other negative replies: he is not Elijah nor is he the Prophet were the prophets of the Old Testament. Pharisees wanted a clear answer. John’s reply is a phrase taken from the prophet Isaiah which is quoted in the four Gospels: “I am a voice crying in the desert. Prepare the way of the Lord”. They wanted to know what John’s baptism meant… Those who accepted the message were invited to confirm their decision by means of a baptism and confession.

 

SPOVED: – Bliža se božič. Cerkev nas z besedami Janeza Krstnika vabi in spodbuja: Pripravite pot za Gospoda! Priložnost za spoved vsak dan – pokličite župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

Za udeležbo pri maši polnočnice: 24. decembra ob 6 in 8 uri ter na božič ob 8:30 in 10 uri se prijavite, da boste imeli zagotovljen prostor! Pokličite v župnišče, tel.: 514-254-8286.

 

Naučimo se biti v pričakovanju, pričakovanju Gospoda. Gospod nas prihaja obiskat, ne samo med temi prazniki, ob božiču in veliki noči, ampak nas obiskuje vsak dan v globini našega srca, če smo v pričakovanju. Velikokrat se ne zavedamo, da je Gospod blizu, da trka na naša vrata, in mi ga pustimo iti mimo. »Bojim se, da bi Bog šel mimo in jaz tega ne bi opazil,« je dejal sveti Avguštin. Gospod gre mimo, Gospod prihaja, Gospod trka. A če imaš ušesa polna raznega hrupa, ne boš slišal Gospodovega klica. Bratje in sestre, biti v pričakovanju: to je molitev. Papež Frančišek

 

Sveti Duh, odpri mi oči, dušo in srce! Pomagaj mi s svojo Božjo močjo, da bom slišal Jezusa, ga prepoznal, sprejel in vzljubil, mu odprl vrata svojega srca in življenja.

 

 

 

Št. 49          2. ADVENTNA NEDELJA                   6. december, 2020

 

1. berilo: Pripravimo pot Gospodu.

Odpev: POKAŽI NAM, GOSPOD, SVOJO DOBROTO.

2. berilo: Pričakujemo nova nebesa in novo zemljo.

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Izravnavajmo steze za Gospoda.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God tells the people of Israel to be consoled: they have paid price of their sins and must now prepare a way for the Lord in a repentant heart.

We are waiting for God to bring about the long-promised new heavens and new earth. In the meantime, we should live good lives and be at peace.

John the Baptist appeared, promising that he was preparing the way for someone greater than himself.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

Poned.,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Torek, 6pm:          + Štefan Zadravec; n. druž. J. Seliškar

Sreda,                   + Ivan Horvat; n. druž. I. Glavač

Četrtek,                 + Alojz Starič; n. druž. Starič

Petek, 9am,          + Marija Wohlmuth; n. druž. A. Štibernik

Sobota, 9am:        + Rosemary Kustec-Clark; n. M. Glavač

6pm:                      ++ iz druž. Logar; n. druž. A. Glavač

Nedelja, 9am:       + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (Lav.)

13. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Sveti Nikolaj ali Miklavž, škof je z dejanji dobrote izkazoval ljubezen do ljudi. Zaradi svoje dobrote do ljudi in še posebej do otrok je postal zavetnik in prijatelj otrok. – Miklavževanje je običaj ali navada, ki nas ne spomni le na dobra dela tega priljubljenega svetnika, ampak nas naj spodbuja k delom ljubezni in dobrote, da bi bili pripravljeni posnemati ga v dobroti tudi kot prostovoljci. K njemu se zatekajo mornaji, trgovci, peki, advokati in sodniki, romarji in popotniki; je zavetnik in priprošnjik prostovoljcev. Sv. Miklaž je zgled dobrote in ljubezni ter priprošnjik in pomočnik v stiskah. Sveto pismo nas uči, da je vera brez del, brez dejanj, brez življenja, je mrtva.

 

Nedelja, 6. december: – V današnjem evangeliju nastopi Janez Krstnik, zadnji od prekov, ki je po kazal na Jezusa, mu pripravljal pot v človeška srca in ga krstil. Janez Krstnik je krščeval tudi ljudi, tiste, ki so se spovedovali svojih grehov, ki so se trudili narediti vse potrebno, da bi bila pot za Gospoda ravna in gladka.

Tudi za nas bo spoved tisto osnovno in učinkovito dejanje, s katerim bomo izravnali in zgladili pot ter pripravili vredno bivališče Jezusu, ki prihaja, da bi bil z nami in nas osrečil s svetim mirom.

 

Mark does what we still do today. He uses the Bible to shed light on the facts of life. John the Baptist had started a great popular movement. All Judea and all the people of Jerusalem made their way to John! Mark uses the texts from Malachi and Isaiah to shed light on this popular movement begun by John the Baptist. He shows that with the coming of John the Baptist, the hope of the people had begun to find an answer, to be realized. The seed of the Good News begins to sprout and grow.

The call to repentance lies at the heart of the Advent season. Like the people of John’s time we too long for a better world and a time when suffering will cease. However, such a change will not come by the waving of a divine magic wand. It will come when we prepare ourselves for it, when we open our minds and hearts to the gift that is offered to us at Christmas. It is not a call for sentimentality about the child in the manger, it a radical call to change and that is never easy. That is why Advent is such an appropriate time to celebrate the sacrament of reconciliation.

 

SPOVED: – Priložnost vsak dan – pokličite župnišče po tel.: 514-254-8286.

 

Papežev decembrski molitveni namen: Srce poslanstva Cerkve je molitev. Molitev je ključ, s katerim je moč vstopiti v dialog z Očetom. Vsakič, ko prebiramo kratek odlomek evangelija, poslušamo Jezusa, ki nam govori. Pogovarjajmo se z Jezusom. Poslušajmo Jezusa in mu odgovorimo. To je molitev. Z molitvijo spreminjamo resničnost. In spreminjamo naša srca. Naše srce se spremeni, ko moli. Lahko delamo mnogo stvari, a brez molitve to ne deluje. Molimo, da bi naš osebni odnos z Jezusom Kristusom hranila Božja Beseda in molitveno življenje. V tišini vsi, vsakdo, naj moli s srcem.

 

GODOVI: - Poned.: sv. Ambrož, škof in c. učitelj; torek; Brezmadežna Devica Marija, praznik; sreda: Peter Fourier, duhovnik; četrtek: Loretska Mati Božja in bl. Anton Durando, duh.; petek: Damaz, papež; sobota: Ivana Franiška Šantalska, žena in redovnica.

 

V spomin na rajno Elizabeto Šemen darovala za našo cerkev Elizabeta Žalik $50.00. Bog povrni!

 

VATICAN – Na trgu Svetega Petra v Vatikanu bodo v petek, 11. decembra, blagoslovili smreko in prižgali luči na njej. Smreka je iz Slovenije (Kočevski gozdovi), rastla je 75 let, visoka je 30 m in tehta 7 ton.

 

 

Št. 48          1. ADVENTNA NEDELJA          29. november, 2020

 

1. berilo: Zahrepenimo po Odrešeniku.

Odpev: RAZJASNI SVOJE OBLIČJE IN REŠENI BOMO.

2. berilo: Pričakujemo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Aleluja.

Evangelij: Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni gospodar.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The prophet Isiah prays that God would tear open the heavens and come down.

St Paul prays that his community will be open to God’s Spirit as they await the coming of Christ.

Jesus tells his disciples tp stay awake as they await the return of their master.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:        ++ starši Frank; n. E. Logar

Nedelja, 9am:       + Marija Balažic; n. druž. J. Magyar

Poned., 9am:        ++ iz druž. Prša; n. M. Prša

Torek,                    + Jožef Jaklin: n. A.V. Jaklin

Sreda,                   ++ starši Štuhec; n. AMS

Četrtek,                 + Franc Žagar; n. E. Horvat

Petek, 6:30pm:     v zahvalo; n. druž. F. Tkalec

Sobota, 9am:        + Rosemary Kustec-Clark; n. druž. F. Kovač

6pm:                      + Emil Žižek; n. druž. I. Žižek

Nedelja, 9am:       + Milan Meglič; n. druž. Meglič

6. 12.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

ADVENT: – Začenjamo novo cerkveno leto, ki je priložnost, da odpremo svoja srca Božji besedi in milosti. Jezus, Božja večna beseda je postal človek. Z delom za naše odrešenje, – trpljenje, smrt in vstajenje – nam je zaslužil milost. Po milosti deluje Jezus v našem življenju. Ko delamo dobro, sodelujemo z Jezusom in ga posnemamo. V nasprotnem pa zavračamo Jezusa in njegovo delovanje, njegovo pomoč ter se pogrezamo v temo zla in greha. Zato smo v adventu povabljeni, da uredimo naš odnos z Jezusom, da mu pripravimo pot.

 

Nedelja, 29. november: – Jezus nas opomni, naj bomo pripravljeni, naj se ne predjamo lenobi, brezdelju in žalosti. Pove nam, naj bomo vedno pripravljeni, da ga sprejmemo.

Čas obhajanja Jezusvega rojstva se bliža. Jezus ne bo prišel le na božič. On prihaja vedno in nam v pomoč podarja svojo milost. Zato se apostol Pavel zahvaljuje Bogu, ker je izlil na nas svojo milost. Prvič se je to zgodilo pri našem krstu. Od takrat nam Bog daje milost v pomoč po zakramentih. Zakramente je treba vredno prejeti, da bo milsot delovala. Prepričani smo lahko, da bo Bog poplačal našo pripravljenost, naše prizadevanje, da bi se Jezus rodil v naših srcih. Zato poglobimo vero vanj in prisluhnimo njegovim besedam, odgovorimo na njegovo vabilo ni resno vzamimo njegov opomin, da bo z nami njegova milost in njegov blagoslov.

 

“Watch” is the key word in the short passage that the Church presents for the liturgy of the first Sunday of Advent. To watch, to stay awake, to wait for the return of the master of the house, not to sleep: this is what Jesus asks of a Christian… This leads us to understand the importance of watchful and attentive waiting for the signs of the times that help us to welcome the “master of the house”. When he comes, all things will disappear, both “the authority of the servants” as well as the signs that help us remember his benevolence… Jesus often asked His disciples to watch. In the garden of Olives, on the Thursday night just before the passion, the Lord says to Peter, James and John: “Wait here, and stay awake”.

 

Prvi petek – posvečen Jezusovemu presvetemu Srcu. Jezus je v razodetju sv Marjeti Alokok obljubil, kdor bo obhajal prve petke (se udeležil svete maše, redno prejel sveto obhajilo), bo deležen prejel milost

 

Prva sobota – posvečena Marijine brezmadežnemu Srcu – pet zaporednih prvih sobot z mašo in obhajilom bo nagrajeno s posebno milsotjo. – S češčenjem Jezusovega in Marijine Srca slavimo neskončno Božjo ljubezen, zadoščujemo za žalitve odpiramo svoje srce Božji ljubezni.

 

GODOVI – Poned.: sv. Andrej, apostol; torek: Marija Klementina, mučenka; sreda: Bibijana (Vivijana), mučenka; četrtek: Frančišek Ksaverij, redovnik in misijonar; petek: Barbara, mučenka; sobota: Saba (Sava), opat; nedelja – sv. Nikolaj ali Miklavž, škof. Sv. Miklaž je z dejanji dobrote izkazoval ljubezen do ljudi. Imenovan je prijatelj otrok. K njemu se zatekajo mornaji, trgovci, peki, advokati in sodniki, romarji in popotniki. Sv. Miklaž je zgled dobrote in ljubezni ter priprošnjih in pomočnik.

 

ZAHVALA – Druž. Š. Hozjan v spomin na Jožefa Jaklin $85.00; Rozi Novak $ 50.00 v spomin na Elizabeto Šemen; – ua našo cerkev.Bog povrni!

 

 

Oznanila 2020 leta.

Oznanila 2019 leta.

Oznanila 2018 leta.